Στρασβούργο, 3/7/2019. Νέα ύψη δημοτικότητας κατακτά το Πειρατικό κίνημα στην Ευρώπη με την εκλογή του Marcel Kolaja, Τσέχου Πειρατή Ευρωβουλευτή, στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μια εκλογή με ιδιαίτερη σημασία για τα ψηφιακά θέματα, καθώς οι θέσεις και οι αρχές του Πειρατικού κινήματος αναμένεται να έχουν βαρύνουσα επιρροή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2019 – 2024.

“Ως νεοεκλεγείς βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έμπειρος στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, θα ήθελα να προωθήσω τη διαφάνεια και την ψηφιοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος μου ως Αντιπροέδρου θα είναι να καταστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ανοικτό και διαφανές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες του Κοινοβουλίου εφαρμόζονται εξίσου σε όλους τους βουλευτές και να εργαστούμε για τη βελτίωση των κανόνων που λείπουν σήμερα. Επιπλέον, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και η ψηφιοποίηση – οι τομείς της επαγγελματικής εστίασής μου – αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η εμπειρογνωμοσύνη και οι γνώσεις μου στους τομείς αυτούς θα αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στις μελλοντικές συζητήσεις του Προεδρείου σχετικά με τη βελτίωση του έργου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο “, δήλωσε ο M. Kolaja μετά την εκλογή του.

Ο M. Kolaja, 39 ετών, διευθυντής στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και μέλος της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (Greens/EFA).

Η πολιτική ατζέντα του επικεντρώνεται στην άρση των φραγμών στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στην προστασία των καταναλωτών και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή.

Κατά το παρελθόν, έχει προωθήσει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και την ενσωμάτωση προστατευτικών για τους πολίτες και τους ανεξάρτητους δημιουργούς ρυθμίσεων στη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι 4 Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος Πειρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εργαστούν στις εξής Επιτροπές:

Ο Marcel Kolaja θα είναι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).
Η Marketa Gregorova θα είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE).
Ο Mikulas Peksa θα είναι μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και αναπληρωματικό μέλος των Επιτροπών Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT).
Ο Patrick Breyer θα είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) και μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI).

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας