Ανακοινώθηκε η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) με μέλη διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες. Ο επικεφαλής της Επιτροπής, κ. Δασκαλάκης, δήλωσε ότι έργο της θα είναι να διατυπώσει «προτάσεις πολιτικής που θα αναδεικνύουν τα οφέλη της ΤΝ για την Κοινωνία, την Οικονομία, την Επιστήμη και τον Άνθρωπο και παράλληλα θα εντοπίζουν τις προκλήσεις και θα αντιμετωπίζουν τους πιθανούς κινδύνους». Χαιρόμαστε που – έστω και αργά – η κυβέρνηση φαίνεται να παίρνει στα σοβαρά την τεχνολογική πρόοδο και να επενδύει στον τομέα της ΤΝ. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της ΤΝ θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένη στρατηγική, επωφελή κυρίως για την κοινωνία και την ανθρώπινη αυτονομία και να είναι βασισμένη στον ανοιχτό κώδικα.

Και σίγουρα, δεν πρέπει να επαναληφθεί το φιάσκο της πληροφορικής, της οποίας το τρένο χάσαμε τη δεκαετία του ’80 και τώρα τρέχουμε να το προλάβουμε, έχοντας απολέσει δισεκατομμύρια ανθρωποώρες σε απαρχαιωμένες διαδικασίες, με όποιο οικονομικό και άλλο κόστος αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται πως ήμασταν απροετοίμαστοι για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών, παρόλο που η σχετική συζήτηση δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θα παρακολουθούμε το έργο της Επιτροπής με ενδιαφέρον καθώς και τα συμπεράσματά της και τις πολιτικές που θα προτείνει. Δίνουμε επίσης πολύ μεγάλη σημασία και στην πρακτική εφαρμογή με υπηρεσίες που μπορεί να έχει η ΤΝ στο Δημόσιο, π.χ. για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής, την επίλυση προβλημάτων, τη διευκόλυνση του πολίτη στη διεκπεραίωση διαδικασιών και συναλλαγών με το κράτος. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, οι όποιες εφαρμογές ΤΝ του Δημοσίου θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με την κείμενη νομοθεσία, εθνική και ενωσιακή, για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων των πολιτών από κακόβουλες χρήσεις. Ειδικά ως προς αυτό, εφιστούμε την προσοχή σε όλους.

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας