Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη

Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: ηλεκτρονική αναγνώριση, πιστοποίηση και ηλεκτρονικές υπογραφές στην ευρωπαϊκη ενιαία ψηφιακή αγορά. Μέχρι τις 15 Απριλίου 2011 μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας στην παρακάτω διέυθυνση: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Pirate party στην Ελλάδα;

Στην παρούσα φάση θα θέλαμε να γίνει μια βολιδοσκόπηση για το κατά πόσο στην Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρξει ένα αντίστοιχο πολιτικό κίνημα όπως αυτά του εξωτερικού. Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα κινηθούμε Διαβάστε περισσότερα…