Η κυβέρνηση, στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης της υγείας, βρήκε αφορμή στην πρόσφατη επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (αίμα, πλάσμα, κύτταρα, ιστούς, όργανα, ωάρια) να προσκαλέσει «επενδυτές», σχεδιάζοντας αλλαγή στην σχετική νομοθεσία. 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία, ορθώς, προβλέπει ενιαία ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης με ένα σύνολο κανόνων που ισχύουν για όλους, ενοποιώντας οργανισμούς όπως ο ΕΚΕΑ (αίμα και παράγωγα), ο ΕΟΜ (όργανα) και η ΕΑΥΕΑ (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή). Πουθενά όμως στην οδηγία δεν υπάρχει αναφορά σε αγοραπωλησία τους.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας είναι αντίθετο με οποιαδήποτε πρακτική ιδιωτικοποιήσης και εμπορευματοποίησης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης. Το αίμα και οι λοιποί ανθρώπινοι ιστοί (όργανα, βλαστοκύτταρα, βλαστοκύστες, έμβρυα, ωάρια, σπερματοζωάρια κ.ο.κ.) δεν είναι προϊόντα προς αγοραπωλησία. Η χρήση τους πρέπει να διέπεται αποκλειστικά και μόνο από ιατρικά/επιστημονικά κριτήρια κι όχι εμπορικά.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η μη εθελοντική συλλογή, με οικονομικά κίνητρα, συνιστά μεγάλο κίνδυνο ασφαλείας καθώς το κίνητρο της αποζημίωσης υπονομεύει την ειλικρινή δήλωση του ιστορικού του δότη. 

Κόμματος Πειρατών Ελλάδας – Τομέας Υγείας