Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Swarmwise – The Tactical Manual To Changing The World"

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Αντικατάσταση σελίδας με 'pedding')
(Αναίρεση αναθεώρησης 5237 υπό τον/την ĸoμπɛiλάδaσ (Συζήτηση))
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
pedding
+
== Swarmwise – Εγχειρίδιο Τακτικής για να Αλλάξει ο Κόσμος, Κεφάλαιο 1ο (σε διαδικασία ελέγχου της μετάφρασης) ==
 +
 
 +
<font face="Calibri" size="+1">
 +
<table border="1" width="100%" cellpadding="10" cellspacing="0"> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top" width="50%"><p align="justify"><strong>Swarmwise – The Tactical Manual To Changing The World. </strong></p><br/>     
 +
<p align="justify"><strong>Chapter One.<br />1. Understanding The Swarm</strong></p>     
 +
<p align="justify"><strong>Swarm Management</strong></p>   
 +
<p align="center">[[Αρχείο:File0001542638900-small.jpg|Swarmwise  – The Tactical Manual To Changing The World. Chapter One.]]</p>   
 +
<p align="justify">[http://falkvinge.net/2013/02/14/swarmwise-the-tactical-manual-to-changing-the-world-chapter-one/ INFOPOLICY: Swarmwise – The Tactical Manual To Changing The World. Chapter One.] </p>
 +
</td>   
 +
<td valign="top" width="50%"><p align="justify"><strong>Η σοφία του Σμήνους - Εγχειρίδιο Τακτικής για να Αλλάξει ο Κόσμος. </strong></p>     
 +
<p align="justify"><strong>Κεφάλαιο Ένα.<br />1. ...</strong></p>     
 +
<p align="justify"><strong>Η Διαχείριση του Σμήνους</strong></p>   
 +
<p align="center">[[Αρχείο:File0001542638900-small.jpg|Swarmwise  – The Tactical Manual To Changing The World. Chapter One.]]</p>   
 +
 
 +
[0001]
 +
</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Swarmwise chapters – one chapter per month
 +
* '''1. Understanding The Swarm  (this chapter)''' 
 +
* [http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Swarmwise_%E2%80%93_The_Tactical_Manual_To_Changing_The_World_(2) 2. Launching Your Swarm]
 +
* [http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Swarmwise_%E2%80%93_The_Tactical_Manual_To_Changing_The_World_(3) 3. Getting Your Swarm Organized: Herding Cats]
 +
* [http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Swarmwise_%E2%80%93_The_Tactical_Manual_To_Changing_The_World_(4) 4. Control The Vision, But Never The Message]
 +
* [http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Swarmwise_%E2%80%93_The_Tactical_Manual_To_Changing_The_World_(5) 5. Keep Everybody’s Eyes On Target, And Paint It Red Daily]
 +
* 6. Screw Democracy, We’re On A Mission From God (July 1)
 +
* 7. Surviving Growth Unlike Anything The MBAs Have Seen (Aug 1)
 +
* 8. Using Social Dynamics To Their Potential (Sep 1)
 +
* 9. Managing Oldmedia (Oct 1)
 +
* 10. Beyond Success (Nov 1)
 +
 
 +
 
 +
''The actual book is expected to be available by June 1, 2013.''</div></td>   
 +
<td><div align="justify">...</div> [0001b]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>  <td valign="top"><div align="justify"><strong>Somewhere today, a loose-knit group of activists who are having fun is dropkicking a rich, established organization so hard they are making heads spin. Rich and resourceful organizations are used to living by the golden rule – “those with the gold make the rules”. New ways of organizing go beyond just breaking the old rules into downright shredding them – leaving executives in the dust, wondering how that band of poor, rag-tag, disorganized activists could possibly have beaten their rich, well-structured organization.</strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify"><strong>Κάπου σήμερα, μια χαλαρά-δεμένη ομάδα  ακτιβιστών περνώντας καλά και διασκεδάζοντας, ξεκινά μια πληθωρική, εδραιωμένη οργάνωση,  τόσο δυνατή που κάνει τα κεφάλια να γυρίζουν,  να την βλέπουν με θαυμασμό και απορία. Οι κατεστημένες πλούσιες  και  πολυμήχανες οργανώσεις έχουν συνηθίσει να ζουν με το χρυσό κανόνα, που λέει ότι - "those with the gold make the rules" (όσοι έχουν τα λεφτά, θέτουν και τους κανόνες). Οι νέοι τρόποι οργάνωσης έχουν προχωρήσει πολύ πιο πέρα, διαλύοντας τους παλαιούς κανόνες - αφήνοντας τα ακριβοθώρητα στελέχη των επιχειρήσεων πίσω τους, να τρώνε την σκόνη που αφήνουν, και  μένουν αυτά τα στελέχη, με την απορία να αναρωτιούνται, πώς μια  μπάντα φτωχών, κουρελήδων, αποδιοργανωμένων ακτιβιστών, θα μπορούσαν ενδεχομένως να νικήσουν την δική τους πλούσια, καλά δομημένη οργάνωση.</strong></div>
 +
 
 +
[0002]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">On June 7, 2009, the Swedish Pirate Party got 225,915 votes in the European Elections, becoming the largest party in the most coveted sub-30 demographic. Our campaign budget was 50,000 euros. Our competitors had spent six million. We had spent less than one per cent of their budget, and still beat them, giving us a cost-efficiency advantage of over two orders of magnitude. This was entirely due to working <em>swarmwise</em>, and the methods can translate to almost any organized large-scale activity. This book is about that secret sauce.</div></td>   
 +
<td><div align="justify">Στις 7 Ιουνίου του 2009, το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα πήρε 225.915 ψήφους στις ευρωεκλογές, και έγινε το μεγαλύτερο κόμμα στο πιο πολυπόθητο ηλικιακό δημογραφικό σύνολο εκλογέων, αυτό  των κάτω από τα 30. Ο προϋπολογισμός της εκστρατείας μας ήταν 50.000 ευρώ. Οι ανταγωνιστές μας είχαν ξεπεράσει στους δικούς τους προϋπολογισμούς τα έξι εκατομμύρια ευρώ. Εμείς είχαμε ξοδέψει λιγότερο από το ένα τοις εκατό του δικού τους προϋπολογισμού, όμως και πάλι καταφέραμε να τους νικήσουμε, με μια σχέση απόδοσης στον λόγο κόστος-αποτελεσματικότητας, με ένα πλεονέκτημα στο αποτέλεσμά μας, που ήταν πάνω από δύο τάξεις μεγέθους από τα δικά τους. Όλο αυτό έγινε μόνο και μόνο λόγω της εργασίας μας που βασίστηκε πάνω σε μια οργάνωση με <em>την σοφία του σμήνους</em> (swarmwise), και με μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας. Τούτο το βιβλίο είναι σχετικό με αυτό το μυστικό συστατικό της πετυχημένης μας συνταγής.</div>
 +
 
 +
[0003]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">A swarm organization is a decentralized, collaborative effort of volunteers that looks like a hierarchical, traditional organization from the outside. It is built by a small core of people that construct a scaffolding of go-to people, enabling a large number of volunteers to cooperate on a common goal in quantities of people not possible before the net was available.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Η οργάνωση σμήνους, είναι μια αποκεντρωμένη, συλλογική προσπάθεια από εθελοντές που ομοιάζει με μια ιεραρχική, παραδοσιακή οργάνωση όταν την κοιτάς από έξω. Είναι χτισμένη μέσω ενός μικρού πυρήνα ανθρώπων που κατασκευάζουν γύρω τους μια κλιμάκωση με την συμμετοχή από ενθουσιώδεις ανθρώπους, επιτρέποντας ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών να συνεργάζονται με ένα κοινό στόχο, με τέτοιο συνολικό πλήθος ανθρώπων που δεν θα ήταν  εφικτό πριν, όταν δεν ήταν διαθέσιμο το διαδίκτυο.</div>
 +
 
 +
[0004]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">Working with a swarm requires you to do a lot of things completely in opposite from what you learn at an archetypal business school. You need to release the control of your brand and its messages. You need to delegate authority to the point where anybody can make almost any decision for the entire organization. You need to accept and embrace that people in the organization will do exactly as they please, and the only way to lead is to inspire them to want to go where you want the organization as a whole to go.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Δουλεύοντας με ένα σμήνος, απαιτείται από εσάς να κάνετε πολλά πράγματα με έναν εντελώς αντίθετο τρόπο από ότι έχετε μάθει μέχρι τώρα, ίσως σε κάποιο αρχετυπικό (παλαιάς κοπής) σχολείο για  επιχειρήσεις. Θα πρέπει να απελευθερώσετε τον έλεγχο της οργάνωσή σας και την ανταλλαγή των μηνυμάτων μέσα σε αυτή. Θα πρέπει να αναθέσετε αρμοδιότητες σε τέτοιο βαθμό, σε σημείο που, ο καθένας θα μπορεί να πάρει σχεδόν οποιαδήποτε απόφαση για ολόκληρο τον οργανισμό. Θα πρέπει να δεχτείτε και να αγκαλιάσετε το γεγονός ότι οι άνθρωποι της οργάνωσης θα κάνουν ακριβώς ότι θέλουν, και ο μόνος τρόπος για να τους οδηγήσετε θα είναι να τους εμπνεύστε να θέλουν να πάνε όπου θα θέλατε η οργάνωση, ως σύνολο, να πάει.</div>
 +
 
 +
[0005]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">It is only as you release that control, the kind of control that organizations and managers have held close to heart for centuries, that you can reap the benefits of the swarm: the same cost-efficiency advantage and execution-speed advantage against the competition that the Swedish Pirate Party enjoyed. This book will teach you those methods, from the initial forming of the swarm to its growth and ongoing maintenance and delivery. It will not teach you the underlying theory of psychology and sociology – merely share experiences and methods that have proven to work in practice.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Μόνο όταν αφήσετε αυτόν τον έλεγχο, το είδος του ελέγχου που είχαν και τηρούσαν οι οργανώσεις και οι διαχειριστές τους, ευλαβικά για αιώνες, μόνο τότε θα μπορέσετε να καρπωθείτε τα οφέλη του  σμήνους: το ίδιο πετυχημένο αποτέλεσμα στον λόγο  κόστος-αποτελεσματικότητα και το  ίδιο πλεονέκτημα ταχύτητας-εκτέλεσης έναντι του ανταγωνισμού σας, που και το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα κατάφερε να απολαύσει. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να σας διδάξει τις μεθόδους αυτές, από την αρχική διαμόρφωση του σμήνους, στην ανάπτυξή του και την συνεχή συντήρηση και απόδοση του. Δεν θα σας διδάξει τη θεωρία της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας που μπορεί να  υποβόσκει σε αυτό - απλώς θα μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες και τις μεθόδους μας, που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη.</div>
 +
 
 +
[0006]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">When I kickstarted the swarm of the Swedish Pirate Party, I had posted a rough manifesto on a rather ugly web site and mentioned the site just once in a chat channel of a file-sharing lobby. That was all the advertising that ever happened; the next day, the party had hundreds of activists. Timing, social context, and message is crucial – but if you have those three, your initial swarm will form like bees to honey in hours. Growing it and maintaining it will also be crucial, but those are the next challenges in line. We take one challenge at a time.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Όταν πρωτοξεκίνησα το σμήνος του Σουηδικού Κόμματος Πειρατών, είχα δημοσιεύσει ένα  πρόχειρο μανιφέστο, σε μια μάλλον άσχημη ιστοσελίδα και αναφέρθηκα στην ιστοσελίδα αυτή μόνο μία φορά σε ένα κανάλι συζήτησης (chat channel) του λόμπι για το file-sharing (μοίρασμα αρχείων). Αυτή ήταν και όλη η διαφήμιση που έγινε ποτέ για την ιστοσελίδα. Την επόμενη μέρα, το κόμμα είχε εκατοντάδες ακτιβιστές. Ο χρονισμός, το κοινωνικό πλαίσιο, και το μήνυμα είναι ζωτικής σημασίας - εάν έχετε αυτά τα τρία, το αρχικό σας σμήνος θα σχηματιστεί, όπως σχηματίζεται ένα σμάρι από μέλισσες πάνω στο μέλι μέσα σε ώρες. Το να το μεγαλώσετε σωστά και να το διατηρήσετε, είναι επίσης ζωτικής σημασίας, αλλά αυτές είναι οι επόμενες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Παίρνουμε μια πρόκληση κάθε φορά.</div>
 +
 
 +
[0007]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">As we describe the swarm concept, it is easy to think of pure decentralized amorphous clouds of people, like Anonymous or the Occupy Wall Street movement. However, while these swarms share values, they do not share direction or method. That means they are confined to succeeding on small projects that span a relatively small number of people over a relatively short timespan, even if each of those small projects build gradual awareness of the Anonymous or Occupy brands.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Όπως έχουμε περιγράψει ήδη την έννοια του σμήνος, είναι εύκολο να το σκεφτούμε ως, ένα καθαρά αποκεντρωμένο άμορφο σύννεφο (cloud)  ανθρώπων, όπως οι Anonymous ([http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group) Anonymous (group)], From Wikipedia, the free encyclopedia) ή το κίνημα Occupy Wall Street ([http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street Occupy Wall Street], From Wikipedia, the free encyclopedia). Ωστόσο, ενώ αυτά τα σμήνη μοιράζονται κοινές αξίες, δεν συμμερίζονται  κοινή κατεύθυνση ή μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται να έχουν επιτυχία σε μικρά έργα (projects) που καλύπτουν ένα σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων σε σχετικά σύντομης διάρκειας χρονικό διάστημα, ακόμη και αν κάθε ένα από αυτά τα μικρά έργα οικοδομούν μια σταδιακή συνειδητοποίηση αναγνωρισιμότητας από το κοινό, για τους Anonymous ή το Occupy.</div>
 +
 
 +
[0008]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">The weak cohesion of the Anonymous and Occupy brands can partially be ascribed to their choice of being leaderless. While this brings resilience, as no leader can be targeted by adversaries, it sacrifices direction and purpose. I’ve found that the typical Internet community methods of inclusion, when combined with strong leadership, works much better to achieve global change than working leaderlessly under little more than a common flag.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Η αδύναμη συνοχή αναγνωρισιμότητας των Anonymous και του Occupy μπορεί εν μέρει να αποδοθούν στην επιλογή τους να είναι ακέφαλα. Αν και κάτι τέτοιο φέρνει την ανθεκτικότητα τους, αφού δεν υπάρχει ηγέτης και δεν μπορεί να αποτελέσει στόχο για τους αντιπάλους τους, κάτι τέτοιο όμως θυσιάζει την κατεύθυνση και τον σκοπό. Έχω διαπιστώσει ότι οι τυπικές μέθοδοι ένταξης των κοινοτήτων του διαδικτύου, σε συνδυασμό με την ισχυρή ηγεσία (ηγεσία και όχι αρχηγία), λειτουργεί πολύ καλύτερα για την επίτευξη μιας παγκόσμιας αλλαγής, από ότι καταφέρνει ένα σχήμα χωρίς ηγεσία και μόνο με την δέσμευση να βρίσκονται κάτω από μια κοινή σημαία.</div>
 +
 
 +
[0009]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>   
 +
<td valign="top"><div align="justify">I learned some of these techniques while being trained for officer’s rank in the Army, and even more of them by participating in many online communities. But the secret sauce recipe of swarm cost-efficiency was hit only when you took an officer’s training in maintaining strong group values, mixed in the net’s strong participatory values and low-cost mass communication, and added a dash of management experience from the dot-com era at the turn of the century.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Έμαθα κάποιες από αυτές τις τεχνικές, ενώ εκπαιδευόμουν για το βαθμό του αξιωματικού στο στρατό, και ακόμη περισσότερο από την συμμετοχή μου σε πολλές online κοινότητες. Αλλά το μυστικό συστατικό κόστους-αποτελεσματικότητας της πετυχημένης συνταγής ενός σμήνος, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν έχετε μαζί, την κατάρτιση ενός αξιωματικού στη διατήρηση ισχυρών αξιών μέσα σε μια ομάδα, και την αναμίξετε με ισχυρές συμμετοχικές αξίες μέσω του διαδικτύου και με χαμηλού κόστους μαζική επικοινωνία, και πρόσθεσε και μια δόση εμπειρίας από την διαχείριση των  dot-com, την εποχή που άλλαζε ο αιώνας. ([http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble Dot-com bubble], From Wikipedia, the free encyclopedia)</div>
 +
 
