Η κυβέρνηση ετοιμάζει να δώσει την δυνατότητα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να παρέχουν στους φοιτητές τους ισότιμα πτυχία με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων, των λεγόμενων “δημόσιων” πανεπιστημίων. 

Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:

  • Δεν υπάρχει θέμα να επιτραπεί η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ήδη επιτρέπεται. Τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζουμε και δεν το κάνουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 
  • Τα Ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι δημόσια ή κρατικά. Είναι αυτοδιοικούμενα. Είναι ανεξάρτητα. Είναι μη κερδοσκοπικά. 
  • Τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως τα δικά μας πανεπιστήμια. Όχι ως επιχειρήσεις.
  • Οπουδήποτε υπάρχει άμεση οικονομική συναλλαγή, υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο της διαφθοράς. Δεν επιθυμούμε την τροφοδότηση της αγοράς εργασίας με πτυχιούχους με άχρηστα αγορασμένα – ή και επικίνδυνα – “πτυχία”. 
  • Οι υπέρμαχοι των ιδιωτικών πανεπιστημίων χρησιμοποιούν πολύ συχνά το επιχείρημα ότι αν τα πτυχία είναι ισότιμα, θα ανοίξει παράρτημα και το Χάρβαρντ. Πολύ ωραία. Ας μας πουν με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουν την ποιότητα των πανεπιστημίων έτσι ώστε πράγματι να έχουμε το “Χάρβαρντ”. Γιατί, ακόμα και να δεχτούμε ότι είναι η υψηλότερη ποιότητα, δεν την εξασφαλίζει μόνο το να αναγνωρίζουμε τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων ως ισότιμα. 

Ως Κόμμα Πειρατών έχουμε μία λύση. Φυσικά δεν λέμε ότι με κανένα τρόπο δεν πρέπει απόφοιτοι ιδιωτικών πανεπιστημίων να έχουν ισότιμα πτυχία. Αυτό που λέμε είναι όμως ότι θα πρέπει το σύστημα εξετάσεων και των πτυχιακών να είναι αδιάβλητο. Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να γίνεται από άτομα που εργάζονται για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Θα πρέπει ο εξεταστής να μην γνωρίζει αν πρόκειται για φοιτητή του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ ή του… Harvard!  Αυτό σημαίνει ότι τα πρότυπα ύλης, εργαστηρίων, ερευνών κλπ θα πρέπει να είναι αντίστοιχα σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα. Όποιος δεν συμφωνεί με αυτήν την απλή θέση, θέλει βιομηχανία εκτύπωσης πτυχίων και όχι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας επίσης θεωρούμε ότι και στα Ελληνικά Πανεπιστήμια υπάρχει χώρος για βελτίωση. Τα προβλήματα είναι πολλά και τα γνωρίζουν οι ακαδημαϊκοί πολύ καλά, όπως και ο υπουργός, θέλουμε να ελπίζουμε. Αντί λοιπόν να καίγεται με τα πτυχία από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ας φροντίσει τα ήδη υπάρχοντα να έχουν ό,τι χρειάζονται για την ορθή τους λειτουργία.

Σημειώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σύμφωνοι με αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.