ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ PAYPAL ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ PIRATEPARTY.GR        
4/20/2012 OSSK 20.00 -1.03 18.97  
4/20/2012 PVBE 50.00 -2.05 47.95  
4/20/2012 HT 5.00 -0.52 4.48  
4/20/2012 IP 100.00 0.00 100.00  
4/20/2012 VK 300.00 -10.55 289.45  
4/20/2012 IP 50.00 -2.05 47.95  
4/20/2012 AP 20.00 -1.03 18.97  
4/20/2012 KS 50.00 -2.05 47.95  
4/20/2012 AT 20.00 -1.03 18.97  
4/20/2012 ST 20.00 -1.03 18.97  
4/20/2012 VM 50.00 0.00 50.00  
4/20/2012 AG 15.00 -0.86 14.14  
4/20/2012 AI 30.00 -1.37 28.63  
4/20/2012 MP 15.00 -0.86 14.14  
4/20/2012 PG 10.00 -0.69 9.31  
4/20/2012 GK 20.00 -1.03 18.97  
4/20/2012 KT 10.00 0.00 10.00  
4/20/2012 GB 20.00 0.00 20.00  
4/21/2012 VL 12.00 -0.76 11.24  
4/21/2012 GA 20.00 -1.03 18.97  
4/21/2012 KG 30.00 -1.37 28.63  
4/21/2012 MD 40.00 0.00 40.00  
4/21/2012 GT 12.00 -0.76 11.24  
4/21/2012 CK 20.00 -1.03 18.97  
4/21/2012 IP 20.00 -1.03 18.97  
4/21/2012 AS 13.00 -0.79 12.21  
4/21/2012 GK 20.00 -1.03 18.97  
4/21/2012 AK 150.00 -5.45 144.55  
4/22/2012 AA 30.00 -1.37 28.63  
4/22/2012 GT 4.00 0.00 4.00  
4/22/2012 GB 20.00 -1.03 18.97  
4/22/2012 DA 15.00 -0.86 14.14  
4/22/2012 ST 10.00 -0.69 9.31  
4/22/2012 IM 50.00 -2.05 47.95  
4/22/2012 SK 35.00 -1.54 33.46  
4/22/2012 TF 20.00 -1.03 18.97  
4/22/2012 CR 50.00 0.00 50.00  
4/22/2012 AS 12.00 -0.76 11.24  
4/22/2012 NA 40.00 -1.71 38.29  
4/22/2012 MS 10.00 -0.69 9.31  
4/23/2012 SA 12.00 0.00 12.00  
4/23/2012 DA 12.00 -0.76 11.24  
4/23/2012 AK 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 PC 12.00 -0.76 11.24  
4/23/2012 IN 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 SV 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 PB 10.00 -0.69 9.31  
4/23/2012 IK 10.00 -0.69 9.31  
4/23/2012 DS 5.00 -0.52 4.48  
4/23/2012 AS 20.00 0.00 20.00  
4/23/2012 GO 12.00 -0.76 11.24  
4/23/2012 PP 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 KC 50.00 -2.05 47.95  
4/23/2012 VT 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 IT 12.00 -0.76 11.24  
4/23/2012 AN 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 AZ 15.00 -0.86 14.14  
4/23/2012 SM 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 NP 12.00 -0.76 11.24  
4/23/2012 VL 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 MB 50.00 -2.05 47.95  
4/23/2012 KM 20.00 -1.03 18.97  
4/23/2012 FD 12.00 -0.76 11.24  
23-Apr Α.Κ. 12.00 -0.76 11.24  
23-Apr R.K. 20.00 -1.03 18.97  
23-Apr K.C 12.00 -0.76 11.24  
23-Apr A.J. 30.00 -1.37 28.63  
24-Apr M.L. 30.00 0.00 30.00  
25-Apr G.P. 10.00 -0.69 9.31  
29-Apr Web Accept Payment Sent : Inception Hosting -18.00 0.00 -18.00  
30-Apr Web Accept Payment Sent : Inception Hosting -15.40 0.00 -15.40  
  ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΜΕΧΡΙ 30/4/12     1,899.57 1,866.17
  ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30/4       -750.00
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL PPGR – 30/4/2012       1,116.17
10-May PayPal card confirmation refund 1.50 0.00 1.50 ΜΑΪΟΣ 2012
3-May B/N 12.00 0.00 12.00  
17-May P.C. 20.00 -1.03 18.97  
17-May K.N. 2.00 -0.42 1.58  
17-May K.V. 10.00 -0.69 9.31  
17-May D.A. 10.00 0.00 10.00  
17-May DAP 10.00 -0.69 9.31  
  ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΜΕΧΡΙ 30/4/12     62.67  
  ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10/5       -1,125.00
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL PPGR – 17/5/2012       53.84
17-May S.B.     96.25  
18-May D.M.     18.97  
18-May Z.C.     47.95  
18-May I.A.     9.31  
19-May P.A.     38.29  
19-May B.M.     4.41  
19-May N.S.     4.48  
19-May A.S.     18.97  
20-May P.K.     96.25  
21-May M.G.     47.95  
21-May B.G.     18.97  
21-May T.S     14.14  
22-May O.S.     2.87  
23-May A.R.     96.25  
23-May T.P.     47.95  
23-May M.L.     38.29  
23-May P.A.     0.62  
23-May S.O.     11.24  
23-May K.E.     20.90  
24-May K.G.     28.63  
24-May K.C.     28.63  
25-May T.D.     482.65  
26-May Z.C.     97.22  
27-May K.K.     130.06  
27-May T.E.     47.95  
28-May O.N.     28.63  
28-May T.S.     14.14  
  ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΑΠΟ 17 ~ 29/5/12     1,491.97 1,545.81
29-May Withdraw Funds to a Bank Account       -1,531.81
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL PPGR -29/5/2012       14.00
           
  ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΜΕΧΡΙ 29/05/2012     3,454.21  
           
  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ [email protected]        
4/26/2012 KP     18.97  
4/26/2012 AA     4.48  
4/26/2012 AP     18.97  
4/26/2012 TS     18.97  
4/26/2012 EK     9.31  
4/26/2012 DY     18.97  
4/26/2012 PZ     4.48  
4/26/2012 CT     18.97  
4/27/2012 IA     4.48  
4/27/2012 AG     9.31  
4/27/2012 PG     14.14  
4/27/2012 AT     28.63  
4/28/2012 NP     12.21  
4/28/2012 LK     1.10  
4/28/2012 EK     50.00  
28/4/2012 ΠΜ     0.62  
28/4/2012 ΓΖ     9.31  
28/4/2012 ΣΝ     11.24  
29/4/2012 ΗΙ     28.63  
29/4/2012 ΤΝ     12.21  
29/4/2012 ΜΠ     18.97  
29/4/2012 ΚΚ     47.95  
29/4/2012 ΚΑ     18.97  
29/4/2012 ΧΚ     9.31  
29/4/2012 CH.G.     1.58  
29/4/2012 ΠΕ     47.95  
29/4/2012 ΣΔ     18.97  
29/4/2012 C. S.     14.06  
30/4/2012 ΜΕ     18.97  
30/4/2012 ΦΧ     18.97  
30/4/2012 ΓΣ     4.48  
30/4/2012 ΓΓ     14.14  
30/4/2012 ΔΝ     18.97  
30/4/2012 ΒΣ     96.25  
30/4/2012 ΙΒ     4.48  
30/4/2012 SM.GM.     96.25  
28-Apr PayPal card confirmation refund     1.50  
1/5/2012 ΡΧ     9.31  
1/5/2012 ΜΠ     47.95  
1/5/2012 ΡΕ     96.25  
2/5/2012 ΓΚ     9.31  
2/5/2012 ΠΑ     47.95  
2/5/2012 ΚΚ     18.97  
2/5/2012 ΜΠ     9.31  
2/5/2012 ΑΜ     18.97  
2/5/2012 ΤΝ     4.48  
2/5/2012 ΚΣ     18.97  
2/5/2012 ΣΧ     28.63  
3/5/2012 ΛΝ     9.31  
3/5/2012 ΠΚ     28.63  
3/5/2012 ΤΟ     0.62  
3/5/2012 ΠΝ     96.25  
3/5/2012 ΑΗ     9.31  
4/5/2012 ΜΣ     18.97  
4/5/2012 ΒΧ     4.48  
4/5/2012 ΤΕ     9.31  
4/5/2012 ΓΒ     18.97  
4/5/2012 ΓΓ     9.31  
5-May ΤΘ     14.14  
5-May F/M     9.31  
8-May ΝΚ     7.79  
9-May ΟΣ     9.31  
10-May ΚΠ     18.97  
10-May ΑΕ     28.63  
5/30/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 28/4/12     1350.18 0.00
30-May ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ALPHA BANK       1,200.00
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ       -3.00
5/7/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ALPHA BANK       1,197.00
12-May ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ALPHA BANK       150.18
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ       -3.00
5/14/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ALPHA BANK       147.18
5/14/2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL OMISSMAN       -1,350.18
           
  ΣΥΝΟΛΟ PAYPAL PPGR + OMISSMAN ΜΕΧΡΙ 29/5/2012     4,804.39  
           
  ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 16,600.93      
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 28.94%      
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ PAYPAL PPGR 20.81% ~ 20 % MEXΡΙ 29/5/2012    
  ΑΝΑΛΟΓΙΑ PAYPAL OMISSMAN 8.13%