Κλείσιμο ταμείου 2017(31/12/2017)

TAMEIO 28-2-2017

Κλείσιμο ταμείου 2016 (31/12/2016)

TAMEIO 30-9-2016

TAMEIO 30-11-2015

Κλείσιμο ταμείου 2014 (31/12/2014)

Κλείσιμο ταμείου 2013 (31/12/2013)

Κλείσιμο ταμείου 2012 (31/12/2012)