Ψηφιακός αναλφαβητισμός, ψάρεμα συνωμοσιολόγων ή εσκεμμένη παραπληροφόρηση η αναφορά σε “γεωεντοπισμό” από τις νέες ταυτότητες;

Θολώνουν το πραγματικό θέμα που είναι τα προσωπικά δεδομένα και η πρόσβαση σε αυτά.

Οι ταυτότητες αυτές έχουν μικρή αποθηκευτική μνήμη που δεν έχει καμία σχέση με GPS ή μετάδοση δεδομένων σε ζωντανό χρόνο.

Ένα GPS απαιτεί ειδικό hardware, που με την σειρά του απαιτεί ενέργεια. Επίσης η μετάδοση δεδομένων απαιτεί δικό της hardware που επίσης απαιτεί ενέργεια.

Ακόμα και οι συσκευές παθητικού εντοπισμού θέσης, απαιτούν ενέργεια για την λειτουργία τους που είναι αδύνατον να βρεθεί στις ταυτότητες.

Εκτός αν μας ζητήσουν να φορτίζουμε τις ταυτότητές μας και αυτές έχουν πάχος σχεδόν κινητού, είμαστε ασφαλείς από γεωεντοπισμό!

Επαναλαμβάνουμε ότι το πραγματικό θέμα εδώ είναι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τα προβλήματα ασφαλείας που πιθανών έχουν αυτές οι λύσεις και θα το κρίνουμε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δοθούν. Όχι η χρησιμότητά τους ή κάποια άλλη παράμετρος, όπως αυτές που ακούγονται από ψηφιακά αναλφάβητους ή συνωμοσιολόγους πολιτικούς.