Στήριξε τους Πειρατές βάζοντας ένα από τα παρακάτω banners στο site σου:

Πατήστε εδώ για τα νέα Banners για τις ευρωεκλογές!

Banner 468X60:

Κώδικας (copy-paste):
<object width="468" height="60" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://www.pirateparty.gr/public/peirates_SHARE.swf" /><embed width="468" height="60" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.pirateparty.gr/public/peirates_SHARE.swf" /></object>

 

Banner 550X70:

Κώδικας (copy-paste):
<object width="550" height="70" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://www.pirateparty.gr/public/peirates_SHARE.swf" /><embed width="550" height="70" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.pirateparty.gr/public/peirates_SHARE.swf" /></object>

 

Banner 320X240:

Κώδικας (copy-paste):
<object width="320" height="240">
<param name="movie" value="https://www.pirateparty.gr/public/peirates_skaki.swf" />
<embed src="https://www.pirateparty.gr/public/peirates_skaki.swf" width="320" height="240">
</embed>
</object>

 

Banner 435X75:
Κομμα Πειρατών Ελλάδας

Κώδικας (copy-paste):

<a href=”www.pirateparty.gr”><img src=”https://www.pirateparty.gr/public/banner435x75.jpg” alt=”Κομμα Πειρατών Ελλάδας”/></a>

 

Banner 728X90:

Κώδικας (copy-paste):

<a href=”www.pirateparty.gr”><img src=”https://www.pirateparty.gr/public/banner728x90.jpg” alt=”Κομμα Πειρατών Ελλάδας”/></a>

 

Banner 250X250:
Κομμα Πειρατών Ελλάδας

Κώδικας (copy-paste):

<a href=”www.pirateparty.gr”><img src=”https://www.pirateparty.gr/public/banner250x250.jpg” alt=”Κομμα Πειρατών Ελλάδας”/></a>

 

Youtube videos:

Κώδικας για όλα τα youtube video (copy-paste):
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUoIt3LNSkdo7canMNLHd2Dg&amp;hl=el_GR" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Youtube spots:

Κώδικας για τα youtube spots (copy-paste):
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL15B57B973FCA31C0&amp;hl=el_GR" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>