“Σπίτι μου”, που είσαι;

Αύξηση των κονδυλίων κατά 500 εκατ. ευρώ για την απόκτηση «φθηνής στέγης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» βλέπουμε στο πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή. Όμως όταν μόνο το 28% αυτών που λαμβάνουν Διαβάστε περισσότερα…

Συντεχνίες, κυβέρνηση και άλλοι νεολουδίτες υπέρ κατάργησης τεκμηρίου αθωότητας

Εντοπίσαμε απίστευτα σχόλια στην Δημόσια Διαβούλευση[1] για τον νόμο “Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας” Ενώσεις Διαβάστε περισσότερα…