Pirat Party Greece Logo

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ιδρύθηκε το 2012, αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Πειρατών (PPEU),

το οποίο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πράσινων με 4 Πειρατές Ευρωβουλευτές.

Αποτελεί επίσης μέλος του διεθνούς Pirate Parties International (PPI),

και αγωνιζόμαστε να προωθήσουμε και να επεκτείνουμε τις ιδέες που πρωτοεκδηλώθηκαν το 2006 στη Σουηδία για: 

1) Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών ελευθεριών, από επεμβάσεις κρατών και εταιρειών.

2) Διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.

3) Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights), με μείωση του χρόνου προστασίας και ελεύθερη χρήση ψηφιακών αντιγράφων για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση.

4) Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες, οι οποίες οδηγούν σε πανάκριβα φάρμακα, ανθρώπινες απώλειες και άδικη εκμετάλλευση.

Τα Κόμματα Πειρατών κάθε χώρας εστιάζουν σε ζητήματα των χωρών τους, στο πλαίσιο της μεταξύ τους ανεξαρτησίας, έχοντας ωστόσο θεμελιώδεις αξίες όπως:

1) Ψηφιακή – Συμμετοχική / Άμεση Δημοκρατία.

2) Ενίσχυση του διαχωρισμού των εξουσιών.

3) Σεβασμός της προσωπικής ζωής.

4) Εκτεταμένη χρήση ανοικτών προτύπων και ελεύθερου λογισμικού.

5) Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και στον πολιτισμό.

6) Προστασία πληροφοριοδοτών, δημοσιογράφων και bloggers, όταν αποκαλύπτουν παρανομίες.

Στην κοινή συνέντευξη τύπου με τους Πράσινους στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ. , ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, προτείνουμε:  :         

 (Εδώ το σχετικό βίντεο)  Συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ -15.9.2021

1) Θέσπιση του όρου “γυναικοκτονία” ως ξεχωριστό αδίκημα του Ποινικού Κώδικα. 

2) Πραγματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_EN.html).

3) Επαναφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (ΓΓΙ) στον αναβαθμισμένο της ρόλο.

4) Ενεργοποίηση επιτροπών ισότητας στους Δήμους, και στις Περιφέρειες.

5) Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.

6) Δημιουργία αυτοτελούς αδικήματος, σε ξεχωριστό άρθρο του Ποινικού Κώδικα, της βίας και της παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους, με αύξηση της ποινής.

7) Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Θυμάτων Βίας  ούτως ώστε τα θύματα να μπορούν να καταγγέλλουν επώνυμα τους θήτες, χωρίς φόβο και συστολές, με σκοπό την αξιοκρατική αξιολόγηση των καταγγελιών και τη δρομολόγησή τους στη Δικαιοσύνη με διαφορετικούς ρυθμούς και διόδους.

8) Καμπάνια ενημέρωσης WomenLivesMatter, με σκοπό την ευρεία ανάδειξη των προβλημάτων των παρενοχλήσεων, σε όλους τους χώρους και την προστασία των επόμενων γενεών από αυτά τα φαινόμενα σήψης, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

9) Δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα θύματα της έμφυλης βίας, το οποίο δε θα εξαρτάται από την επιθυμία του θύματος να ασκήσει ποινική δίωξη. Στο πλαίσιο αυτού επίσης, θα δίνονται νομικές και ψυχολογικές συμβουλές, οικονομική υποστήριξη, στέγαση, και εξεύρεση απασχόλησης για τα θύματα της έμφυλης βίας.

10) Απελευθέρωση πατεντών σε φάρμακα και εμβόλια. Το σύστημα των πατεντών να μεταρρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί από πιο λογικές ρυθμίσεις, ειδικά στις πιο κοινωνικά άδικες πατέντες, όπως στα φάρμακα, όπου οι απαιτήσεις για υψηλά κέρδη και η μονοπωλιακή δομή αυτής της αγοράς απαιτούν την αναδιοργάνωση των πόρων της κοινωνίας, ώστε να μην χάνουν οι πολλοί μέσα από αποκλεισμούς, προς όφελος ελαχίστων.

11) Αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία, με κίνητρα για προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών.

12) Άμεση δημιουργία νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

13) Άμεση προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τεστ αυτοδιάγνωσης, και λοιπού σχετικού υλικού στις δημόσιες δομές και κινητές μονάδες.

14) Μεγαλύτερη και καλύτερα στοχευμένη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων, με βάρος στις μικρές και πολύ μικρές, μέσω μη-επιστρεπτέων προκαταβολών και αποζημιώσεων.

15) Διαγραφή οφειλών σε δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία.

16) Δημιουργία ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού έως του ποσού των 10.000€

17) Μεγαλύτερη ευελιξία για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς τα χρήματα του Ταμείου, δε φτάνουν στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας τεράστιες ανισότητες και χάσμα, μεταξύ των επιχειρήσεων.

Στη μετέπειτα εποχή, εκτιμούμε πως χρειάζεται μία εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία θα μπορέσει με δίκαιους τρόπους να αντιμετωπίσει την πολυδιάστατη κρίση που βιώνουμε. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ριζικές αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας, με πιο συμμετοχικές μορφές δημοκρατίας, και μία νέα στρατηγική για την κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα σε διάλογο και σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

Τέλος, ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, θεωρούμε πως τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία ευρύτερων συγκλίσεων και συνεννοήσεων, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση μίας εναλλακτικής φωνής απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική.