Πρόσφατα δύο εταιρίες έλαβαν το ανώτατο πρόστιμο για παραβίαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023, σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. 

Δυστυχώς τα πρόστιμα σε ποσά δεν δρουν αποτρεπτικά για τις εταιρίες που παραβιάζουν την νομοθεσία, καθώς πολύ συχνά είναι μικρότερα του οικονομικού οφέλους που έχουν με την παράβαση. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες συχνά υπολογίζονται ως ποσοστό των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων τους. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι σχεδιασμένος για να διασφαλίσει ότι τα πρόστιμα έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα ακόμη και για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με τεράστια ετήσια έσοδα.

Επιπρόσθετα, η χρήση των ετήσιων εσόδων ως βάση για τα πρόστιμα σημαίνει ότι η οικονομική επίπτωση αισθάνεται παρόμοια ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας, εξασφαλίζοντας μια κάποια ισορροπία στην επιβολή κυρώσεων.

Η πρόταση του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας είναι η υιοθέτηση αντίστοιχου τρόπου επιβολής προστίμων από την εθνική μας νομοθεσία, δηλαδή την επιβολή προστίμου ως ποσοστό εσόδων.