Εναλλακτικό σήμα του κομματος πειρατών ελλάδας

“Υπάρχει και άλλος δρόμος” για την Πράσινη Μετάβαση είπαν από κοινού Πειρατές και Πράσινοι στους λιγνιτικούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Εκπρόσωποι των 2 κομμάτων άκουσαν από κοντά τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν διάλογο για την εποχή μετά το λιγνίτη. 
Η περιοδεία ξεκίνησε από την Πτολεμαΐδα όπου έγινε συνάντηση με τον δήμαρχο Εορδαίας κ. Π. Πλακεντά. Στη συνέχεια, με τον δήμαρχο Κοζάνης κ. Λ. Μαλούτα στο δημαρχείο της πόλης, στο Βελβενδό με τον Δήμαρχο κ. Στεργίου και αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Επιμελητήριο Κοζάνης με τον πρόεδρό του κ. Μητλιάγκα, ενώ το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε το βράδυ στα γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης. 
Τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας έγινε συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τον πρύτανη κ. Θ. Θεοδουλίδη και την αντιπρύτανη κ. Α. Σπύρτου και εν συνεχεία με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Εορδαίας και τον τοπικό Σύλλογο για την Απολιγνιτοποίηση και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Επίσης έγινε επίσκεψη στον οικισμό της Ακρινής, κοντά στην Κοζάνη, και συνάντηση με τον πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας κ. Χάρη Καζαντζίδη, συνάντηση με τη νεοεκλεγμένη διοίκηση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και με τον δήμαρχο Αμυνταίου κ. Άνθ. Μπιτάκη. 
Το πρόγραμμα της περιοδείας ολοκληρώθηκε στη Φλώρινα με τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σάββα Σαπανίδη, με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο της Φλώρινας και αργότερα στην Κοζάνη, με τη συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδη. 
Αναλυτικά για την περιοδεία μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα των Πράσινων.
 
Το κόμμα Πειρατών  υποστηρίζει τους στόχους και τις αρχές που τίθενται, προκειμένου να διαφυλαχτεί το νερό, ο αέρας, το έδαφος, το φυσικό περιβάλλον και οι πρώτες ύλες, προς όφελος της δημόσιας υγείας και ευημερίας.
Κάθε πολιτική απόφαση που λαμβάνεται, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθορίζει καταλυτικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη και της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. 
Το ενεργειακό μέλλον, θα είναι σίγουρα αυτό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
Ωστόσο τα βήματα που θα ακολουθήσουμε προς αυτό πρέπει να είναι προσεκτικά και να αποτελούν βιώσιμες λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές αλλά ταυτόχρονα και τις περιβαλλοντικές πτυχές, ενεργώντας υπεύθυνα για τις μελλοντικές γενιές.
Δυστυχώς όμως, τα νομικά κενά και οι πολιτικές αδυναμίες διαχείρισης της κατάστασης, συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των ολίγων, με την κοινωνία να αποτελεί το θύμα της ευρύτερης περιβαλλοντικής και υγειονομικής, καταστροφικής συγκυρίας. 
Η μετάβαση στα νέα ενεργειακά μοντέλα, πρέπει να υπόκειται σε προσεκτική εξέταση των ευρύτερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και με κυρίαρχο γνώμονα το τελικό περιβαλλοντικό όφελος, από την αξιοποίηση τους. 
Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ενισχυθεί η άμεση συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 
Τα δεδομένα των επιστημονικών προσεγγίσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους πολίτες, ανά πάσα στιγμή, μέσω κυβερνητικών ή άλλων ιστοτόπων. 
Ακόμη, θα πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση και η αξιοποίηση της δημόσιας ακαδημαϊκής έρευνας που σχετίζεται με τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα, έναντι της συστημικής προώθησης της έρευνας αυτής, που συνδέεται με τη βιομηχανία.
Ως κόμμα Πειρατών Ελλάδας, διεκδικούμε τη δημιουργία μιας βιώσιμης και αξιόπιστης ενεργειακής υποδομής ΑΠΕ. 
Η μετάβαση από την ενέργεια ορυκτών και βιομάζας, σε αυτήν των ΑΠΕ και των καθαρών πηγών ενέργειας, είναι απαραίτητη. 
Η αξιοποίηση κάθε πηγής ενέργειας, πρέπει να είναι βιώσιμη και να μην έρχεται σε σύγκρουση με άλλους περιβαλλοντικούς στόχους (όπως για παράδειγμα την προστασία των βιοτόπων NATURA 2000, κ.α). 
Στόχος μας, είναι μία διαφανής και αποκεντρωμένη δομή ΑΠΕ, που θα εγγυάται συμμετοχικές επιλογές για όλους τους πολίτες και θα συνάδει με τις κατά περιοχή περιβαλλοντικές μελέτες, αποτρέποντας τα ενεργειακά μονοπώλια και την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Η πολιτική για τις ΑΠΕ θα πρέπει να είναι αυτή που επιζητεί την Κλιματική Δικαιοσύνη.

Δημόσια Υγεία και διαχείριση της πανδημίας

Τα τελευταία χρόνια, και έπειτα από τις σκληρές πολιτικές λιτότητας των μνημονίων, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας κατέρρευσε. Συγκεκριμένα, η ευρύτερη πολιτική για τις δημόσιες δομές υγείας, παραμένει αυτή των ιδιωτικοποιήσεων, της υποστελέχωσης, και της σταδιακής κατάργησης της δημόσιας/δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακόμη, είναι γνωστό πως η καταστροφή του περιβάλλοντος, μαζί με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οδηγούν στη ραγδαία αύξηση των προβλημάτων υγείας. Συνεπώς, γίνεται εμφανές πως οι πολιτικές που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, νομοτελειακά θα οδηγούσαν στην κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Το  Κόμμα Πειρατών Ελλάδας σε ειδικό έντυπο  που διανεμήθηκε στις παραπάνω συναντήσεις αποτύπωσε τη σύνδεση της Κλιματικής Αλλαγής και την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος με την Δημόσια Υγεία και την Ποιότητα της Ζωής , όπως και πρότεινε αλλαγές πολιτικής για το Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία που μπορούν να οδηγήσουν στην προαγωγή της υγείας και της Κοινότητας.