Στόχος των Πειρατών o εναλλακτικός τρόπος πολιτικής και σκέψης που εστιάζει σε θεσμικές λύσεις

Εναλλακτικός τρόπος σκέψης που εστιάζει σε θεσμικές λύσεις για τα προβλήματα και πρόβλεψη αναγκών με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον του, όχι απλά αντίδραση και διαχείριση.  Μεγάλη η ανάγκη διαμόρφωσης ενός αντίβαρου χρηστής διακυβέρνησης. Διαβάστε περισσότερα…