Α. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
1. Δημοκρατία, Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
2. Τα πρόσωπα αποφασίζουν – Πολυφωνία
3. Διασφάλιση αξιοκρατίας Ορθολογική και διαφανής λειτουργία δημοσίων δομών
4. Δημοκρατία και Διαφάνεια στη Βουλή – Κατάργηση προνομίων βουλευτών
5. Διάκριση των εξουσιών
6. Ποιοτικά Κριτήρια Νόμων

Β. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Πολιτική για την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων, την προστασία των παιδιών και των ανηλίκων, την Διατροφή, την Μεταναστευτική πολιτική
2. Πολιτική για την Οικονομία, την Ανάπτυξη, την Οικονομική κρίση,την Εργασία και το Εγγυημένο εισόδημα
3. Κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επαγγελματικές ενώσεις
4. Πολιτική για τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια(φάρμακα/νοσοκομεία/ασφάλιση)
5. Πολιτική για την Παιδεία (βασική/μέση/ανώτατη – δημόσια & ιδιωτική)
6. Πολιτική για τον Πολιτισμό (προστασία / ανάδειξη / ανάπτυξη) και τον Αθλητισμό
7. Περιβάλλον και Ενεργειακή Πολιτική

Γ. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και στις ψηφιακές υποδομές
2. Ανοικτά πρότυπα κι Ελεύθερο Λογισμικό και Μηχανική
3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διαδίκτυο -Τηλεπικοινωνίες
4. Copyright, Πατέντες, Ανταγωνισμός και Μονοπώλια (trademarks & βιομηχανικά μυστικά)
5. Πνευματικά Δικαιώματα, προσωπική αναπαραγωγή και DRM.
6. Συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία
7. Δικαίωμα στον Ψηφιακό Αλφαβητισμό
8. Προστασία Δημοσιογράφων, Bloggers και Πληροφοριοδοτών
9. Πολιτική για τις ψυχοτρόπες ουσίες

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ


Α. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

1. Δημοκρατία, Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης της Δημοκρατίας μας. Ιστορικά για πρώτη φορά η Δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει αμεσότερα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από το πλήθος των πολιτών.
Η τεχνολογική εξέλιξη μας επιτρέπει να περιορίσουμε την αυθαιρεσία και το συγκεντρωτισμό της κεντρικής εξουσίας και προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης έκφρασης των πολιτών σε ένα ευρύ πεδίο συλλογικών αποφάσεων. Υπό αυτό το πρίσμα η λαική κυριαρχία δεν πηγάζει μόνο από το λαό ούτε υπάρχει μόνο υπέρ αυτού, αλλά ασκείται πραγματικά από αυτόν στην πιο άμεση και δημοκρατική εκδοχή.
Πιστεύουμε αταλάντευτα στη διενέργεια δημοψηφισμάτων και αναζητούμε τις αποτελεσματικότερες λύσεις για την ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βούλησης σε ένα σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης.
Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Η προστασία των μειοψηφιών είναι ο καθρέπτης της εύρυθμης λειτουργίας του πολιτεύματος. Η ελευθερία όμως του καθένα σταματά εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου.

Ο ρόλος των αντιπροσώπων.
Οι Πειρατές πιστεύουμε ότι οι αντιπρόσωποι των πολιτών στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Βουλή και στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μεταφέρουν την πραγματική θέληση της κοινωνίας, όχι όπως αυτή εκφράζεται κάθε τόσο στις εκλογές, αλλά όπως προκύπτει μέσα από τακτικές διαδικασίες διαβούλευσης και ψηφοφορίας. Οι αντιπρόσωποι οφείλουν να απευθύνονται στους πολίτες και να τους συμβουλεύονται για κάθε θέμα στο οποίο καλούνται να τους εκπροσωπήσουν. Οφείλουν να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πολιτών πέρα από τα προσωπικά τους πιστεύω ή την κομματική γραμμή και να μεταφέρουν στα διάφορα όργανα όλες τις απόψεις. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα του εκλογικού σώματος να ανακαλέσει έναν αντιπρόσωπο, όταν θεωρεί ότι δεν τον εκπροσωπεί πλέον επάξια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Στοχεύουμε στη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές αποφάσεις, ειδικά τώρα που η τεχνολογία το επιτρέπει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όταν το θέμα είναι τέτοιο που η απόφαση μπορεί να ληφθεί με επώνυμες ψήφους.
Για εκλογές προσώπων ή άλλες αποφάσεις όπου οι ψηφοφόροι πρέπει να παραμείνουν ανώνυμοι, υποστηρίζουμε την ψηφοφορία με κάλπη, μέχρι οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις να μας οδηγήσουν σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα το οποίο θα εγγυάται ταυτόχρονα ανωνυμία και επαληθευσιμότητα.
Μας εκφράζει η Απλή Αναλογική, αλλά ερευνούμε την πιθανότητα να υπάρχουν ακόμη καλύτεροι τρόποι λήψης αποφάσεων (π.χ. LiquidFeedback).

2. Τα πρόσωπα αποφασίζουν – Πολυφωνία

Όταν οι πολίτες πρέπει να πάρουν μια απόφαση, οφείλουν να είναι σφαιρικά πληροφορημένοι. Έτσι, για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, χρειάζονται πολλά, αποκεντρωμένα, ανεξάρτητα, πραγματικά ελεύθερα, πολυφωνικά, ψηφιακά και μη Μέσα, τα οποία να λειτουργούν σε καθεστώς Ελευθερίας της Έκφρασης. Κανείς, ούτε το κράτος, ούτε ιδιώτες που ίσως έχουν τη δυνατότητα, δεν πρέπει να χειραγωγεί και να κηδεμονεύει τους πολίτες.

Η επίσημη θέση του κόμματος για κάθε ζήτημα προκύπτει μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση των μελών του κόμματος. Η ηλεκτρονική διαβούλευση και λήψη αποφάσεων στον κομματικό μηχανισμό αποτελεί απόδειξη ότι μπορεί να επεκταθεί παντού.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει τη λήψη των τελικών αποφάσεων συλλογικά, με τη συμβολή όλων και χωρίς αποκλεισμούς και αγωνίζεται:

 • Για να φτάνει η ενημέρωση σε όλους, ώστε να λαμβάνονται ενημερωμένες αποφάσεις.
 • Για να υπάρχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες που θα επιτρέπουν στα πρόσωπα να εκφράζουν τη γνώμη τους, για κάθε ζήτημα που τίθεται.

Το μέλλον μας είναι η ψηφιακή Άμεση Δημοκρατία, η οποία ασκείται από πλήρως ενημερωμένους πολίτες, σε ένα διαφανές κράτος, όπου πραγματικά ισχύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς όφελος όλης της ελληνικής Κοινωνίας.

3. Διασφάλιση αξιοκρατίας Ορθολογική και διαφανής λειτουργία δημοσίων δομών

Η λήψη πολιτικών αποφάσεων πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και την λογική. Μεταξύ περισσότερων εναλλακτικών προτάσεων πρέπει να επιλέγεται η αποτελεσματικότερη. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων για μία θέση πρέπει να επιλέγεται ο άξιος. Όπου είναι εφικτό, αποφεύγουμε να λάβουμε αποφάσεις ή να επιλέξουμε πρόσωπα με γνώμονα τα έθιμα, τη δημοφιλία, την αυθεντία ή την ιδεολογία.

4. Δημοκρατία και Διαφάνεια στη Βουλή – Κατάργηση προνομίων βουλευτών

H κομματική πειθαρχία και η πίεση που τα κόμματα ασκούν στους Βουλευτές ανήκουν πια στο παρελθόν. Αυτό που χρειάζεται η Δημοκρατία είναι πολύ περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία των μελών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, ιδίως δε των μελών της Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου.

Η λειτουργία του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι διαφανής. Επιδιώκουμε την υλοποίηση της Δήλωσης για την κοινοβουλευτική διαφάνεια  και στην ελληνική Βουλή.

Ζητούμε την κατάργηση της Βουλευτικής Ασυλίας για ποινικά αδικήματα που δεν σχετίζονται με την ελεύθερη φωνή και ψήφο του αντιπροσώπου, αλλά και της νομοθεσίας περί (μη) ευθύνης Υπουργών, για τους οποίους ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων που τελούν κατά τη θητεία τους και σχετίζονται με αυτήν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο, λόγω των δυσχερειών που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη στην εξιχνίαση υποθέσεων με εμπλεκόμενους υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.

Κάθε παροχή προς τους βουλευτές πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το έργο τους και να μη συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των πολιτών (προνόμια).

5. Διάκριση των εξουσιών

Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας είμαστε υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών και της απόλυτης ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Η νομοθετική εξουσία πρέπει να ασκείται απευθείας από τους πολίτες με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ένας σαφώς ορισμένος αριθμός πολιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα εισήγησης, αλλά και κατάργησης νόμων μέσω Δημοψηφισμάτων.
Η εφαρμογή και λειτουργία της πράξης “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών”1 και στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια καλή αρχή για την συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση και την μελλοντική διενέργεια των δημοψηφισμάτων.

Η δικαστική εξουσία πρέπει να απολαμβάνει πλήρη ανεξαρτησία από τη νομοθετική και την εκτελεστική και η ανώτατη ηγεσία της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιλέγεται από την κυβέρνηση.
Οι δικαστές πρέπει να έχουν τα τεχνολογικά μέσα, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές, ώστε η δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων να είναι ουσιαστική και σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα οι σχετικές αποφάσεις να εκδίδονται σε εύλογο χρόνο.

6. Ποιοτικά Κριτήρια Νόμων

Κάθε νόμος πρέπει να υπακούει σε 5 ποιοτικά κριτήρια:

Αναγκαίος. Ο νόμος πρέπει να στοχεύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το δημόσιο συμφέρον που η επίλυση του θα γίνει μέσω νομοθεσίας. (Αυτό είναι σε αντίθεση με τα εκάστοτε συμφέροντα που παραπονιούνται ή για προβλήματα που δε χρειάζονται νομοθετική λύση). Το πρόβλημα πρέπει να ορίζεται με πραγματικά και μετρήσιμα στοιχεία και όχι με συγκριτικά επίθετα όπως «λιγότερο», «περισσότερο» ή «χειρότερο».
Αποτελεσματικός. Η προτεινόμενη νομοθετική λύση πρέπει να λύσει το πρόβλημα που εντοπίστηκε, σύμφωνα με πολλαπλές ανεξάρτητες μελέτες (κυρίως όχι σύμφωνα με μελέτες από ειδικά συμφέροντα που μπορεί να επωφελούνται από το νόμο).
Αναλογικός. Ο προτεινόμενος νόμος δεν πρέπει να δημιουργεί χειρότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξεί να λύσει. Ειδικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει πάντοτε να τηρούνται.
Βάση αποδεικτικών στοιχείων. Ο νόμος πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές, ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες μελέτες και ποτέ σε δόγματα ή δοξασίες κάθε είδους.
Να έχει βάση τα Δικαιώματα. Η αιτιολόγηση για κάθε νόμο πρέπει τελικά να απευθύνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ποτέ σε δόγματα ή στην ηθική.

Προηγούμενοι νόμοι που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια πρέπει να καταργούνται.

Η διαβούλευση, η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων, η αιτιολογική έκθεση
των νόμων, η απλούστευση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση του δικαίου και
η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ρυθμίσεων που προτείνονται
είναι αναγκαία προαπαιτούμενα κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ο Κανονισμός της Βουλής πρέπει να τα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση.
Η έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου επιβάλλεται να μπορεί να ελεγχθεί από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Β. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Πολιτική για την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων, την προστασία των παιδιών και των ανηλίκων, την Διατροφή, την Μεταναστευτική πολιτική

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υιοθετεί μια πολιτική που σέβεται την ελευθερία στον τρόπο ζωής μεταξύ συναινούντων ενηλίκων. Τα μοντέλα της συμβίωσης δεν πρέπει να βασίζονται στην εκμετάλλευση των φυσικών προσώπων ή την επιδίωξη ανεπίτρεπτων προσωπικών επιδιώξεων. Υπερασπιζόμαστε την ισότητα των φύλων και απορρίπτουμε κάθε δίωξη λόγω φύλου, σεξουαλικής προτίμησης ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αν η δίωξη αυτή υποστηρίζεται επίσημα ή ανεπίσημα από την κυβέρνηση ή μη κυβερνητικούς φορείς στη χώρα καταγωγής του ατόμου, πρέπει να αναγνωρίζεται ως επαρκής δικαιολογία για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαιτείται από τα θύματα να αποδείξουν το γενετήσιο προσανατολισμό τους. Σε πολλές χώρες, οι άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις ή διώκονται ποινικά για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις και επιλογές, μολονότι η νομοθεσία του κράτους θεωρητικά τους προστατεύει. Οι «αποκλίνουσες» συμπεριφορές φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν πρέπει να θεωρούνται ως ασθένεια ή διαστροφή. Χειρουργική επέμβαση για την αλλαγή φύλου στα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται, αν αυτό παρεμβαίνει στο δικαίωμα του παιδιού για αυτοδιάθεση. Η επιμέλεια των παιδιών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την ταυτότητα του φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να υπερτερεί, όταν προκύπτουν θέματα επιμέλειας και όχι κατεστημένες κοινωνικές αντιλήψεις που βασίζονται σε παραδοσιακούς ρόλους και στερεότυπα.

Η διατροφή των πολιτών αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία οφείλει να μεριμνά τόσο για την ποιότητα των τροφίμων όσο και για την επάρκεια της διαθέσιμης ποσότητας για όλους. Το κέρδος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογεί πολιτικές έλλειψης τροφίμων ή κακής ποιότητας των διατιθεμένων στην κατανάλωση.

Η χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής απαιτεί διαβούλευση με όλους τους φορείς και τελική επικύρωση από τους πολίτες με τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι στα σύνορα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αίτησης ασύλου, με πλήρη σεβασμό προς τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες (Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και Πρωτόκολλο του 1967 για τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων) και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η ελευθερία των μεταναστών είναι αδιαπραγμάτευτη – δεν νοείται η ύπαρξη σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης, και οι πρακτικές κράτησης των παράτυπων μεταναστών πρέπει να περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο.

2. Πολιτική για την Οικονομία, την Ανάπτυξη, την Οικονομική κρίση,την Εργασία και το Εγγυημένο εισόδημα

Οι πειρατές πιστεύουμε ότι η οικονομία ως κινητήριος δύναμη της λειτουργίας του κράτους και της κοινωνίας μας γενικά, χρειάζεται ένα νέο μοντέλο που βασίζεται σε συντονισμένη λειτουργία των θεσμών για διαφάνεια, δικαιοσύνη και πρόνοια. Σ’ ένα πραγματικά ελεύθερο κράτος οι Πολίτες δημιουργούν, προοδεύουν, βελτιώνουν τη θέση τους και την Κοινωνία ολόκληρη.
Ένα κράτος στο οποίο εφαρμόζεται ουσιαστική και όχι τύποις Δημοκρατία, με εξασφαλισμένη την δυνατότητα συμμετοχής όλων, σε καθεστώς κρατικής Διαφάνειας, είναι ένα κράτος με προοπτικές ευημερίας.
Η Διαφάνεια μαζί με την δίκαιη απόδοση ευθυνών, συμβάλλουν στη μείωση της διαφθοράς, η οποία μας κοστίζει όσο το ένα τέταρτο των κρατικών εσόδων.
Δεν επαρκεί μόνο η ανάρτηση και η πρόσβαση στις αποφάσεις των κρατικών φορέων που έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος για να λογιστεί η διαφάνεια, αλλά απαιτείται και η θεσμική θωράκιση με Λογιστικό Έλεγχο από αρμόδιες αρχές αλλά και τον ίδιο τον πολίτη ως αυτονόητο δικαίωμά του.
Φυσικά η διαφάνεια από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα της διαφθοράς, πολύ σημαντικότερος παράγοντας είναι η δυνατότητα του περιορισμού της προσωπικής επαφής ανάμεσα στον πολίτη και τον δημόσιο υπάλληλο κάνοντας όσο περισσότερες διαδικασίες γίνεται πιο άμεσα, ηλεκτρονικά και αποκρύπτοντας από τον υπάλληλο που θα χειριστεί κάτι, προσωπικά στοιχεία. Αυτονόητο δε είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συστημάτων μηχανογράφησης δίνοντας πρόσβαση σε λιγότερα ευαίσθητα δεδομένα στις δημόσιες υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας ανοικτό λογισμικό.
Σ’ ένα κράτος οι εξουσίες οφείλουν να είναι διαχωρισμένες και η Δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη, έτσι ώστε η απόφαση των προσώπων να επενδύσουν σε μια ιδέα, να λαμβάνεται πιο εύκολα χωρίς το βάρος που προκύπτει από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και την πολυνομία.
Σε μια χώρα όπου ενισχύεται το ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα), ο Ομότιμος (p2p) τρόπος παραγωγής, τα Ανοιχτά Πρότυπα και το Διαδίκτυο είναι Ουδέτερο, αναπτύσσονται καινοτόμες ιδέες αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας των νέων και κατ’ επέκταση τα κρατικά έσοδα.
Χρησιμοποιώντας ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο και τους φορείς που ελέγχονται από αυτό αυξάνεται η λειτουργικότητα των συστημάτων. Παράλληλα μειώνεται το σχετικό δημοσιονομικό βάρος για το ιδιοταγές λογισμικό με ταυτόχρονη απώλεια φορολογικών εσόδων προς το εξωτερικό, ενώ αυξάνονται και τα έσοδα τοπικών εταιρειών ανάπτυξης υπηρεσιών και υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ.
Σε ένα κράτος όπου οι πολίτες αποφασίζουν να εξουδετερώσουν τα μονοπώλια και τα καρτέλ, έχουμε μειωμένες τιμές και βελτιωμένη επιχειρηματικότητα, χωρίς κρυφά κόστη.
Εξασφαλίζοντας ένα σταθερό, απλό και δίκαιο, ανάλογο των δυνατοτήτων του πολίτη, φορολογικό σύστημα, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αντιμετωπίζονται πολύ καλύτερα.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει την προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων πέραν του τραπεζικού δανεισμού καθώς και την επέκταση των δικτύων της κοινωνικής οικονομίας.
Ο ρόλος των τραπεζών στο ελληνικό οικονομικό σύστημα πρέπει να περιοριστεί, ώστε να μειωθεί και ο βαθμός έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και να σταματήσει η αποκλειστική εκμετάλλευση των διαφόρων οικονομικών προγραμμάτων με ευρωπαϊκή/κρατική επιδότηση από τις τράπεζες (υποχρεωτική συμμετοχή μέσω δανειοδότησης του δικαιούχου), καθώς και η υποχρεωτική εκχώρηση της είσπραξης των φορολογικών εσόδων.
Με το δεδομένο ότι η πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία είναι ελεύθερη, τα πρόσωπα έχουν δυνατότητα να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες στους συμπολίτες τους, σε επίπεδο κάποιου κοινοτικού project ή και σαν μόνιμη εργασία.
Πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος από την στιγμή που γεννιέται, έχει δικαίωμα σε μία εξασφαλισμένη ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Βασικού εισοδήματος (δεν πρέπει να συγχέεται με το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα και άλλα επιδόματα που χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια).
Ο θεσμός του βασικού εισοδήματος, έχοντας ως δεδομένο το ολοένα και πιο επισφαλές περιβάλλον που εντέχνως δημιουργείται στην αγορά εργασίας, αμφισβητεί την παραδοσιακή έννοια της εργασίας ως έμμισθη θέση απασχόλησης, η οποία προκαλεί αυτομάτως τον αποκλεισμό των ανέργων και όλων όσων λαμβάνουν στήριξη από προνοιακά επιδόματα. Αντιτάσσει στην παρούσα κατάσταση ένα καθολικό, άνευ κριτηρίων και προϋποθέσεων βασικό εισόδημα το οποίο στη συνέχεια να φορολογείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιστρέφει στο κράτος μόνο εφόσον ο εργαζόμενος μπορεί να διασφαλίσει την δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης με τον μισθό της εργασίας του.
Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι το βασικό εισόδημα θα λύσει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Πιστεύουμε όμως ότι η θεσμοθέτησή του είναι απολύτως απαραίτητη για να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση εμπιστοσύνης, η οικονομική ύφεση, να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια και να μειωθεί δραστικά ο κοινωνικός αποκλεισμός.

3. Κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επαγγελματικές ενώσεις

Το Κόμμα των Πειρατών υποστηρίζει την κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επιμελητήρια, επαγγελματικούς συλλόγους και ενώσεις, όπως το Τεχνικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο, οι ιατρικοί και δικηγορικοί σύλλογοι, που ασκούν υπέρμετρη εξουσία σε εργασιακούς κλάδους και λειτουργούν ως κλίκες, περιορίζοντας την φύση της εργασίας και το ποιοι μπορούν να την κάνουν, θέτοντας σημαντικούς περιορισμούς στην ελεύθερη επαγγελματική μετακίνηση των μελών τους και καθορίζουν, εν είδει μονοπωλίου, τα ελάχιστα κόστη των προσφερόμενων υπηρεσιών.

4. Πολιτική για τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια(φάρμακα/νοσοκομεία/ασφάλιση)

Σε ένα σύγχρονο κράτος, η υγεία των πολιτών και των επισκεπτών του είναι η βάση για οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα.
Η υγεία είναι πανανθρώπινο αγαθό και θεωρούμε δεδομένο ότι η ιατρική φροντίδα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμη και επαρκής για όλους.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

 • Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις πατέντες στην υγεία και τα φάρμακα.
 • Οι οποιεσδήποτε πατέντες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία (άρα και την ευημερία του είδους) να απελευθερώνονται στο ελάχιστο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις Παγκόσμιες ανάγκες υγείας (π.χ. WHO για EML).
 • Ο WHO και τα Κράτη Μέλη πρέπει να καθοδηγείται από καταχωρήσεις του επιστημονικού δυναμικού πεδίου , των ανθρώπων που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τις ασθένειες και πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Θέλουμε να δίνονται κίνητρα στους κατασκευαστές προϊόντων Υγείας που να μην έχουν σχέση με τις πατέντες , όπως επιχορηγήσεις – PDPS – Βραβεία.
 • Τα βραβεία προσελκύουν ” νέους λύτες ” για το πρόβλημα.
 • Αποφεύγεται έτσι η εσκεμμένη απόκρυψη νέων υλικών και τεχνικών για την Υγεία και προωθείται η διαφάνεια.
 • Την δημιουργία ειδικού φορέα στα δημόσια νοσοκομεία ο οποίος θα φροντίζει για τη διάγνωση και την πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ανασφάλιστους πολίτες αλλά και επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης.
 • Την λειτουργία δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης και διάθεσης των φαρμάκων πανελλαδικά από ειδικό φορέα στα δημόσια νοσοκομεία, σε όσο το δυνατό περισσότερα στελεχωμένα με ειδικευμένο προσωπικό σημεία ανάλογα με τις πληθυσμιακές άλλα και τις περιβαλλοντολογικές ανάγκες Υγείας.
 • Το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και διάθεσης φαρμάκων θα συνδέεται μέσω πανελλαδικής δικτύωσης με το δίκτυο διαγνωστικών εξετάσεων σύμφωνα με την αναγκαιότητα του επείγοντος.
 • Πιστεύουμε σε ένα υγιή Εθνικό Φορέα Υγείας που η λειτουργία του θα στηρίζεται σε διαφανείς διαδικασίες και θα καλύπτει κάθε περίπτωση νόσου όσον αφορά τη διάγνωση και την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
 • Θεωρούμε ότι κάθε πολίτης πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέγει εκείνος το φορέα ( η τους φορείς ) ασφάλισης , που θα του εξασφαλίζει το σεβασμό προς τον άνθρωπο , την άμεση διάγνωση και πρωτοβάθμια περίθαλψη , τη συντονισμένη δευτεροβάθμια περίθαλψη και τη πρόσβαση στα φάρμακα.

Η επιστημονική έρευνα για τα φάρμακα και τις διαγνωστικές μεθόδους πρέπει να είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις βιομηχανίες φαρμάκων.
Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αποσύνδεση του κόστους της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε όλα τα στάδια από την τελική τιμή πώλησης των φαρμάκων και των διαγνωστικών μεθόδων. Ότι η έρευνα πρέπει να καθορίζεται από τις πραγματικές ανάγκες της παγκόσμιας υγείας και όχι από το «αγοραστικό κοινό» και τις ανάγκες της αγοράς.
Όταν το προϊόν της έρευνας ανακοινώνεται χωρίς καθυστέρηση, οδηγούμαστε σε περαιτέρω καινοτομία, πρόσβαση στη γνώση και διασκευή από τρίτους.
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα φάρμακα (είτε σε επίπεδο γνώσης είτε σκευάσματος) ταυτόχρονα με την καινοτομία.
Στηρίζουμε την χρήση γενοσήμων φαρμάκων που πληρούν ποιοτικά κριτήρια και έχουν ελεγχθεί από αρμόδιους οργανισμούς. Θεωρούμε απαραίτητη την ορθολογική τους τιμολόγηση με στόχο τη μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Προτείνουμε:

 • Τον σχεδιασμό πλαισίου για επιμερισμό των βαρών κινδύνου και αποδοτικότητας μεταξύ των κρατών μελών για την έρευνα και ανάπτυξη της υγείας . ( Burden Sharing )
 • Ύπαρξη Φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ( Transaction Tax )
  π.χ. σε ξένο νόμισμα εισερχόμενα , εξερχόμενα εμβάσματα ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής τους με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης για τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για την Υγεία και τα φάρμακα .
 • Μεταβαλλόμενο ποσοστό επί της φορολογίας να προορίζεται για τη Δημόσια Υγεία και την ¨έρευνα στα Πανεπιστήμια για φάρμακα και διαγνωστικές μεθόδους .
 • Ο πολίτης να μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία του ποσού αυτού μέσω της μηχανοργάνωσης ώστε να υπάρξει διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση της υγείας και τα φαινόμενα διαφθοράς να εξαλειφθούν .
5. Πολιτική για την Παιδεία (βασική/μέση/ανώτατη – δημόσια & ιδιωτική)

Η ελεύθερη πρόσβαση στην γνώση, στον πολιτισμό και την πληροφορία αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και είναι η βάση της Πειρατικής Ιδεολογίας.
Για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να είναι κοινωνός στην γνώση και τον πολιτισμό, είναι απαραίτητο να διαθέτει μία πλήρη και πολύπλευρη παιδεία.
Γί´αυτό όραμα του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας είναι μία Παιδεία που θα δημιουργεί κριτικά σκεπτόμενους, συνειδητοποιημένος πολίτες.
Πολίτες, που θα έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετάσχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και τεχνολογική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα εκπαιδευτικά συστήματα, προθάλαμους παραγωγής αναλώσιμων τεχνοκρατών. Συστήματα που υπεκατέστησαν την ευγενή άμιλλα με τον χωρίς ηθικούς φραγμούς ωφελιμιστικό ανταγωνισμό. Είμαστε αντίθετοι στην μέχρι σήμερα εκπαιδευτική διαδικασία που από μόρφωση, ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και πολιτισμό, εκφυλίζεται σε μονοδιάστατη κατάρτιση μελλοντικών εργαζομένων.

Στόχος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, είναι οι μετέχοντες στην Ελληνική Παιδεία, να είναι

 1. Ένα συγκροτημένο άτομο που έχει αυτογνωσία, ηθική, που είναι ευπροσάρμοστο και ευέλικτο, με διορατική κρίση, που σκέφτεται ανεξάρτητα και κριτικά.
 2. Ένας αυτο-παρακινούμενος μαθητής που αναλαμβάνει την ευθύνη της προσωπικής του μάθησης, ο οποίος αναζητεί, εμμένει και επιμένει στην επιδίωξη της γνώσης.
 3. Ένας ενεργός συμμέτοχος του πολιτισμού της τεχνικής και του πνεύματος.
 4. Ένας υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος πολίτης, με ισχυρή κοινωνική συνείδηση, που είναι πληροφορημένος, τον διακρίνει η υπευθυνότητα απέναντι στην οικογένεια του, στην κοινωνία, στην πολιτεία, στην χώρα του αλλά και στο σύνολο της ανθρωπότητας.

Το καθήκον για την προσφορά αυτής της παιδείας ανήκει στην πολιτεία, αλλά και στην οικογένεια σε συνεργασία με τον κοινωνικό περίγυρο.
Για να ανταποκριθεί στο καθήκον της αυτό η πολιτεία οφείλει:

 1. Να δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καλλιεργήσουν και θα αναπτύξουν τις νοητικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η εκπαιδευτική λειτουργία θα πρέπει να σέβεται και να διαφυλάσσει τον τοπικό πολιτισμο, το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, και τις παραδόσεις των ανθρώπων και των μαθητών.
 2. Να εξασφαλίζει την ελεύθερη και για όλους πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδας αλλά και η δομή ορισμένων κοινωνικών ομάδων θέτει την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων υποδομών με την ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ανάπτυξη και ελεύθερο διαμοιρασμό εκπαιδευτικού λογισμικού, τηλε-εκπαίδευσης, ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση και διαμοιρασμό των πολιτισμικών πνευματικών αγαθών.
 3. Ειδική μέριμνα απαιτείται να ληφθεί και για τα άτομα με ειδικές ικανότητες ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και παραγωγική ένταξης τους στον κοινωνικό ιστό.
 4. Να αμβλύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εμποδίζουν τόσο την οικογένεια όσο και τον κοινωνικό περίγυρο να ανταπεξέλθουν στο εκπαιδευτικό τους καθήκον. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να εξαλειφθούν τα φαινόμενα διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού.
 5. Να δημιουργήσει ειδικά προγράμματα δωρέαν εκπαίδευσης για ενήλικες, ώστε να μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν και να αλλάξουν την καριέρα τους.
 6. Να προστατεύει την ελευθερία στην μάθηση, στην διδασκαλία, στην έρευνα και στην ελεύθερη έκφραση της σκέψης της τέχνης και της γνώσης.
 7. Να εξασφαλίζει τον πλουραλισμό στην γνώση και στις ιδέες. Η ελεύθερη πρόσβαση και ο διαμοιρασμός των πολιτισμικών και των πνευματικών αγαθών μέσω του Διαδικτύου φέρνει σε επαφή τους μαθητές μέ πληθώρα πληροφοριών.
 8. Να ανταμείβει τους εκπαιδευτικούς με δίκαιες αποδοχές ανάλογα των προσόντων τους και του επιτέλουμενου εκπαιδευτικού έργου τους.
 9. Να εγγυάται την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής λειτουργίας βάσει του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων.

Η παιδεία αποτελεί επένδυση για το μέλλον και είναι η μόνη που εξάσφαλίζει την μελλοντική μας ύπαρξη.

6. Πολιτική για τον Πολιτισμό (προστασία / ανάδειξη / ανάπτυξη) και τον Αθλητισμό

Ο Πολιτισμός είναι κοινό κτήμα της ανθρωπότητας. Τα εμπόδια στην ελεύθερη διάδοση των ιδεών και της γνώσης πρέπει να εξαλειφθούν και όχι να αυξάνονται, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τις δόλιες μεθόδους των εταιριών και με το πρόσχημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η διακίνηση αρχείων μέσω του Διαδικτύου αποτελεί την κύρια μορφή πολιτιστικών ανταλλαγών σήμερα, όπως κάποτε ήταν η διακίνηση των βιβλίων. Για το λόγο αυτό πρέπει να την κρατήσουμε ελεύθερη, ώστε να διαφυλάξουμε την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και να προάγουμε διαρκώς τον οικουμενικό πολιτισμό. Η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία πρέπει να ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο.
Θεσμοί και Διοργανώσεις, όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος, τα Φεστιβάλ Ταινιών Θεσσαλονίκης και Δράμας ή το Φεστιβάλ Αθηνών πρέπει να διατηρηθούν και να βελτιώνονται συνεχώς, ενώ νέοι με πολιτιστικό ή/και αθλητικό περιεχόμενο πρέπει να καθιερωθούν. Η πρόταση για την αναβίωση των Κλασικών Αγώνων στην Ολυμπία δείχνει το δρόμο για τη διεξαγωγή νέων υψηλού επιπέδου διοργανώσεων.
Ο τεράστιος μνημειακός πλούτος της χώρας χρήζει διαρκούς φροντίδας. Η συντήρηση και η ανάδειξή του απαιτεί άριστη οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αδιάλειπτη και διάφανη χρηματοδότησή τους τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από ιδιωτικούς πόρους. Στην κατεύθυνση αυτή η χρήση τους και για ιδιωτικές δραστηριότητες μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής πρέπει να επιτρέπεται.
Η ΕΡΤ ως ο καταξιωμένος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας πρέπει να επαναλειτουργήσει στο σύνολό του, αλλά με σύγχρονη και λειτουργική διοίκηση. Το αρχείο της συνιστά πρότυπο οργάνωσης του σχετικού υλικού και αποτελεί κτήμα όλων των Ελλήνων. Η συνεισφορά της στην ενημέρωση, την ιστορία, στην ειδησεογραφική τεκμηρίωση και στη διατήρηση των δεσμών με τον Ελληνισμό της Διασποράς είναι ανεκτίμητη.
Τα οπτικοακουστικά αρχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί από δημόσιους φορείς πρέπει να διατίθενται με ελεύθερες άδειες, ούτως ώστε κανένας κερδοσκοπικός εισπρακτικός φορέας να μην διεκδικεί την κυριότητα επί αυτών.
Η αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είναι άμεση προτεραιότητα και πρέπει να σταματήσει η εγκληματική αδιαφορία για την τύχη τους.

7. Περιβάλλον και Ενεργειακή Πολιτική

Το περιβάλλον παραδόθηκε σε εμάς από τις προηγούμενες γενιές για να το απολαύσουμε, να μας ζήσει και να το διαφυλάξουμε. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες και έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα στα αγαθά και στον πλούτο που δημιουργεί.

Έχουμε όμως και την ίδια υποχρέωση να το διαφυλάξουμε, ώστε να συνεχίζει να προσφέρει τα ίδια αγαθά και τον ίδιο πλούτο στο βάθος του χρόνου για να απολαύσουν και να καρπωθούν και οι επόμενες γενεές τα ίδια με εμάς.

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω τρεις αρχές:

Βιωσιμότητα (ελευθερία για τις επόμενες γενιές)

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει τη βιωσιμότητα. Γι” αυτό πρέπει να δράσουμε, ώστε να διασφαλιστεί με αξιοπρέπεια και για το μέλλον η ανθρώπινη ύπαρξη. Προϋπόθεση γι” αυτό είναι η διαφανής διαχείριση των φυσικών πόρων.

Βιώσιμο περιβάλλον (εγγύηση και προστασία των βασικών στοιχείων της ζωής)

Αποζητάμε να διατηρήσουμε ένα υγιεινό φυσικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει τη μείωση παραγωγής και διασποράς επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον μας, την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, προπαντός περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα.

Υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Απαιτούμε μια υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στόχος θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση των ορυκτών φυσικών πόρων με ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές. Ζητάμε μία μακρόβια, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον υποδομή παραγωγής ενέργειας. Αυτό για μας σημαίνει τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών πόρων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απαγόρευση της χρήσης της πυρηνικης ενέργειας στην ευρωπαική ήπειρο για μαζική κατανάλωση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση της βιωσιμότητάς τους και με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον στο σύνολό του. Πέρα από αυτό ζητάμε μία διαφανή, αποκεντρωμένη δομή παραγωγής ενέργειας. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή του κάθε πολίτη και αποτρέπονται οι σχηματισμοί μονοπωλίων.

Η ανακύκλωση των απορριμάτων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα (τόσο σε όλες τις επιχειρήσεις όσο και στο ευρύ κοινό). Η ανθρώπινη δραστηριότητα οφείλει να γίνεται με την ελάχιστη έως μηδενική επιπλέον δαπάνη σε φυσικές πρώτες ύλες, μέσω τεχνολογιών ανακύκλωσης και επανάκτησης. Έχουμε επιπλέον την υποχρέωση για την μικρότερη δαπάνη ενέργειας για τις δραστηριότητες μας, μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και φτηνές, με ελάχιστη πίεση στο περιβάλλον, πηγές παραγωγής ενέργειας.

Γ. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1. Ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και στις ψηφιακές υποδομές

Κάθε ψηφιακή πληροφορία ή περιεχόμενο που παράγεται από δημόσιους φορείς ή με δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να διατίθεται ελεύθερα στο κοινό. Η διαθεσιμότητα δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από αιτήσεις, άδειες, τέλη ή τεχνικά μέσα. Η πληροφορία πρέπει να διατίθεται σε ανοικτή μορφή και να αρχειοθετείται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Εξαιρέσεις από τα παραπάνω μπορούν να γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους και με συγκεκριμένη κάθε φορά αιτιολογία.

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχει υψίστη σημασία, όλα τα πρόσωπα, ανά πάσα στιγμή, να έχουν πλήρη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, εφόσον το επιθυμούν.
Αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εμποδίζει να συγκεντρωθούν στα χέρια λίγων τα συστήματα, τα δεδομένα και οι υποδομές, εξασφαλίζοντας σε όλους ελευθερία και προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

2. Ανοικτά πρότυπα κι Ελεύθερο Λογισμικό και Μηχανική

Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ ενισχύει την αυτονομία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Παράλληλα, μέσω της διάθεσης του πηγαίου κώδικά του, παρέχει απεριόριστη δυνατότητα μελέτης και ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει σταδιακά να εργαστούν προς μία μόνο κατεύθυνση: όλη η υποδομή τους να μεταβεί σε ΕΛ/ΛΑΚ. Πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη, την μείωση δηλαδή του κόστους αγοράς, συντήρησης, ανάπτυξης και προσαρμογής, η μετάβαση αυτή θα εξασφαλίσει στον μαθητή/πολίτη, χρήστη των δημοσίων υποδομών/υπηρεσιών την διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Η ελεύθερη και συνεχής χρήση από όλους κάθε είδους ψηφιακών δεδομένων με τα συστήματα της επιλογής τους, μπορεί να γίνει μόνο αν τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε μορφή που πληροί τα κριτήρια του Ανοικτού Προτύπου, χωρίς περιορισμούς, προσβάσιμο από όλους, χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται από μη ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερο από νομικούς ή τεχνικούς όρους οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση του από οποιονδήποτε ή σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο. Η διαχείριση και η περαιτέρω ανάπτυξη του γίνεται ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μεμονωμένο κατασκευαστή, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ισότιμης συμμετοχής ανταγωνιστών, αλλά και τρίτων και διατίθεται σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από διάφορους προμηθευτές, είτε ως εντελώς δωρεάν εφαρμογή.

Οι πειρατές ενθαρρύνουν την πρακτική της αντίστροφης μηχανικής, δηλαδή της διερεύνησης των αρχών λειτουργίας μιας συσκευής, ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος και την πρόσθετη μελέτη, ανάπτυξη και βελτίωσή του με αποκλειστικό σκοπό την διάθεσή του σύμφωνα με τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού. Ο σκοπός αυτός καλύπτει και την περίπτωση εξάλειψης των κλειστών προτύπων, όπου αυτά επιβάλλονται, διαχέοντας στο κοινό τις τεχνικές προδιαγραφές και ουσιαστικά μετατρέποντάς τα σε ανοιχτά. Η πρακτική της αντίστροφης μηχανικής όπως αυτή σήμερα εκφράζεται στην §4 στο άρθρο 42 του Ν. 2121/1993 δεν πρέπει να απαγορευτεί, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να ενθαρρύνεται, εφόσον το αποτέλεσμά της αποτελεί κοινό κτήμα και δεν αντιβαίνει στο καθολικό συμφέρον. Δεδομένου ότι ο βιομηχανικός σχεδιασμός έχει ενσωματώσει την αρχή του ορίου ζωής στα παραγόμενα προϊόντα, η πρακτική της αντίστροφης μηχανικής μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο αντιμετώπισης τέτοιων κοινωνικά αθέμιτων και απαράδεκτων μονοπωλιακών τεχνικών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διαδίκτυο -Τηλεπικοινωνίες

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ενδιαφέρεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από την ανεξέλεγκτη συλλογή, αποθήκευση και διάθεση τους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει όλες τις πτυχές της προσωπικής του ζωής απόρρητες. Η Δημοκρατία μας έχει κατακτηθεί με μεγάλους αγώνες ενάντια στην απολυταρχία και τον ολοκληρωτισμό. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα χαρακτηρίζονται από την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο και από τον πανταχού παρόντα έλεγχο. Τα σημερινά τεχνικά μέσα παρέχουν δυνατότητες, τις οποίες οι δικτάτορες του παρελθόντος δεν τολμούσαν ούτε καν να ονειρευτούν. Τα συστήματα και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το κράτος εναντίον των πολιτών, πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση και έλεγχο από εκλεγμένους αξιωματούχους.

Οι πολίτες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση, δωρεάν και χωρίς προσκόμματα, σε κάθε πληροφορία που αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό αποτελεί ατομικό δικαίωμα το οποίο πρέπει να είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά και με διεθνείς συνθήκες. Ο πολίτης, με τον τρόπο αυτό, προστατεύει την προσωπική του αξιοπρέπεια και αποτρέπει αδιαφανείς προσπάθειες κατάχρησης σε βάρος του και εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων από τρίτους, χωρίς προσωπική άδεια του ιδίου.

Η διαφάνεια στην χρήση των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει ότι η δημόσια διοίκηση υπηρετεί τον πολίτη και τα συμφέροντά του και περιορίζει στο ελάχιστο την παράνομη αξιοποίησή τους από εταιρείες και ιδιώτες, που σκοπεύουν στο κέρδος μέσω αυτών.

Οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις πρέπει να είναι ελάχιστες, να άπτονται θεμάτων γενικότερου συμφέροντος και να ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους από ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, με αυξημένες, αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες και επαρκώς στελεχωμένη από το κατάλληλο προσωπικό.

Η παρακολούθηση προσώπων από το κράτος, χωρίς να είναι ύποπτα για διάπραξη εγκλήματος, αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η πρόσβαση στις επικοινωνίες ή η παρακολούθηση ενός προσώπου πρέπει να επιτρέπονται μόνο όταν το κράτος έχει ενδείξεις ότι διαπράττεται έγκλημα.

Η εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο σε κάθε κατοικημένη περιοχή της χώρας αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι και πρέπει να θεωρείται βασικό αγαθό για κάθε πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από το κράτος, να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της υφιστάμενης xDSL υποδομής (ή εναλλακτικών τεχνολογιών όπου αυτό δεν είναι εφικτό) στην χαμηλή και μη εμπορικά ανταγωνιστική ταχύτητα του 1 Μb/s, ενώ αν ο πολίτης επιθυμεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης, τότε μόνο να καταβάλει στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσίας, επιπλέον αντίτιμο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για να υπάρχει ελευθερία στη χρήση του Διαδικτύου από όλους, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας είναι υπέρ της ουδετερότητας του Διαδικτύου (Network neutrality) και της ίσης μεταχείρισης για όλους τους χρήστες από τους διαχειριστές του δικτύου. Η ίση μεταχείριση πρέπει να διασφαλίζεται νομοθετικά από το κράτος.

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων πρέπει να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου. Οι υποδομές επικοινωνίας δεν πρέπει να καταλήξουν σε ιδιωτικά μονοπώλια.

4. Copyright, Πατέντες, Ανταγωνισμός και Μονοπώλια (trademarks & βιομηχανικά μυστικά)

Τα ιδιωτικοποιημένα μονοπώλια είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς της κοινωνίας, αφού οδηγούν σε αυξημένες τιμές, μονόπλευρους όρους χρήσης και κρυφά κόστη για τους πολίτες. Η διάλυση των μονοπωλίων είναι δεδηλωμένος στόχος της πολιτικής του κόμματός μας. Οι πατέντες ως εγγύηση του κράτους στα ιδιωτικά μονοπώλια αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα τεχνητό περιορισμό της γενικής ευημερίας και επ’ αυτών απαιτείται συνεχής δημόσιος έλεγχος και αναθεωρήσεις. Αν μείνουμε στους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας των πατεντών, τότε η πρόοδος της ανθρωπότητας θα γίνεται όλο και πιο άδικη, όλο και περισσότερο επικίνδυνη (π.χ. πατέντες σε θέματα γενετικής, βιοτεχνολογίας, σπόρων ή πατέντες λογισμικού). Η εξαιρετική ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει δείξει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα του λογισμικού είναι εντελώς περιττά. Ζητάμε το σύστημα των πατεντών να μεταρρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί από πιο λογικές ρυθμίσεις, ειδικά στις πιο κοινωνικά άδικες πατέντες, όπως στα φάρμακα, όπου οι απαιτήσεις για υψηλά κέρδη και η μονοπωλιακή δομή αυτής της αγοράς απαιτούν την αναδιοργάνωση των πόρων της κοινωνίας, ώστε να μην χάνουν οι πολλοί μέσα από αποκλεισμούς, προς όφελος ελαχίστων. Ζητάμε επίσης να καταργηθεί εντελώς το σύστημα των πατεντών στην παραγωγή των καλλιεργητικών σπόρων και να απαγορευτεί ο μονοπωλιακός έλεγχος στην παραγωγή των τροφίμων. Η αυξανόμενη κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να σταματήσει. Η κατάθεση ευρεσιτεχνιών για ασήμαντα πράγματα ή ακόμη για να εμποδιστεί ο ανταγωνισμός με ίσους όρους και η πρόοδος άλλων (συνήθως μικρότερων) εταιρειών, πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο.

Αντίθετα η νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα είναι πρωταρχικά χρήσιμη για καταναλωτές και εταιρείες, λειτουργεί ικανοποιητικά και δε χρειάζεται μεταβολές.

5. Πνευματικά Δικαιώματα, προσωπική αναπαραγωγή και DRM.

Καμία αλλαγή στα ηθικά δικαιώματα των δημιουργών.

Δεν προτείνουμε καμία αλλαγή σε όλα τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού, δηλαδή: το δικαίωμα της δημοσίευσης, της αναγνώρισης του ως δημιουργού, της ακεραιότητας του έργου και της μετάνοιας του δημιουργού, αν έχουν μεταβληθεί οι πεποιθήσεις του ή οι περιστάσεις.

Δωρεάν μη εμπορική χρήση.

Σαν πρώτο βήμα επιδιώκουμε να νομοθετηθεί η δωρεάν, μη εμπορική χρήση των ψηφιακών πολιτιστικών πληροφοριών, καθώς και να θεωρείται φυσιολογική, χωρίς περιορισμούς, η ιδιωτική αντιγραφή και ιδιωτική χρήση τους, ιδιαίτερα εντός των ορίων της ιδιωτικής σφαίρας του κάθε προσώπου, αφού το copyright πρέπει να αφορά μόνο τις εμπορικές χρήσεις.

Πέντε έως είκοσι έτη εμπορικής αποκλειστικότητας.

Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας ψυχαγωγίας σήμερα είναι χτισμένη στην εμπορική αποκλειστικότητα για έργα με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό, αρχικά, δεχόμαστε να διατηρηθεί, ώστε επόμενες γενιές, αφού έχουν ζήσει με τις τροποποιήσεις που προτείνουμε, να αποφασίσουν για το μέλλον του copyright.

Όμως οι χρόνοι προστασίας του σήμερα ισόβια συν 70 χρόνια είναι παράλογοι.Θέλουμε να συντομευτεί η διάρκεια προστασίας σε κάτι που είναι λογικό τόσο από τη μεριά της κοινωνίας όσο και από την μεριά των επενδυτών.Να οριστεί διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων τα πέντε έως είκοσι έτη από την δημοσίευση του έργου.

Δωρεάν δειγματοληψία- Χαρακτηρισμός της ως «δίκαιη χρήση» (fair use).

Σήμερα είναι ολοένα και πιο περιοριστική ή νομοθεσία προστασίας της εκμετάλλευσης των πνευματικών έργων, αυτή η πρακτική αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για μουσικούς, κινηματογραφιστές, και άλλους καλλιτέχνες που θέλουν να δημιουργήσουν νέα έργα από την επαναχρησιμοποίηση τμημάτων των υφιστάμενων. Θέλουμε να αλλάξει αυτό, έτσι ώστε να είναι νόμιμο να δημιουργηθούν νέα έργα από τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται μετά την πάροδο του 20% του χρόνου προστασίας του αντίστοιχου πνευματικού έργου, π.χ. εάν κάποιο τραγούδι έχει προστασία εμπορικής χρήσης 5 χρόνια, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα δείγμα από αυτό μετά από 1 χρόνο.

Απαγόρευση των DRM (Digital Rights Management)

Προτείνουμε την απαγόρευση κάθε τεχνικού περιορισμού στην αναπαραγωγή ψηφιακών έργων. Οι περιορισμοί αυτοί (DRM) λειτουργούν μονοπωλιακά υπέρ συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, ενάντια στην κοινωνία και τους θεωρούμε ανήθικους, αφού παρεμβαίνουν με πολλούς τρόπους στις νόμιμες χρήσεις των έργων, δημιουργώντας μια εντελώς απαράδεκτη δυνατότητα ελέγχου των χρηστών, συχνά απειλώντας τη χρήση των έργων από τις μελλοντικές γενιές οι οποίες ίσως δεν έχουν πρόσβαση στα σημερινά συστήματα προστατευμένης αναπαραγωγής.

6. Συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία

Η μετάβαση στην ψηφιακή κοινωνία, αποτελεί ένα τεράστιο εξελικτικό άλμα. Έχει αντίκτυπο στην κοινωνική μας ζωή, στις πολιτικές διαδικασίες και στις οικονομικές μας δραστηριότητες.

Η ελεύθερη επικοινωνία λειτουργεί ως καταλύτης προόδου της κοινωνίας και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες ελευθερώνουν αναξιοποίητα τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ελεύθερη ροή των πληροφοριών δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι είναι σε θέση να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την ελευθερία τους ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.

Η ελεύθερη δικτύωση επιτρέπει την εύκολη σύγκλιση προσφοράς και ζήτησης.

Οι Πειρατές ενθαρρύνουν κάθε σύστημα επικοινωνίας που δομείται ελεύθερα από τους πολίτες και εξασφαλίζει την ελεύθερη, ανοιχτή και απρόσκοπτη επικοινωνία των πολιτών, με την απαραίτητη προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των επικοινωνιών. Η δημιουργία και ανάπτυξη ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων (mesh nets) μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών θα πρέπει να υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες), είτε αυτά διασυνδέονται με τα εμπορικά συστήματα διασύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, είτε όχι.

Οι Πειρατές ενθαρρύνουν κάθε σύστημα επικοινωνίας που δομείτε ελεύθερα από τους πολίτες και εξασφαλίζει την ελεύθερη, ανοιχτή και απρόσκοπτη επικοινωνία των πολιτών, με την απαραίτητη προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των επικοινωνιών.

Η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας είναι απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία και πρέπει να διασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται μέσω προσωπικής και κρατικής δράσης. Η επικοινωνία μέσω των ψηφιακών δικτύων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Χωρίς τη δυνατότητα της συμμετοχής δεν είναι δυνατή η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή επικοινωνία επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, την ελευθερία του λόγου, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν μπορεί να εμποδίζεται ούτε προσωρινά, ούτε μόνιμα, ούτε πλήρως, ούτε τμηματικά.

Αντίθετα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέλος της κοινωνίας έχει δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης στις ψηφιακές επικοινωνίες, ακόμη και στην ελληνική Περιφέρεια, σε χωριά, νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές, χωρίς καμία εξαίρεση.

Για αυτό το σκοπό το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων πρέπει να αξιοποιείται με προσοχή και διαφάνεια, ώστε όλη η κοινωνία να ωφελείται από την χρήση του. Η παροχή πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζεται και να υπερισχύει των όποιων οικονομικών συμφερόντων. Η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη γνώση και το πολιτισμό είναι θεμελιώδες δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, όπως η υγεία και η παιδεία. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές επικοινωνίες.

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων πρέπει να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο από μονοπώλια στις υποδομές επικοινωνίας.

7. Δικαίωμα στον Ψηφιακό Αλφαβητισμό & Ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης

Η ύπαρξη ενός βιβλίου στις σχολικές αίθουσες, δεν σημαίνει κάτι από μόνη της. Όπως ακριβώς η γνώση της γραφής και της ανάγνωσης, η ανάγνωση, δυνατότητα συζήτησης κι ανάλυσης του περιεχόμενου ενός βιβλίου είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη του στα σχολεία , η συμμετοχή του πολίτη στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή έχει ως προϋπόθεση την εξοικείωσή του με την τεχνολογία όχι ως καταναλωτή ενός προϊόντος, αλλά ως συνδημιουργού και διαμορφωτή της.

Η κατανόηση και εμπέδωση στις συνειδήσεις των πολιτών, από τη μικρότερη δυνατή ηλικία, της ύπαρξης τεχνολογιών που μπορούν ν’ απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, αλλά και της διδασκαλίας αυτών στους μαθητές, δεν έχει μόνο αναπτυξιακό χαρακτήρα: η δημιουργία, χρήση και διδασκαλία ανοικτών τεχνολογιών (λογισμικό, hardware, δεδομένα, περιεχόμενο) αποτελεί βαθιά πολιτική πράξη που εκφράζει το δικαίωμα όλων μας να συμμετέχουμε με ισότιμους όρους σε κάθε έκφανση της σύγχρονης ζωής.

Η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να επωφεληθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας σε όλα τα μέλη της τις ευκαιρίες για να γνωρίσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε αυτήν. Ο καθένας πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την πρόοδο, αλλά και να προστατεύεται από τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.

Για την επίτευξη του ψηφιακού αλφαβητισμού, όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει να έχουν το κατάλληλο περιεχόμενο και τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές και τους φοιτητές.

Ταυτόχρονα πρέπει να υποστηριχθούν οι ενήλικες, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να κατανοούν τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τις δυνατότητες και τους κινδύνους του.

Τέλος, ακόμα και οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στην ψηφιακή κοινωνική ζωή, αν το επιθυμούν.

8. Προστασία Δημοσιογράφων, Bloggers και Πληροφοριοδοτών

Η δημοσιοποίηση εσωτερικών δημόσιων ή εταιρικών πληροφοριών, όταν αυτές αποδεικνύουν παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες, καταχρήσεις, διαφθορά, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά βλάβη της κοινωνίας, αποτελεί μορφή ηθικού θάρρους και πρέπει να ενθαρρύνεται και να προστατεύεται. Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την προστασία των δημοσιογράφων και των bloggers με την ταυτόχρονη πλήρη ανωνυμία και προστασία των πηγών τους.

Στη συνείδηση του πολιτών η καταγγελία των δυσλειτουργιών, των επίορκων λειτουργών και οποιασδήποτε κατάχρησης εξουσίας ή ισχύος πρέπει να είναι μια πράξη ηθικής και πολιτικής συνειδητοποίησης και ευθύνης. Οι δημοσιογραφικές πηγές ήδη προστατεύονται από το νόμο, θεωρούμενες ως αναπόσπαστο εργαλείο του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Για τους Πειρατές, οι καταγγέλλοντες είναι πολίτες που δημοσιοποιούν νομικές και ηθικές παρεκτροπές και παράνομες δραστηριότητες, όπως η διαφθορά, η εκμετάλλευση προς ίδιον συμφέρον εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, η απόκρυψη κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, η αδιαφορία και τα γνωστά «φακελάκια» κατά τη διάρκεια ιατρικής θεραπείας κλπ. Οι καταγγέλλοντες επιτελούν λοιπόν σημαντική ελεγκτική και διορθωτική λειτουργία σε κάθε ελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία. Αυτό απαιτεί, από την μία μεριά, την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου για την προστασία των καταγγελλόντων, και από την άλλη μεριά, την κοινωνική στήριξή τους, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους, όταν δεν υποκρύπτεται ιδιοτέλεια στις ενέργειές τους, στον έλεγχο του κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις όσων κατέχουν υπεύθυνη εργασιακή θέση, που τους θέτει σε θέση ισχύος και ευθύνης.

Η αξιολόγηση της καταγγελίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνεται με βάση προσωπικά κριτήρια και τοπικές ιδιαιτερότητες. Η δημιουργία ειδικής νομοθεσίας, τόσο για την προστασία των καταγγελλόντων, όσο και για την αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, είναι επιβεβλημένη στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας.

9. Πολιτική για τις ψυχοτρόπες ουσίες

Η πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας στο θέμα των ψυχοτρόπων ουσιών (αλκοόλ, καπνός, κάνναβη, ηρωίνη κ.α) βασίζεται κυρίως στην απαγόρευση των περισσότερων από αυτές χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τον βαθμό και το είδος του εθισμού που συνεπάγεται η χρήση τους καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των χρηστών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Ουσίες όπως το αλκοόλ και ο καπνός αν και ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγεία του χρηστή απολαμβάνουν ασυλίας από το κράτος και πωλούνται ελευθέρα ακόμα και σε ανήλικους. Η στρεβλή πολιτική της απαγόρευσης επιβαρύνει όχι μόνο την υγεία μας άλλα και την οικονομία μας με πολλούς και διάφορους τρόπους, φυλακές γεμίζουν με χρήστες, τα δικαστήρια με υποθέσεις που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας άλλα και την απονομή δικαιοσύνης γενικότερα, και το παράνομο εμπόριο πλουτίζει ανθρώπους κυριολεκτικά σε μια νύκτα.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύει ότι η πολιτική της απαγόρευσης πρέπει να σταματήσει και στην θέση της να υπάρξει μια υπεύθυνη πολιτική που θα ενημερώνει και θα εκπαιδεύει τον πολίτη από νεαρή ηλικία για όλες τις επιπτώσεις από την χρήση οποιασδήποτε ψυχοτρόπου ουσίας. Ειδικότερα προτείνεται ο διαχωρισμός των ουσιών με βάση το είδος και τον βαθμό εθισμού, όπως επίσης και την επικινδυνότητα κάθε μιας από αυτές. Επιτακτική είναι η δημιουργία δομών ώστε το κράτος να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο διάθεσης και πώλησης ψυχοτρόπων ουσιών (όπως έχει κάνει για αλκοόλ και νικοτίνη).

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας αποδεχόμαστε πλήρως τα παρακάτω:

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών

Διεθνής διακήρυξη του Μόντρεαλ για τους ΛΟΑΤ

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα

Διεθνής διακήρυξη του Παρισιού για τα δικαιώματα των ζώων