ttip_is_not_the_deal_for_me-0_sm

Αυτο-διαχειριζόμενη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Ενάντια στις επικείμενες συμφωνίες TTIP και CETA!
Self-organised European Citizens’ Initiative Stop TTIP and CETA

Υπογραφή υποστήριξης κατά της TTIP

Συλλογή Υπογραφών

Θέμα:
Καλούμε τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη της να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στα πλαίσια της Συμφωνίας για το Διατλαντικό Εμπόριο και τις Επενδύσεις (ΤΤΙΡ) και να μην επικυρώσουν τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (CETA) με τον Καναδά.

Κύριοι στόχοι:

Επιθυμούμε να αποτρέψουμε τις συμφωνίες TTIP και CETA καθώς περιλαμβάνουν πολλά ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως για παράδειγμα, η Επίλυση Διαφορών Επενδυτή-Κράτους καθώς και κανόνες σχετικά με την κανονιστική συνεργασία, που αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία και το γράμμα του νόμου. Επιθυμούμε την αποτροπή της υποβάθμισης των εργασιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ιδιωτικών και καταναλωτικών προτύπων, καθώς και της απορρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών (όπως το νερό) και των πολιτιστικών αγαθών στα πλαίσια των αδιαφανών διαπραγματεύσεων. Αυτή η ΠΕΠ υποστηρίζει μια εναλλακτική εμπορική και επενδυτική πολιτική για την ΕΕ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

Η ΕΕ σκοπεύει σύντομα να υπογράψει δύο εκτεταμένες εμπορικές συμφωνίες: μία με τον Καναδά (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA / Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία) και μία με τις ΗΠΑ (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TΤΙΡ / Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων). Η επίσημη γραμμή είναι ότι αυτές θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι δικαιούχοι των συμφωνιών αυτών δεν είναι στην πραγματικότητα οι πολίτες, αλλά οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες:

[*] Το κράτος δικαίου θίγεται από την καθιέρωση ενός συστήματος παράλληλης δικαιοσύνης. Οι Καναδικές και Αμερικανικές εταιρείες λαμβάνουν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή για αποζημίωση, εάν πιστεύουν ότι έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των νόμων ή των μέτρων της ΕΕ ή των μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει τους νόμους που έχουν θεσπιστεί προς το συμφέρον του κοινού καλού, όπως οι νόμοι και οι κανονισμοί για το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών.

Αντί των δημόσιων δικαστηρίων, τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια που θα συνεδριάζουν μυστικά θα παίρνουν αποφάσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές. Η πληρωμή αυτών των αποζημιώσεων θα γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων. Με παρόμοιες ρήτρες που υπάρχουν ήδη σε άλλες εν ενεργεία συμφωνίες (βλ. North American Free Trade Agreement, NAFTA), οι εταιρείες έχουν ήδη προσφύγει αρκετές φορές για ζημιές πολλών εκατομμυρίων και μερικές φορές για δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν αποζημιωθεί. (Πχ. η εταιρεία ενέργειας Vattenfall με έδρα την Σουηδία μήνυσε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διεκδικώντας αποζημίωση ύψους €3.700.000.000, επειδή δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας ως μέρος της απόσυρσης της Γερμανίας από την παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω πυρηνικής ενέργειας).

Τέτοιου είδους ενέργειες θα πολλαπλασιαστούν, ως συνέπεια των συμφωνιών CETA και ΤΤΙΡ. Οι ξένες διεθνείς εταιρείες (“επενδυτές”) έχουν ως στόχο να επωφεληθούν από τα ειδικά δικαιώματα που τους προσφέρονται για να καταθέτουν μηνύσεις. Αυτό το νομικό μέσο δεν θα είναι διαθέσιμο για τις εγχώριες εταιρείες. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων διαιτησίας είναι οριστικές, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα έφεσης για αναίρεση – και αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση (ουσιαστικά κατάργηση στην πράξη) με τις βασικές αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου.

[*] Τα λόμπι των εταιρειών θα συμμετέχουν ακόμη και κατά την εκπόνηση των νέων κανονισμών και νόμων, με την δικαιολογία ότι αυτοί οι κανονισμοί και οι νόμοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα εμπορικά τους συμφέροντα, επίσης, θα αναγκαστούν οι υπάρχουσες νομοθεσίες της ΕΕ και των μελών κρατών να αλλάξουν στις περιπτώσεις που δεν “συμφωνούν” με τους όρους και τα άρθρα των συμφωνιών αφού αυτές θα έχουν μεγαλύτερη ισχύ ως διακρατικές συμφωνίες. Η διαδικασία εμπλοκής των ιδιωτικών συμφερόντων στην νομοθετική διαδικασία ονομάστηκε πολύ παραπλανητικά ως “ρυθμιστική συνεργασία” (regulatory cooperation). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων θα καλούνται από τις κυβερνήσεις για να συμμετέχουν στις ομάδες των εμπειρογνωμόνων για να επηρεάσουν τα νέα νομοσχέδια, ακόμα και πριν αυτά συζητηθούν μέσα στα εκλεγμένα κοινοβούλια. Αυτό υπονομεύει τη δημοκρατία. Η πολιτική πρόθεση πρέπει να προέρχεται από τους ανθρώπους, όχι από τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων!

[*] Οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν και εξακολουθούν να έχουν υπερβολική επιρροή στις μυστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες CETA και ΤΤΙΡ. Μόνο για την προπαρασκευαστική φάση για την ΤΤΙΡ, πραγματοποιήθηκαν 590 συναντήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων των λόμπι, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις. Το 92% αυτών των συναντήσεων ήταν με τους εκπροσώπους των εταιρειών, ενώ μόνο σε λίγες περιπτώσεις υπήρχαν συζητήσεις και με τους εκπροσώπους των καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αλλά και τώρα, στις φάσεις των διαπραγματεύσεων (βρισκόμαστε ήδη στην 7η κατά σειρά συνάντηση των δυο μερών) οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ασκούν επιρροή. Μερικά από τα προσχέδια κειμένων που έχουν δημοσιευθεί (φιλτραρισμένα) στο κοινό, αλλά και άλλα που έχουν διαρρεύσει σπάζοντας την άκρα μυστικότητα των διαπραγματεύσεων, προέρχονται απευθείας από τους χώρους των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων των εταιρειών, δηλ. εκτός από την επιρροή που ασκούν τα ιδιωτικά συμφέροντα υποβάλλουν ακόμα και τα κείμενα των όρων της ίδιας της συμφωνίας.

[*] Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κάτω από άκρα μυστικότητα. Ακόμη και οι δημόσιοι εκπρόσωποι μας γνωρίζουν ελάχιστα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων (ή πιο ορθά των “συνεννοήσεων” ανάμεσα στα δύο μέρη). Θα λάβουν τα αποτελέσματα της εξέλιξης με τη μορφή τεράστιων κειμένων (η συμφωνία CETA, για παράδειγμα, έχει περίπου 1.500 σελίδες κείμενο) μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και είναι ως εκ τούτου θα είναι μόνο σε θέση είτε να αποδεχθούν είτε να απορρίψουν το σύνολο της συμφωνίας. Η πίεση που δέχονται είναι τεράστια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η απόρριψη θα είναι εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, θα ακυρώσει τα πέντε χρόνια διαπραγματεύσεων και θα ενοχλήσει τους εμπορικούς της εταίρους. Θέλουμε να αποτρέψουμε οι συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETA από το απλά να υπογραφούν από τα κοινοβούλια χωρίς καν να προλάβουν να διαβάσουν ή να διαβουλευτούν για το τι υπογράφουν. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και εμείς μια τεράστια πίεση από την κοινή γνώμη. Πρέπει να δείξουμε πόσοι πολλοί άνθρωποι, πολίτες της ΕΕ, απορρίπτουν αυτές τις συμφωνίες. Το κάναμε με την μικρότερης εμβέλειας ACTA, θα το ξανακάνουμε και τώρα.

[*] Τα δικαιώματα των εργαζομένων έρχονται κάτω από πίεση και οι θέσεις εργασίας σε πολλές βιομηχανίες θα βρεθούν υπό εξαφάνιση. Στις ΗΠΑ μόνο μερικά βασικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους αναγνωρίζονται (μόνο δύο από τα οκτώ βασικά πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ, βλ. International Labor Organization, ILO). Πάνω απ’ όλα, στη γεωργία και στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, επαπειλούνται μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω του σκληρότερου ανταγωνισμού από το εξωτερικό.

