Η Φύση είναι το πιο πολύτιμο αγαθό μας

Να ενσωματώνεται η αξία της στο Α.Ε.Π.

Η έκθεση “Τα Οικονομικά της Βιοποικιλότητας” που εκπονήθηκε από το Sir Partha Dasgupta, καθηγητή του πανεπιστημίου Cambridge, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και προκάλεσε θόρυβο με τα συμπεράσματα της.

Σε αυτή την έκθεση – ορόσημο 600 σελίδων προτείνεται η απόρριψη του Α.Ε.Π. ως μέτρου αξιολόγησης του πλούτου και η υιοθέτηση άλλων κριτηρίων που θα ενσωματώνουν και αποτυπώνουν τις διαφορετικές πτυχές του φυσικού κεφαλαίου μας στα λογιστικά συστήματα.

Ο Ρ. Dasgupta υποστηρίζει ότι το ΑΕΠ “βασίζεται σε μια εσφαλμένη εφαρμογή των οικονομικών επιστημών” που δεν περιλαμβάνει “απόσβεση περιουσιακών στοιχείων”, όπως η υποβάθμιση της βιόσφαιρας.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στα παραδείγματα της Κίνας όπου υπάρχει ο δείκτης του Ακαθάριστου Οικοσυστημικού Προϊόντος (Gross Ecosystem Product) και της Νέας Ζηλανδίας με το δείκτη του Πλαισίου Επιπέδου Διαβίωσης (Living Standards Framework).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία είναι ενσωματωμένη στη βιόσφαιρα και δεν είναι εξωτερική προς αυτήν, η έκθεση εστιάζει στη Φύση που αποτελεί ένα “τυφλό σημείο” στα οικονομικά. 

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να απουσιάζει από τα λογιστικά συστήματα που υπαγορεύουν τα εθνικά οικονομικά, ή να αγνοείται από τους υπεύθυνους λήψης των οικονομικών αποφάσεων. 

Αυτό είναι το σημαντικό συμπέρασμα της έκθεσης που περιγράφει τη Φύση ως “το πιο πολύτιμο αγαθό μας” και διαπιστώνει ότι η ανθρωπότητα έχει συλλογικά κακοδιαχειριστεί το “παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο” της: οι απαιτήσεις μας υπερβαίνουν κατά πολύ την ικανότητα της Φύσης να παρέχει “αγαθά και υπηρεσίες” στις οποίες βασιζόμαστε όλοι. 

Οι τελευταίες δεκαετίες της ανθρώπινης ευημερίας είχαν καταστροφικό οικολογικό τίμημα και η έκθεση υπογραμμίζει πρόσφατες εκτιμήσεις που υποδηλώνουν ότι θα χρειαζόμασταν 1,6 περισσότερη Γη για να διατηρήσουμε τον σημερινό τρόπο ζωής της ανθρωπότητας.

Η έκθεση προτείνει να γίνουν άμεσα, μεταξύ άλλων, αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μοντέλων, και ριζικές αλλαγές σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, στην παραγωγή, την κατανάλωση, τη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση. 

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι και η έκθεση αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αποτελέσει οδηγό για αναθεώρηση και διαφορετική προσέγγιση στη φύση, στα κοινά αγαθά και τη διαχείριση τους, την ανάπτυξη, την οικονομία. 

Επειγόντως πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Πλούτος δεν είναι μόνο τα  χρήματα. 

Εικόνα από την έκθεση Dasgupta μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Κόμμα Πειρατών

Διαβάστε την έκθεση The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review 

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review