Εναλλακτικός τρόπος σκέψης που εστιάζει σε θεσμικές λύσεις για τα προβλήματα και πρόβλεψη αναγκών με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον του, όχι απλά αντίδραση και διαχείριση. 

Μεγάλη η ανάγκη διαμόρφωσης ενός αντίβαρου χρηστής διακυβέρνησης.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θεωρεί ότι υπάρχει διάχυτη στην ελληνική κοινωνία η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού αντίβαρου διακυβέρνησης απέναντι από το κυρίαρχο σύστημα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αντιπολίτευση.

Υπάρχει ένα κενό έκφρασης της κοινωνίας που ψάχνει για λύσεις στα προβλήματά της. 

Αυτής της άποψης που δεν εκφράζεται από τα παραδοσιακά κόμματα.

Πρέπει να ακούγεται η φωνή της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται για ένα σκοπό και έχουν λόγο και θέσεις να καταθέσουν για πολύ σοβαρά και ειδικά ζητήματα. 

Υπάρχει διάχυτη η ανάγκη ύπαρξης ενός αντίβαρου που να εκφράζει τις αγωνίες και τις οπτικές ανθρώπων που βάζουν ως προτεραιότητα τους τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, το περιβάλλον και την ενέργεια, τα ψηφιακά δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τις πολιτικές ελευθερίες και την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν μπορούν να εκφράσουν αυτές τις σύγχρονες ανάγκες γιατί ξεπεράστηκαν από το χρόνο. Αντιδρούν αντί να προβλέπουν. Περιορίζονται από τις πελατειακές τους σχέσεις αντί να κάνουν πολιτική για τους πολίτες. 

Όταν ιδρύθηκαν πιθανόν να εξέφραζαν κάποια πληθυσμιακά και κοινωνικά στρώματα. 

Σήμερα όμως οι αρχές και θέσεις τους δεν έχουν καμιά εφαρμογή και είναι εκτός βηματισμού και συγχρονισμού με την εποχή.

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, έχουμε στόχο να εκφέρουμε τον εναλλακτικό τρόπο πολιτικής και σκέψης και παίρνουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε ανοιχτά όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην επίτευξη αυτού του στόχου να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ιστοσελίδα: www.pirateparty.gr

email: [email protected]

τηλ: 6934753640

mastodon: https://mastodon.social/@piratepartygr

fb: https://www.facebook.com/groups/piratepartyGR

twitter: https://twitter.com/PiratepartyGR

instagram: https://www.instagram.com/piratepartygr/