Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια:
1) Μόνιμοι διορισμοί ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών που χρειάζονται τα σχολεία. Κανένα εκπαιδευτικό κενό με το “πρώτο κουδούνι”
2) Μόνιμος δάσκαλος σε κάθε ολοήμερο τμήμα για την εξασφάλιση της σταθερής παιδαγωγικής σχέσης και μελέτης των μαθητών.
3) Κανένας μαθητής χωρίς κάλυψη Παράλληλης Στήριξης.
4) Κανένα σχολείο χωρίς σχολικό ιατρό και νοσηλευτή, χωρίς σχολικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας.
5) Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία.
6) Εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού καθαριότητας πλήρους εργασίας σε κάθε σχολείο. Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου βοηθητικού σχολικού προσωπικού (φύλακες, σχολικοί τροχονόμοι, τραπεζοκόμοι, επιστάτες κ.ά.)
7) Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για όλα τα παιδιά με 15 μαθητές ανά τάξη – Να καταργηθούν τώρα όλα τα κοντέινερ
8) Πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτίρια πριν ανοίξουν τις πόρτες τους. Ο ουσιαστικός ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια – προσεισμικός έλεγχος – έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης).
9) Κατασκευή νέων, ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων, αλλά και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αυξημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων του 21ου αιώνα.
10) Αύξηση στη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σχολείων (θέρμανση, ρεύμα, υλικοτεχνική υποδομή). Καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων και για αναλώσιμα (χαρτί φωτοτυπίας κ.τ.λ.).
11) Κατάργηση ΦΠΑ στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των σχολείων και στερεί πόρους από τις υλικοτεχνικές υποδομές.
12) Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο με ευθύνη των Περιφερειών.
13) Κατάργηση του ΦΠΑ στα σχολικά είδη.
14) Διεύρυνση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
15) Δωρεάν προγράμματα αθλητικής και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία τις απογευματινές ώρες».
16) Ετήσια αναθεώρηση ύλης βιβλίων ώστε να σχεδιάζεται αντικατάστασή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια:
1) Μόνιμοι διορισμοί ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών που χρειάζονται τα σχολεία. Κανένα εκπαιδευτικό κενό με το “πρώτο κουδούνι”
2) Μόνιμος δάσκαλος σε κάθε ολοήμερο τμήμα για την εξασφάλιση της σταθερής παιδαγωγικής σχέσης και μελέτης των μαθητών.
3) Κανένας μαθητής χωρίς κάλυψη Παράλληλης Στήριξης.
4) Κανένα σχολείο χωρίς σχολικό ιατρό και νοσηλευτή, χωρίς σχολικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας.
5) Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία.
6) Εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού καθαριότητας πλήρους εργασίας σε κάθε σχολείο. Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου βοηθητικού σχολικού προσωπικού (φύλακες, σχολικοί τροχονόμοι, τραπεζοκόμοι, επιστάτες κ.ά.)
7) Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για όλα τα παιδιά με 15 μαθητές ανά τάξη – Να καταργηθούν τώρα όλα τα κοντέινερ
8) Πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτίρια πριν ανοίξουν τις πόρτες τους. Ο ουσιαστικός ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια – προσεισμικός έλεγχος – έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης).
9) Κατασκευή νέων, ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων, αλλά και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αυξημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων του 21ου αιώνα.
10) Αύξηση στη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σχολείων (θέρμανση, ρεύμα, υλικοτεχνική υποδομή). Καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων και για αναλώσιμα (χαρτί φωτοτυπίας κ.τ.λ.).
11) Κατάργηση ΦΠΑ στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των σχολείων και στερεί πόρους από τις υλικοτεχνικές υποδομές.
12) Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο με ευθύνη των Περιφερειών.
13) Κατάργηση του ΦΠΑ στα σχολικά είδη.
14) Διεύρυνση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
15) Δωρεάν προγράμματα αθλητικής και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία τις απογευματινές ώρες».
16) Ετήσια αναθεώρηση ύλης βιβλίων ώστε να σχεδιάζεται αντικατάστασή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τριτοβάθμια:
1) Στελέχωση των αρχών που διαχειρίζονται το ΕΛΚΕ (Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) και χρηματοδότησή τους από πόρους του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς παρακράτηση ποσού για την έρευνα. Το ποσό παρακράτησης θα χρησιμοποιηθεί για την ασφάλιση των ερευνητών.
2) Σύνδεση χρόνου παραδοτέων ερευνητικών προγραμμάτων με την ορθή λειτουργία και πληρωμή του ΕΛΚΕ.