ΠΠΠΣ ONEX

  Το ΠΠΠΣ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2020, με αφορμή την ανησυχία των πολιτών της Σύρου σχετικά με τα πολύ συχνά φαινόμενα ρύπανσης στην επιφάνεια της θάλασσας του λιμανιού, το νέφος σκόνης που συχνά αιωρούνταν πάνω από την πόλη, καθώς και την έντονη ηχορύπανση επί εικοσιτετραώρου βάσεως.
Με συνεχείς παρεμβάσεις και δράσεις ζητάει μελέτες για να διερευνηθεί τι προκαλεί όλα τα παραπάνω.
  
  Συνέπεια των δράσεων του ήταν τρεις εξοντωτικές αγωγές κατά του ΠΠΠΣ και μελών του από τον όμιλο εταιριών ONEX, η οποία έχει και λειτουργεί ναυπηγείο εντός του λιμανιού Ερμούπολης, ζητώντας πάνω από 3εκ. ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη, οι οποίες εκδικάζονται στις 10 Δεκεμβρίου 2021 στην Ερμούπολη.
   
  Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την προσπάθεια φίμωσης πολιτών οι οποίοι, με νόμιμους τρόπους, αξίωσαν  από την Πολιτεία να διασφαλίσει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να διαβεβαιώσει ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
 
  Το φυσικό περιβάλλον, της πατρίδας μας, υφίσταται  μία τρομακτικών διαστάσεων επίθεση από κερδοσκοπικά συμφέροντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη ζωή μας  (καταστροφικές πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη κατασκευή αιολικών πάρκων, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων).
 
  Η προστασία του εξαρτάται από την ενεργοποίηση και τη  συμμετοχή όλων μας!
 
  Με αίσθημα αλληλεγγύης για όσους αγωνίζονται, ασκώντας  το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, που αποτελεί ταυτόχρονα και καθήκον κάθε πολίτη και συλλογικού φορέα, να  προβαίνει σε δημόσιο έλεγχο των πράξεων και των παραλείψεων της Πολιτείας σχετικά με  ζητήματα προστασίας  του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και  της ποιότητας ζωής, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όσους μετέχουν στον αγώνα αυτό.
 
  Στηρίζουμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, που σήμερα αριθμεί πάνω από 300 μέλη, στην προσπάθεια του:
να ελέγχει τις αρχές και να ασκεί πίεση, προκειμένου να διασφαλίζουν και να εγγυώνται την τήρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
να ενημερώνει δημόσια για τις ενέργειές του και τον προβληματισμό του,  αναφορικά με ενδεχόμενους κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.
 
 Απαιτούμε από την πολιτεία,  σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,  να κάνει ότι  επιβάλλεται νομοθετικά για την  προστασία  του  αγαθού  της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών της Σύρου και να παράσχει  τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει, προκειμένου να σταματήσει η ενοχοποίηση των ενεργών πολιτών.