 +
[0010]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">That dot-com era was quite special as a manager in the IT field. If your people didn’t like what you said at the morning meeting, they would merrily walk out of the building and have a new job before lunch. Your paycheck was far more replaceable to them than they ever were as employees to you. People didn’t work for the money.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Εκείνη η εποχή των dot-com, ήταν ειδικά ξεχωριστή στους διαχειριστές στον τομέα της πληροφορικής. Τότε, εάν οι άνθρωποι δεν τους άρεσε αυτό που θα τους λέγατε στη πρωινή συνεδρίαση, θα έφευγαν από το κτήριο άνετα και θα έβρισκαν μια νέα θέση εργασίας πριν καν έρθει η ώρα για το μεσημεριανό γεύμα, κάπου αλλού. Ο μισθός που τους δίνατε ήταν εύκολο να αντικατασταθεί για αυτούς, παρόλο το ότι, τους είχατε προσλάβει ως εργαζόμενους σας. Οι άνθρωποι δεν εργάζονταν για τα χρήματα.</div>
 +
 
 +
[0011]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Therefore, this experience carries over directly to working with volunteers, where people don’t work for the money either (as they aren’t getting any). Leadership and positive reinforcement is key.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Ως εκ τούτου, αυτή η εμπειρία, μας μεταφέρει απευθείας στην συνεργασία με την συμμετοχή εθελοντών, όπου οι άνθρωποι δεν εργάζονται για τα χρήματα (δεδομένου ότι δεν παίρνουν καθόλου χρήματα). Η ηγεσία και η θετική ενίσχυση είναι το κλειδί.</div>
 +
 
 +
[0012]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"><strong>Perhaps most significantly, focus in the swarm is always on what everybody <em>can</em> do, and never what people <em>cannot</em> or must do.</strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify"><strong>Ίσως το πιο σημαντικό είναι, η επικέντρωση στο σμήνος είναι πάντα σχετική με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, και ποτέ με το τι οι άνθρωποι,  δεν μπορούν ή δεν πρέπει να κάνουν.</strong></div>
 +
 
 +
[0013]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">This sets it completely apart from a traditional corporation or democratic institution, which focuses sharply on what people <em>must</em> do and what bounds and limits they are <em>confined</em> to. This difference is part of why a swarm can be so effective: everybody can find something they like to do, all the time, off a suggested palette that furthers the swarm’s goals – and there is nobody there to tell them how things must or may not be done.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Αυτό θέτει κάτι εντελώς άλλο, από ότι μια παραδοσιακή εταιρεία ή έναν δημοκρατικό οργανισμό, που εστιάζουν ακριβώς σε αυτό, στο τι,  οι άνθρωποι, πρέπει να κάνουν και στο ποια είναι τα όρια και οι περιορισμοί <em>μέσα</em> στα οποία πρέπει να δρουν. Η διαφορά αυτή, είναι ένα μέρος του γιατί ένα σμήνος μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικό: ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που του αρέσει να κάνει, όλη την ώρα, επιλέγοντας από μια προτεινόμενη παλέτα δράσεων που προάγει τους στόχους του σμήνους - και δεν υπάρχει κανείς εκεί για να τους λέει πως πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν τα πράγματα.</div>
 +
 
 +
[0014]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Rather, people inspire one another. There are no report lines among activists. As everybody communicates with everybody else all the time, successful projects quickly create ripples to other parts of the swarm. Less successful ones causes the swarm to learn and move on, with no fingers pointed.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Αντίθετα, οι άνθρωποι εμπνέουν ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχουν γραμμές αναφοράς μεταξύ των ακτιβιστών (του τύπου “ο υφιστάμενος λογοδοτεί στον προϊστάμενο”). Καθώς όλοι επικοινωνούν με όλους τους άλλους όλη την ώρα, τα επιτυχημένα έργα δημιουργούν γρήγορα κυματισμούς και σε άλλα μέρη του σμήνους. Οι λιγότερο επιτυχημένοι  προκαλούν το σμήνος στο να μάθει και να προχωρήσει παρακάτω, χωρίς δακτυλοδεικτούμενες επισημάνεις (μεταξύ των εθελοντών) (προσθήκη από μτφ: αρκεί οι αποτυχημένοι ή μερικώς επιτυχημένοι να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι “το πάθημα πρέπει να γίνεται μάθημα”).</div>
 +
 
 +
[0015]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">If you want leadership in a swarm, you stand up and say “<em>I’m going to do X, because I think it will accomplish Y. Anybody who wants to join me in doing X is more than welcome.</em>” Anybody in the swarm can stand up and say this, and everybody is encouraged to. This quickly creates an informal but tremendously strong leadership structure where people seek out roles that maximize their impact in furthering the swarm’s goals — all happening organically without any central planning and organization charts.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Αν θέλετε ηγεσία μέσα σε ένα σμήνος, σηκώνεστε και λέτε “''Πάω να κάνω το Χ, γιατί πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει το Ψ. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου για να κάνουμε το Χ, είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτος''”. Ο καθένας στο σμήνος μπορεί να σηκωθεί και να το πει αυτό, και όλοι ενθαρρύνονται να πράξουν το ίδιο. Αυτό δημιουργεί γρήγορα μια άτυπη αλλά εξαιρετικά ισχυρή δομή ηγεσίας, όπου οι άνθρωποι αναζητούν ρόλους που μεγιστοποιούν τις επιπτώσεις τους, στην προώθηση των στόχων του σμήνος τους - όλα συμβαίνουν λειτουργικά χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και οργανογράμματα.</div>
 +
 
 +
[0016]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">At the bottom line, what sets a swarm apart from traditional organizations is its blinding speed of operation, its next-to-nothing operating costs, and its large number of very devoted volunteers. Traditional corporations and democratic institutions appear to work at glacial speeds from the inside of a swarm. That’s also why a swarm can change the world: it runs in circles around traditional organizations, in terms of quality and quantity of work, as well as in resource efficiency.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Στην τελική, αυτό θέτει ένα σμήνος, μακριά από τις παραδοσιακές οργανώσεις, στην εκτυφλωτική ταχύτητα λειτουργίας του, στο σχεδόν-μηδενικό-κόστος σε λειτουργικές δαπάνες, καθώς και στον μεγάλο αριθμό των αφοσιωμένων  εθελοντών του. Οι παραδοσιακές εταιρείες και οι δημοκρατικοί οργανισμοί φαίνεται να λειτουργούν με ταχύτητες παγετώνων αν τους δει κάποιος  μέσα από το εσωτερικό ενός σμήνους. Αυτός είναι και ο λόγος που ένα σμήνος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο: τρέχει με ταχύτατους κύκλους εργασιών, από ότι οι παραδοσιακές οργανώσεις, όσο να αφορά την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων.</div> 
 +
 
 +
[0017]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div> 
 +
 
 +
[0018]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"><strong>THE SWARM IS OPEN</strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify"><strong>ΤΟ ΣΜΗΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ</strong></div>
 +
 
 +
[0019]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">A key aspect of the swarm is that it is open to all people who want to share in the workload. Actually, it is more than open – everybody in the whole world is encouraged to pick work items off a public list, without asking anybody’s permission, and just start doing them. There is no recruitment process. Anybody who wants to contribute to the goal, in their own way and according to their own capacity, is welcome to do so. This contrasts sharply with hiring processes at traditional organizations, where people have to pass some kind of test in order to start working for the organization.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Μια βασική πτυχή του σμήνους είναι ότι, είναι ανοικτό σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν το φόρτο εργασίας. Στην πραγματικότητα, είναι περισσότερο και από ανοιχτό - όλοι σε όλο τον κόσμο ενθαρρύνονται να πάρουν κομμάτια από το έργο από μια δημόσια λίστα, χωρίς να ζητηθεί η άδεια κανενός, και να αρχίσουν άμεσα να τα κάνουν/διεκπεραιώνουν. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία πρόσληψης. Όποιος θέλει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου, με τον δικό του τρόπο και σύμφωνα με τις δυνατότητές του, είναι ευπρόσδεκτος να το πράξει. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις (χρονοβόρες) διαδικασίες προσλήψεων στις παραδοσιακές οργανώσεις, όπου οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν κάποια τεστ, προκειμένου να αρχίσουν να εργάζονται για την οργάνωση.</div>
 +
 
 +
[0020]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">The advantage of this approach is that resources of the swarm aren’t spent keeping people out of it, but are spent getting people in to it. Granted, some work will be a duplication of effort since many people will be working on the same thing when nobody gets to tell other people what to do – but the result will be several solutions that are tried in parallel, and the swarm quickly learns which solutions work and which don’t. The workflow becomes an iterative, evolutionary process of trial and error, of constantly adapting and improving, without anybody’s supervision to make it happen.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, οι πόροι του σμήνος δεν καταναλώνονται για να κρατήσουν τον κόσμο έξω από αυτό, αλλά καταναλώνονται να έρθουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό. Αποδίδοντας κάποια εργασία, διπλασιάζετε η προσπάθεια, δεδομένου ότι, περισσότεροι άνθρωποι θα εργάζονται για το ίδιο πράγμα, αφού κανείς δεν λέει στους άλλους τι να κάνουν - αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μια σειρά από λύσεις σε μια παράλληλη προσπάθεια, και το σμήνος μαθαίνει γρήγορα το ποιες λύσεις κάνουν και ποιες δεν  κάνουν. Η ροή εργασίας γίνεται μια επαναληπτική, εξελικτική διαδικασία δοκιμής και λάθους (trial and error), με μια  διαρκή προσαρμογή και βελτίωση, χωρίς την εποπτεία κανενός για να το κάνει να συμβεί όλο αυτό.</div>
 +
 
 +
[0021]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Being open and inviting is a key defining feature of a swarm.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Όντας ανοιχτό και φιλόξενο, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που καθορίζει ένα σμήνος.</div>
 +
 
 +
[0022]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0023]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"><strong>AND TRANSPARENT</strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify"><strong>ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ</strong></div>
 +
 
 +
[0024]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">The swarm isn’t just open, it is also <em>transparent</em> as a defining feature. There are almost no secrets at all. This can be a mind-boggling concept, coming from a traditional organization.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Το σμήνος δεν είναι απλώς ανοικτό, είναι επίσης και <em>διάφανο</em>, ως ένα από τα βασικά του  χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μυστικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα δύσκολο στην κατανόηση, για κάποιους που προέρχονται  από μια παραδοσιακή οργάνωση.</div>
 +
 
 +
[0025]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Everything is transparent by default. Financial records are transparent for all to see. Discussions about strategies and tactics are transparent for all to see (and open for all to participate in). Conflicts are transparent for all to see. This is because all discussions happen in places where everyone can see them.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Τα πάντα είναι διάφανα, ως προεπιλογή (by default). Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι διάφανα για να τα βλέπουν όλοι. Οι συζητήσεις σχετικά με τις στρατηγικές και τις τακτικές είναι διαφανείς σε όλους για να βλέπουν (και ανοιχτές για όλους, για να συμμετέχουν σε αυτές). Οι συγκρούσεις είναι διαφανείς για να τις βλέπουν όλοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι συζητήσεις συμβαίνουν σε χώρους όπου ο καθένας μπορεί να τις δει.</div>
 +
 
 +
[0026]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">This provides for trust and confidence. Since everybody can see all the information and all the discussions in the entire organization, it provides a very powerful sense of inclusion.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Αυτό παρέχει την εμπιστοσύνη και την φερεγγυότητα. Επειδή ο καθένας μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες και όλες τις συζητήσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό, παρέχει μια πολύ ισχυρή αίσθηση ένταξης.</div>
 +
 
 +
[0027]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">It also provides an extremely effective rumor control. It is an inoculation against distrust, since distrust depends on information starvation and people drawing their own conclusions from incomplete data.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Παρέχει επίσης ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό έλεγχο για τις φήμες. Πρόκειται για έναν εμβολιασμό κατά της δυσπιστίας, αφού η δυσπιστία εξαρτάται από την πείνα για πληροφορίες (την έλλειψη ενημέρωσης) και στο ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα από τα ελλιπή δεδομένα (συμπληρώνουν τα κενά κατά πως θέλουν).</div>
 +
 
 +
[0028]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Transparency is also effective at preventing scandalization: there have been several instances in the Swedish Pirate Party where media caught wind of a conflict, sensationalized it in a typical tabloid fashion, at which point a normal organization would have capsized – but since everybody reading the stories were able to go to the source and read the actual and original exchange of words, there were no rumors and there was no “he said, she said”. Conflicts do not escalate beyond control when this transparency is in place.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Η διαφάνεια είναι επίσης αποτελεσματική στην πρόληψη δημιουργίας σκανδάλων: υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στο Σουηδικό Κόμμα των Πειρατών, όπου τα μέσα ενημέρωσης οσφραίνονταν τον άνεμο για να βρουν καταιγίδες σύγκρουσης, προσπαθώντας να τις λογικοποιήσουν με έναν τυπικό τρόπο, αυτόν του κίτρινου τύπου (της σκανδαλοθηρίας), σε τέτοιο  σημείο που μια κανονική οργάνωση θα είχε ανατραπεί από αυτές - αλλά δεδομένου ότι όλοι όσοι διάβαζαν τις ιστορίες τους ήταν σε θέση να πάνε στην πηγή και να διαβάσουν εκεί την πραγματική και αρχική ιστορία με τις ανταλλαγές των συζητήσεων, δεν γεννιόντουσαν φήμες και δεν υπήρχε το γνωστό “αυτός μάλλον είπε έτσι και εκείνος μάλλον εννοούσε το άλλο”. Οι συγκρούσεις δεν κλιμακώνονται εκτός ελέγχου, όταν αυτή η διαφάνεια είναι παρούσα και  υπαρκτή (στη θέση της και λειτουργεί κανονικά).</div>
 +
 
 +
[0029]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Of course, this doesn’t mean every discussion over coffee or a drink must be recorded. That would create an untenable workload, and couldn’t be enforced anyway. But it does mean that work isn’t applied to keep some people away from information that is available to other people – so when discussions are held online, they remain recorded and they remain readable.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε συζήτηση για τον καφέ ή το ποτό σας θα πρέπει ντε και καλά να καταγράφονται. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν αφόρητο φόρτο εργασίας, και δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το έργο εφαρμόζεται για να κρατήσει κάποιους ανθρώπους μακριά από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε άλλους ανθρώπους - έτσι όταν γίνονται συζητήσεις σε απευθείας σύνδεση (online), παραμένουν καταγεγραμμένες και παραμένουν και αναγνώσιμες.</div>
 +
 
 +
[0030]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">      <blockquote>        <p><em>“Beware of he who would deny you access to information, for in his heart, he dreams himself your master.” — Commissioner Pravin Lal</em></p>      </blockquote>    </div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">      <blockquote>        <p><em>"Πρόσεχε αυτόν που θα μπορούσε να σου αρνηθεί την πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί στην καρδιά του, ονειρεύεται τον εαυτό του,  ως τον αφέντη σου." - Επίτροπος Pravin Lal</em></p>      </blockquote>    </div>
 +
 
 +
[0031]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">In the few cases where secrets are kept, they are to protect the privacy of people in the swarm, and anybody can easily find exactly what information is kept secret – and more importantly, why it is kept secret, and who has the knowledge of it.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Στις λίγες περιπτώσεις όπου κρατούνται κάποια μυστικά, είναι για να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων μέσα στο σμήνος, και ο καθένας μπορεί εύκολα να βρει ακριβώς ποιες από τις πληροφορίες είναι κρυμμένο μυστικό - και το πιο σημαντικό, γιατί είναι κρυμμένο μυστικό, και ποιος είναι αυτός που τις γνωρίζει.</div>
 +
 
 +
[0032]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">An example of a legitimate secret in a swarm could be the identities of donors, in order to protect the donors and prevent conflicts of interest as people would consciously or subconsciously try to please the larger donors rather than work toward the overall goal of the swarm. The person administering the bank account and/or credit card records would know this, but would be tasked with keeping it to themselves.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Ένα παράδειγμα ενός νόμιμου μυστικού σε ένα σμήνος θα μπορούσε να είναι η ταυτότητα των δωρητών, προκειμένου να προστατευτούν οι  χορηγοί και προληφθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς οι άνθρωποι συνειδητά ή και υποσυνείδητα, προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους μεγαλύτερους δωρητές και όχι να εργαστούν αφοσιωμένοι προς τον συνολικό στόχο του σμήνος. Το άτομο που διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς ή/και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, θα γνωρίζει τα στοιχεία, αλλά θα είναι επιφορτισμένο με την φύλαξή τους για να κρατά αυτή τη γνώση μόνο για τον εαυτό του.</div>
 +
 
