Tag: Παιδεία

Μαρ 19

Μηχατρονική: Ανοικτή κοινωνία σημαίνει ανοικτά πρότυπα, ανοικτή αρχιτεκτονική, ανοικτά σχέδια και ανοικτό λογισμικό.

*** Σημείωση: Εγκαινιάζουμε από σήμερα σειρά άρθρων από ειδικούς επιστήμονες, σχετικά με τις αρχές και τις θέσεις του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.  Μπορείτε να μας στείλετε και τα δικά σας άρθρα στο info@pirateparty.gr  ***

Η μηχατρονική εμφανίστηκε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ‘70. Θεωρείται ειδίκευση της μηχανολογίας που αποσκοπεί στον συγκερασμό των πεδίων ανάπτυξης λογισμικού, ηλεκτρονικών και μηχανισμών σε μία ενιαία μεθοδολογία.

Σύμπλοκα συστήματα υπήρχαν ανέκαθεν, δηλαδή συστήματα που συναποτελούταν από λογισμικό, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και μηχανισμούς. Στα μειονέκτημά τους συγκαταλέγεται ότι ήταν σχεδιαστικά οροθετημένα σε ανεξάρτητες διαστρωματώσεις ανά ειδικότητα της μηχανικής. Για το ίδιο σύστημα ο εμπλεκόμενος μηχανολόγος μηχανικός σχεδίαζε με την μεθοδολογία του και τα ειδικά σχεδιαστικά του εργαλεία τους μηχανισμούς του, ομοίως ο ηλεκτρολόγος μηχανικός σχεδίαζε τα ηλεκτρολογικά και τα ηλεκτρονικά του υποσυστήματα και τέλος ο μηχανικός λογισμικού καλούταν να ορίσει προγραμματικά τον τρόπο με τον οποίον τα ερεθίσματα που λαμβάνει αυτό το σύστημα δια των αισθητήρων του υπαγορεύουν την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του διά των μηχανισμών δράσης του. Η κάθε εμπλεκόμενη ειδικότητα κοιτώντας με το μικροσκόπιο την πευκοβελόνα έχανε το πεύκο και το πευκοδάσος, για να το πούμε απλοϊκά. 

Από την αλληλεπίδραση των υποσυστημάτων ανά ειδικότητα της μηχανικής (μηχανολογική, ηλεκτρολογική, υπολογιστική κ.α.) που συναπαρτίζουν ένα σύμπλοκο σύστημα προέκυπτε μία αναδυόμενη συμπεριφορά που ουδεμία εκ των συνιστωσών ειδικοτήτων της μηχανικής ήταν προετοιμασμένη να μελετήσει. Οι μηχανικοί βρέθηκαν προ αδιεξόδου αντίστοιχου με αυτού των ειδικευμένων ιατρών.

Ο ειδικός ουρολόγος, καρδιολόγος, αγγειολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος, νευρολόγος που συζητούν για τη λειτουργία του ανθρώπου, ο καθείς στη βάση της ειδικότητάς του, αποτυγχάνουν να παρατηρήσουν ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι πολύ πιο περίπλοκη από το άθροισμα των λειτουργιών που παρατηρούν ο καθείς στην ειδικότητά τους. Η δε αφοσίωσή τους να παρατηρούν μικροσκοπικά τα της ειδικής παθολογίας τους, ουδόλως βοηθά καν στην αναγνώριση της αναδυόμενης συμπεριφοράς που εμφανίζουν τα επιμέρους του ανθρώπου. Αν δε κάποιος την αναζητήσει, απορρίπτουν την ενασχόληση με τη μελέτη της με το σκεπτικό ότι ξεπερνά την ειδικότητά τους!

Όμως, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ύπαρξή μας ξεπερνά το άθροισμα των επιμέρους βιολογικών μας λειτουργιών. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αν αθροιστεί το σύνολο των ικανοτήτων των δισεκατομμυρίων κυττάρων μας που αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συναποτελέσουν, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό που αποκαλούμε «εμείς», δεν προκύπτει το σύνολο των ικανοτήτων του ανθρώπου ως ολότητα. Περαιτέρω, το άθροισμα των ικανοτήτων του καθενός εξ ημών που ως κοινωνικό κύτταρο, συναποτελεί την ανθρωπότητα, υπολείπεται σημαντικά των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων που εμφανίζει η κοινωνία που συναποτελούμε.

