Η θανάτωση 2 Ιαγουάρων στο Αττικό Πάρκο πρέπει να αναδείξει το πραγματικό πρόβλημα με τους ζωολογικούς κήπους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατάμε σε κατάσταση αιχμαλωσίας άγρια ζώα τα οποία μάλιστα αποτελούν και κίνδυνο για την ζωή ανθρώπων αν διαφύγουν του ελέγχου μας. Το Αττικό Πάρκο ενημέρωσε ότι δεν είχε επιλογή άλλη από το να θανατώσει τους δύο Ιαγουάρους. Είχε όμως επιλογή. Να μην τους φέρει ποτέ. Αν και ο πληθυσμός των Ιαγουάρων δεν είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μειώνεται διαρκώς και βρίσκονται κοντά στο να κηρυχθούν υπό εξαφάνιση.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτεί η αιχμαλωσία άγριων ζώων και να επιστρέψουν όλα όσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κλουβιά, σε ειδικά πάρκα που υπάρχουν ανά τον κόσμο και όπου θα μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να κινδυνεύουν από τον άνθρωπο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.