 +
[0033]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Last but not least, being fully transparent alleviates the problem in traditional chain-of-command structures where somebody in the middle may distort information passed up or down, either consciously or subconsciously, in the scenario where every link in the chain is an information bottleneck. By making all the information available to everybody, nobody will have the ability to distort it to parts of the organization. Conversely, nobody speaks for other people in a swarm, as everybody has their own voice. This prevents factionalization, as there aren’t any traditional middle managers who can set their own goals that conflict with those of the overall swarm.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Τελευταίο, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, είναι ότι η πλήρης διαφάνεια ανακουφίζει το πρόβλημα στις παραδοσιακές δομές τύπου ιεραρχικής ηγεσίας, όπου κάποιος που βρίσκεται ενδιάμεσα στην ιεραρχία, μπορεί να νοθεύσει τις πληροφορίες για περάσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα, σε ένα σενάριο όπου κάθε κρίκος στην αλυσίδα είναι μια δυσχέρεια στην ροή των πληροφοριών (information bottleneck). Κάνοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες σε όλους, κανείς δεν θα έχει τη δυνατότητα να τις  στρεβλώσει σε κάποιο από τα τμήματα του οργανισμού (θυμηθείτε: το σμήνος δεν μια ιεραρχικά δομημένη αλυσίδα αλλά ένα σύννεφο). Αντίθετα, κανείς δεν μιλά για λογαριασμό κάποιον άλλων ανθρώπων (αντιπροσώπευση) μέσα σε ένα σμήνος, καθώς ο καθένας έχει τη δική του φωνή. Αυτό αποτρέπει την πολυδιάσπαση, καθώς δεν υπάρχουν παραδοσιακά μεσαία στελέχη που μπορούν να θέσουν τους δικούς τους στόχους που να συγκρούονται με αυτούς του συνολικού σμήνους.</div>
 +
 
 +
[0034]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0035]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"><strong>SO YOU HAVE A PROVOCATIVE IDEA?</strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify"><strong>ΑΡΑ, ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΙΔΕΑ;</strong></div>
 +
 
 +
[0036]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">You are probably reading this book because you have one or a couple of provocative ideas lurking in the back of your head, and are looking for ways to realize them. Here, then, comes the boring part of realizing them: have you done the math?</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Διαβάζετε πιθανώς αυτό το βιβλίο, επειδή έχετε μια-δυο προκλητικές ιδέες που κρύβονται στο πίσω μέρος του μυαλού σας, και αναζητάτε τρόπους για να τις πραγματοποιήσετε. Εδώ, λοιπόν, έρχεται το βαρετό μέρος της υλοποίησης τους: έχετε κάνει τους υπολογισμούς;</div>
 +
 
 +
[0037]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">All swarms are a matter of quantity. Quantity of people. Like army ants in the Amazon rainforest, it is a matter of overpowering your opponents with sheer biomass through superior ability of organization and ability to channel volunteer energy – using your organizational agility to always be immensely stronger than your adversaries, whenever and wherever you choose to appear, just like the army ants overpower an opponent by their ability to quickly direct and relocate their local biomass advantage.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Όλα τα σμήνη είναι θέμα ποσότητας. Της ποσότητας των ανθρώπων (σε συνολικό αριθμό). Όπως και τα μυρμήγκια στρατιώτες στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, είναι  θέμα να υπερνικήσετε τους αντιπάλους σας μέσω της απόλυτης βιομάζας, μέσω της ανώτερης ικανότητας όλης της οργάνωσης και με την ικανότητα να διοχετευτεί αυτή την ενέργεια των εθελοντών της - χρησιμοποιώντας την οργανωτική ευελιξία σας για να είστε πάντα πάρα πολύ ισχυροί από ότι είναι οι αντίπαλοί σας, όποτε και όπου κι αν επιλέξετε να εμφανιστείτε, ακριβώς όπως τα μυρμήγκια στρατιώτες εξουδετερώνουν έναν αντίπαλο με την ικανότητά τους να κατευθύνουν γρήγορα και να  μεταφέρουν κατά τόπους το πλεονέκτημα της συγκεντρωτικής τους βιομάζας.</div>
 +
 
 +
[0038]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">So this is the first hurdle your idea must pass: are enough people affected by this idea, and can a large enough amount of people be energized to contribute to it in order to pass the critical threshold? Can the threshold be identified, and if so, how many people must get onboard for your idea to succeed?</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Έτσι, αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να περάσει η ιδέα σας: είναι αρκετά τα άτομα που επηρεάζονται από αυτή την ιδέα, και μπορεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός (ποσότητα) ανθρώπων να ενεργοποιηθούν για να συνεισφέρουν σε αυτή, προκειμένου να περάσει το κρίσιμο όριο; Μπορεί το όριο αυτό να εντοπιστεί, και αν ναι, πόσοι άνθρωποι πρέπει να ανέβουν στο καράβι για να πετύχει η ιδέα σας;</div>
 +
 
 +
[0039]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">As we can see, this is where it gets a bit traditional. We must determine what the success criterion for the idea is. <strong>What event constitutes success, and what does it take to get there?</strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Όπως μπορούμε να δούμε, σε αυτό το σημείο είναι που γίνεται λίγο παραδοσιακό. Θα πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας για την ιδέα. <strong>Ποιο είναι το γεγονός που θα αποτελεί επιτυχία, και τι χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί;</strong></div>
 +
 
 +
[0040]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">For a new political party like the Swedish Pirate Party, the success criterion is easy to determine: <em>get elected</em>. There are many small steps on the road there, of course, and many steps after that goal has been achieved (such as <em>staying</em> elected). But it gives us a tangible goal to work with.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Για ένα νέο πολιτικό κόμμα, όπως το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα, το κριτήριο επιτυχίας είναι εύκολο να καθοριστεί: <em>να εκλεγεί</em>. Υπάρχουν πολλά μικρά βήματα στο δρόμο για εκεί, βέβαια, και πολλά βήματα μετά την επίτευξη αυτού του στόχου που μένουν να επιτευχθούν (όπως το να <em>παραμείνει</em> εκλεγμένο). Αλλά αυτό μας δίνει έναν απτό στόχο για να εργαστούμε προς αυτόν.</div>
 +
 
 +
[0041]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Let’s see how this goal breaks down.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Ας δούμε πώς αναλύεται αυτός ο στόχος.</div>
 +
 
 +
[0042]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">We would need activists in quality and voters in quantity. Politics, after all, is strictly a numbers game. It is a spectator sport performed in public.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Θα χρειαστείτε ακτιβιστές σε όρους ποιότητας και  ψηφοφόρους σε όρους ποσότητας (εκλόγιμους και εκλογείς). Η πολιτική, τελικά, είναι αυστηρά ένα παιχνίδι αριθμών. Είναι ένα άθλημα με θεατές που εκτελείται σε δημόσια θέα (και η ομάδα καλή και το γήπεδο γεμάτο).</div>
 +
 
 +
[0043]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">In the case of the Pirate Party, the trigger for quantity was file sharing. In 2006, about 1.2 million citizens – <em>voters</em> – in Sweden were sharing culture and knowledge in violation of the copyright monopoly, and didn’t see anything wrong with that, but were still being actively demonized by the establishment.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Στην περίπτωση του Πειρατικού Κόμματος, το έναυσμα για την επίτευξη της ποσότητας, ήταν η κοινή χρήση αρχείων (file sharing). Το 2006, περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες - <em>ψηφοφόροι</em> - στη Σουηδία, μοιράζονταν τη γνώση και τον πολιτισμό, κατά παράβαση του μονοπωλίου των πνευματικών δικαιωμάτων, και δεν βλέπω τίποτα λάθος με αυτό, αλλά ήταν ακόμα ενεργή η δαιμονοποίηση τους από το καθεστώς.</div>
 +
 
 +
[0044]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">To get into Parliament, you need 225,000 votes. This meant that if just one-fourth of the people thus demonized were angry enough about it, and didn’t take that kind of treatment sitting down, then the Pirate Party would be in Parliament. That was our goal, posted on the very first day on the website: 225,000 votes. It was credible, it was tangible, it was inclusive, it was world-changing.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Για να μπούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να έχουμε 225.000 ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι αν μόνο το ένα τέταρτο των ανθρώπων που  δαιμονοποιείτε, ήταν αρκετά θυμωμένοι γι' αυτό, και δεν έκαναν το είδος της θεραπείας τύπου “κάθομαι στα αυγά μου και δεν κάνω τίποτα για αυτό”, τότε το Κόμμα των Πειρατών θα μπορούσε να μπει στο Κοινοβούλιο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, δημοσιεύτηκε από την πρώτη ημέρα στον διαδικτυακό μας τόπο: (στόχος οι) 225.000 ψήφοι. Ήταν αξιόπιστος στόχος, ήταν απτός, ήταν χωρίς αποκλεισμούς, ήταν αλλάζω-το-κόσμο στόχος.</div>
 +
 
 +
[0045]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Of course, there were other factors in society as well to this conflict, the underlying themes being freedoms of speech and expression as well as general net liberties. But if you start talking about abstract concepts, you’ll just have yawns among your prospective volunteers. We’ll need a large recruitment surface with concepts that are easy to relate to people’s everyday lives in order to grow the swarm to critical mass.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Φυσικά, υπήρχαν επίσης και άλλοι παράγοντες στην κοινωνία, σε αυτή μας τη σύγκρουση, τα βασικά θέματα ήταν, η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, καθώς και οι γενικές διαδικτυακές ελευθερίες. Αλλά αν αρχίσετε να μιλάτε για αφηρημένες έννοιες, θα εισπράξετε μόνο τα χασμουρητά από τους υποψήφιους εθελοντές σας. Θα χρειαστείτε μια μεγάλη επιφάνεια προσέλκυσης, με έννοιες που είναι εύκολο να συσχετιστούν με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ώστε να αυξηθεί το σμήνος σε μια κρίσιμη μάζα.</div>
 +
 
 +
[0046]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Once inside the swarm, people and activists will strive to understand the concepts on a deeper level. We need that too. But the surface area of the swarm’s idea must be large enough to attain the sufficient quantity of people for success.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Μόλις βρεθούν μέσα στο σμήνος, οι άνθρωποι και οι ακτιβιστές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις έννοιες σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Το χρειαζόμαστε και αυτό, επίσης. Αλλά η έκταση της επιφανείας της ιδέας του σμήνους πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να αποκτηθεί η επαρκής ποσότητα των ανθρώπων για την επιτυχία.</div>
 +
 
 +
[0047]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Your idea must be possible to break down into that kind of math. How many people engaged at a minimum level, equivalent to voting, buying a product, or signing a petition, do you need to succeed?</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Η ιδέα σας πρέπει να είναι δυνατόν, να αντέξει σε αυτό το είδος των μαθηματικών. Πόσοι άνθρωποι  δραστηριοποιούνται σε ένα ελάχιστο επίπεδο, ισοδύναμο μιας ψηφοφορίας, της αγοράς ενός προϊόντος, ή της υπογραφής μιας διαμαρτυρίας, που χρειάζεστε για να πετύχετε;</div>
 +
 
 +
[0048]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">You need to identify the group of people affected in a positive direction by your provocative idea, estimate the size of that group, and then make an educated guesstimate as to what portion of this group may engage in the swarm at the lowest level of activation.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Θα πρέπει να προσδιορίσετε την ομάδα των ατόμων που να επηρεάζονται σε μια θετική κατεύθυνση από την προκλητική ιδέα σας, να εκτιμήσετε το μέγεθος της εν λόγω ομάδας, και στη συνέχεια να κάνει μια ακαδημαϊκή προσέγγιση ως προς το ποιο είναι το μέγεθος αυτής της ομάδας που μπορεί να λειτουργήσει ως σμήνος με το χαμηλότερο ικανό επίπεδο ενεργοποίησης.</div>
 +
 
 +
[0049]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">However, remember the scale of the quantities of people we’re talking about. Swarms typically engage hundreds of thousands of people, even millions. They’re operated and coordinated by some thousand people who contribute to the swarm in their spare time, and maybe – just maybe – there are one or two full-time people coordinating the bulk of it.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Ωστόσο, να θυμάστε το μέγεθος των ποσοτήτων των ανθρώπων για το οποίο μιλάμε. Στα σμήνη συνήθως εμπλέκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ακόμη και εκατομμύρια. Που λειτουργούν και συντονίζονται από μερικές χιλιάδες ανθρώπους που συμβάλλουν στο σμήνος στον ελεύθερο χρόνο τους, και ίσως - και ίσως μόνο - να υπάρχουν ένα ή δύο άνθρωποι πλήρους απασχόλησης, που συντονίζουν το μεγαλύτερο μέρος του.</div>
 +
 
 +
[0050]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Your swarm may have lower requirements for success than engaging one million people, of course. Only you can know that. But at least, you need to take your best guess at the numbers.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Το σμήνος σας, φυσικά, μπορεί να έχει χαμηλότερες απαιτήσεις για την επιτυχία του από την εμπλοκή του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Μόνο εσείς μπορείτε να το ξέρετε αυτό. Αλλά τουλάχιστον, θα πρέπει να κάνετε την καλύτερη δυνατή σωστή εικασία σας, πάνω  τους αριθμούς.</div>
 +
 
 +
[0051]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">This is hard, because best guesses are all you’ll ever get. For instance, a women’s rights party in Sweden – which is already among the most gender-equal countries in the world – potentially affects a full half of the voter base. But can you activate a large enough portion of those people on the idea of further equalization of the genders? (It was tried. It turned out that you couldn’t.)</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Αυτό είναι δύσκολο, γιατί ακόμη και οι καλύτερες σωστές εικασίες είναι και το μόνο που θα πάρετε ποτέ, εικασίες. Για παράδειγμα, ένα κόμμα για τα δικαιώματα των γυναικών στη Σουηδία - η οποία παρεμπιπτόντως, είναι ήδη μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στα φύλα στο κόσμο - επηρεάζει δυνητικά ένα σχεδόν ολόκληρο μισό της βάσης των ψηφοφόρων. Αλλά μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων με μια ιδέα για περαιτέρω εξίσωση των δύο φύλων; (Δοκιμάστηκε. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορείτε.)</div>
 +
 
 +
[0052]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">In contrast, three years after launch, in 2009, the Swedish Pirate Party got 225,915 votes in the European Elections, securing its first seats. The math had checked out beautifully from my initial estimate of 225,000 votes.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Σε αντίθεση, τρία χρόνια μετά το ξεκίνημά μας, το 2009, το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα πήρε 225.915 ψήφους στις ευρωεκλογές, εξασφαλίζοντας τις πρώτες έδρες του. Τα μαθηματικά επαληθεύτηκαν με έναν όμορφο τρόπο, από την αρχική μου εκτίμηση για τον στόχο των 225.000 ψήφων.</div>
 +
 
 +
[0053]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">So for the rest of this book, we are going to take a hard look at your idea on how to form a swarm, and see what is required to realize it, the way the Swedish Pirate Party realized its success and started changing the world.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Έτσι, για το υπόλοιπο αυτού του βιβλίου, πρόκειται να ρίξουμε μια κριτική ματιά στην ιδέα σας, για το πώς να σχηματίσετε ένα σμήνος, και να δούμε τι χρειάζεται για να το συνειδητοποιήσουν οι εθελοντές, με το ίδιο τρόπο που το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα συνειδητοποίησε την επιτυχία του και άρχισε να αλλάζει τον κόσμο.</div>
 +
 
 +
[0054]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">We’ll start with looking at the launch moments of the swarm, and see how intense they can be, and discuss how a scaffolding of go-to people – officers – can be organized in order to enable the swarm all across the ground you intend to cover. We’ll be discussing techniques and methods for the swarm itself, even going down to practical things like handing out flyers, and how you teach people to hand out flyers effectively</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Θα ξεκινήσουμε με την εξέταση στις πρώτες στιγμές της έναρξης του σμήνους, και να δούμε πόσο έντονες μπορεί να είναι, και να συζητήσουμε για το πώς μια κλιμάκωση με ενθουσιώδεις ανθρώπους - και στο κέντρο του σμήνους οι αφοσιωμένοι εθελοντές - μπορούν να οργανωθούν, ώστε να καταστεί δυνατό, το σμήνος να καλύψει όλη την περιοχή που σκοπεύετε να καλύψετε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους για το ίδιο το σμήνος, ακόμα και για απλά  πρακτικά πράγματα, όπως το μοιραστούν  φυλλάδια, καθώς και το πώς θα διδάξετε τους ανθρώπους για να μοιράσουν τα φυλλάδια, με  αποτελεσματικό τρόπο.</div>
 +
 
