Καλούνται τα μέλη να διαβάσουν και να υποβάλουν τα σχόλια τους για το κείμενο στο φόρουμ ή στην εσωτερική λίστα του PPEU [email protected].

Καθώς μετά την 17η Νοεμβρίου τα μέλη δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία να επηρεάσουν το περιεχόμενο της πρότασης για το κοινό πρόγραμμα. Έως 1 Δεκέμβρη το κείμενο θα έχει οριστικοποιηθεί, και το ΣτΜ θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει ανά παραγράφους, αλλά δεν θα υπάρχει ευκαιρία για άλλες αλλαγές (πέρα από την απόρριψη ολόκληρων παραγράφων).

——————–

European Pirate Party Common Programme conference @Athens, Nov 2013 (from PPEU mailiglist)

Dear all,
the Conference in Athens is over and we bring you a Draft for a Common European Election Programme:

http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:conferences:athens2013:consolidated_programme

Please take a look at it and hand in any proposals for a change or addition to it until the 17th of November to me and to this mailing list. Then there will be a mumble conference where we will decide upon any changes. The exact date and time of the mumble conference is as of yet still unknown, but will be announced in time.

If you like to take a further look of what we’ve been doing for and in Athens, please take a look at the wiki page, where you can also find the protocol and the pad collecting the results with annotations:

http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:conferences:athens2013

I can only say that I am very happy with the outcome of the conference and hope you will be, too, even if perhaps some of your favourite topics haven’t been adopted. The adoption process was based on consent and not on majority decisions, so one party opposing a position was enough to kick a topic out. If you think about it, it is really fantastic that there is still so much left that we all have in common! 🙂

Best regards,

Martina

————

(Από την λίστα ταχυδρομείου του PPEU)

Αγαπητοί,

η Διάσκεψη στην Αθήνα τελείωσε και σας φέρνουμε ένα σχέδιο για ένα κοινό ευρωπαϊκό εκλογικό πρόγραμμα:

http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:conferences:athens2013:consolidated_programme

(θα γίνει σύντομα η μετάφρασή του και στα ελληνικά)

Παρακαλώ ρίξτε του μια ματιά και δώστε μας τις τυχόν προτάσεις σας για αλλαγές ή προσθήκες σε αυτό, μέχρι την 17η Νοεμβρίου σε μένα και σε αυτή εδώ τη λίστα. Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια διάσκεψη στο mumble όπου θα αποφασιστούν οι οποιεσδήποτε αλλαγές. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της διάσκεψης στο mumble ακόμα παραμένει άγνωστη, αλλά θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Αν θέλετε να δείτε περισσότερα πάνω στο τι έχουμε κάνει εδώ στην Αθήνα, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στη σελίδα του wiki, όπου μπορείτε να βρείτε, επίσης, το πρωτόκολλο και την συλλογή από τα κείμενα εργασίας (pads) των αποτελεσμάτων μαζί με σχόλια:

http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:conferences:athens2013

Μπορώ μόνο να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα της διάσκεψης και ελπίζω ότι θα είστε και εσείς, ακόμη και αν ίσως κάποια από τα αγαπημένα σας θέματα δεν έχουν υιοθετηθεί. Η διαδικασία έγκρισης βασίστηκε στη συναίνεση και όχι στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, έτσι ώστε αν ένα μέρος είχε αντίθετη θέση, αυτό ήταν αρκετό για να μείνει το θέμα εκτός. Αν το σκεφτείτε, είναι πραγματικά φανταστικό ότι και πάλι υπάρχουν ακόμη πολλά που έχουμε όλοι από κοινού! 🙂

Με φιλικούς χαιρετισμούς ,

Martina

————

Dear Pirates,

PPEU conference in Athens is about to start.
For remote delegates, participation will be as follows. 
The conference will be live streamed here:
http://ustream.tv/channel/piratepartygr
Remote delegates are kindly requested to log in to IRC, on the pirateirc.net server, in the channel #ppeu
Network: PirateIRC
Server: irc.pirateparty.org.uk
Channel: #ppeu
For addressing the conference by voice, please use mumble:
mumble.piratenpartei-nrw.de 
room: PPEU
Working pads:
– Minutes from the Athens European Pirate Party Common Programme conference – 2/11/2013
– Athens-results

Please forward this information to any of your party members that wish to participate remotely.

Pirate regards,
Antonios Motakis
International Coordinator of PP-GR

——————————————————–

Αγαπητοί Πειρατές,

Η Συνεδρίαση του PPEU στην Αθήνα ξεκίνησε.
Οι εξ αποστάσεως αντιπροσωπείες, συμμετοχές θα είναι όπως παρακάτω.
Ζωντανή αναμετάδοση: http://ustream.tv/channel/piratepartygr

Οι εξ αποστάσεως αντιπρόσωποι μπορούν να συνδεθούν στο κανάλι μας στο IRC, pirateirc.net server, channel #ppeu

Πειρατικοί χαιρετισμοί,

Αντώνης Μοτάκης
Συντονιστής Διεθνών Θεμάτων 
για το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

PPEU Common Programme conference @Athens NOV 2013
The Working Group @Work
(click to enlarge)

——————————————–

More info will be posted after the conference.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν με το πέρας του συνεδρίου. 


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *