(Αποκλεισμός της συμμαχίας Πράσινο & Μωβ
από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023)

Η ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί πυρηνική θέση κάθε πειρατικού κόμματος διεθνώς, καθώς καθ’ αυτόν τον τρόπο:
1. Καταργείται η γραφειοκρατία. Μπαίνει τέλος στις ανθρώπινες ουρές πίσω από τα γραφεία-κάτεργα για δημόσιους υπαλλήλους και πολίτες.

2. Αυξάνεται η διαφάνεια των διαδικασιών. Στην ψηφιακή μετάβαση του κράτους, μειώνεται το περιθώριο ανοχής για συμβάσεις που βρίσκονται “ξεχασμένες σε συρτάρια υπουργών”, και για πράξεις που αρχειοθετούνται χωρίς να δημοσιοποιούνται.

3. Ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Όταν παρέχονται τα κατάλληλα μέσα κι
εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης, σε κάθε επίπεδο της πολιτείας (τοπικό-αυτοδιοικητικό,
περιφερειακό, επικρατείας), δημιουργούνται και οι συνθήκες για την ένταξη των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες.
Ωστόσο, ως Κόμμα Πειρατών, θέτουμε αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις για το πώς θα
προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των κρατικών διαδικασιών – ιδίως όταν αυτές αφορούν θέματα δημοκρατίας:

1. Ειδική μέριμνα για τις κατηγορίες πολιτών που δυσκολεύονται στα ψηφιακά μέσα.
Δημόσια προγράμματα-σεμινάρια εκμάθησης των συστημάτων, λύσεις με εργαλεία και τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστα και για άτομα με αναπηρίες.

2. Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, με χρήση αποκλειστικά λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Για τη δημιουργία ποιοτικών ψηφιακών λύσεων είναι απαραίτητη η διασύνδεση της πληροφορίας όλων των φορέων και υπηρεσιών, σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης. Βέβαια, κρίνεται επίσης απαραίτητο τέτοιου είδους λύσεις να είναι ανοιχτού κώδικα, με σκοπό τη δυνατότητα: ανοιχτής αξιολόγησης του συστήματος, ενισχυμένης ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, αναπαραγωγής – προσομοίωσης – εκμάθησης και περαιτέρω ανάπτυξης του συστήματος.

3. Διαρκής, διαφανής και αξιοκρατική επιτήρηση και αξιολόγηση των τεχνολογικών λύσεων που παρέχονται. Είναι γεγονός πως τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια – παράλληλα με τα κρατικά ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο του υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου της χώρας, παράγουν έρευνα αιχμής τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και διεθνώς. Οι λύσεις που αναπτύσσονται:
υπόκεινται σε αυστηρούς και διεξοδικούς ελέγχους,
πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια και standards,
διευρύνουν τους ερευνητικούς ορίζοντες, ενισχύοντας την επιστημονική πρόοδο,
δημιουργούν θέσεις εργασίας για τ@ς νέ@ς ερευνητ@ς τις χώρας.


Στον αντίποδα, όταν τέτοιες λύσεις παρέχονται – μέσω απευθείας αναθέσεων – από ιδιώτες, κάθε πτυχή των προαναφερθέντων, κοστίζει. Και κοστίζει πολύ! Τόσο οικονομικά, όσο και ποιοτικά, σχετικά με το αποτέλεσμα.


Κατά την προκήρυξη και προετοιμασία των εκλογών και της εκλογικής διαδικασίας, ενημερωθήκαμε πως οι διαδικασίες φέτος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά (κατά κύριο λόγο), μέσω μίας ηλεκτρονικής πύλης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης του έργου, από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην εταιρεία “Singularlogic ΑΕ”. Σαφώς, υπό το πρίσμα της λειτουργίας – διάλυσης του κράτους μέσω απευθείας αναθέσεων, η ηλεκτρονική πύλη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, δεν πληρούσε κανένα από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτουμε. Όπως φάνηκε μάλιστα εκ του αποτελέσματος, ήταν δεκάδες τα κόμματα και οι συνασπισμοί που αντιμετώπισαν προβλήματα με τη διαδικασία. Γι’ αυτόν το λόγο,
το Υπουργείο Εσωτερικών πιέστηκε στο να ανακοινώσει τελικά την παράταση της διαδικασίας υποβολής και οριστικοποίησης των υποψηφιοτήτων, από τα μεσάνυχτα της 29ης Απριλίου που έληγε βάσει ΦΕΚ, μέχρι και τις 4μμ της 30ης Απριλίου, σε μία προσπάθεια συγκάλυψης του χάους και του πανικού που είχε δημιουργήσει.


Ως συνασπισμός δυνάμεων – Πράσινο & Μωβ, κατορθώσαμε μέσα σε αυτήν την κατάσταση, να καταθέσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 249 υποψήφι@ σε 59 εκλογικές περιφέρειες, με φυσική παρουσία όπου χρειάστηκε, αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πύλης, και με την καταβολή του ποσού των 37350€ για τα σχετικά παράβολα, όπως προβλέπεται. Το μόνο που έλειπε για την οριστικοποίηση της υποβολής, ήταν η αίτηση για έκδοση ενός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας, που θα “γνωστοποιούσε” στον Άρειο Πάγο την αίτηση συμμετοχής μας στις εκλογές. Έτσι το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, έθεσε κώλυμα εκλογιμότητας για τη συμμαχία Πράσινο & Μωβ.


Η ψηφιοποίηση του κράτους ας μην αποτελεί άλλο ένα γραφειοκρατικό κώλυμα!


Σαφώς, κόντρα σε αυτήν την κατάσταση, ως Πράσινο & Μωβ, καταθέσαμε ξεχωριστές ενστάσεις για τη διαδικασία, στον Άρειο Πάγο και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η πρώτη για διαλεύκανση της μη-έγκρισης συμμετοχής από το αρμόδιο τμήμα, για τις εκλογές, και η δεύτερη για να αιτηθούμε την προώθηση των δικαιολογητικών και τη συμμετοχή μας στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, από το Υπ.Εσ. προς τον ΑΠ. Μοναδικό αποτέλεσμα των ενστάσεων ήταν να έρθουμε αντιμέτωπ@ με μία αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική  απόφαση του Αρείου Πάγου, μέσω της οποίας μας γνωστοποιούσε ότι δε θα λάμβανε υπόψη κανένα δικαιολογητικό, παρά μόνο τη γνωμοδότηση της “τηρούσας την ηλεκτρονική πύλη εταιρίας”, όπως αναφέρει αυτολεξεί. Μάλιστα, αυτή η απόφαση μας ήρθε εις διπλούν, καθώς η ένσταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, προωθήθηκε κι αυτή προς εξέταση στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, μόνο και μόνο για να μας επανασταλεί η πρώτη απόφαση.


Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτήν την ολική διάλυση του κράτους, εξ αιτίας των απευθείας αναθέσεων κομβικών έργων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, ελλείψει κρατικού ελέγχου και συντονισμού, όπως επίσης και για την επιρροή που αυτοί μπορούν να έχουν στα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας!


Για να μη βιώσουμε ξανά την ολική στέρηση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων


Ως Πράσινο και Μωβ, συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας, με φιλοδοξία και δέσμευση να είμαστε χρήσιμ@ στην κοινωνία με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, σχέδιο και όραμα. Ενεργά, με σημαντική κοινωνική, επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία, αυτόνομα από σκοπιμότητες και συμφέροντα, υπέρμαχα των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, που φιλοδοξούν να αλλάξουν την καθημερινότητα, τις συνειδήσεις και την πολιτική. Αντίθετα με τις κυρίαρχες πολιτικές, με εναλλακτικές προτάσεις για ένα κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό μοντέλο, για την υπεράσπιση του συλλογικού συμφέροντος και των κοινών αγαθών, για την άμεση ανακούφιση του συνόλου της κοινωνίας από τις επιπτώσεις των πολλαπλών κρίσεων, με αύξηση του βιοτικού επιπέδου αλλά και για ολοκληρωμένες μακροπρόθεσμες διεξόδους για τη φύση και τα ζώα, την κοινωνία, τον πλανήτη, στη βάση της αειφορίας