Το κόμμα Πειρατών Ελλάδας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας που βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού επισημαίνει:
    
Όλες οι πολιτικές λιτότητας πρέπει να καταργηθούν άμεσα αφού οδήγησαν σε υποβιβασμό της Δημόσιας Υγείας.
Χρειαζόμαστε άμεση απελευθέρωση των πατεντών κάθε φαρμάκου ή εμβολίου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Τροποποίηση των νόμων που συνδέονται με τις πατέντες για την υγεία και τα φάρμακα. 
Οι οποιεσδήποτε πατέντες σχετικά με την υγεία και την ευημερία και την ανάπτυξη της υγείας πρέπει να απελευθερώνονται με την μεγαλύτερη ταχύτητα και σύμφωνα με τις παγκόσμιες ανάγκες.
 
Οι νόμοι και οι πολιτικές για την υγεία πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με διαφανή τρόπο και με ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων που επηρεάζονται από αυτές και όχι με τη διαμεσολάβηση των ομάδων πίεσης, των γνωστών λόμπι των πολυεθνικών της φαρμακοβιομηχανίας.
Άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων ιατρών και νοσηλευτών.
 
Εγκατάσταση ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της ψυχικής υγείας, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να χορηγείται ειδική εκπαίδευση στο προσωπικό υγείας γι’ αυτό τον σκοπό.
 
Όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Αυτό περιλαμβάνει πρόγνωση, θεραπευτική και ανακουφιστική φροντίδα υγείας.
Επίσης περιλαμβάνει και τους υποκείμενους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, όπως ασφαλή τροφή, πόσιμο νερό, βασική υγιεινή και επαρκή στέγαση, ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας καθώς και υγιές περιβάλλον.
Το δικαίωμα στην υγεία αφορά όλους και επεκτείνεται και στα άτομα που δεν είναι πολίτες του κράτους, τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, τα άτομα χωρίς κράτος, ανεξάρτητα από τη νομική τους κατάσταση ή τα δικαιολογητικά τους.
Διάφορες ομάδες ανθρώπων, όπως π.χ. μεγαλύτερης ηλικίας, ή άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν ιδιαίτερες ανάγκες υγείας και αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται επαρκώς από την κυβέρνηση και με εξειδικευμένες πολιτικές.
Τα αγαθά και οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές για τον καθένα ανεξάρτητα από οικονομικό επίπεδο.
Το Διαδίκτυο ως παγκόσμια δημόσια υπηρεσία μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο στη διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού ή εξειδικευμένων ιατρικών περιπτώσεων ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές.
Η εφαρμογή υπηρεσιών e-health, ηλεκτρονικής υγείας, μπορεί να συμβάλλει στην παροχή καλύτερης φροντίδας με επίκεντρο τον πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, καθώς και στην μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας.
Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ενιαίας υγείας στο οποίο να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση οι λειτουργοί της υγείας ανθρώπων και ζώων όπως και περιβαλλοντολόγοι, ένα σύστημα καταγραφής, καθημερινής ενημέρωσης, συλλογής και ανάλυσης στοιχείων και δεδομένων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων .
 
Η ζωή και η υγεία των ζώων πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και γνώση και κάθε ενέργεια εναντίωσης σε αυτό να τιμωρείται παραδειγματικά.