Ένα κόμμα, για να έχει προοπτικές εξουσίας πρέπει να διαθέτει ένα συνεκτικό και πειστικό πολιτικό πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που έχει εντοπίσει. Αυτές πρέπει να είναι ρεαλιστικές, κατανοητές από τους πολίτες και σε θέση να πείσουν για την αποτελεσματικότητά τους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα που έχει ψηφιστεί σε διάφορους τομείς.

Παιδεία

Περιβάλλον

Υγεία

Κοινωνική Πολιτική

Εργασιακά

Οικονομία/Φορολογία

Κοινά

Αν θέλετε να βοηθήσετε με το πρόγραμμά μας, μπορείτε να μας στείλετε προτάσεις και παρατηρήσεις στο [email protected]