Η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και σήμερα να δώσει όλα τα στοιχεία και τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η κατανομή των χρημάτων για την περίφημη Λίστα Πέτσα. 

Όταν κάποιος πολίτης ή οργανισμός καταθέτει αίτημα για στοιχεία, πρέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να απαντήσει εντός 20 ημερών με τα στοιχεία ή με αιτιολογικό άρνησης. 

Στην περίπτωση της λίστας Πέτσα, τα στοιχεία ζητήθηκαν από το Vouliwatch, μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν έλαβε απάντηση εμπρόθεσμα και όταν έλαβε, αυτή ήταν αρνητική, χωρίς να αναλύει τον λόγο (“εμπορικό απόρρητο”), οπότε και αναγκάστηκε να προσφύγει στην δικαιοσύνη [1] λαμβάνοντας μία θετική απόφαση, τον Ιανουάριο του 2022 και μια απορριπτική τον Ιούνιο του 2023. Το Vouliwatch αφού εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα αποφάσισε να καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και υπέβαλε σχετική προσφυγή στις 16 Οκτωβρίου.

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θεωρούμε απαράδεκτη από την πλευρά της κυβέρνησης τη διαμεσολάβηση  ιδιωτικής εταιρίας για να αποφασιστεί χωρίς καμία διαφάνεια πως θα μοιραστούν τα κονδύλια της λίστας Πέτσα. Η δε σιωπηλή άρνηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να δώσει ακόμα και το σκεπτικό της άρνησής της κρυβόμενη πίσω από την φράση “εμπορικό απόρρητο” αποτελεί ύβρι για τον σκοπό τον οποίο έχει δημιουργηθεί. 

Στην δε τελευταία απόφαση [2] του Διοικητικού Εφετείου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου που μειοψήφησε έγραψε “η ΕΑΔ δεν αιτιολόγησε καν με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εγγράφων που εμπίπτουν στο εμπορικό απόρρητο, αλλά τα ονόμασε συλλήβδην απόρρητα χωρίς να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα βλάψει εμπορικά την ανάδοχο εταιρεία (Initiative Media A.E.)”

Με τη διαφάνεια δεν παίζουμε. 

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Σύνδεσμοι:

    1) https://vouliwatch.gr/actions/article/lista-petsa-edda

    2) https://vouliwatch.gr/resources/file/2023/10/18/142e03e5-23b5-407a-aa99-4cab46d144ae.pdf