ΕΣΟΔΑ ΠΗΓΗ          
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EUROBANK PAYPAL ΠΕΙΡΑΙΩΣ ALPHABANK ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΑ
10-Απριλίου ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 0.00          
10-Απριλίου ΓΘ 50.00          
10-Απριλίου ΠΠ 50.00          
10-Απριλίου ΒΔ 50.00          
10-Απριλίου ΠΑ 150.00          
10-Απριλίου Σ.Α. 12.00          
11-Απριλίου ΣΑ 30.00          
11-Απριλίου ΖΔ 100.00          
11-Απριλίου Π.Α. 50.00          
11-Απριλίου Κ.Γ. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20.00          
11-Απριλίου ΠΜ 30.00          
11-Απριλίου ΛΒ 40.00          
11-Απριλίου ΒΛ 30.00          
11-Απριλίου Μ.Ν. / MIDL 49.50          
12-Απριλίου ΚΠ 50.00          
12-Απριλίου ΚΓ 15.00          
12-Απριλίου Μ.Κ.Τ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25.00          
12-Απριλίου ΜΚ 100.00          
12-Απριλίου ΤΑ 25.00          
12-Απριλίου Ζ.Σ./ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 50.00          
12-Απριλίου Θ.Σ. 50.00          
17-Απριλίου ΓΠ 40.00          
17-Απριλίου Γ.Κ. 10.00          
17-Απριλίου Χ.Χ. 20.00          
17-Απριλίου Κ.Γ. 20.00          
17-Απριλίου ΤΜ 50.00          
17-Απριλίου ΤΟ 20.00          
17-Απριλίου ΠΒ 50.00          
17-Απριλίου ΓΚ 50.00          
17-Απριλίου ΖΠ 40.00          
17-Απριλίου ΔΩΡΕΑ 30.00          
17-Απριλίου ΚΗ 100.00          
17-Απριλίου ΚΔ 50.00          
17-Απριλίου ΠΣ 20.00          
17-Απριλίου ΒΔ 50.00          
17-Απριλίου Σ.Ε.- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50.00          
17-Απριλίου Κ.Α. 150.00          
17-Απριλίου Ο. Ν. – ΑΛΦΑ 20,90 20.00          
17-Απριλίου Σ.Κ. – ΕΘΝΙΚΗ 21 20.00          
17-Απριλίου ΠΧ 50.00          
17-Απριλίου Μ.Α. – BNP-FR. 100 100.00          
17-Απριλίου ΠΡOΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒ ΑΠΟ BNP-FRANCE -3.00          
17-Απριλίου ΖΝ 20.00          
17-Απριλίου ΖΔ 100.00          
17-Απριλίου ΑΠ 100.00          
17-Απριλίου ΠΚ 50.00          
17-Απριλίου ΜΑ 200.00          
17-Απριλίου ΜΓ 25.00          
17-Απριλίου ΑΠ 25.00          
17-Απριλίου ΜΒ 40.00          
17-Απριλίου ΤΘ 20.00          
17-Απριλίου Μ.Κ.- ALPHA BANK 100,90 100.00          
17-Απριλίου Β.Ι. – ALPHA BANK 30,90 30.00          
17-Απριλίου Ζ.Χ. 30.00          
17-Απριλίου ΠΒ 20.00          
17-Απριλίου Ζ.Ν.- T-BANK – 41,00 40.00          
17-Απριλίου ΖΘ 112.00          
17-Απριλίου Τ Χ.           12.00
17-Απριλίου Σ.Γ.     200      
18-Απριλίου ΧΧ 10.00          
18-Απριλίου ΒΑ 50.00          
18-Απριλίου ΦΖ 200.00          
18-Απριλίου Κ.Σ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30.00          
18-Απριλίου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ Δ.Κ. 200.00          
18-Απριλίου Α. Κ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50.00          
18-Απριλίου Μ. Δ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200.00          
18-Απριλίου Μ.Β.- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50.00          
18-Απριλίου Τ.Σ. – ALPHA BANK 40,90 40.00          
18-Απριλίου Τ.Π. – ALPHA BANK 50,90 50.00          
18-Απριλίου Φ.Σ. – ALPHA BANK 100 100.00          
18-Απριλίου Π.Ι. – ALPHA BANK 100,90 100.00          
18-Απριλίου Λ.Α. – ALPHA BANK 100,90 100.00          
18-Απριλίου Ν.Ν. 50.00          
18-Απριλίου ΧΝ 30.00          
18-Απριλίου ΑΕ 20.00          
19-Απριλίου Π.Κ. 50.00          
19-Απριλίου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ.ΑΠΟ APS EB240AP 10.00          
19-Απριλίου Τ.Α. 20.00          
19-Απριλίου Τ.Μ. 50.00          
19-Απριλίου Κ.ΑΘ. – ALPHA BANK 49,70 49.70          
19-Απριλίου Κ. Γ. – ALPHA BANK 30,90 30.00          
19-Απριλίου Ξ. Γ. 10.00          
19-Απριλίου Κ.Κ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30.00          
19-Απριλίου Α.Ο. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 60.00          
19-Απριλίου Α.Χ. 50.00          
19-Απριλίου Μ.Γ. 30.00          
19-Απριλίου Μ.Γ. 100.00          
19-Απριλίου Τ.Μ. – ALPHA BANK 20,90 20.00          
19-Απριλίου Μ.Σ. 70.00          
19-Απριλίου Β.Γ. 5.00          
20-Απριλίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (!!!) -1.00          
20-Απριλίου Σ.ΑΘ. 30.00          
20-Απριλίου Κ.Α. 12.00          
20-Απριλίου Λ. 30.00          
20-Απριλίου Χ.Δ. 200.00          
20-Απριλίου Π.Π. 100.00          
20-Απριλίου Π.Π. 100.00          
20-Απριλίου Γ.Ι. 24.00          
20-Απριλίου Χ.Γ. 20.00          
20-Απριλίου Α.Β. 12.00          
20-Απριλίου Α.Β. 30.00          
20-Απριλίου Π.Α. 30.00          
20-Απριλίου Λ.Α. 100.00          
20-Απριλίου Κ.Κ. 30.00          
20-Απριλίου Ρ/Θ ΑΛΦΑ 10 10.00          
23-Απριλίου Χ.Σ.           15.00
23-Απριλίου ΔΩΡΕΑ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 20.00          
23-Απριλίου ΣΥΝΔΡΟΜΗ 15.00          
23-Απριλίου Γ.Α. 20.00          
23-Απριλίου Π.Λ. 50.00          
23-Απριλίου Σ.Ε. 20.00          
23-Απριλίου Κ.Α. 20.00          
23-Απριλίου Λ.Ι.     8.68      
23-Απριλίου Γ.Φ.     20      
23-Απριλίου Π.Μ. 20.00          
23-Απριλίου Κ.Γ. 30.00          
23-Απριλίου Π. 30.00          
23-Απριλίου Β.Ι. 20.00          
23-Απριλίου ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 12.00          
23-Απριλίου Σ.Κ. 15.00          
23-Απριλίου Γ.Κ. 12.00          
23-Απριλίου Β.Λ. 12.00          
23-Απριλίου Γ.Α. 22.00          
23-Απριλίου Β.Λ. 100.00          
23-Απριλίου Κ.Σ. 50.00          
23-Απριλίου Κ.Θ. – ΕΤΕ 12.00          
23-Απριλίου Λ.Α. – ΕΤΕ 25.00          
23-Απριλίου Λ.Α. -ΕΤΕ 25.00          
23-Απριλίου ΔΩΡΕΑ – ΓΡ 50.00          
23-Απριλίου Μ.Γ. 200.00          
23-Απριλίου 20 ΑΠΟ EGNAGR2T 20.00          
23-Απριλίου Μ.Ν. 150.00          
23-Απριλίου Κ.Γ. 200.00          
23-Απριλίου Μ.Β. 65.00          
23-Απριλίου ΜΤΦ ΜΕΣΩ WEB 20.00          
24-Απριλίου ΜΤΦ ΜΕΣΩ WEB 10.00          
24-Απριλίου ΔΩΡΕΑ CosmosKGr.Blogspot.com 10.00          
24-Απριλίου Κ.Σ.     120      
24-Απριλίου ΤΣ 20.00          
24-Απριλίου Σ.Π. 12.00          
24-Απριλίου ΤΖ.Α. 30.00          
24-Απριλίου Π.Μ. 60.00          
24-Απριλίου Π.Α. 12.00          
24-Απριλίου Ρ.Ε. 12.00          
24-Απριλίου Β.Δ. 12.00          
24-Απριλίου Π.Γ. 15.00          
24-Απριλίου Λ.Π. 35.00          
24-Απριλίου Π.Φ. 12.00          
24-Απριλίου Χ.Κ. 50.00          
25-Απριλίου Σ.Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ       192    
25-Απριλίου Φ.Ε. 10.00          
25-Απριλίου Μ.Ε. 30.00          
25-Απριλίου Γ.Θ. 20.00          
