Αγαπητές/Αγαπητοί φίλες και φίλοι μέλη του κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Με βάση το άρθρο 5.1 του καταστατικού που ορίζει την αναγγελία του εκάστοτε συνεδρίου 40 ημέρες πριν την διεξαγωγή του, εκ μέρους του Οργανωτικού Προεδρείου, ανακοινώνουμε ότι το 11ο Συνέδριο του κόμματος Πειρατών Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αθήνα, στα γραφεία του κόμματος, Αθηνάς 57 & Σοφοκλέους 23, ΤΚ 10552.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του 11ου Συνεδρίου σε φυσικό επίπεδο, τότε αυτό θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά σε πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί εν καιρώ, καθώς επίσης και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι για την συμμετοχή στο συνέδριο πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και οικονομικά ενήμεροι. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και το συνέδριο. Η συμμετοχή στην ΔΕ και στην ΕΔ απαιτεί να είστε μέλη για τουλάχιστον 6 μήνες. Το ποσό για την εγγραφή/ενημερότητα είναι 12€ και μπορείτε να μας το στείλετε με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ: https://www.pirateparty.gr/donate/ και να μας στείλετε και την απόδειξη συναλλαγής στο email: [email protected]

—————————————————————————————————–
Κατάθεση προτάσεων για αλλαγές στο Καταστατικό

Σύμφωνα με το άρθρο 5.6 του Καταστατικού μας,
Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

Η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων για αλλαγές στο Καταστατικό λήγει στις 27 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ. Οι προτάσεις κατατίθενται σε αυτό το νήμα: https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=195&t=8268

——————————————————————————————————————–
Κατάθεση προτάσεων για αλλαγές στις Αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 5.7 του Καταστατικού μας,
Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

Η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων για αλλαγές στις Αρχές του κόμματος λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ. Οι προτάσεις κατατίθενται σε αυτό το νήμα: https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=195&t=8269

———————————————————————————————————
Δήλωση υποψηφιότητας για τη ΔΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Καταστατικού μας,
Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία αποδοχής, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα.

Το Οργανωτικό Προεδρείο του 11ου Συνεδρίου θα ακολουθήσει την τακτική των προηγουμένων Προεδρείων και θα δέχεται δηλώσεις υποψηφιότητας για τη Δ.Ε. ως και την ημέρα διεξαγωγής του 11ου Συνεδρίου σε αυτό το νήμα: https://forum.pirateparty.gr/viewforum.php?f=198

———————————————————————————————–
Δήλωση υποψηφιότητας για την ΕΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 7.4 του Καταστατικού μας,
Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει 3 (τρία) μέλη τα οποία εκλέγονται από το Συνέδριο, από ενιαία λίστα μελών του κόμματος που μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι διατάξεις σχετικά με την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των κενών θέσεων εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας. Η θητεία της Επιτροπής Διαιτησίας είναι διετής.

Συνεπώς οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την Επιτροπή Διαιτησίας μπορούν να υποβάλονται και κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου σε αυτό το νήμα: https://forum.pirateparty.gr/viewforum.php?f=199

Εκ μέρους του Οργανωτικού Προεδρείου