«Παραθυράκια» Υπονόμευσης Δικαιωμάτων στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας

Ο Ν.3481/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»[1] εμπεριέχει ορισμένες βαθύτατα προβληματικές διατάξεις που, προτάσσουν τη «συνείδηση» (με ή χωρίς τον προσδιορισμό «ηθική») του ιατρού ως πρόσχημα για να πλήξουν τα δικαιώματα των ασθενών και κυρίως των γυναικών Διαβάστε περισσότερα…