Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΕΙΡ χρησιμοποιούν διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας και οργάνωσης.

  • Λίστες ταχυδρομείου Διάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πολλαπλούς χρήστες.
  • Etherpad   Εφαρμογή συλλογικής επεξεργασίας κειμένου σε πραγματικό χρόνο.
  • Φόρουμ   Διαδικτυακός χώρος ασύγχρονων συζητήσεων.
  • Discord    Συμμετέχετε ή παρακολουθήστε τις συνεδριάσεις της ΔΕ