1) Μηδενικό ΦΠΑ για είδη ασφαλείας

Οποιοδήποτε ποσοστό ΦΠΑ επιβαρύνει υπερβολικά τα είδη ασφαλείας, όπως κράνη, επιγονατίδες, σχετικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξοπλισμός ασφαλείας για οικοδομικές εργασίες κλπ, και μειώνει την ποιότητα του εξοπλισμού που αγοράζουμε ή μας αποτρέπει από το να τον αγοράσουμε.

Η λύση: Όλα τα ήδη ασφαλείας θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ, όπως και οι εργασίες εγκατάστασής τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης της διαφοράς προς όφελος των εταιριών και την μην απόδοση του κέρδους στον αγοραστή, θα γίνονται έλεγχοι και θα καταγράφεται το μέσο κόστος του εξοπλισμού ανά εταιρία. Επίσης κάθε παράβαση που αποδειχτεί από καταναλωτή θα επιφέρει πρόστιμο πολλαπλάσιο της παράβασης με απόδοση του ποσού στον καταναλωτή.

2) Σταθερό φορολογικό σύστημα για 5 έτη

Το φορολογικό μας σύστημα αλλάζει συνέχεια με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και όσοι θέλουν να επενδύσουν τι θα κληθούν να πληρώσουν μετά από ένα χρόνο. Αυτό κάνει δύσκολο να συνταχθούν επενδυτικά σχέδια και προκαλεί ανασφάλεια στις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν.

Η λύση: Κωδικοποίηση της φορολογίας με ισχύ για 5 έτη. Οποιαδήποτε αλλαγές θα κωδικοποιούνται για να ισχύσουν μόνο αφού λήξει η πενταετία και θα είναι γνωστές τουλάχιστον 12 μήνες νωρίτερα.

3) Ενίσχυση των Ελέγχων: Ενισχύοντας τις φορολογικές αρχές με περισσότερους και καλύτερα εκπαιδευμένους ελεγκτές. Το κόστος κάθε ελεγκτή πληρώνεται πολλαπλάσια από τα αυξημένα έσοδα της φορολογίας.


4) Χρήση Τεχνολογίας: Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αυτοματοποίηση των ελέγχων και την ανίχνευση ασυνέπειας στις φορολογικές δηλώσεις. Δεν χρειάζονται εφαρμογές “ρουφιανιάς”. Αρκούν τα υπάρχοντα δεδομένα και ελεγκτές που γνωρίζουν να τα διαβάσουν.


5) Απλοποίηση του Φορολογικού Κώδικα: Καθιστώντας τη φορολογία πιο κατανοητή, μειώνονται οι ευκαιρίες για λάθη ή καταχρήσεις. Εδώ η Ελλάδα έχει αποτύχει πλήρως.


6) Εκπαίδευση και Συνείδηση: Η προαγωγή της φορολογικής συνείδησης και η εκπαίδευση μπορούν να μειώσουν τη φοροδιαφυγή ενθαρρύνοντας την ηθική συμμόρφωση.

7) Κίνητρα για Συμμόρφωση: Προσφορά κινήτρων για νόμιμη φορολογική συμπεριφορά, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής.

8) Ενίσχυση των Κυρώσεων:  Η εφαρμογή αυστηρών κυρώσεων για τους φοροδιαφεύγοντες και η δημόσια καταγγελία των περιπτώσεων φοροδιαφυγής μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.


9) Ανταποδοτικότητα: Για να λειτουργήσουν όλα τα παραπάνω πρέπει ο πολίτης να δει και αποτέλεσμα. Αν οι φόροι καταλήγουν σε άχρηστα έργα και απευθείας αναθέσεις φίλων, όλα τα παραπάνω θα αποτύχουν.

10) Μείωση του Φ.Π.Α. από 24% στο 12%: Η μείωση του Φ.Π.Α. από το 24% που είναι σήμερα στο 12% θα έφερνε περισσότερα φορολογικά έσοδα στον κρατικό κορβανά.

11) Ετήσια φορολογική ψήφος: Πιστεύουμε στη σμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των φορολογικών εσόδων. Μέσω της φορολογικής ψήφου σε ετήσια βάση, μαζί με την κατάθεση της φορολογικης δήλωσης τους, οι πολίτες να μπορούν να αποφασίζουν σε ποιούς τομείς θα επενδυθούν ποσοστό από τα χρήματα από τους φόρους τους. Η δημιουργία Ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Φορολογικής Ψήφου μπορεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά των φορολογουμένων θα κατευθύνονται προς τους τομείς που έχουν επιλέξει.

12) Γρήγορη επίλυση φορολογικών/οικονομικών διαφορών: Σήμερα η δικαστική επίλυση φορολογικών και οικονομικών διαφορών μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Ακόμα και δεκαετίες. Πρέπει να δώσουμε στα δικαστήριά μας τους απαραίτητους πόρους ώστε οι υποθέσεις αυτές να τελεσιδικούν μέσα σε μερικούς μήνες, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αντίστοιχου μεγέθους.

13) Λογικές χρεώσεις για χρήση POS: Οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες την υποχρέωση για POS χρεώνουν υπέρογκα ποσά που επιβαρύνουν κυρίως του μικρούς. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

14) Ρυθμίσεις οφειλών: Η ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται επί του πραγματικού ποσού χωρίς υπερβολικούς τόκους που πολλαπλασιάζουν το ποσό για να μπορεί να εξοφληθεί.

15) Εφαρμογή αφορολόγητου και στους Ελ.Επαγγελματίες: Το αφορολόγητο θα πρέπει να είναι το ίδιο για όλους τους φορολογούμενους πολίτες, ανεξάρτητα δραστηριότητας.

16) Θεσμοθέτηση ανώτατων προστίμων ως ποσοστό των ετησίων εσόδων και όχι ως ποσό σε περιπτώσεις φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας (άρθρο 54 του ν. 5045/29-07-2023).

Τα ανώτατα πρόστιμα ως ποσά δεν δρουν αποτρεπτικά καθώς οι εταιρίες προτιμούν να πληρώσουν το πρόστιμο καθώς τα κέρδη θα είναι περισσότερα, από το να συμμορφωθούν με τους νόμους.