[*] Η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση προορίζονται να γίνουν μονόδρομοι. Η επιστροφή των δημοσίων υπηρεσιών, των νοσοκομείων ή η συλλογή των αποβλήτων, στον δημόσιο τομέα από την στιγμή που θα έχουν ή είχαν ιδιωτικοποιηθεί, θα γίνει πιο δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη μέσω της εφαρμογής των συμφωνιών CETA και ΤΤΙΡ.

[*] Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα αναγκαστούν, κάτω από πίεση, να επιτρέψουν επικίνδυνες τεχνολογίες όπως το fracking ή την GM τεχνολογία. (Παράδειγμα – fracking: Σε αυτή τη διαδικασία, μεγάλες ποσότητες ενός μίγματος από νερό, άμμο και χημικά προϊόντα διάλυσης αντλούνται μέσα σε σχιστολιθικά πετρώματα στο υπέδαφος. Αυτό δημιουργεί ρωγμές στα πετρώματα μέσω των οποίων το φυσικό αέριο μπορεί να διαφύγει και να συλλεχθεί. Αυτή η διαδικασία εξόρυξης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το περιβάλλον και για το κλίμα! Επειδή ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην Πολωνία, η αμερικανική εταιρεία Chevron μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ήδη δημιουργήσει βάση για μια “επένδυση”. Επί του παρόντος, η πολωνική κυβέρνηση ετοιμάζει ένα διάταγμα το οποίο καθορίζει ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για το fracking. Αυτό φυσικά θα επηρεάσει σοβαρά τις προσδοκίες για τα κέρδη της Chevron. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Chevron έχει αγωνιστεί μαζικά για την ενσωμάτωση διατάξεων και όρων για την ISDS (Επίλυση Διαφορών Επενδυτή-Κράτους) μέσα στην ΤΤΙΡ. Και μόνο η απειλή μέσω της ISDS θα μπορούσε να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την άσκηση πίεσης πάνω στους νομοθέτες της πολωνικής νομοθεσίας και θα μπορούσε να εμποδίσει την επιβολή αυστηρών απαιτήσεων. Και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσε επίσης να βρεθούν κάτω από τέτοιου είδους “νομικών απειλών”. Στη Γερμανία υπάρχει ένα de facto μορατόριουμ για το fracking αυτή τη στιγμή. Λόγω ενός τέτοιου μορατόριουμ, η καναδική επαρχία του Κεμπέκ μηνύθηκε για 250 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση για ζημίες στο πλαίσιο προσφυγής των εκεί επενδυτών). Περισσότερα για το θέμα του fracking & CETA, εδώ.

[*] Τα πρότυπα στα τρόφιμα και η προστασία των καταναλωτών για τα καλλυντικά και τα ιατρικά προϊόντα απειλούνται να οριστούν στα ίδια επίπεδα με τα πρότυπα των ΗΠΑ (που είναι σαφώς πιο χαμηλά και τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης από ότι αυτά της ΕΕ. Στις ΗΠΑ πρέπει να αποδειχθεί πρώτα η επικινδυνότητα ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας παραγωγής και μετά να απαγορευτεί, ενώ στην ΕΕ η κάθε εταιρία πρέπει να αποδείξει πρώτα την μη-επικινδυνότητα και μετά να της επιτραπεί να κάνει χρήση). Ωστόσο, χρειαζόμαστε ακόμα υψηλότερα παρά χαμηλότερα πρότυπα προστασίας, από αυτά που ισχύουν για τη χρήση των φυτοφαρμάκων, των μεθόδων παραγωγής, ή τις καθαρές πηγές ενέργειας. Η ρυθμιστική συνεργασία θα το κάνει αυτό πολύ πιο δύσκολο έως και αδύνατο.

[*] Οι συμφωνίες CETA και ΤΤΙΡ θέλουν να αυξήσουν τη δύναμη των πολυεθνικών σε βάρος της δημοκρατίας και το γενικό καλό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό!

Παρακαλούμε να υπογράψετε την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών!

Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τις ΤΤΙΡ και CETA!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παραπομπές:


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *