1) Ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας με προσωπικό για εντατικοποίηση ελέγχων.
2) Αύξηση των προστίμων και επιβολή προσωποκράτησης εργοδοτών για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας καθ’ υποτροπή
3) Δημιουργία πλατφόρμας, συνδεδεμένη με την ΕΡΓΑΝΗ, για εργαζόμενους που θέλουν να παρέχουν τον χρόνο τους σε εργοδότες κατ’αποκοπή με πλήρη δικαιώματα και ασφάλιση για τον χρόνο που εργάζονται.
4) Κατάργηση εργατικής νομοθεσίας που αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. (Έλεγχος από ΕΕΔΑ)