25-Απριλίου Κ.Θ. 20.00          
25-Απριλίου Π.Π. 20.00          
25-Απριλίου Ζ.Δ. 20.00          
25-Απριλίου Ε.Λ. 12.00          
25-Απριλίου Κ.Σ. 20.00          
25-Απριλίου Π.Π. 12.00          
25-Απριλίου ΠΠ 20.00          
25-Απριλίου ΔΕ 20.00          
25-Απριλίου PO EUR13.00 FROM ETHNGRAAXXX 12.00          
25-Απριλίου PO EUR12.90 FROM CRBAGRAAXXX 12.00          
25-Απριλίου PO EUR21.00 FROM ETHNGRAAXXX 20.00          
25-Απριλίου PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX 20.00          
25-Απριλίου PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX 20.00          
25-Απριλίου PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX 20.00          
25-Απριλίου PO EUR31.00 FROM ETHNGRAAXXX 30.00          
25-Απριλίου PO EUR40.90 FROM CRBAGRAAXXX 40.00          
25-Απριλίου PO EUR50.90 FROM CRBAGRAAXXX 50.00          
25-Απριλίου PO EUR200.90 FROM CRBAGRAAXXX 200.00          
25-Απριλίου Δ.Χ. 50.00          
25-Απριλίου Π.Δ. 170.00          
25-Απριλίου PO EUR15.00 FROM PIRBGRAAXXX 15.00          
25-Απριλίου PO EUR12.00 FROM PIRBGRAAXXX 12.00          
25-Απριλίου Ν.Ε. 30.00          
25-Απριλίου Τ.Λ.Σ. 20.00          
25-Απριλίου Σ.Δ. 20.00          
25-Απριλίου Γ.Θ. 100.00          
26-Απριλίου Ρ.Ν.           12.00
26-Απριλίου Π.Γ.           20.00
26-Απριλίου ΑΣ.           20.00
26-Απριλίου ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2012 12.00          
26-Απριλίου Λ.Ι. 15.00          
26-Απριλίου Κ.Κ. 50.00          
26-Απριλίου Θ.Σ. 50.00          
26-Απριλίου PO EUR60.00 FROM EMPOGRAAXXX 60.00          
26-Απριλίου PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX 20.00          
26-Απριλίου ΠΡΟΜΗΘ. ΕΜΒ SEK2000.00 FROM HANDSES -9.00          
26-Απριλίου PO SEK2000.00 FROM HANDSESSXXX 221.72          
27-Απριλίου Χ.Χ.     50.00      
27-Απριλίου Ρ.Π. 20.00          
27-Απριλίου Τ.Φ. 12.00          
27-Απριλίου Ν.Ν. 20.00          
27-Απριλίου Α.Δ. 20.00          
27-Απριλίου ΠΡΕΙΕΜΒEUR100.00 FROM BILLLULL -3.00          
27-Απριλίου PO EUR100.00 FROM BILLLULLXXX 100.00          
27-Απριλίου Π.Λ. 50.00          
30-Απριλίου Μ.Ν. 200.00          
30-Απριλίου Μ.Ι. 50.00          
30-Απριλίου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ. ΑΠΟ APS EB063AP 10.00          
30-Απριλίου Β.Μ. 75.00          
30-Απριλίου ΠΑΠ           10.00
30-Απριλίου Μ.Γ.           50.00
30-Απριλίου ΜΠ 30.00          
30-Απριλίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ PIRATEPARTY – PAYPAL   1,866.17        
23-Απριλίου ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL PPGR –> EUROBANK / BOFAGR2XXXX 750.00 -750.00        
30-Απριλίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ OMISSMAN – PAYPAL   745.27        
30-Απριλίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΕ ALPHA BANK       127.00    
30-Απριλίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ         76.60  
30-Απριλίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ           15.00
28-Απριλίου ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ           380.00
30-Απριλίου ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΣΟΔΩΝ 9,740.92 1,861.44 398.68 319.00 76.60 534.00
30-Απριλίου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 12,930.64