ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EUROBANK PAYPAL ΠΕΙΡΑΙΩΣ ALPHABANK ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΑ
1-May ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 30/04/2012 9,740.92 1,861.44 398.68 319.00 176.60 534.00
2-May Γ.Λ.           12.00
2-May ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     -1.00      
2-May ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 0.95          
2-May ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ -0.10          
2-May Μ.Χ. 20.00          
2-May Θ.Χ. 20.00          
2-May Α.Ε. 200.00          
3-May Β.Σ. 20.00          
3-May Κ.Α. 20.00          
3-May Τ.Μ.     12.00      
4-May Γ.Β.     12.00      
4-May Α.Π.     20.00      
4-May Ζ.Σ. 105.00          
4-May Σ.Σ. 12.00          
4-May ΦΑ 15.00          
4-May Π.Μ. 20.00          
4-May Μ.Κ. 50.00          
6-May ΠΑ+Π           100.00
7-May Μ.Γ.           50.00
8-May Π.Α. 12          
9-May Π.Ι. 12.9          
9-May Π.Ι. 12.9          
17-May Π.Ζ. 25          
17-May Δωρεά στο κόμμα 30          
17-May ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 50          
17-May Γ.Σ. 10          
18-May Κ.Γ. 20          
21-May Κ.Α. 24          
22-May Ι.Χ.     20      
22-May Π.Ε. 20          
22-May Χ.Κ.           50.00
23-May Π.Σ.         20  
23-May Σ.Α.           12.00
24-May Λ.Β.           100.00
24-May Τ.Α. 50          
25-May Ζ.Α. 50          
25-May Κ.Κ.           50.00
25-May Κ.Α.       100    
25-May Μ.Ν.           150.00
25-May Π.Α.           50.00
28-May Μ.Μ. 30          
28-May Τ.Ν.       10    
29-May Δ.Γ. 15          
29-May Π.Π.       250    
               
2-May ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Δ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ           80.00
7-May ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL OMISSMAN –> ALPHA BANK   -1,200.00   1,197.00    
14-May ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL PPG –> EUROBANK / BOFAGR2XXXX 1,125.00 -1,125.00        
15-May ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL OMISSMAN –> ALPHA BANK   -150.18   147.18    
15-May ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ OMISSMAN – PAYPAL   604.91        
16-May ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ           80.00
17-May ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ PIRATEPARTY – PAYPAL   62.67        
29-May ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL PPG –> EUROBANK / BOFAGR2XXXX 1,531.81 -1531.81        
29-May ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ PIRATEPARTY – PAYPAL   1,491.97        
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 13,242.38 14.00 461.68 2,023.18 196.60 1,268.00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17,205.84          
               
  ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ            
  ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ – ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΛΠ -8,202.95 0.00 0.00 -1,661.56 -196.60 -1,268.00
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ 5,039.43 14.00 461.68 361.62 0.00 0.00
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 5,876.73