Οι πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορονοϊού και τον πόλεμο των εμβολίων δικαίωσαν τις βασικές θέσεις του κόμματος Πειρατών. 
Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα και τις πατέντες, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η κατάργηση της λογοκρισίας στο διαδίκτυο και η διαφάνεια στο κράτος, είναι θέσεις πιο επίκαιρες από ποτέ. 
Όμως σε κατάσταση εξαίρεσης όπως αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, η διατήρηση του καθεστώτος των πατεντών και των πνευματικών δικαιωμάτων είναι εγκληματική και επικίνδυνη.
«Η υγεία πάνω από τα κέρδη» θα παραμένει ένα παρωχημένο σύνθημα, όσο ορισμένοι κλάδοι και τομείς της οικονομίας εξαιρούν τους εαυτούς τους από την κατάσταση εξαίρεσης και «κάνουν δουλειές ως συνήθως» και μάλιστα με κέρδη πραγματικά ασυνήθιστα.
 
Είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας και της δημοκρατίας η μη απελευθέρωση της φόρμουλας του εμβολίου κατά του κορονοϊού και η μη απόδοση της στη σφαίρα του Κοινού  Κτήματος, ώστε να  είναι διαθέσιμη για χρήση από τον καθένα χωρίς περιορισμούς.  
Η πανδημία του κορονοϊού, εκτός των άλλων, αποκάλυψε τα μεγάλα και προβληματικά κενά της δημόσιας υγείας που γιγαντώθηκαν εξ αιτίας της αδιαφορίας των προηγούμενων και νυν κυβερνώντων να τα επιλύσουν. 
 
Εν πολλοίς, αυτό συνέβαινε και συμβαίνει επειδή οι πολίτες δεν ασκούν επιρροή ή/και έλεγχο στη διαβούλευση και  λήψη των αποφάσεων. 
Το αντίθετο ισχύει για τα μονοπώλια των φαρμακευτικών και άλλων εταιριών που επηρεάζουν μέσω των ομάδων πίεσης (των γνωστών λόμπι) τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Οι θέσεις του κόμματος Πειρατών Ελλάδας για τις πατέντες
Τα ιδιωτικοποιημένα μονοπώλια είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς της κοινωνίας, αφού οδηγούν σε αυξημένες τιμές, μονόπλευρους όρους χρήσης και κρυφά κόστη για τους πολίτες.
 
Η διάλυση των μονοπωλίων είναι δεδηλωμένος στόχος της πολιτικής του κόμματός μας.
 
Οι πατέντες ως εγγύηση του κράτους στα ιδιωτικά μονοπώλια αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα τεχνητό περιορισμό της γενικής ευημερίας και επ’ αυτών απαιτείται συνεχής δημόσιος έλεγχος και αναθεωρήσεις. 
Αν μείνουμε στους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας των πατεντών, τότε η πρόοδος της ανθρωπότητας θα γίνεται όλο και πιο άδικη, όλο και περισσότερο επικίνδυνη (π.χ. πατέντες σε θέματα γενετικής, βιοτεχνολογίας, σπόρων ή πατέντες λογισμικού).
 
Η εξαιρετική ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει δείξει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα του λογισμικού είναι εντελώς περιττά.
 
Ζητάμε το σύστημα των πατεντών να μεταρρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί από πιο λογικές ρυθμίσεις, ειδικά στις πιο κοινωνικά άδικες πατέντες, όπως στα φάρμακα, όπου οι απαιτήσεις για υψηλά κέρδη και η μονοπωλιακή δομή αυτής της αγοράς απαιτούν την αναδιοργάνωση των πόρων της κοινωνίας, ώστε να μην χάνουν οι πολλοί μέσα από αποκλεισμούς, προς όφελος ελαχίστων.