Οι Θέσεις του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

it’s in the mix Α. ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 1. Δημοκρατία, Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 2. Τα πρόσωπα αποφασίζουν – Πολυφωνία 3. Διασφάλιση αξιοκρατίας Ορθολογική και διαφανής λειτουργία δημοσίων δομών 4. Δημοκρατία και Διαφάνεια στη Βουλή – Κατάργηση προνομίων βουλευτών 5. Διάκριση των εξουσιών 6. Ποιοτικά Κριτήρια Νόμων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Θέσεις του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.