Τα ίδια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί στις μηχανές: η συνέργεια των επιμέρους υποσυστημάτων προκαλεί ανάδυση μίας συμπεριφοράς η πηγή της οποίας είναι αδύνατον να εντοπιστεί σε ένα μεμονωμένο υποσύστημα. Ειδικά δε με την έλευση των προγραμματιστικών τεχνικών που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, η συμπεριφορά είναι πλέον τόσο περίπλοκη και θυμίζει τόσο πολύ ανθρώπινη, ώστε πλέον η εμπειρία αλληλεπίδρασης με μηχανές πλέον να αγγίζει τα όρια της μεταφυσικής και της υπαρξιακής οντολογίας. Ονομάστηκε, το 1949, «το φάντασμα της μηχανής» από τον Gilbert Ryle για να περιγράψει ότι μία αρκούντως περίπλοκη μηχανή εμφανίζει αναδυόμενες συμπεριφορές που δεν αποτελούν απλά σύνθεση των ικανοτήτων της.

Η μηχατρονική πρεσβεύει την άποψη ότι η συνέργεια των επιμέρους υποσυστημάτων είναι ο σκοπός του σχεδιασμού τους, ότι η αναδυόμενη συμπεριφορά που οφείλεται σε αυτή την συνέργεια οφείλει να είναι πλήρως ελεγχόμενη και ότι η ειδίκευση που σχεδιάζει και επιτυγχάνει την συνέργεια αυτή οφείλει να εδραστεί στην ειδικότητα της μηχανικής που παραδοσιακά αναλαμβάνει την ποινική και την αστική ευθύνη των σύμπλοκων συστημάτων.

Οι λόγοι για αυτό είναι ιστορικοί και αποτελούν τμήμα της συλλογικής μας αντίληψης. Ουδέποτε πέφτει ένας σέρβερ (υπολογιστής) αυτόματης πτήσης με 300 επιβάτες. Πάντα πέφτει ένα αεροπλάνο, δηλαδή μία μηχανολογική κατασκευή, ακόμα και αν είναι τα ηλεκτρονικά ή το λογισμικό του υπεύθυνα για την βλάβη. Η ευθύνη για κάθε ηλεκτρονικό σύστημα ή σύστημα λογισμικού που εγκαθίσταται στη μηχανολογική βάση ενός σύμπλοκου συστήματος αναζητείται πάντα στον μηχανολόγο. Ιστορικά πάντως από την μηχανολογία προέκυψε η ηλεκτρολογία που με τη σειρά της δημιούργησε την ηλεκτρονική και αυτή ως περαιτέρω ειδικότητα γέννησε την μηχανική των υπολογιστών, το οποίο εξηγεί γιατί η αντίληψή μας περί της ευθύνης εστιάζει στους μηχανολόγους.

Οι μηχανικοί ειδικότητας μηχανολόγου με ειδίκευση μηχατρονικής καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον γενικότερης ανευθυνότητας στον σχεδιασμό των ηλεκτρονικών και του λογισμικού, κυρίως διότι η ηλεκτρονική και τα υπολογιστική μηχανική είναι νεοφυείς επιστήμες με μικρή ιστορική παράδοση και κακές εμπορικές επιρροές.

Ο μηχανολόγος παραδοσιακά καλείται να καταθέσει ανοικτά τα σχέδια της μηχανής του όταν επιδιώκει αδειοδότηση της για δημόσια χρήση και παραδοσιακά αναλαμβάνει τις αστικές και τις ποινικές ευθύνες των λαθών του. Οι μηχανολόγοι ιστορικά ορκίζονται με όρκους βαριούς ότι ουδέποτε θα προδώσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων όταν γνωρίζουν ότι τους εξοπλίζουν με δημιουργήματα στα οποία στηρίζεται η ζωή, η τιμή και η περιουσία τους. Στην υπολογιστική και, σε μικρότερο βαθμό, στην ηλεκτρονική και λοιπές παράγωγες νεοφυείς ειδικότητες της μηχανικής έχουν παρεισφρήσει νέα ήθη.

Πράγματι, εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ειδικότητες των ηλεκτρονικών και του λογισμικού υπολογιστών επιβάλλουν στους χρήστες τους την σιωπηρή αποδοχή αδειών δικής τους εμπνεύσεως με σκοπό την αποποίηση από πλευράς των εταιρειών των αστικών και ποινικών ευθυνών τους έναντι των τελικών χρηστών τους για υλοποιήσεις που οι εταιρείες αυτές διανέμουν με κλειστά σχέδια και άνευ αδείας για δημόσια χρήση.

Όταν σχεδιάζονται σύμπλοκα συστήματα ιδιαίτερης κρισιμότητας για την κοινωνία μας, οφείλουν να γίνονται στη βάση ανοικτών σχεδίων που έχουν εξετασθεί από πολλούς συναδέλφους, έχουν αδειοδοτηθεί από το κράτος, βάσιζονται σε ευρέως γνωστές ανοικτές αρχιτεκτονικές που προωθούν τον ανταγωνισμό και δεν δημιουργούν μονοπώλια. Επιπροσθέτως, οφείλουν να βασίζονται σε ανοικτό λογισμικό που επιτρέπει να εντοπιστούν κακόβουλες κερκόπορτες, που συστηματικά παρουσιάζονται ως σχεδιαστικά λάθη, αλλά στη πραγματικότητα ενέχουν τον δόλο της υφαρπαγής κρίσιμων στοιχείων και δεδομένων μέχρι και τον έλεγχο των υποδομών από ξένες προς το δημόσιο οντότητες.

Στη βάση αυτών των σκέψεων έγραψα το διδακτορικό μου: «μία ανοικτή προσέγγιση στον αρθρωτό έλεγχο για ευέλικτους αυτοματισμούς», όπου εξετάζει το πώς μία ανοικτή κοινωνία οφείλει να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτή αρχιτεκτονική, ανοικτά σχέδια και ανοικτό λογισμικό ώστε να μην εμποδίζεται και να μην πιέζεται από προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων που επιχειρούν την αντιστροφή του ελέγχου των προμηθειών, δηλαδή ο προμηθευτής να ορίζει το ποιες ανάγκες του προμηθευόμενου θα εξυπηρετηθούν, με τι κόστος και πότε.

Εντέλει, η ζωή μας, η τιμή μας, η αξιοπρέπειά μας και η περιουσία μας εξαρτάται από τις επιλογές μας τώρα στο σε ποιους θα παραδώσουμε, διά των μηχανών που μας προμηθεύουν, τον έλεγχο της αυτοδιάθεσής μας. 

Δρ. Δημητρόπουλος Γεώργιος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.pirateparty.gr/2018/03/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%bd/

Αυγ 04

Στο δρόμο για την Αριστεία.

Στο δημοτικό δεν θα πρέπει να κάνουν ούτε παρελάσεις, πόσο μάλλον να γίνεται διαγωνισμός για το ποιος είναι άριστος. Το δημοτικό είναι για να πάρουν τα παιδιά τις βάσεις. Η αριστεία στο δημοτικό σημαίνει ότι απέτυχε η παιδεία να δώσει τις βάσεις στους υπόλοιπους μαθητές.

Οι κραυγές για την δήθεν κατάργηση της αριστείας στο δημοτικό είναι υποκριτικές όσο και η εφαρμογή κλήρωσης για τον σημαιοφόρο σε στρατιωτικού τύπου παρελάσεις.

Το σύστημα παιδείας μας είναι αποτυχημένο στο πεδίο της αριστείας. Και δεν φταίει το πόσες παρελάσεις κάνουμε ή πόσους σημαιοφόρους έχουμε.

Ένα από τα καλύτερα συστήματα πρωτοβάθμιας παιδείας στον κόσμο, αυτό της Φιλανδίας, έχει αποδεδειγμένα πολύ υψηλά επίπεδα επιτυχίας των αποφοίτων του, ενώ δεν ασχολείται καθόλου με την αριστεία κατά την διάρκεια της φοίτησης στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Αντίθετα προσπαθεί και πετυχαίνει το σκοπό της χωρίς να χωρίζει τους μαθητές σε καλύτερους και χειρότερους. Υπάρχει δε μόνο μία υποχρεωτική εξέταση για βαθμολόγηση γνώσεων, στα 16.

Η αριστεία απαιτείται στο Πανεπιστήμιο και δη στην έρευνα για την προώθηση των επιστημών. Όχι στο δημοτικό. Και όμως. Στο Πανεπιστήμιο την έχουμε ξεχάσει δημιουργώντας κλίκες, κομματικές οργανώσεις και διορισμούς καθηγητών με πολιτικά κριτήρια. Γιατί υποκριτικά την ζητάμε από παιδιά 10 και 12 χρονών;

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Θέσεις για την παιδεία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.pirateparty.gr/2017/08/sto-dromo-gia-tin-aristeia/

Σεπ 24

Τέλος με την έλλειψη ενημέρωσης και παιδείας. Τέλος με τον φόβο και τον ρατσισμό.

Παρακολουθούμε έκπληκτοι τις αντιδράσεις* γονέων πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, καθώς και την τάση πολλών να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Σε μία χώρα που έχει ιστορία μετανάστευσης των κατοίκων της, “νόμιμης” και “παράνομης”, αυτός ο φόβος είναι αδικαιολόγητος.

katalipsi-sxoleio-prosfyges-city-plaza-body-image-1473756827-size_1000

Η παιδεία δεν είναι απλά ένα δικαίωμα των πολιτογραφημένων κατοίκων της χώρας.
Είναι υποχρέωση του κράτους προς κάθε παιδί που βρίσκεται μέσα στην επικράτειά του.
Η παροχή περίθαλψης δεν είναι απλά ένα δικαίωμα των πολιτογραφημένων κατοίκων της χώρας.
Είναι υποχρέωση του κράτους προς κάθε άτομο που βρίσκεται μέσα στην επικράτειά του για δύο λόγους. Ανθρωπιστικούς και προστασίας όλων των κατοίκων.

Είναι ανεδαφικές και αστείες οι δικαιολογίες που προβάλουν όλοι αυτοί οι γονείς.
Τα παιδιά των προσφύγων εμβολιάζονται κανονικά, οπότε δεν τίθεται θέμα υγείας.

Η παιδεία διδάσκει πολιτισμό και για να ενσωματωθούν οι μετανάστες πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν στο δικό μας σύστημα παιδείας, που παρά τα λάθη του, είναι καλύτερο από το να αφήνεις τα παιδιά στην τύχη τους.

Λόγοι θρησκευτικοί υπάρχουν μόνο γιατί το Ελληνικό σχολείο, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα διδάσκει τι να πιστεύει ο κάθε πολίτης, αντί να τον ενημερώνει και να του μαθαίνει πως να επιλέγει για την δική του ζωή.

Αν θεωρεί κάποιος γονέας ότι τα παιδιά του δεν πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποιοι πιστεύουν κάπου αλλού, τότε να ανησυχεί και για αυτό που τα διδάσκει.

Όσο για τους εκπαιδευτικούς λόγους που παρουσιάζουν, αυτοί και αν είναι ανεδαφικοί.
Τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο.
Και φυσικά δεν θα μπουν χωρίς εφόδια τα παιδιά των προσφύγων στις τάξεις μαζί με τα υπόλοιπα όταν φτάσει η ώρα να ενσωματωθούν.

Αυτά τα εφόδια πρέπει να τους παρέχουμε εμείς ως κράτος.

Οι γονείς αυτοί προσπάθησαν να ψελλίσουν ότι δεν είναι ρατσιστές βάζοντας μάλιστα όρο την παροχή παιδείας στα παιδιά “των πραγματικών προσφύγων”.
Λες και υπάρχουν παιδιά δύο ή τριών κατηγοριών.
Λυπούμαστε πραγματικά για αυτή την ολίσθηση των συμπολιτών μας.

Ο φόβος και ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση στα σχολεία μας και οι γονείς αυτοί κάνουν ένα μεγάλο λάθος και διδάσκουν στα παιδιά τους την μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό που δεν συνάδει με την Ελληνική κουλτούρα.
Εκτός αν κάνουμε λάθος και αυτή πλέον είναι η Ελληνική κουλτούρα!

Ευτυχώς δεν λείπουν οι φωνές της λογικής και της αλληλεγγύης, όπως αυτές των Δασκάλων του 2ου Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου.**

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, κάνουμε έκκληση στο κράτος και στο Υπουργείο Παιδείας να μην αφήσει τέτοια φαινόμενα να γενικευθούν και να ενημερώσει άμεσα τους πάντες για το τι πραγματικά συμβαίνει ώστε ο φόβος να πάψει να κινεί τέτοιου είδους απαράδεκτες αντιδράσεις.

Αναφορές:
* http://www.nooz.gr/greece/neo-oraiokast … is-ipeirou

** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
Ωραιόκαστρο 18-9-2016
Εμείς, δάσκαλοι του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, αισθανόμαστε την ηθική υποχρέωση να διαχωρίσουμε τη θέση μας από την απόφαση που πήραν ορισμένοι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ωραιοκάστρου και με την οποία αρνούνται να δεχτούν τα προσφυγόπουλα στους χώρους των σχολείων. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο δράμα των προσφύγων και είμαστε απόλυτα σύμφωνοι στο να μετέχουν τα παιδιά των προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα δηλώνουμε έτοιμοι να συζητήσουμε τα θέματα που θα προκύψουν από αυτή την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία μας και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στην εξεύρεση λύσεων.
Επίσης δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην στάση αλλά και στις δηλώσεις ορισμένων θεσμικών παραγόντων του τόπου, που μόνο σύγχυση και πανικό προκαλούν στους γονείς των μικρών μαθητών μας χωρίς να δίνουν καμία απάντηση στα εύλογα ερωτήματά τους.
Έχουμε καθήκον να μετατρέψουμε τα σχολεία μας σε ανοιχτές αγκαλιές αλληλεγγύης για τα παιδιά των προσφύγων καθώς και να αναλάβουμε υποστηρικτικές δράσεις για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.pirateparty.gr/2016/09/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1/