Με αφορμή τις συλλήψεις ασθενών και επιχειρηματιών που γίνονται αυτή τη στιγμή από την Ελληνική αστυνομία ανά την επικράτεια, επειδή χρησιμοποιούν σκευάσματα κλωστικής κάνναβης, παρόλο που έχουν αποσαφηνιστεί όλες οι λεπτομέρειες και με την έκδοση της ΚΥΑ για την καλλιέργεια της κλωστικής/βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα μας (6 Απριλίου 2016, ΦΕΚ Β, 929/2016) και με το Άρθρο 28 του Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017) κατά Τροποποίηση του ν. 4139/2013 όπου εξαιρείται η κλωστική (βιομηχανική) κάνναβη από τα ψυχοτρόπα φυτά και έτσι η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης δεν είναι ποινικά κολάσιμη.

Άρα λοιπόν τι συμβαίνει εδώ; Οι διωκτικές αρχές (αστυνομία και ανακριτές) δεν γνωρίζουν τον νόμο και το πώς αυτός εφαρμόζεται; Οι εισαγγελείς που θα λάβουν τους φακέλους των υποθέσεων στα χέρια τους θα προχωρήσουν σε διώξεις δηλώνοντας έτσι ότι η άγνοια νόμου φτάνει μέχρι και στις εισαγγελικές αρχές; Αν οι υποθέσεις φτάσουν σε δικάσιμο, θα τολμήσουν οι δικαστές να βάλουν τα πράγματα στην θέση επιστρέφοντας τις δικογραφίες πίσω στους εισαγγελείς “ως απαράδεκτες”;
Μήπως μαζί με τους συλληφθέντες πρέπει να συλληφθούν και όλοι όσοι απαρτίζουν την Ομάδα Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που τόλμησαν να συντάξουν τον “ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Cannabis Sativa L.) “, ως παρακινητές καλλιέργειας και παραγωγής ναρκωτικών;

Η τροποποίηση του ν. 4139/2013, με την αντικατάσταση παρ. 3 του άρθρου 1, λέει τα εξής:
«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτείνεται πέραν του ορίου του 0,8%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι α) η υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και β) ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση. Πριν την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόμενος προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα της ακρόασης.»

Θα πρέπει να κάτσουν και να διαβάσουν και κυρίως να μάθουν επιτέλους την νομοθεσία οι διωκτικές αρχές ή μήπως κάνουν πως δεν ξέρουν για άλλους λόγους;

Επίσης, ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στις 1 Μαρτίου 2018 (Ν. 4523/2018, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7 Μαρτίου 2018) ενώ είναι ένα θαρραλέο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αποτελεί μόνο το νομικό πλαίσιο για τις “Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης” που ναι μεν είναι απαραίτητο για να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων που παρατηρούνται με την κλωστική κάνναβη αλλά δεν έχει εφαρμόσιμες διατάξεις και για την εφαρμογή του απαιτούνται Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για να προχωρήσει επιτέλους και στην χώρα μας το θέμα με την παροχή φαρμακευτικών σκευασμάτων κανναβινοειδών σε ασθενείς που τόσο πολύ τα έχουν ανάγκη.

Ο Υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός υποσχέθηκε πολλά και σοβαρά στους ασθενείς και στους συγγενείς τους. Χιλιάδες συνάνθρωποι μας υποφέρουν από μη αντιμετωπίσιμες από την σημερινή ιατρική παθήσεις και ταλαιπωρούνται μαζί με τις οικογένειες τους επειδή δεν προχωρά πιο γρήγορα η υλοποίηση των υποσχέσεων που τους έχουν δοθεί, από τον Μάρτιο του 2017.

Επιτέλους, σε αυτή την χώρα, θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν οι νόμοι και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ζωή των πολιτών.

Κατά το ΠΕΙΡ κάθε νόμος πρέπει να υπακούει σε 5 ποιοτικά κριτήρια:

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ. Ο νόμος πρέπει να στοχεύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το δημόσιο συμφέρον που η επίλυση του θα γίνει μέσω νομοθεσίας. (Αυτό είναι σε αντίθεση με τα εκάστοτε συμφέροντα που παραπονιούνται ή για προβλήματα που δε χρειάζονται νομοθετική λύση). Το πρόβλημα πρέπει να ορίζεται με πραγματικά και μετρήσιμα στοιχεία και όχι με συγκριτικά επίθετα όπως «λιγότερο», «περισσότερο» ή «χειρότερο».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ. Η προτεινόμενη νομοθετική λύση πρέπει να λύσει το πρόβλημα που εντοπίστηκε, σύμφωνα με πολλαπλές ανεξάρτητες μελέτες (κυρίως, όχι σύμφωνα με μελέτες από ειδικά συμφέροντα που μπορεί να επωφελούνται από το νόμο).

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ. Ο προτεινόμενος νόμος δεν πρέπει να δημιουργεί χειρότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξεί να λύσει. Ειδικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει πάντοτε να τηρούνται.

ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ο νόμος πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές, ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες μελέτες και ποτέ σε δόγματα ή δοξασίες κάθε είδους.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η αιτιολόγηση για κάθε νόμο πρέπει τελικά να απευθύνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ποτέ σε δόγματα ή στην ηθική.
Προηγούμενοι νόμοι που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια πρέπει να καταργούνται. Η διαβούλευση, η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόμων, η απλούστευση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση του δικαίου και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ρυθμίσεων που προτείνονται είναι αναγκαία προαπαιτούμενα κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ο Κανονισμός της Βουλής πρέπει να τα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση. Η έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου επιβάλλεται να μπορεί να ελεγχθεί από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Στην περίπτωση του νόμου για την Φαρμακευτική Κάνναβη οι νομοθέτες δεν έλαβαν υπ’ όψη τους πολύ σοβαρές επισημάνσεις που έκαναν στην 2η συνεδρίαση στην αίθουσα της Γερουσίας στην Βουλή όπου παραβρέθηκαν φορείς και σύλλογοι για να καταθέσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους. Στην ίδια συνεδρίαση έχουν καταγραφεί και οι μεσαιωνικές απόψεις πολιτικών χώρων και από την αριστερά (ΚΚΕ) και από την Δεξιά (ΝΔ, ΑΝΕΛ) και την Άκρα Δεξιά. Επίσης έχουν καταγραφεί και οι απόψεις επίσημων φορέων και οργανισμών που υποτίθεται ότι είναι αρωγοί στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες σε σχέση με τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις (βλ. “Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του για τη Φαρμακευτική Κάνναβη“).

Οι λομπίστες των φαρμακευτικών και άλλων εταιριών, που περιφέρονται στους διαδρόμους της Βουλής, έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση στα κόμματα και τους βουλευτές και άρα και στις αποφάσεις που σχετίζονται με τον κλάδο τους, από ότι οι ασθενείς, για τους οποίους – υποτίθεται – ότι ψηφίστηκε ο νόμος πλαίσιο.

Και παρόλο που η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει την δυνατότητα για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης (που επιδοτείται και από την ΕΕ) και παραγωγή προϊόντων από αυτήν, αν κάποιος ασθενής ή πολίτης χρησιμοποιήσει σκευάσματα κλωστικής κάνναβης στη χώρα μας, κινδυνεύει να συλληφθεί ως κοινός εγκληματίας – όπως άλλωστε έγινε πρόσφατα σε 2 περιπτώσεις στα Χανιά και την Καλαμάτα!

Είναι απαράδεκτο να υπάρχει η νομοθεσία που να επιτρέπει την καλλιέργεια, την παραγωγή, την παρασκευή και την κατανάλωση σκευασμάτων κλωστικής κάνναβης και οι διωκτικές αρχές να μην την γνωρίζουν. Τι θα γίνει άραγε όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται και ο νέος νόμος και θα ξεκινήσει η διάθεση σκευασμάτων με κάνναβη που θα περιέχουν και την ελεγχόμενη ουσία τετραϋδροκανναβινόλη (THC); Να υποθέσουμε ότι αφού τώρα συλλαμβάνουν καταναλωτές προϊόντων κλωστικής κάνναβης που περιέχουν μόνο κανναβιδιόλη (CBD), το ίδιο θα συμβεί και με τους ασθενείς που θα κατέχουν και θα χρησιμοποιούν σκευάσματα κανονικής κάνναβης; Θα γεμίσουν τα κρατητήρια των διωκτικών αρχών από καρκινοπαθείς, από μικρά παιδιά με φαρμακανθεκτική επιληψία, από ασθενείς σε αναπηρικά καροτσάκια με σκλήρυνση κατά πλάκας, από ασθενείς με νόσο του Parkinson και Alzheimer;

Η Πολιτεία οφείλει να προστατέψει τους πολίτες της από την άγνοια νόμου που υπάρχει στις τάξεις των αστυνομικών και των εισαγγελικών αρχών (ελπίζουμε όχι και των δικαστικών αρχών).

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ
Στο βίντεο που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε παρακάτω, η νομοθεσία γίνεται ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη θεραπεία πολλών μικρών παιδιών που πάσχουν από επιληψία και από απειλητικά για την ζωή τους σύνδρομα και που δυστυχώς, εξ’ αιτίας της κακής νομοθεσίας οι γονείς τους δεν έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης και βλέπουν τα παιδιά τους καθημερινά να ταλαιπωρούνται και να κινδυνεύουν να πεθάνουν.

Η συνήθης φαρμακευτική αγωγή και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που τους χορηγούνται δεν έχουν καμία επίπτωση στην ασθένεια τους.

Αντίθετα σκευάσματα που έχουν ως βάση τους την κάνναβη, αποδεικνύεται καθημερινά από πολλές μελέτες διεθνών ερευνητικών κέντρων και περιπτώσεις ασθενών που αυτο-χορηγούνται, ότι όχι απλώς υπερτερούν των φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά συγκριτικά με αυτά, αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση και θεραπεία.

Στην παρουσίαση του βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά σε 2 περιπτώσεις παιδιών με επιληπτικές κρίσεις που έφταναν ως και τις 400 ανά εβδομάδα, αλλά και τις ιδιότητες αυτού του φυτού που είναι ευεργετικό για τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν από ημικρανίες, αρθρίτιδες, ακόμα και από καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας, κλπ.

ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ τους αρμόδιους Υπουργούς, τους αξιωματικούς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και κάθε νοήμονα άνθρωπο στη χώρα μας, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης, ιδεολογίας και θρησκευτικής αντίληψης, να αφιερώσουν μερικά λεπτά από το χρόνο τους για να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο που αποδεικνύει πόσο απλά μπορεί κάποιο παιδί που πάσχει από σοβαρή ασθένεια να ξεπεράσει τα προβλήματα του και να επανέλθει στην ζωή.

Ας αφήσουμε κατά μέρος τις προκαταλήψεις σχετικά με την κάνναβη και ας ξεπεράσουμε αυτό το πνευματικό εμπόδιο για τη φαρμακευτική χρήση – και όχι μόνο – αυτού του θαυματουργού φυτού που μας έχει απλόχερα χαρίσει η φύση και χρησιμοποιούσε η ανθρωπότητα για χιλιετίες.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ασθενειών που δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη, αλλά τη φύση για να μας λύσει τα προβλήματα που σήμερα τεχνηέντως, μέσω της νομοθεσίας και για πολλούς άλλους λόγους (οικονομικούς, κλπ.), εμποδίζουν τους συνανθρώπους μας από την ριζική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Το ΠΕΙΡ στέκεται δίπλα στους ασθενείς και τους συγγενείς τους που αγωνιούν και αγωνίζονται για την καθημερινή επιβίωση τους. Συντάσσεται με τις οργανώσεις και τους συλλόγους που υπερασπίζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία και στην ζωή.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Η εκπληκτική ιστορία της κάνναβης και της παιδικής επιληψίας

Πρωτότυπος τίτλος: The surprising story of medical marijuana and pediatric epilepsy – Josh Stanley – TEDxBoulder
Μετάφραση στα ελληνικά από το μέλος του ΠΕΙΡ Σίμο Δαλκυριάδη
Για να δείτε το βίντεο σε ελληνική μετάφραση πατείστε “Υπότιτλοι”.

Ο Τζος θα μας οδηγήσει μέσα από την προπαγάνδα, τον φόβο και την απληστία που περιβάλει την ιατρική χρήση της κάνναβης. Πρόσφατα το βίντεο αυτό παρουσίασε και το κανάλι του CNN. Ο Josh και οι αδελφοί του ανέπτυξαν μια μη ψυχοτρόπο ποικιλία κάνναβης που μειώνει δραματικά τις επιληπτικές κρίσεις για πολλούς ασθενείς με παιδική επιληψία στο Κολοράντο. Με εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, ο Josh περιγράφει τα εμπόδια που υπάρχουν για την πραγματοποίηση της κοινωνικής αλλαγής και χαράζει ένα μονοπάτι προς την κατεύθυνση της βοήθειας εκείνων που χρειάζονται απελπισμένα την επαναστατική ιατρική.


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *