Με αφορμή την έκδοση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την εισαγωγή καμερών παρακολούθησης, το κόμμα Πειρατών αισθάνεται την ανάγκη για άλλη μια φορά να προτάξει μερικές από τις βασικές θέσεις και αρχές για τις οποίες αγωνίζεται εδώ και μια δεκαετία. Οι στιγμές που ζούμε είναι πολύ κρίσιμες και η πανδημία καθώς και τα περιοριστικά μέτρα δεν πρέπει να γίνουν η αιτία για την εγκαθίδρυση ενός κράτους επιτηρητή – θαλαμοφύλακα. 

Απαιτούμε περισσότερες κάμερες στραμμένες προς τους πολιτικούς και όχι στις τάξεις των σχολείων. Θέλουμε διαρκή λογοδοσία από τους πολιτικούς.

Να γνωρίζουμε άμεσα με ποιους και πότε συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι μας, αλλά και τι συζήτησαν μαζί τους. Να δημοσιεύονται άμεσα – και σε πολλές περιπτώσεις να μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου – όλες οι συνομιλίες και συναντήσεις, του πρωθυπουργού, των υπουργών, των βουλευτών, αλλά και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των επιτροπών, κάθε βαθμίδας.

Ο δημόσιος τομέας, συμπεριλαμβάνοντας και τις ιδιωτικές οντότητες που λειτουργούν ή παράγουν έργο για λογαριασμό του δημοσίου, πρέπει να είναι διαφανείς. Είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών να ελέγχουν, χωρίς να χρειάζεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, όλες τις συμβάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με παροχές προς στο δημόσιο ή κρατικά έργα και υπηρεσίες.

Γνωστοποίηση επιρροών σε πολιτικές αποφάσεις
Ειδικότερα, να δημοσιεύονται αυτόματα όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους συμφερόντων εταιριών (λομπίστες) και εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή την πρακτική ακολουθούν εδώ και χρόνια οι Πειρατές Ευρωβουλευτές και η ευρωομάδα Greens/EFA στην οποία ανήκουν. Καλούμε για τη γνωστοποίηση της επιρροής των ομάδων συμφερόντων και των λόμπι στις πολιτικές αποφάσεις, για την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας και για να καταστεί η βάση των αποφάσεων διαφανής.

Υποχρεωτική χρήση του ελεύθερου λογισμικού στη δημόσια διοίκηση
Το ελεύθερο λογισμικό μειώνει το οικονομικό κόστος απόκτησης και συντήρησης, προωθεί την τοπική τεχνική υποστήριξη και αυξάνει την ικανότητα να εντοπιστεί κακόβουλος κώδικας. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να οδηγηθεί στην χρήση ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον η εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές.

Έτσι, οποιοσδήποτε πολίτης το θελήσει, θα μπορεί να επεξεργαστεί δημοσιεύσεις και να αναλύσει στοιχεία και να τα μοιραστεί τόσο με άλλους όσο και με το δημόσιο τομέα. Είναι δυστύχημα ότι ο δημόσιος διάλογος πραγματοποιείται σε ψηφιακές πλατφόρμες ιδιωτικών εταιριών – γιγάντων, οι οποίες σε συνεργασία με τα θεσμικά δημοκρατικά όργανα (κοινοβούλια, ευρωκοινοβούλιο) παρακολουθούν, ελέγχουν και λογοκρίνουν, με το πρόσχημα της δήθεν παραβίασης των όρων και κανόνων των εκάστοτε κοινοτήτων ή και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και νομοθετώντας οδηγίες που παραβιάζουν και καταστέλλουν τα κεκτημένα δικαιώματα και ελευθερίες μας (έκφρασης-λόφου). Γι΄αυτό ο δημόσιος διάλογος πρέπει να γίνεται σε πλατφόρμες και δίκτυα που χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Το διαδίκτυο, ως κοινό αγαθό, και η διαχείριση του, πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες και όχι από ιδιωτικές εταιρίες. Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει τις κοινωνικές και οικονομικές δομές σε όλη την έκταση της Ευρώπης. Η ελεύθερη και ίση πρόσβαση στο Ίντερνετ είναι πλέον ένα βασικό προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να έχουν την επιλογή να συνδέονται στο Ίντερνετ ανώνυμα. Όλοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο Ίντερνετ χωρίς να γίνεται διάκριση εναντίον κάποιας υπηρεσίας ή ανταγωνιστή. Η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο Ίντερνετ πρέπει να εφαρμόζετε ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε μέτρα από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που απειλούν την ελεύθερη πρόσβαση.

Σεβασμός της ιδιωτικότητας και του αυτοκαθορισμού
Θεωρούμε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στον αυτοκαθορισμό των ανθρώπων ως προφανή. Και για αυτό θα πρέπει το περιεχόμενο των εμπορικών συμφωνιών να τα σέβεται και να τα προάγει.

Απαιτούμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής μας και των προσωπικών δεδομένων μας παντού, στο διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία, την οικονομία.

Πρέπει να έχουμε το δικαίωμα στα μετρητά, με προαιρετική χρήση πιστωτικών ή άλλων καρτών.

Λέμε όχι στις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου. η συλλογή πληροφοριών και η παρακολούθηση να στοχεύει αποκλειστικά σε άτομα που είναι ύποπτοι για τη διάπραξη ή την προετοιμασία ενός εγκλήματος και μόνο με δικαστική έγκριση και εποπτεία. Θέλουμε να καταργήσουμε τη πρακτική της συνεχούς, αυτοματοποιημένης καθολικής συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Νομική Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος
Πρέπει να υπάρχει μια γενική και κατανοητή νομοθεσία για την προστασία προσώπων που φέρνουν στην επιφάνεια θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως περιπτώσεις διαφθοράς, κρυφών συναλλαγών και παράβασης δεοντολογίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η δημιουργία των Κοινών (commons), όπως είναι το ελεύθερο λογισμικό, τα ελεύθερα πολιτιστικά αγαθά,τα ανοιχτά αποθετήρια ευρεσιτεχνιών και το ελεύθερο και ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται νομικά.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των κοινών αγαθών


Τα μονοπώλια σε φυτά και σπόρους και δαπανηρές νομικές διαμάχες πάνω σε συχνά ασήμαντες πατέντες ήδη επιδεικνύουν πως το κόστος αυτό το πληρώνουν οι εφευρέτες και οι καταναλωτές. Πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία ή να αντικατασταθεί από μια προσέγγιση που θα επιτρέπει πιο ελεύθερες και πιο δίκαιες αγορές, αντί να συνεχίσει να καταπνίγει κι άλλο την καινοτομία. Τέτοιου είδους πατέντες παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας και έχουν ως αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση των κοινών.

Αποκέντρωση των αποφάσεων- όχι στο συγκεντρωτικό κράτος


Δε θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, αν αυτές μπορούν να επιλυθούν καλύτερα σε περιφερειακό, τοπικό ή συνοικιακό επίπεδο. Τα δημοψηφίσματα, η θέσπιση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης των αποφάσεων είναι τα πιο κρίσιμα προτάγματα που θα κληθούμε να απαιτήσουμε και να αγωνιστούμε γι’ αυτά. Η διαχείριση των φυσικών πόρων να γίνεται από κοινού, από τις τοπικές κοινωνίες, και όχι από τα κέντρα εξουσίας.

Ειδικά για την παιδεία, το κράτος οφείλει

Να προστατεύει την ελευθερία στην μάθηση, στην διδασκαλία, στην έρευνα και στην ελεύθερη έκφραση της σκέψης της τέχνης και της γνώσης.

Να εξασφαλίζει τον πλουραλισμό στην γνώση και στις ιδέες. Η ελεύθερη πρόσβαση και ο διαμοιρασμός των πολιτισμικών και των πνευματικών αγαθών μέσω του Διαδικτύου φέρνει σε επαφή τους μαθητές με πληθώρα πληροφοριών.

Να ανταμείβει τους εκπαιδευτικούς με δίκαιες αποδοχές ανάλογα των προσόντων τους και του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου τους.

Να εγγυάται την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής λειτουργίας βάσει του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων.

Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της τεχνολογίας της πληροφορίας στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν αυτό τον τον έλεγχο και να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν, να εμποδίσουν την επιβολή μιας δυστοπικής κοινωνίας, και αυτό είναι και η κύρια αποστολή του κόμματος Πειρατών.