Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη

Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: ηλεκτρονική αναγνώριση, πιστοποίηση και ηλεκτρονικές υπογραφές στην ευρωπαϊκη ενιαία ψηφιακή αγορά. Μέχρι τις 15 Απριλίου 2011 μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας στην παρακάτω διέυθυνση: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en