Η κλιματική κρίση δεν είναι απλώς μια θεωρία. Είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν ήδη άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές. Αυτές οι συνθήκες προκαλούν απώλειες ζωών, καταστροφές στις υποδομές και αστάθεια στις κοινωνίες και επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον, την οικονομία και την υγεία των ανθρώπων.

Οι κύριοι υπεύθυνοι για την κλιματική κρίση είναι οι άνθρωποι. Η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι η κύρια πηγή αερίων του θερμοκηπίου. 

Ποιές ενέργειες μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση;

Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, όπως να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, να χρησιμοποιούμε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές και να αγοράζουμε βιώσιμα προϊόντα. Οι κυβερνήσεις μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο αντιμετώπισης και προσέγγισης της κλιματικής κρίσης. Οποιαδήποτε σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της Βιωσιμότητας, να διασφαλίζεται με αξιοπρέπεια και για το μέλλον η ανθρώπινη ύπαρξη, του Βιώσιμου περιβάλλοντος, να εγγυόμαστε και να προστατεύουμε τα βασικά στοιχεία της ζωής, της Υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων, με βασική προϋπόθεση τη διαφανή διαχείριση τους.

Επίσης, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η κινητοποίηση των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς μια διαφανή και αποκεντρωμένη δομή παραγωγής ενέργειας. Μόνο με τη συμμετοχή του κάθε πολίτη αποτρέπονται οι σχηματισμοί μονοπωλίων. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι η βάση για την ύπαρξη και μετάβαση στην ενεργειακή δημοκρατία.

Τέλος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση της βιωσιμότητάς τους και με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον στο σύνολό του αλλά και την τοπική κοινωνία και τις δραστηριότητες της.