 +
[0055]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Going from there, we’ll take a closer look at how you can manage the day-to-day operations of the swarm – one portion classic project management, one large portion of wisdom about conflict resolution, and a portion of methods on preserving the swarm’s goals, culture, and values as it grows.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Πηγαίνοντας από εκεί και πιο πέρα, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς μπορείτε να διαχειριστείτε, μέρα με την μέρα, τις εργασίες του σμήνους - ένα κομμάτι κλασικής διαχείρισης έργου, ένα μεγάλο κομμάτι της σοφίας για την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και ένα κομμάτι των μεθόδων για τη διατήρηση του σμήνους στους στόχους του, την κουλτούρα του, και τις αξίες του, καθώς αυτό μεγαλώνει.</div>
 +
 
 +
[0056]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">Finally, we’ll take a look at how you use the resulting swarm organization to deliver those large-scale results that change the world, as well as what happens when you succeed too well.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Τέλος, θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματική οργάνωση του σμήνους για να φέρετε εις πέρας τα μεγάλης κλίμακας αποτελέσματα, εκείνα που είναι ικανά να αλλάξουν το κόσμο, καθώς επίσης και το τι συμβαίνει όταν τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά.</div>
 +
 
 +
[0057]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">But first things first. Let’s return to that provocative idea of yours, lurking in the back of your head, and discuss how we can begin realizing it.</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα και με την σειρά. Ας επιστρέψουμε  στην εν λόγω προκλητική ιδέα που έχετε, αυτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού σας, και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να την συνειδητοποιούμε (ή/και να την πραγματώνουμε).</div>
 +
 
 +
[0058]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0059]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"><strong><em>This is the first chapter of Swarmwise, a book arriving this summer. Did you like it? It’s going to be free to share (it, like this excerpt, is CC-BY-NC), but you can also buy it hardcover.</em></strong></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify"><strong><em>Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο της σοφίας του σμήνους (Swarmwise), ένα βιβλίο που θα ολοκληρωθεί αυτό το καλοκαίρι (2013). Σου άρεσε; Θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για μοίρασμα (το βιβλίο, όπως και αυτό το απόσπασμα, είναι με άδεια CC-BY-NC), αλλά θα μπορείτε επίσης να αγοράσετε και ένα εκτυπωμένο αντίτυπο.</em></strong></div>
 +
 
 +
[0060]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>  <td valign="top"><div align="justify"></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0061]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">      <p>EXCERPT FROM UPCOMING BOOK</p>      <p>[[Αρχείο:Swarmwise-Temp.jpg|Swarmwise – Temp Cover]]<br />      </p>      <p>This is a part of the upcoming book Swarmwise, due in the summer of 2013. It is an instruction manual for recruiting and leading tens of thousands of activists on a mission to change the world for the better, without having access to money, resources, or fame. The book is based on Falkvinge’s experiences in leading the Swedish Pirate Party into the European Parliament, starting from nothing, and covers all aspects of leading a swarm of activists into mainstream success.</p>    </div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">      <p>ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟ</p>     
 +
<p>[[Αρχείο:Swarmwise-Temp.jpg|Swarmwise  – Προσωρινό Εξώφυλλο]]<br />      </p>      <p>Αυτό είναι ένα μέρος του επερχόμενου βιβλίου “Η σοφία του σμήνους” (Swarmwise), αναμένεται για το καλοκαίρι του 2013. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο οδηγιών για την στρατολόγηση και καθοδήγηση δεκάδων χιλιάδων ακτιβιστών σε μια αποστολή για να αλλάξουμε το κόσμο προς το καλύτερο, χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε χρήματα, πόρους, ή φήμη. Το βιβλίο βασίζεται στις εμπειρίες του Rick Falkvinge που οδήγησε το Σουηδικό Κόμμα των Πειρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινώντας από το μηδέν, και καλύπτει όλες τις πτυχές για την καθοδήγηση ενός σμήνους με ακτιβιστές σε μια κυρίαρχη επιτυχία.</p>    </div>
 +
 
 +
[0062]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"></div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0063]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">      <p>About The Author: Rick Falkvinge</p>      <p>[[Αρχείο:Rick_Falkvinge.jpeg|Rick Falkvinge]]<br />      </p>      <p>Rick is the founder of the first Pirate Party and is a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a tech entrepreneur background and loves whisky.</p>    </div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">      <p>Σχετικά με τον συγγραφέα: Rick Falkvinge</p>      <p>[[Αρχείο:Rick_Falkvinge.jpeg|Rick Falkvinge]]<br />      </p>      <p>Ο Rick είναι ο ιδρυτής του πρώτου Κόμματος των Πειρατών και είναι ένας πολιτικός ευαγγελιστής, που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη και το κόσμο για να μιλήσει και να γράψει για τις ιδέες μιας λογικής πολιτικής για την πληροφόρηση. Έχει ένα υπόβαθρο επιχειρηματία της τεχνολογίας και αγαπά το ουίσκι.</p>    </div>
 +
 
 +
[0064]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"></div></td>    <td><div align="justify">
 +
(Προσθήκες από τους μεταφραστές):
 +
Σχετικές αναφορές από άλλους, βίντεο από σχετική ομιλία του Rick πριν την δημοσίευση του 1ου κεφαλαίου για την “σοφία του σμήνους”, προηγούμενα άρθρα του Rick στο INFOPOLICY για το ίδιο θέμα (σχετικά με το swarmwise): </div>
 +
 +
 
 +
[0065]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">'''Swarmwise'''
 +
 
 +
Book: Swarmwise. By Rick Falkvinge. 2013
 +
 
 +
"It is an instruction manual for recruiting and leading tens of thousands of activists on a mission to change the world for the better, without having access to money, resources, or fame. The book is based on Falkvinge’s experiences in leading the Swedish Pirate Party into the European Parliament, starting from nothing, and covers all aspects of leading a swarm of activists into mainstream success."
 +
 
 +
(http://falkvinge.net/2013/02/14/swarmwise-the-tactical-manual-to-changing-the-world-chapter-one/)
 +
 
 +
[http://p2pfoundation.net/Swarmwise '''P2P Foundation''']</div></td>    <td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0066]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify"><p>[http://www.youtube.com/watch?v=qY0H0ToW3Bc '''(YouTube video, 00:55:30) re:publica 2012 - Rick Falkvinge - Working swarm-wise''']</p>
 +
 
 +
[[Αρχείο:B000_republica_2012_small.jpg|re:publica 2012 - Rick Falkvinge - Working swarm-wise]]
 +
 
 +
<p>Rick Falkvinge, swedish IT-entrepeneur and founder of the swedish Pirate Party talks about how to apply open source collaboration in order to change the ways of policy in the world. </p></div>
 +
 
 +
<div align="justify">Subtitles:<br/>
 +
0:14 thank you for the instruction, thank you for inviting me here to republica's<br/>0:17 actually section at first first time in a very long time in Berlin<br/>0:21 so<br/>0:24 I’m a politician<br/>0:26 that took me a very long time to say but hey I'm a politician<br/>0:30 today's topic is going to be how to apply an open-source collaboration<br/>0:35 to changing policy in the world<br/>0:38 we worked with open-source<br/>0:40 and free software<br/>0:42 for at least thirty years by now, right?<br/>0:45 but, these principles, it turns out<br/>0:47 can be applied<br/>0:48 for much much larger things<br/>0:51 and we've learned how to do that<br/>0:53 that's what I’m here to share today<br/>0:56 me twitter alias is falkvinge,<br/>0:58 i loved seeing my name on twitter<br/>1:00 regardless of whether it's bad good bad<br/>1:03 any mention is better than no mention<br/>1:05 for convenience is also in every slide if you should forget it<br/>1:11 so, a quick introduction<br/>1:14 how many in here have heard of the Swedish Pirate Party? Lets see showing hands<br/>1:21 ok, when i do that,<br/>1:23 when I do this talk in uh...<br/>1:25 around the world that's usually between one-half and two-thirds<br/>1:29 but here was practically everybody which was kind of expected actually<br/>1:32 so just look<br/>1:33 just for kicks in those<br/>1:34 how many have heard of any other Swedish Parties<br/>1:38 one, two, a few...<br/>1:41 so yes scattered hands, like the rest of the world<br/>1:45 and i think that's kind of fun because it shows just how much<br/>1:49 a life style movement<br/>1:52 this is<br/>1:53 and people hear of it<br/>1:55 even though we're fairly minor party in Sweden<br/>1:58 people are heard of us when i speak in San Francisco when i speak any halfway<br/>2:02 across the planet<br/>2:07 so, a brief...<br/>2:07 a very quick introduction is that we love the net<br/>2:11 we love copying and sharing, we love civil liberties<br/>2:15 people call us pirates for that, but rather than being a shade, which i think<br/>2:19 is their intention, we decided to stand tall about it<br/>2:21 and we've now been rewarded with to seats in European parliament<br/>2:25 nineteen seats in German regional parliaments<br/>2:28 almost two hundred seats on local councils across Europe<br/>2:32 and we exist in fifty six countries at last count<br/>2:38 so today's...<br/>2:40 let today's<br/>2:41 speech is going to be a little bit of<br/>2:43 what experience<br/>2:45 did we draw<br/>2:46 on building, building activism<br/>2:48 working swarmwise<br/>2:51 compressing it<br/>2:54 now compressing six years of pioneer organization theory into forty minutes<br/>2:59 means that we are going to cover a lot of topics<br/>3:02 and only cover the most important parts of those topics as we go here<br/>3:07 but i can almost guarantee<br/>3:10 that there's going to be something interesting here<br/>3:13 for everybody because<br/>3:14 we've learned so much in how you just change the world<br/>3:20 but first<br/>3:21 what is a swarm?<br/>3:26 i see it as a new form uh... organization that's been enabled<br/>3:31 by affordable mass communication<br/>3:34 where somebody could<br/>3:36 today somebody can organized hundreds of thousands of people<br/>3:40 in their spare time from there kitchen<br/>3:43 that was a physical impossibility<br/>3:47 just ten years ago<br/>3:49 it was not anywhere near reasonably possible<br/>3:54 so<br/>3:57 seen that<br/>3:58 ordinary people can get this kinds of movements going<br/>4:03 would we learn from that<br/>4:06 some swarms a leaderless<br/>4:08 like Anonymous<br/>4:10 while they certainly can have an impact<br/>4:12 i find<br/>4:14 that a hybrid were you<br/>4:15 mixing just a few percent<br/>4:18 of people who take formal responsibilities<br/>4:21 with a huge swarm of activists<br/>4:24 can make the best difference<br/>4:26 it also allows interface to the old<br/>4:29 all kinds of organizations<br/>4:31 as they look for something that resembles them<br/>4:34 and if you have just an interface layer that does<br/>4:36 then you can work with them<br/>4:40 so that's how i see a swarm and the most important thing about it<br/>4:44 the most important contrast<br/>4:48 to old-style organizations<br/>4:51 is that, in a swarm<br/>4:52 the focus is on what everybody can do<br/>4:56 all the time<br/>4:58 in contrast if you're working in a corporation<br/>5:01 or for a NGO<br/>5:02 the focus is usually what people must do<br/>5:05 or what they cannot do<br/>5:08 here the focus is what everybody can do<br/>5:11 so is a huge enabler<br/>5:15 starting from the top, how do you bootstrapping a movement<br/>5:19 safeguard something interesting you want to do<br/>5:21 how do you do that<br/>5:23 how do you go about<br/>5:25 planting the seed<br/>5:27 that becomes something that spreads to over fifty countries<br/>5:33 hey takes place in parliaments<br/>5:36 turns out it's not enough to be interesting, it needs to be three things<br/>5:40 you need to be tangible credible an inclusive<br/>5:45 and of course interesting<br/>5:47 you need to be tangible<br/>5:49 you need to be very clear about this is what we are going to accomplish<br/>5:54 we are going to do this<br/>5:57 and it has to be so clearly expressed that people will realize<br/>6:02 if they are<br/>6:04 going to spend their spare time<br/>6:07 helping this goal succeed<br/>6:09 exit coincides with their personal goals<br/>6:11 that is the key to have the swarm to succeed<br/>6:14 people must realize<br/>6:16 that in hours spent in this swarm<br/>6:19 helps their personal goals better<br/>6:23 than if they have spent it on their own<br/>6:26 you need to be credible<br/>6:29 you need to show in the plan that this can be done<br/>6:32 and you also need to reinforce that every single day we can't do this, we can<br/>6:37 do this, we can do this, that's part of psychology<br/>6:40 because usually a swarm forms around something<br/>6:42 utterly impossible<br/>6:45 if I’d say, if i told you guys seven years ago before the Pirate Party<br/>6:49 that was started that<br/>6:50 hey, let's let's form a new party that spreads over fifty countries and<br/>6:54 changes the world<br/>6:55 hey, what kind of idiots, they think, they can do that, right?<br/>6:59 but turns out you can, turns out you can<br/>7:03 this is where a have my,<br/>7:05 my famous line and.., don't shoot for the moon,<br/>7:09 that's be done all ready, shoot for mars<br/>7:11 and show that you can do it<br/>7:14 and you need to be inclusive<br/>7:15 everybody needs to see immediately<br/>7:19 that they contribute<br/>7:21 to this project<br/>7:23 and how they can do it<br/>7:26 it's not enough to say that we're going to do this and you're welcome<br/>7:29 we're going to do this period<br/>7:31 you need to say<br/>7:32 we are going to do this<br/>7:34 and this is how you can help it make it happen<br/>7:37 so look at a few,<br/>7:39 once you've done that you just need publish this<br/>7:42 publish your ideas<br/>7:44 and will find its way to social news sites<br/>7:47 you don't need to worry<br/>7:48 about finding its way, if it's interesting enough<br/>7:51 when i found in Swedish Pirate Party<br/>7:54 i put up in<br/>7:55 a really ugly website<br/>7:57 with this kind of<br/>7:57 with this kind of plan, and<br/>8:01 I’ve mentioned it<br/>8:01 once<br/>8:03 in a chat channel<br/>8:04 in a file-sharing lobby<br/>8:06 just once<br/>8:07 I wrote two lines, hey look<br/>8:09 the pirate party has it's website up after new years<br/>8:12 and the address, that was all the advertise that I ever did<br/>8:15 the next day, it was on newspapers<br/>8:17 and on the evening there was three hundred activists<br/>8:19 more less, holding up their hands to me saying<br/>8:22 give me something to do, I wand to be a part of this<br/>8:25 so you also, speaking of activists, you also need the focal point<br/>8:29 has in, if you wanna, if you want to be part of this, here is how you can<br/>8:35 so looking at a couple of examples of how you do and don't do this<br/>8:39 I’ve seen many<br/>8:40 many initiatives to start up like this<br/>8:44 essentially having a huge game of bullshit bingo<br/>8:49 draws no interest whatsoever and after that people ask<br/>8:52 ask them self’s, what did we do wrong? Why didn't draw any interest?<br/>8:57 no, maybe that's because you're trying to raised quarterly profits by up to two<br/>9:01 percent<br/>9:02 you're not going to mars you not changing the world here<br/>9:07 another example i see much too often is this kind<br/>9:12 as in people just want to do something but they don't really know what, they<br/>9:15 don't know how, and in particular<br/>9:18 they're just thinking that something is fun<br/>9:21 of course things should be fun, and I be returning to that but<br/>9:27 you have to do your homework<br/>9:29 when i started the Swedish Pirate Party<br/>9:31 i knew that the maths was there<br/>9:33 there were one point two million people sharing culture in Sweden<br/>
 +
9:37 and they where be demandized<br/>
 +
9:39 if one-fifth of those were angry enough<br/>
 +
9:41 we have a new party in parliament, you need to do the maths<br/>
 +
9:45 so a better example, it will something like this<br/>
 +
9:49 we're going to create one million new TOR nodes<br/>
 +
9:53 and we're gonna get <br/>
 +
9:54 a TOR applied installed<br/>
 +
9:56 in twenty five percent<br/>
 +
9:58 of the installed browsers<br/>
 +
9:59 by user count<br/>
 +
10:01 this is doable<br/>
 +
10:02 this would change the world<br/>
 +
10:04 forever<br/>
 +
10:06 this is totally dropkick<br/>
 +
10:08 every politician's aspiration<br/>
 +
10:11 of surveillance<br/>
 +
10:13 forever<br/>
 +
10:15 and it's completely doable<br/>
 +
10:21 anybody is welcome to actually do this, by the way, i just use it as an example<br/>
 +
10:27 so, how you then survive beyond the on rush of hundreds of activists<br/>
 +
10:31 like i said, three hundred activists holding up their hands to me on the first day<br/>
 +
10:34 how do you deal with that, obviously you can't talk to them one by one<br/>
 +
10:38 so the only way to survive that<br/>
 +
10:40 is to have themselves<br/>
 +
10:42 organize into subgroups<br/>
 +
10:44 i suggest thirty subgroups because of the magic number that I’ll be returning<br/>
 +
10:47 to<br/>
 +
10:48 seven thirty one hundred fifty are magic numbers<br/>
 +
10:51 when it comes to the human psyche<br/>
 +
10:53 and how we, how we are socially in groups, group signs<br/>
 +
10:58 i suggest thirty<br/>10:59 but the important thing is that we divided by geography<br/>
 +
11:03 and I’ll be returning to that latter<br/>
 +
11:06 so what should do<br/>
 +
11:07 in<br/>
 +
11:09 Germany you essentially have <br/>
 +
11:12 you probably go about sixteen states<br/>
 +
11:14 so I should I've say, up to thirty subgroups<br/>
 +
11:18 do use see something that's natural<br/>
 +
11:21 for the country where you start<br/>
 +
11:25 and that's, that's how you drop,<br/>
 +
11:27 that's how you just kick started<br/>
 +
11:29 you let them self-organize, you just tell them to go there, go to the form of<br/>
 +
11:34 yours geography<br/>
 +
11:36 elected a leader, I don't care how, just elected a leader among yourselfs<br/>
 +
11:40 and get that leader to come to me<br/>
 +
11:44 that's the kick start<br/>
 +
11:47 that's the easiest part<br/>
 +
11:50 so how did we move on<br/>
 +
11:51 you need to build the scaffolding of this swarm<br/>
 +
11:53 you need to build<br/>
 +
11:54 a hierarchy<br/>
 +
11:56 of leaders<br/>
 +
11:58 and many people, sort off, <br/>
 +
12:00 pull back, at the sound of word, leaders<br/>
 +
12:03 and it's important here that<br/>
 +
12:04 these are not people that can't tell<br/>
 +
12:07 the swarm what to do<br/>
 +
12:09 these are people that are responsible for having this one functioning<br/>
 +
12:13 so it's typically one to five percent<br/>
 +
12:15 that <br/>
 +
12:16 that there's a traditional hierarchy in the swarm<br/>
 +
12:23 and, you need to use every geography so you start out <br/>
 +
12:26 if you need to have a leader for Germany, one for Berlin, one for …<br/>
 +
12:31 for example, in a,<br/>12:34 in a geography tree<br/>12:36 what that gives you<br/>12:37 is the ability to partition the swarm<br/>
 +
12:40 because once you hit<br/>
 +
12:42 once you hit these size<br/>12:45 number ceilings<br/>
 +
12:47 this swarm can no longer grow<br/>12:49 many many of these initiatives start out<br/>
 +
12:52 then hit the magic number of thirty people in size a hundred and fifty<br/>
 +
12:55 people in size<br/>
 +
12:56 and can no longer grow<br/>
 +
12:58 what this gives you<br/>
 +
13:00 is the ability to work locally and still coordinate across the all entire<br/>
 +
13:04 organization<br/>
 +
13:08 and the most important thing their role is not managerial they don't get to<br/>
 +
13:11 say<br/>13:12 they don't get to tell people what to do<br/>
 +
13:14 think of them as janitors<br/>
 +
13:16 think of them as responsible for maintaining the swarm<br/>
 +
13:20 think of them as responsible for making sure that<br/>
 +
13:22 there are flyers their folders<br/>
 +
13:25 there are things happening in the city<br/>
 +
13:28 the actual activists<br/>
 +
13:30 came come and join<br/>
 +
13:35 i suggest you have building the geography tree, have got five sub geographies <br/>
 +
13:38 per geography<br/>
 +
13:40 as if you had<br/>
 +
13:41 Berlin you'd have five geographies under that in the tree<br/>
 +
13:44 the reason for that is that<br/>
 +
13:46 that gives you so a group of seven people<br/>
 +
13:49 leading that particular geography<br/>
 +
13:53 your self your deputy<br/>
 +
13:55 and those five<br/>
 +
13:57 leaders under you<br/>
 +
14:00 the reason I’m going for seven here<br/>
 +
14:02 this is really a magic size<br/>
 +
14:03 is that if you have work, tied working group larger than seven<br/>
 +
14:07 it starts, it starts to breaking down<br/>
 +
14:10 a group of eight will almost invariably fragmented to four plus four<br/>
 +
14:15 seven is the largest size we can manage<br/>
 +
14:18 the<br/>
 +
14:20 the uh...<br/>
 +
14:22 the next size is 30<br/>
 +
14:24 which is a typical classroom<br/>
 +
14:26 or for that matter, platoon<br/>
 +
14:28 and the next size is one hundred and fifty which is a tribe size<br/>
 +
14:32 that is how many where able to know by first name<br/>
 +
14:36 and we returning to this, but these sizes<br/>
 +
14:39 many many organizations<br/>
 +
14:40 inform organizations hit these ceilings<br/>
 +
14:44 and then are incapable of growing more<br/>
 +
14:46 you need actively<br/>
 +
14:48 break-up groups that hit the ceiling<br/>
 +
14:50 for growth will be prevented<br/>
 +
14:54 but, this leader tree grows dynamically just great the empty boxes<br/>
 +
14:58 across the entire country<br/>
 +
14:59 you might start,<br/>
 +
15:00 you might start appointing very first leaders and they will start appointing<br/>
 +
15:04 leaders in turn<br/>
 +
15:05 for cities for city parts<br/>
 +
15:08 and the first time you see somebody you've never heard of<br/>
 +
15:10 becoming a leader in your organization<br/>
 +
15:13 as is becoming responsible for a part of the city... it's, it's magical<br/>
 +
15:17 because you know the system is working<br/>
 +
15:21 you realize that something is going on here<br/>
 +
15:23 and your building<br/>
 +
15:24 something that goes beyond just your self<br/>
 +
15:28 right, i mentioned those numbers already keep those in mind, in particular<br/>
 +
15:33 they would, likely be an initial on an IRC channel or in a chat of some kind<br/>
 +
15:37 with the first starters<br/>
 +
15:39 once that channel hits one hundred and fifty people<br/>
 +
15:42 you'll hit the first ceiling, that's the first time you need to break this up<br/>
 +
15:47 regular meetings in cities<br/>
 +
15:50 people meeting each other<br/>
 +
15:52 is what builds an organization<br/>
 +
15:54 and I’m not talking about protocol, I'm not talking about formal meetings<br/>
 +
15:58 I’m talking about pizza and beer<br/>
 +
16:00 don't over bureaucratized<br/>
 +
16:04 you don't need protocols<br/>
 +
16:06 you need to have people's face to names<br/>
 +
16:09 and you need to have a smile with a handshake<br/>
 +
16:13 which is again why<br/>
 +
16:15 you benefit from dividing the swarm geographically <br/>
 +
16:18 from the get go<br/>
 +
16:21 when i have meetings at the party leader level i was very<br/>
 +
16:24 adamant that<br/>
 +
16:25 meetings are not work<br/>
 +
16:29 meetings are <br/>
 +
16:30 where you report on the work<br/>
 +
16:32 that you've done between the meetings<br/>
 +
16:37 so don't<br/>
 +
16:39 go thinking that<br/>
 +
16:40 as long as we just have meetings we are working that that's not the case<br/>
 +
16:46 also I’m at a habit of saying that<br/>
 +
16:48 we're meeting for exactly one hour<br/>
 +
16:52 we're starting at eighty we're cutting off hard at nine, that mend two thing<br/>
 +
16:56 a)<br/>
 +
16:57 people could always plan for getting off at nine<br/>
 +
17:00 so they could go whatever they want with the rest of the evening<br/>
 +
17:03 and b)<br/>
 +
17:05 whatever didn't get done<br/>
 +
17:07 in one hour <br/>
 +
17:08 wasn't important enough to get done at all<br/>
 +
17:11 that creates a very hard prioritization and it stops people wasting<br/>
 +
17:14 other people's time<br/>
 +
17:15 so i suggest having a hard stop in every meeting<br/>
 +
17:19 so once you<br/>
 +
17:20 so once you've set up this boring<br/>
 +
17:23 traditional hierarchy<br/>
 +
17:25 the important stuff comes<br/>
 +
17:26 as you let loose the actual swarm the tens of thousands of activists<br/>
 +
17:31 the Swedish Pirate Party still have eighteen thousand of them<br/>
 +
17:34 and the focus is<br/>
 +
17:36 on what you can do always on what you can do<br/>
 +
17:40 we have something called the three pirate rule<br/>
 +
17:43 in sweden<br/>
 +
17:46 and that means<br/>
 +
17:47 that if three pirates are in agreement on something is beneficial<br/>
 +
17:52 that means, beneficial for the pirate party<br/>
 +
17:54 that means, <br/>
 +
17:55 they have<br/>
 +
17:57 greenlight<br/>
 +
17:57 from the highest authority in the party to act in the party's name<br/>
 +
18:02 traditional organizations would be<br/>
 +
18:05 absolutely scared out of their witness<br/>
 +
18:08 to get anonymous<br/>
 +
18:10 people<br/>
 +
18:11 just heads in the background this kind of empowerment<br/>
 +
18:15 but guess what<br/>
 +
18:16 i was a party leader for five years how many times how many times <br/>
 +
18:20 do you think this was abused?<br/>
 +
18:23 in full five years and across three elections<br/>
 +
18:27 it was not abused once<br/>
 +
18:31 not once<br/>
 +
18:32 and we keep it in fifty thousand members<br/>
 +
18:34 who all have this power<br/>
 +
18:37 so that's a lesson if you let people step up the plates<br/>
 +
18:40 they will accept<br/>
 +
18:41 they would accept the responsibility<br/>
 +
18:43 the comes with it<br/>
 +
18:49 and diversity here is key to success<br/>
 +
18:52 the important thing is that everybody's everybody in this swarm is different and<br/>
 +
18:57 that is one of the best<br/>
 +
18:58 assets the swarm has<br/>
 +
19:01 we let people look at what other people are doing not just inside the<br/>
 +
19:05 organization but outside, as well<br/>
 +
19:08 we copy, we look at, hey (we saying) that was good, that was good<br/>
 +
19:12 let's change it a little bit and then use it in our city<br/>
 +
19:15 if you see a good poster being used in one city<br/>
 +
19:17 you can see a sort of <br/>
 +
19:19 organically flowing through more cities<br/>
 +
19:22 without you, at the top<br/>
 +
19:24 needing to do anything at all<br/>
 +
19:26 it's part of the swarm culture<br/>
 +
19:28 is part of <br/>
 +
19:29 letting people observe, copy, remix, reuse<br/>
 +
19:33 and perhaps, one very important aspect here is that, you provide the vision <br/>
 +
19:36 this what we going here to accomplish<br/>
 +
('''to be continued....''')</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0067]</td> 
 +
</tr> 
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">.</div></td>    <td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0068]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">from INFOPILICY: [http://falkvinge.net/category/swarm-management/ the “'''Swarm Management'''” category], and other "swarm" articles</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">από το INFOPILICY: [http://falkvinge.net/category/swarm-management/ η θεματική κατηγορία “'''Διαχείριση Σμήνους'''”], και άλλα άρθρα σχετικά με το "σμήνος"</div>
 +
 
 +
[0069]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2012/02/18/selling-your-vision-with-a-swarm/ '''Selling Your Vision With A Swarm''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:010_iStock_000017113782Small-646x363_small.jpg|Selling Your Vision With A Swarm]]
 +
 
 +
tag: Swarm Management
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
People’s friends are better marketers than you, for the simple reason that they are those people’s friends, and you are not...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0070]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2012/01/15/my-plans-for-2012/ '''My Plans For 2012''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:009_iStock_000013825372Small-646x363_small.jpg|My Plans For 2012]]
 +
 
 +
tag: Swarm Management
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
In 2011, I managed to transition from leader of a local Pirate Party to an international voice on information policy and civil liberties matters. These are my plans for 2012...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0071]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/09/18/this-is-what-democracy-looks-like/ '''This is What Democracy Looks Like''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:008_WallSt-646x363_small.jpg|This is What Democracy Looks Like]]
 +
 
 +
tag: Activism
 +
 
 +
by Zacqary Adam Green
 +
 
 +
On the day the occupation of Wall Street began, one chant from the crowd stood out for me: “This is what democracy looks like!” In six simple words, it summed up what this revolutionary action was all about...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0072]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/08/10/is-representative-democracy-sustainable/ '''Is Representative Democracy Sustainable?''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:007_Congress-646x363_small.jpg|Is Representative Democracy Sustainable?]]
 +
 
 +
tag: Corruption
 +
 
 +
by Zacqary Adam Green
 +
 
 +
Unrest is brewing in republics worldwide. As nations are ravaged by socioeconomic crises, the people no longer feel served by their elected officials. Is this a temporary hiccup, or an inevitable result of traditional representative democracy?...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0073]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/08/01/swarmwise-what-is-a-swarm/ '''Swarmwise: What Is A Swarm?''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:006_iStock_000012278288Small-646x363_small.jpg|Swarmwise: What Is A Swarm?]]
 +
 
 +
tag: Activism
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
A Swarm is a new kind of organization, made possible by available and affordable mass communication. Where it used to take hundreds of full-time employees to organize 100,000 people, today that can be done — and is done — by somebody in their spare time from their kitchen...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0074]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/07/09/swarmwise-presenting-your-idea-to-the-world/ '''Swarmwise: Presenting Your Idea To The World''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:005_PuzzlePeople-646x363_small.jpg|Swarmwise: Presenting Your Idea To The World]]
 +
 
 +
tag: Activism
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
Ok, so you have an idea. How do you gather a swarm around it?...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0075]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/06/20/you-can-change-the-world/ '''You Can Change The World''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:004_WorldInHand-646x363_small.jpg|You Can Change The World]]
 +
 
 +
tag: Swarm Management
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
You can change the world...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0076]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/03/22/the-swarms-activation-ladder/ '''The Swarm’s Activation Ladder''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:003_ActivationLadder-646x363_small.jpg|The Swarm’s Activation Ladder]]
 +
 
 +
tag: Swarm Management
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
In any swarm, it is essential to know where the paths to individual success coincide with the success of the swarm’s mission, and to bring new recruits into alignment with one of these paths as soon as possible...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0077]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2011/03/20/a-swarm-can-only-grow-on-its-edges/ '''A Swarm Can Only Grow On Its Edges''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:002_Swarm-Edge-646x363_small.jpg|A Swarm Can Only Grow On Its Edges]]
 +
 
 +
tag: Swarm Management
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
A swarm only grows on its fuzzy edge. At the swarm’s center, everybody is already involved at the highest level. This leads to an important insight: the people who are most active can’t recruit anybody to the swarm...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0078]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://falkvinge.net/2010/12/25/swarm-management/ '''Swarm Management''']
 +
 
 +
[[Αρχείο:001_Swarm-Fish_small.jpg|Swarm Management]]
 +
 
 +
tag: Swarm Management
 +
 
 +
by Rick Falkvinge
 +
 
 +
After nearly five years of leading the Swedish Pirate Party, the urge has come to start sharing what I have learned. Like I said in a radio show once: it is something of a challenge to organize fifty thousand individualists who distrust authority in a hierarchical command structure...</div>
 +
</td>   
 +
<td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0079]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">.</div></td>    <td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0080]</td> 
 +
</tr>
 +
<tr>    <td valign="top"><div align="justify">[http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_behaviour Swarm behaviour, from Wikipedia, the free encyclopedia]
 +
 
 +
[[Αρχείο:C000_350px-Auklet_flock_Shumagins_1986.jpg|με-πλαίσιο|A flock of auklets exhibit swarm behaviour]]
 +
 
 +
<p>'''Swarm behaviour''', or '''swarming''', is a [http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_animal_behaviour collective] behaviour exhibited by animals of similar size which aggregate together, perhaps milling about the same spot or perhaps moving ''en masse'' or [http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_migration migrating] in some direction. As a term, ''swarming'' is applied particularly to insects, but can also be applied to any other animal that exhibits swarm behaviour. The term [http://en.wikipedia.org/wiki/Flocking_(behavior) ''flocking''] is usually used to refer specifically to swarm behaviour in birds, [http://en.wikipedia.org/wiki/Herd_behaviour ''herding''] to refer to swarm behaviour in quadrupeds, [http://en.wikipedia.org/wiki/Shoaling_and_schooling ''shoaling or schooling''] to refer to swarm behaviour in fish. [http://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton Phytoplankton] also gather in huge swarms called [http://en.wikipedia.org/wiki/Algal_bloom ''blooms''], although these organisms are [http://en.wikipedia.org/wiki/Algae algae] and are not self-propelled the way animals are. By extension, the term swarm is applied also to inanimate entities which exhibit parallel behaviours, as in a [http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_robotics robot swarm], an [http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake_swarm earthquake swarm], or a swarm of stars. </p>
 +
 
 +
 
 +
<p>From a more abstract point of view, swarm behaviour is the collective motion of a large number of self-propelled entities.[http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_behaviour#cite_note-1 <sup>(1)</sup>] From the perspective of the mathematical modeller, it is an [http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence emergent] behaviour arising from simple rules that are followed by individuals and does not involve any central coordination. </p>
 +
 
 +
 
 +
<p>Swarm behaviour was first simulated on a computer in 1986 with the simulation program [http://en.wikipedia.org/wiki/Boids boids].[http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_behaviour#cite_note-Reynolds-2 <sup>(2)</sup>] This program simulates simple [http://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_model_in_biology agents] (boids) that are allowed to move according to a set of basic rules. The model was originally designed to mimic the flocking behaviour of birds, but it can be applied also to schooling fish and other swarming entities. </p>
 +
</div></td>    <td><div align="justify">&nbsp;</div>
 +
 
 +
[0081]</td> 
 +
</tr>
 +
</table></font>

Τελευταία αναθεώρηση της 12:28, 1 Οκτωβρίου 2015

Swarmwise – Εγχειρίδιο Τακτικής για να Αλλάξει ο Κόσμος, Κεφάλαιο 1ο (σε διαδικασία ελέγχου της μετάφρασης)

Swarmwise – The Tactical Manual To Changing The World.


Chapter One.
1. Understanding The Swarm

Swarm Management

Swarmwise  – The Tactical Manual To Changing The World. Chapter One.

INFOPOLICY: Swarmwise – The Tactical Manual To Changing The World. Chapter One.

Η σοφία του Σμήνους - Εγχειρίδιο Τακτικής για να Αλλάξει ο Κόσμος.

Κεφάλαιο Ένα.
1. ...

Η Διαχείριση του Σμήνους

Swarmwise  – The Tactical Manual To Changing The World. Chapter One.

[0001]

Swarmwise chapters – one chapter per month


The actual book is expected to be available by June 1, 2013.
...
[0001b]
Somewhere today, a loose-knit group of activists who are having fun is dropkicking a rich, established organization so hard they are making heads spin. Rich and resourceful organizations are used to living by the golden rule – “those with the gold make the rules”. New ways of organizing go beyond just breaking the old rules into downright shredding them – leaving executives in the dust, wondering how that band of poor, rag-tag, disorganized activists could possibly have beaten their rich, well-structured organization.
Κάπου σήμερα, μια χαλαρά-δεμένη ομάδα ακτιβιστών περνώντας καλά και διασκεδάζοντας, ξεκινά μια πληθωρική, εδραιωμένη οργάνωση, τόσο δυνατή που κάνει τα κεφάλια να γυρίζουν, να την βλέπουν με θαυμασμό και απορία. Οι κατεστημένες πλούσιες και πολυμήχανες οργανώσεις έχουν συνηθίσει να ζουν με το χρυσό κανόνα, που λέει ότι - "those with the gold make the rules" (όσοι έχουν τα λεφτά, θέτουν και τους κανόνες). Οι νέοι τρόποι οργάνωσης έχουν προχωρήσει πολύ πιο πέρα, διαλύοντας τους παλαιούς κανόνες - αφήνοντας τα ακριβοθώρητα στελέχη των επιχειρήσεων πίσω τους, να τρώνε την σκόνη που αφήνουν, και μένουν αυτά τα στελέχη, με την απορία να αναρωτιούνται, πώς μια μπάντα φτωχών, κουρελήδων, αποδιοργανωμένων ακτιβιστών, θα μπορούσαν ενδεχομένως να νικήσουν την δική τους πλούσια, καλά δομημένη οργάνωση.
[0002]
On June 7, 2009, the Swedish Pirate Party got 225,915 votes in the European Elections, becoming the largest party in the most coveted sub-30 demographic. Our campaign budget was 50,000 euros. Our competitors had spent six million. We had spent less than one per cent of their budget, and still beat them, giving us a cost-efficiency advantage of over two orders of magnitude. This was entirely due to working swarmwise, and the methods can translate to almost any organized large-scale activity. This book is about that secret sauce.
Στις 7 Ιουνίου του 2009, το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα πήρε 225.915 ψήφους στις ευρωεκλογές, και έγινε το μεγαλύτερο κόμμα στο πιο πολυπόθητο ηλικιακό δημογραφικό σύνολο εκλογέων, αυτό των κάτω από τα 30. Ο προϋπολογισμός της εκστρατείας μας ήταν 50.000 ευρώ. Οι ανταγωνιστές μας είχαν ξεπεράσει στους δικούς τους προϋπολογισμούς τα έξι εκατομμύρια ευρώ. Εμείς είχαμε ξοδέψει λιγότερο από το ένα τοις εκατό του δικού τους προϋπολογισμού, όμως και πάλι καταφέραμε να τους νικήσουμε, με μια σχέση απόδοσης στον λόγο κόστος-αποτελεσματικότητας, με ένα πλεονέκτημα στο αποτέλεσμά μας, που ήταν πάνω από δύο τάξεις μεγέθους από τα δικά τους. Όλο αυτό έγινε μόνο και μόνο λόγω της εργασίας μας που βασίστηκε πάνω σε μια οργάνωση με την σοφία του σμήνους (swarmwise), και με μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας. Τούτο το βιβλίο είναι σχετικό με αυτό το μυστικό συστατικό της πετυχημένης μας συνταγής.
[0003]
A swarm organization is a decentralized, collaborative effort of volunteers that looks like a hierarchical, traditional organization from the outside. It is built by a small core of people that construct a scaffolding of go-to people, enabling a large number of volunteers to cooperate on a common goal in quantities of people not possible before the net was available.
Η οργάνωση σμήνους, είναι μια αποκεντρωμένη, συλλογική προσπάθεια από εθελοντές που ομοιάζει με μια ιεραρχική, παραδοσιακή οργάνωση όταν την κοιτάς από έξω. Είναι χτισμένη μέσω ενός μικρού πυρήνα ανθρώπων που κατασκευάζουν γύρω τους μια κλιμάκωση με την συμμετοχή από ενθουσιώδεις ανθρώπους, επιτρέποντας ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών να συνεργάζονται με ένα κοινό στόχο, με τέτοιο συνολικό πλήθος ανθρώπων που δεν θα ήταν εφικτό πριν, όταν δεν ήταν διαθέσιμο το διαδίκτυο.
[0004]
Working with a swarm requires you to do a lot of things completely in opposite from what you learn at an archetypal business school. You need to release the control of your brand and its messages. You need to delegate authority to the point where anybody can make almost any decision for the entire organization. You need to accept and embrace that people in the organization will do exactly as they please, and the only way to lead is to inspire them to want to go where you want the organization as a whole to go.
Δουλεύοντας με ένα σμήνος, απαιτείται από εσάς να κάνετε πολλά πράγματα με έναν εντελώς αντίθετο τρόπο από ότι έχετε μάθει μέχρι τώρα, ίσως σε κάποιο αρχετυπικό (παλαιάς κοπής) σχολείο για επιχειρήσεις. Θα πρέπει να απελευθερώσετε τον έλεγχο της οργάνωσή σας και την ανταλλαγή των μηνυμάτων μέσα σε αυτή. Θα πρέπει να αναθέσετε αρμοδιότητες σε τέτοιο βαθμό, σε σημείο που, ο καθένας θα μπορεί να πάρει σχεδόν οποιαδήποτε απόφαση για ολόκληρο τον οργανισμό. Θα πρέπει να δεχτείτε και να αγκαλιάσετε το γεγονός ότι οι άνθρωποι της οργάνωσης θα κάνουν ακριβώς ότι θέλουν, και ο μόνος τρόπος για να τους οδηγήσετε θα είναι να τους εμπνεύστε να θέλουν να πάνε όπου θα θέλατε η οργάνωση, ως σύνολο, να πάει.
[0005]
It is only as you release that control, the kind of control that organizations and managers have held close to heart for centuries, that you can reap the benefits of the swarm: the same cost-efficiency advantage and execution-speed advantage against the competition that the Swedish Pirate Party enjoyed. This book will teach you those methods, from the initial forming of the swarm to its growth and ongoing maintenance and delivery. It will not teach you the underlying theory of psychology and sociology – merely share experiences and methods that have proven to work in practice.
Μόνο όταν αφήσετε αυτόν τον έλεγχο, το είδος του ελέγχου που είχαν και τηρούσαν οι οργανώσεις και οι διαχειριστές τους, ευλαβικά για αιώνες, μόνο τότε θα μπορέσετε να καρπωθείτε τα οφέλη του σμήνους: το ίδιο πετυχημένο αποτέλεσμα στον λόγο κόστος-αποτελεσματικότητα και το ίδιο πλεονέκτημα ταχύτητας-εκτέλεσης έναντι του ανταγωνισμού σας, που και το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα κατάφερε να απολαύσει. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να σας διδάξει τις μεθόδους αυτές, από την αρχική διαμόρφωση του σμήνους, στην ανάπτυξή του και την συνεχή συντήρηση και απόδοση του. Δεν θα σας διδάξει τη θεωρία της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας που μπορεί να υποβόσκει σε αυτό - απλώς θα μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες και τις μεθόδους μας, που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη.
[0006]
When I kickstarted the swarm of the Swedish Pirate Party, I had posted a rough manifesto on a rather ugly web site and mentioned the site just once in a chat channel of a file-sharing lobby. That was all the advertising that ever happened; the next day, the party had hundreds of activists. Timing, social context, and message is crucial – but if you have those three, your initial swarm will form like bees to honey in hours. Growing it and maintaining it will also be crucial, but those are the next challenges in line. We take one challenge at a time.
Όταν πρωτοξεκίνησα το σμήνος του Σουηδικού Κόμματος Πειρατών, είχα δημοσιεύσει ένα πρόχειρο μανιφέστο, σε μια μάλλον άσχημη ιστοσελίδα και αναφέρθηκα στην ιστοσελίδα αυτή μόνο μία φορά σε ένα κανάλι συζήτησης (chat channel) του λόμπι για το file-sharing (μοίρασμα αρχείων). Αυτή ήταν και όλη η διαφήμιση που έγινε ποτέ για την ιστοσελίδα. Την επόμενη μέρα, το κόμμα είχε εκατοντάδες ακτιβιστές. Ο χρονισμός, το κοινωνικό πλαίσιο, και το μήνυμα είναι ζωτικής σημασίας - εάν έχετε αυτά τα τρία, το αρχικό σας σμήνος θα σχηματιστεί, όπως σχηματίζεται ένα σμάρι από μέλισσες πάνω στο μέλι μέσα σε ώρες. Το να το μεγαλώσετε σωστά και να το διατηρήσετε, είναι επίσης ζωτικής σημασίας, αλλά αυτές είναι οι επόμενες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Παίρνουμε μια πρόκληση κάθε φορά.
[0007]
As we describe the swarm concept, it is easy to think of pure decentralized amorphous clouds of people, like Anonymous or the Occupy Wall Street movement. However, while these swarms share values, they do not share direction or method. That means they are confined to succeeding on small projects that span a relatively small number of people over a relatively short timespan, even if each of those small projects build gradual awareness of the Anonymous or Occupy brands.
Όπως έχουμε περιγράψει ήδη την έννοια του σμήνος, είναι εύκολο να το σκεφτούμε ως, ένα καθαρά αποκεντρωμένο άμορφο σύννεφο (cloud) ανθρώπων, όπως οι Anonymous (Anonymous (group), From Wikipedia, the free encyclopedia) ή το κίνημα Occupy Wall Street (Occupy Wall Street, From Wikipedia, the free encyclopedia). Ωστόσο, ενώ αυτά τα σμήνη μοιράζονται κοινές αξίες, δεν συμμερίζονται κοινή κατεύθυνση ή μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται να έχουν επιτυχία σε μικρά έργα (projects) που καλύπτουν ένα σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων σε σχετικά σύντομης διάρκειας χρονικό διάστημα, ακόμη και αν κάθε ένα από αυτά τα μικρά έργα οικοδομούν μια σταδιακή συνειδητοποίηση αναγνωρισιμότητας από το κοινό, για τους Anonymous ή το Occupy.
[0008]
The weak cohesion of the Anonymous and Occupy brands can partially be ascribed to their choice of being leaderless. While this brings resilience, as no leader can be targeted by adversaries, it sacrifices direction and purpose. I’ve found that the typical Internet community methods of inclusion, when combined with strong leadership, works much better to achieve global change than working leaderlessly under little more than a common flag.
Η αδύναμη συνοχή αναγνωρισιμότητας των Anonymous και του Occupy μπορεί εν μέρει να αποδοθούν στην επιλογή τους να είναι ακέφαλα. Αν και κάτι τέτοιο φέρνει την ανθεκτικότητα τους, αφού δεν υπάρχει ηγέτης και δεν μπορεί να αποτελέσει στόχο για τους αντιπάλους τους, κάτι τέτοιο όμως θυσιάζει την κατεύθυνση και τον σκοπό. Έχω διαπιστώσει ότι οι τυπικές μέθοδοι ένταξης των κοινοτήτων του διαδικτύου, σε συνδυασμό με την ισχυρή ηγεσία (ηγεσία και όχι αρχηγία), λειτουργεί πολύ καλύτερα για την επίτευξη μιας παγκόσμιας αλλαγής, από ότι καταφέρνει ένα σχήμα χωρίς ηγεσία και μόνο με την δέσμευση να βρίσκονται κάτω από μια κοινή σημαία.
[0009]
I learned some of these techniques while being trained for officer’s rank in the Army, and even more of them by participating in many online communities. But the secret sauce recipe of swarm cost-efficiency was hit only when you took an officer’s training in maintaining strong group values, mixed in the net’s strong participatory values and low-cost mass communication, and added a dash of management experience from the dot-com era at the turn of the century.
Έμαθα κάποιες από αυτές τις τεχνικές, ενώ εκπαιδευόμουν για το βαθμό του αξιωματικού στο στρατό, και ακόμη περισσότερο από την συμμετοχή μου σε πολλές online κοινότητες. Αλλά το μυστικό συστατικό κόστους-αποτελεσματικότητας της πετυχημένης συνταγής ενός σμήνος, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν έχετε μαζί, την κατάρτιση ενός αξιωματικού στη διατήρηση ισχυρών αξιών μέσα σε μια ομάδα, και την αναμίξετε με ισχυρές συμμετοχικές αξίες μέσω του διαδικτύου και με χαμηλού κόστους μαζική επικοινωνία, και πρόσθεσε και μια δόση εμπειρίας από την διαχείριση των dot-com, την εποχή που άλλαζε ο αιώνας. (Dot-com bubble, From Wikipedia, the free encyclopedia)
[0010]
That dot-com era was quite special as a manager in the IT field. If your people didn’t like what you said at the morning meeting, they would merrily walk out of the building and have a new job before lunch. Your paycheck was far more replaceable to them than they ever were as employees to you. People didn’t work for the money.
Εκείνη η εποχή των dot-com, ήταν ειδικά ξεχωριστή στους διαχειριστές στον τομέα της πληροφορικής. Τότε, εάν οι άνθρωποι δεν τους άρεσε αυτό που θα τους λέγατε στη πρωινή συνεδρίαση, θα έφευγαν από το κτήριο άνετα και θα έβρισκαν μια νέα θέση εργασίας πριν καν έρθει η ώρα για το μεσημεριανό γεύμα, κάπου αλλού. Ο μισθός που τους δίνατε ήταν εύκολο να αντικατασταθεί για αυτούς, παρόλο το ότι, τους είχατε προσλάβει ως εργαζόμενους σας. Οι άνθρωποι δεν εργάζονταν για τα χρήματα.
[0011]
Therefore, this experience carries over directly to working with volunteers, where people don’t work for the money either (as they aren’t getting any). Leadership and positive reinforcement is key.
Ως εκ τούτου, αυτή η εμπειρία, μας μεταφέρει απευθείας στην συνεργασία με την συμμετοχή εθελοντών, όπου οι άνθρωποι δεν εργάζονται για τα χρήματα (δεδομένου ότι δεν παίρνουν καθόλου χρήματα). Η ηγεσία και η θετική ενίσχυση είναι το κλειδί.
[0012]
Perhaps most significantly, focus in the swarm is always on what everybody can do, and never what people cannot or must do.
Ίσως το πιο σημαντικό είναι, η επικέντρωση στο σμήνος είναι πάντα σχετική με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, και ποτέ με το τι οι άνθρωποι, δεν μπορούν ή δεν πρέπει να κάνουν.
[0013]
This sets it completely apart from a traditional corporation or democratic institution, which focuses sharply on what people must do and what bounds and limits they are confined to. This difference is part of why a swarm can be so effective: everybody can find something they like to do, all the time, off a suggested palette that furthers the swarm’s goals – and there is nobody there to tell them how things must or may not be done.
Αυτό θέτει κάτι εντελώς άλλο, από ότι μια παραδοσιακή εταιρεία ή έναν δημοκρατικό οργανισμό, που εστιάζουν ακριβώς σε αυτό, στο τι, οι άνθρωποι, πρέπει να κάνουν και στο ποια είναι τα όρια και οι περιορισμοί μέσα στα οποία πρέπει να δρουν. Η διαφορά αυτή, είναι ένα μέρος του γιατί ένα σμήνος μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικό: ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που του αρέσει να κάνει, όλη την ώρα, επιλέγοντας από μια προτεινόμενη παλέτα δράσεων που προάγει τους στόχους του σμήνους - και δεν υπάρχει κανείς εκεί για να τους λέει πως πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
[0014]
Rather, people inspire one another. There are no report lines among activists. As everybody communicates with everybody else all the time, successful projects quickly create ripples to other parts of the swarm. Less successful ones causes the swarm to learn and move on, with no fingers pointed.
Αντίθετα, οι άνθρωποι εμπνέουν ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχουν γραμμές αναφοράς μεταξύ των ακτιβιστών (του τύπου “ο υφιστάμενος λογοδοτεί στον προϊστάμενο”). Καθώς όλοι επικοινωνούν με όλους τους άλλους όλη την ώρα, τα επιτυχημένα έργα δημιουργούν γρήγορα κυματισμούς και σε άλλα μέρη του σμήνους. Οι λιγότερο επιτυχημένοι προκαλούν το σμήνος στο να μάθει και να προχωρήσει παρακάτω, χωρίς δακτυλοδεικτούμενες επισημάνεις (μεταξύ των εθελοντών) (προσθήκη από μτφ: αρκεί οι αποτυχημένοι ή μερικώς επιτυχημένοι να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι “το πάθημα πρέπει να γίνεται μάθημα”).
[0015]
If you want leadership in a swarm, you stand up and say “I’m going to do X, because I think it will accomplish Y. Anybody who wants to join me in doing X is more than welcome.” Anybody in the swarm can stand up and say this, and everybody is encouraged to. This quickly creates an informal but tremendously strong leadership structure where people seek out roles that maximize their impact in furthering the swarm’s goals — all happening organically without any central planning and organization charts.
Αν θέλετε ηγεσία μέσα σε ένα σμήνος, σηκώνεστε και λέτε “Πάω να κάνω το Χ, γιατί πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει το Ψ. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου για να κάνουμε το Χ, είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτος”. Ο καθένας στο σμήνος μπορεί να σηκωθεί και να το πει αυτό, και όλοι ενθαρρύνονται να πράξουν το ίδιο. Αυτό δημιουργεί γρήγορα μια άτυπη αλλά εξαιρετικά ισχυρή δομή ηγεσίας, όπου οι άνθρωποι αναζητούν ρόλους που μεγιστοποιούν τις επιπτώσεις τους, στην προώθηση των στόχων του σμήνος τους - όλα συμβαίνουν λειτουργικά χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και οργανογράμματα.
[0016]
At the bottom line, what sets a swarm apart from traditional organizations is its blinding speed of operation, its next-to-nothing operating costs, and its large number of very devoted volunteers. Traditional corporations and democratic institutions appear to work at glacial speeds from the inside of a swarm. That’s also why a swarm can change the world: it runs in circles around traditional organizations, in terms of quality and quantity of work, as well as in resource efficiency.
Στην τελική, αυτό θέτει ένα σμήνος, μακριά από τις παραδοσιακές οργανώσεις, στην εκτυφλωτική ταχύτητα λειτουργίας του, στο σχεδόν-μηδενικό-κόστος σε λειτουργικές δαπάνες, καθώς και στον μεγάλο αριθμό των αφοσιωμένων εθελοντών του. Οι παραδοσιακές εταιρείες και οι δημοκρατικοί οργανισμοί φαίνεται να λειτουργούν με ταχύτητες παγετώνων αν τους δει κάποιος μέσα από το εσωτερικό ενός σμήνους. Αυτός είναι και ο λόγος που ένα σμήνος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο: τρέχει με ταχύτατους κύκλους εργασιών, από ότι οι παραδοσιακές οργανώσεις, όσο να αφορά την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων.
[0017]
 
[0018]
THE SWARM IS OPEN
ΤΟ ΣΜΗΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
[0019]
A key aspect of the swarm is that it is open to all people who want to share in the workload. Actually, it is more than open – everybody in the whole world is encouraged to pick work items off a public list, without asking anybody’s permission, and just start doing them. There is no recruitment process. Anybody who wants to contribute to the goal, in their own way and according to their own capacity, is welcome to do so. This contrasts sharply with hiring processes at traditional organizations, where people have to pass some kind of test in order to start working for the organization.
Μια βασική πτυχή του σμήνους είναι ότι, είναι ανοικτό σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν το φόρτο εργασίας. Στην πραγματικότητα, είναι περισσότερο και από ανοιχτό - όλοι σε όλο τον κόσμο ενθαρρύνονται να πάρουν κομμάτια από το έργο από μια δημόσια λίστα, χωρίς να ζητηθεί η άδεια κανενός, και να αρχίσουν άμεσα να τα κάνουν/διεκπεραιώνουν. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία πρόσληψης. Όποιος θέλει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου, με τον δικό του τρόπο και σύμφωνα με τις δυνατότητές του, είναι ευπρόσδεκτος να το πράξει. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις (χρονοβόρες) διαδικασίες προσλήψεων στις παραδοσιακές οργανώσεις, όπου οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν κάποια τεστ, προκειμένου να αρχίσουν να εργάζονται για την οργάνωση.
[0020]
The advantage of this approach is that resources of the swarm aren’t spent keeping people out of it, but are spent getting people in to it. Granted, some work will be a duplication of effort since many people will be working on the same thing when nobody gets to tell other people what to do – but the result will be several solutions that are tried in parallel, and the swarm quickly learns which solutions work and which don’t. The workflow becomes an iterative, evolutionary process of trial and error, of constantly adapting and improving, without anybody’s supervision to make it happen.
Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, οι πόροι του σμήνος δεν καταναλώνονται για να κρατήσουν τον κόσμο έξω από αυτό, αλλά καταναλώνονται να έρθουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό. Αποδίδοντας κάποια εργασία, διπλασιάζετε η προσπάθεια, δεδομένου ότι, περισσότεροι άνθρωποι θα εργάζονται για το ίδιο πράγμα, αφού κανείς δεν λέει στους άλλους τι να κάνουν - αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μια σειρά από λύσεις σε μια παράλληλη προσπάθεια, και το σμήνος μαθαίνει γρήγορα το ποιες λύσεις κάνουν και ποιες δεν κάνουν. Η ροή εργασίας γίνεται μια επαναληπτική, εξελικτική διαδικασία δοκιμής και λάθους (trial and error), με μια διαρκή προσαρμογή και βελτίωση, χωρίς την εποπτεία κανενός για να το κάνει να συμβεί όλο αυτό.
[0021]
Being open and inviting is a key defining feature of a swarm.
Όντας ανοιχτό και φιλόξενο, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που καθορίζει ένα σμήνος.
[0022]
 
[0023]
AND TRANSPARENT
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ
[0024]
The swarm isn’t just open, it is also transparent as a defining feature. There are almost no secrets at all. This can be a mind-boggling concept, coming from a traditional organization.
Το σμήνος δεν είναι απλώς ανοικτό, είναι επίσης και διάφανο, ως ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μυστικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα δύσκολο στην κατανόηση, για κάποιους που προέρχονται από μια παραδοσιακή οργάνωση.
[0025]
Everything is transparent by default. Financial records are transparent for all to see. Discussions about strategies and tactics are transparent for all to see (and open for all to participate in). Conflicts are transparent for all to see. This is because all discussions happen in places where everyone can see them.
Τα πάντα είναι διάφανα, ως προεπιλογή (by default). Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι διάφανα για να τα βλέπουν όλοι. Οι συζητήσεις σχετικά με τις στρατηγικές και τις τακτικές είναι διαφανείς σε όλους για να βλέπουν (και ανοιχτές για όλους, για να συμμετέχουν σε αυτές). Οι συγκρούσεις είναι διαφανείς για να τις βλέπουν όλοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι συζητήσεις συμβαίνουν σε χώρους όπου ο καθένας μπορεί να τις δει.
[0026]
This provides for trust and confidence. Since everybody can see all the information and all the discussions in the entire organization, it provides a very powerful sense of inclusion.
Αυτό παρέχει την εμπιστοσύνη και την φερεγγυότητα. Επειδή ο καθένας μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες και όλες τις συζητήσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό, παρέχει μια πολύ ισχυρή αίσθηση ένταξης.
[0027]
It also provides an extremely effective rumor control. It is an inoculation against distrust, since distrust depends on information starvation and people drawing their own conclusions from incomplete data.
Παρέχει επίσης ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό έλεγχο για τις φήμες. Πρόκειται για έναν εμβολιασμό κατά της δυσπιστίας, αφού η δυσπιστία εξαρτάται από την πείνα για πληροφορίες (την έλλειψη ενημέρωσης) και στο ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα από τα ελλιπή δεδομένα (συμπληρώνουν τα κενά κατά πως θέλουν).
[0028]
Transparency is also effective at preventing scandalization: there have been several instances in the Swedish Pirate Party where media caught wind of a conflict, sensationalized it in a typical tabloid fashion, at which point a normal organization would have capsized – but since everybody reading the stories were able to go to the source and read the actual and original exchange of words, there were no rumors and there was no “he said, she said”. Conflicts do not escalate beyond control when this transparency is in place.
Η διαφάνεια είναι επίσης αποτελεσματική στην πρόληψη δημιουργίας σκανδάλων: υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στο Σουηδικό Κόμμα των Πειρατών, όπου τα μέσα ενημέρωσης οσφραίνονταν τον άνεμο για να βρουν καταιγίδες σύγκρουσης, προσπαθώντας να τις λογικοποιήσουν με έναν τυπικό τρόπο, αυτόν του κίτρινου τύπου (της σκανδαλοθηρίας), σε τέτοιο σημείο που μια κανονική οργάνωση θα είχε ανατραπεί από αυτές - αλλά δεδομένου ότι όλοι όσοι διάβαζαν τις ιστορίες τους ήταν σε θέση να πάνε στην πηγή και να διαβάσουν εκεί την πραγματική και αρχική ιστορία με τις ανταλλαγές των συζητήσεων, δεν γεννιόντουσαν φήμες και δεν υπήρχε το γνωστό “αυτός μάλλον είπε έτσι και εκείνος μάλλον εννοούσε το άλλο”. Οι συγκρούσεις δεν κλιμακώνονται εκτός ελέγχου, όταν αυτή η διαφάνεια είναι παρούσα και υπαρκτή (στη θέση της και λειτουργεί κανονικά).
[0029]
Of course, this doesn’t mean every discussion over coffee or a drink must be recorded. That would create an untenable workload, and couldn’t be enforced anyway. But it does mean that work isn’t applied to keep some people away from information that is available to other people – so when discussions are held online, they remain recorded and they remain readable.
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε συζήτηση για τον καφέ ή το ποτό σας θα πρέπει ντε και καλά να καταγράφονται. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν αφόρητο φόρτο εργασίας, και δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το έργο εφαρμόζεται για να κρατήσει κάποιους ανθρώπους μακριά από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε άλλους ανθρώπους - έτσι όταν γίνονται συζητήσεις σε απευθείας σύνδεση (online), παραμένουν καταγεγραμμένες και παραμένουν και αναγνώσιμες.
[0030]

“Beware of he who would deny you access to information, for in his heart, he dreams himself your master.” — Commissioner Pravin Lal

"Πρόσεχε αυτόν που θα μπορούσε να σου αρνηθεί την πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί στην καρδιά του, ονειρεύεται τον εαυτό του, ως τον αφέντη σου." - Επίτροπος Pravin Lal

[0031]
In the few cases where secrets are kept, they are to protect the privacy of people in the swarm, and anybody can easily find exactly what information is kept secret – and more importantly, why it is kept secret, and who has the knowledge of it.
Στις λίγες περιπτώσεις όπου κρατούνται κάποια μυστικά, είναι για να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων μέσα στο σμήνος, και ο καθένας μπορεί εύκολα να βρει ακριβώς ποιες από τις πληροφορίες είναι κρυμμένο μυστικό - και το πιο σημαντικό, γιατί είναι κρυμμένο μυστικό, και ποιος είναι αυτός που τις γνωρίζει.
[0032]
An example of a legitimate secret in a swarm could be the identities of donors, in order to protect the donors and prevent conflicts of interest as people would consciously or subconsciously try to please the larger donors rather than work toward the overall goal of the swarm. The person administering the bank account and/or credit card records would know this, but would be tasked with keeping it to themselves.
Ένα παράδειγμα ενός νόμιμου μυστικού σε ένα σμήνος θα μπορούσε να είναι η ταυτότητα των δωρητών, προκειμένου να προστατευτούν οι χορηγοί και προληφθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς οι άνθρωποι συνειδητά ή και υποσυνείδητα, προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους μεγαλύτερους δωρητές και όχι να εργαστούν αφοσιωμένοι προς τον συνολικό στόχο του σμήνος. Το άτομο που διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς ή/και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, θα γνωρίζει τα στοιχεία, αλλά θα είναι επιφορτισμένο με την φύλαξή τους για να κρατά αυτή τη γνώση μόνο για τον εαυτό του.
[0033]
Last but not least, being fully transparent alleviates the problem in traditional chain-of-command structures where somebody in the middle may distort information passed up or down, either consciously or subconsciously, in the scenario where every link in the chain is an information bottleneck. By making all the information available to everybody, nobody will have the ability to distort it to parts of the organization. Conversely, nobody speaks for other people in a swarm, as everybody has their own voice. This prevents factionalization, as there aren’t any traditional middle managers who can set their own goals that conflict with those of the overall swarm.
Τελευταίο, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, είναι ότι η πλήρης διαφάνεια ανακουφίζει το πρόβλημα στις παραδοσιακές δομές τύπου ιεραρχικής ηγεσίας, όπου κάποιος που βρίσκεται ενδιάμεσα στην ιεραρχία, μπορεί να νοθεύσει τις πληροφορίες για περάσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα, σε ένα σενάριο όπου κάθε κρίκος στην αλυσίδα είναι μια δυσχέρεια στην ροή των πληροφοριών (information bottleneck). Κάνοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες σε όλους, κανείς δεν θα έχει τη δυνατότητα να τις στρεβλώσει σε κάποιο από τα τμήματα του οργανισμού (θυμηθείτε: το σμήνος δεν μια ιεραρχικά δομημένη αλυσίδα αλλά ένα σύννεφο). Αντίθετα, κανείς δεν μιλά για λογαριασμό κάποιον άλλων ανθρώπων (αντιπροσώπευση) μέσα σε ένα σμήνος, καθώς ο καθένας έχει τη δική του φωνή. Αυτό αποτρέπει την πολυδιάσπαση, καθώς δεν υπάρχουν παραδοσιακά μεσαία στελέχη που μπορούν να θέσουν τους δικούς τους στόχους που να συγκρούονται με αυτούς του συνολικού σμήνους.
[0034]
 
[0035]
SO YOU HAVE A PROVOCATIVE IDEA?
ΑΡΑ, ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΙΔΕΑ;
[0036]
You are probably reading this book because you have one or a couple of provocative ideas lurking in the back of your head, and are looking for ways to realize them. Here, then, comes the boring part of realizing them: have you done the math?
Διαβάζετε πιθανώς αυτό το βιβλίο, επειδή έχετε μια-δυο προκλητικές ιδέες που κρύβονται στο πίσω μέρος του μυαλού σας, και αναζητάτε τρόπους για να τις πραγματοποιήσετε. Εδώ, λοιπόν, έρχεται το βαρετό μέρος της υλοποίησης τους: έχετε κάνει τους υπολογισμούς;
[0037]
All swarms are a matter of quantity. Quantity of people. Like army ants in the Amazon rainforest, it is a matter of overpowering your opponents with sheer biomass through superior ability of organization and ability to channel volunteer energy – using your organizational agility to always be immensely stronger than your adversaries, whenever and wherever you choose to appear, just like the army ants overpower an opponent by their ability to quickly direct and relocate their local biomass advantage.
Όλα τα σμήνη είναι θέμα ποσότητας. Της ποσότητας των ανθρώπων (σε συνολικό αριθμό). Όπως και τα μυρμήγκια στρατιώτες στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, είναι θέμα να υπερνικήσετε τους αντιπάλους σας μέσω της απόλυτης βιομάζας, μέσω της ανώτερης ικανότητας όλης της οργάνωσης και με την ικανότητα να διοχετευτεί αυτή την ενέργεια των εθελοντών της - χρησιμοποιώντας την οργανωτική ευελιξία σας για να είστε πάντα πάρα πολύ ισχυροί από ότι είναι οι αντίπαλοί σας, όποτε και όπου κι αν επιλέξετε να εμφανιστείτε, ακριβώς όπως τα μυρμήγκια στρατιώτες εξουδετερώνουν έναν αντίπαλο με την ικανότητά τους να κατευθύνουν γρήγορα και να μεταφέρουν κατά τόπους το πλεονέκτημα της συγκεντρωτικής τους βιομάζας.
[0038]
So this is the first hurdle your idea must pass: are enough people affected by this idea, and can a large enough amount of people be energized to contribute to it in order to pass the critical threshold? Can the threshold be identified, and if so, how many people must get onboard for your idea to succeed?
Έτσι, αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να περάσει η ιδέα σας: είναι αρκετά τα άτομα που επηρεάζονται από αυτή την ιδέα, και μπορεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός (ποσότητα) ανθρώπων να ενεργοποιηθούν για να συνεισφέρουν σε αυτή, προκειμένου να περάσει το κρίσιμο όριο; Μπορεί το όριο αυτό να εντοπιστεί, και αν ναι, πόσοι άνθρωποι πρέπει να ανέβουν στο καράβι για να πετύχει η ιδέα σας;
[0039]
As we can see, this is where it gets a bit traditional. We must determine what the success criterion for the idea is. What event constitutes success, and what does it take to get there?
Όπως μπορούμε να δούμε, σε αυτό το σημείο είναι που γίνεται λίγο παραδοσιακό. Θα πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας για την ιδέα. Ποιο είναι το γεγονός που θα αποτελεί επιτυχία, και τι χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί;
[0040]
For a new political party like the Swedish Pirate Party, the success criterion is easy to determine: get elected. There are many small steps on the road there, of course, and many steps after that goal has been achieved (such as staying elected). But it gives us a tangible goal to work with.
Για ένα νέο πολιτικό κόμμα, όπως το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα, το κριτήριο επιτυχίας είναι εύκολο να καθοριστεί: να εκλεγεί. Υπάρχουν πολλά μικρά βήματα στο δρόμο για εκεί, βέβαια, και πολλά βήματα μετά την επίτευξη αυτού του στόχου που μένουν να επιτευχθούν (όπως το να παραμείνει εκλεγμένο). Αλλά αυτό μας δίνει έναν απτό στόχο για να εργαστούμε προς αυτόν.
[0041]
Let’s see how this goal breaks down.
Ας δούμε πώς αναλύεται αυτός ο στόχος.
[0042]
We would need activists in quality and voters in quantity. Politics, after all, is strictly a numbers game. It is a spectator sport performed in public.
Θα χρειαστείτε ακτιβιστές σε όρους ποιότητας και ψηφοφόρους σε όρους ποσότητας (εκλόγιμους και εκλογείς). Η πολιτική, τελικά, είναι αυστηρά ένα παιχνίδι αριθμών. Είναι ένα άθλημα με θεατές που εκτελείται σε δημόσια θέα (και η ομάδα καλή και το γήπεδο γεμάτο).
[0043]
In the case of the Pirate Party, the trigger for quantity was file sharing. In 2006, about 1.2 million citizens – voters – in Sweden were sharing culture and knowledge in violation of the copyright monopoly, and didn’t see anything wrong with that, but were still being actively demonized by the establishment.
Στην περίπτωση του Πειρατικού Κόμματος, το έναυσμα για την επίτευξη της ποσότητας, ήταν η κοινή χρήση αρχείων (file sharing). Το 2006, περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες - ψηφοφόροι - στη Σουηδία, μοιράζονταν τη γνώση και τον πολιτισμό, κατά παράβαση του μονοπωλίου των πνευματικών δικαιωμάτων, και δεν βλέπω τίποτα λάθος με αυτό, αλλά ήταν ακόμα ενεργή η δαιμονοποίηση τους από το καθεστώς.
[0044]
To get into Parliament, you need 225,000 votes. This meant that if just one-fourth of the people thus demonized were angry enough about it, and didn’t take that kind of treatment sitting down, then the Pirate Party would be in Parliament. That was our goal, posted on the very first day on the website: 225,000 votes. It was credible, it was tangible, it was inclusive, it was world-changing.
Για να μπούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να έχουμε 225.000 ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι αν μόνο το ένα τέταρτο των ανθρώπων που δαιμονοποιείτε, ήταν αρκετά θυμωμένοι γι' αυτό, και δεν έκαναν το είδος της θεραπείας τύπου “κάθομαι στα αυγά μου και δεν κάνω τίποτα για αυτό”, τότε το Κόμμα των Πειρατών θα μπορούσε να μπει στο Κοινοβούλιο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, δημοσιεύτηκε από την πρώτη ημέρα στον διαδικτυακό μας τόπο: (στόχος οι) 225.000 ψήφοι. Ήταν αξιόπιστος στόχος, ήταν απτός, ήταν χωρίς αποκλεισμούς, ήταν αλλάζω-το-κόσμο στόχος.
[0045]
Of course, there were other factors in society as well to this conflict, the underlying themes being freedoms of speech and expression as well as general net liberties. But if you start talking about abstract concepts, you’ll just have yawns among your prospective volunteers. We’ll need a large recruitment surface with concepts that are easy to relate to people’s everyday lives in order to grow the swarm to critical mass.
Φυσικά, υπήρχαν επίσης και άλλοι παράγοντες στην κοινωνία, σε αυτή μας τη σύγκρουση, τα βασικά θέματα ήταν, η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, καθώς και οι γενικές διαδικτυακές ελευθερίες. Αλλά αν αρχίσετε να μιλάτε για αφηρημένες έννοιες, θα εισπράξετε μόνο τα χασμουρητά από τους υποψήφιους εθελοντές σας. Θα χρειαστείτε μια μεγάλη επιφάνεια προσέλκυσης, με έννοιες που είναι εύκολο να συσχετιστούν με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ώστε να αυξηθεί το σμήνος σε μια κρίσιμη μάζα.
[0046]
Once inside the swarm, people and activists will strive to understand the concepts on a deeper level. We need that too. But the surface area of the swarm’s idea must be large enough to attain the sufficient quantity of people for success.
Μόλις βρεθούν μέσα στο σμήνος, οι άνθρωποι και οι ακτιβιστές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις έννοιες σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Το χρειαζόμαστε και αυτό, επίσης. Αλλά η έκταση της επιφανείας της ιδέας του σμήνους πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να αποκτηθεί η επαρκής ποσότητα των ανθρώπων για την επιτυχία.
[0047]
Your idea must be possible to break down into that kind of math. How many people engaged at a minimum level, equivalent to voting, buying a product, or signing a petition, do you need to succeed?
Η ιδέα σας πρέπει να είναι δυνατόν, να αντέξει σε αυτό το είδος των μαθηματικών. Πόσοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε ένα ελάχιστο επίπεδο, ισοδύναμο μιας ψηφοφορίας, της αγοράς ενός προϊόντος, ή της υπογραφής μιας διαμαρτυρίας, που χρειάζεστε για να πετύχετε;
[0048]
You need to identify the group of people affected in a positive direction by your provocative idea, estimate the size of that group, and then make an educated guesstimate as to what portion of this group may engage in the swarm at the lowest level of activation.
Θα πρέπει να προσδιορίσετε την ομάδα των ατόμων που να επηρεάζονται σε μια θετική κατεύθυνση από την προκλητική ιδέα σας, να εκτιμήσετε το μέγεθος της εν λόγω ομάδας, και στη συνέχεια να κάνει μια ακαδημαϊκή προσέγγιση ως προς το ποιο είναι το μέγεθος αυτής της ομάδας που μπορεί να λειτουργήσει ως σμήνος με το χαμηλότερο ικανό επίπεδο ενεργοποίησης.
[0049]
However, remember the scale of the quantities of people we’re talking about. Swarms typically engage hundreds of thousands of people, even millions. They’re operated and coordinated by some thousand people who contribute to the swarm in their spare time, and maybe – just maybe – there are one or two full-time people coordinating the bulk of it.
Ωστόσο, να θυμάστε το μέγεθος των ποσοτήτων των ανθρώπων για το οποίο μιλάμε. Στα σμήνη συνήθως εμπλέκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ακόμη και εκατομμύρια. Που λειτουργούν και συντονίζονται από μερικές χιλιάδες ανθρώπους που συμβάλλουν στο σμήνος στον ελεύθερο χρόνο τους, και ίσως - και ίσως μόνο - να υπάρχουν ένα ή δύο άνθρωποι πλήρους απασχόλησης, που συντονίζουν το μεγαλύτερο μέρος του.
[0050]
Your swarm may have lower requirements for success than engaging one million people, of course. Only you can know that. But at least, you need to take your best guess at the numbers.
Το σμήνος σας, φυσικά, μπορεί να έχει χαμηλότερες απαιτήσεις για την επιτυχία του από την εμπλοκή του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Μόνο εσείς μπορείτε να το ξέρετε αυτό. Αλλά τουλάχιστον, θα πρέπει να κάνετε την καλύτερη δυνατή σωστή εικασία σας, πάνω τους αριθμούς.
[0051]
This is hard, because best guesses are all you’ll ever get. For instance, a women’s rights party in Sweden – which is already among the most gender-equal countries in the world – potentially affects a full half of the voter base. But can you activate a large enough portion of those people on the idea of further equalization of the genders? (It was tried. It turned out that you couldn’t.)
Αυτό είναι δύσκολο, γιατί ακόμη και οι καλύτερες σωστές εικασίες είναι και το μόνο που θα πάρετε ποτέ, εικασίες. Για παράδειγμα, ένα κόμμα για τα δικαιώματα των γυναικών στη Σουηδία - η οποία παρεμπιπτόντως, είναι ήδη μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στα φύλα στο κόσμο - επηρεάζει δυνητικά ένα σχεδόν ολόκληρο μισό της βάσης των ψηφοφόρων. Αλλά μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων με μια ιδέα για περαιτέρω εξίσωση των δύο φύλων; (Δοκιμάστηκε. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορείτε.)
[0052]
In contrast, three years after launch, in 2009, the Swedish Pirate Party got 225,915 votes in the European Elections, securing its first seats. The math had checked out beautifully from my initial estimate of 225,000 votes.
Σε αντίθεση, τρία χρόνια μετά το ξεκίνημά μας, το 2009, το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα πήρε 225.915 ψήφους στις ευρωεκλογές, εξασφαλίζοντας τις πρώτες έδρες του. Τα μαθηματικά επαληθεύτηκαν με έναν όμορφο τρόπο, από την αρχική μου εκτίμηση για τον στόχο των 225.000 ψήφων.
[0053]
So for the rest of this book, we are going to take a hard look at your idea on how to form a swarm, and see what is required to realize it, the way the Swedish Pirate Party realized its success and started changing the world.
Έτσι, για το υπόλοιπο αυτού του βιβλίου, πρόκειται να ρίξουμε μια κριτική ματιά στην ιδέα σας, για το πώς να σχηματίσετε ένα σμήνος, και να δούμε τι χρειάζεται για να το συνειδητοποιήσουν οι εθελοντές, με το ίδιο τρόπο που το Σουηδικό Πειρατικό Κόμμα συνειδητοποίησε την επιτυχία του και άρχισε να αλλάζει τον κόσμο.
[0054]
We’ll start with looking at the launch moments of the swarm, and see how intense they can be, and discuss how a scaffolding of go-to people – officers – can be organized in order to enable the swarm all across the ground you intend to cover. We’ll be discussing techniques and methods for the swarm itself, even going down to practical things like handing out flyers, and how you teach people to hand out flyers effectively
Θα ξεκινήσουμε με την εξέταση στις πρώτες στιγμές της έναρξης του σμήνους, και να δούμε πόσο έντονες μπορεί να είναι, και να συζητήσουμε για το πώς μια κλιμάκωση με ενθουσιώδεις ανθρώπους - και στο κέντρο του σμήνους οι αφοσιωμένοι εθελοντές - μπορούν να οργανωθούν, ώστε να καταστεί δυνατό, το σμήνος να καλύψει όλη την περιοχή που σκοπεύετε να καλύψετε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους για το ίδιο το σμήνος, ακόμα και για απλά πρακτικά πράγματα, όπως το μοιραστούν φυλλάδια, καθώς και το πώς θα διδάξετε τους ανθρώπους για να μοιράσουν τα φυλλάδια, με αποτελεσματικό τρόπο.
[0055]
Going from there, we’ll take a closer look at how you can manage the day-to-day operations of the swarm – one portion classic project management, one large portion of wisdom about conflict resolution, and a portion of methods on preserving the swarm’s goals, culture, and values as it grows.
Πηγαίνοντας από εκεί και πιο πέρα, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς μπορείτε να διαχειριστείτε, μέρα με την μέρα, τις εργασίες του σμήνους - ένα κομμάτι κλασικής διαχείρισης έργου, ένα μεγάλο κομμάτι της σοφίας για την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και ένα κομμάτι των μεθόδων για τη διατήρηση του σμήνους στους στόχους του, την κουλτούρα του, και τις αξίες του, καθώς αυτό μεγαλώνει.
[0056]
Finally, we’ll take a look at how you use the resulting swarm organization to deliver those large-scale results that change the world, as well as what happens when you succeed too well.
Τέλος, θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματική οργάνωση του σμήνους για να φέρετε εις πέρας τα μεγάλης κλίμακας αποτελέσματα, εκείνα που είναι ικανά να αλλάξουν το κόσμο, καθώς επίσης και το τι συμβαίνει όταν τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά.
[0057]
But first things first. Let’s return to that provocative idea of yours, lurking in the back of your head, and discuss how we can begin realizing it.
Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα και με την σειρά. Ας επιστρέψουμε στην εν λόγω προκλητική ιδέα που έχετε, αυτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού σας, και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να την συνειδητοποιούμε (ή/και να την πραγματώνουμε).
[0058]
 
[0059]
This is the first chapter of Swarmwise, a book arriving this summer. Did you like it? It’s going to be free to share (it, like this excerpt, is CC-BY-NC), but you can also buy it hardcover.
Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο της σοφίας του σμήνους (Swarmwise), ένα βιβλίο που θα ολοκληρωθεί αυτό το καλοκαίρι (2013). Σου άρεσε; Θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για μοίρασμα (το βιβλίο, όπως και αυτό το απόσπασμα, είναι με άδεια CC-BY-NC), αλλά θα μπορείτε επίσης να αγοράσετε και ένα εκτυπωμένο αντίτυπο.
[0060]
 
[0061]

EXCERPT FROM UPCOMING BOOK

Swarmwise – Temp Cover

This is a part of the upcoming book Swarmwise, due in the summer of 2013. It is an instruction manual for recruiting and leading tens of thousands of activists on a mission to change the world for the better, without having access to money, resources, or fame. The book is based on Falkvinge’s experiences in leading the Swedish Pirate Party into the European Parliament, starting from nothing, and covers all aspects of leading a swarm of activists into mainstream success.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟ

Swarmwise  – Προσωρινό Εξώφυλλο

Αυτό είναι ένα μέρος του επερχόμενου βιβλίου “Η σοφία του σμήνους” (Swarmwise), αναμένεται για το καλοκαίρι του 2013. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο οδηγιών για την στρατολόγηση και καθοδήγηση δεκάδων χιλιάδων ακτιβιστών σε μια αποστολή για να αλλάξουμε το κόσμο προς το καλύτερο, χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε χρήματα, πόρους, ή φήμη. Το βιβλίο βασίζεται στις εμπειρίες του Rick Falkvinge που οδήγησε το Σουηδικό Κόμμα των Πειρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινώντας από το μηδέν, και καλύπτει όλες τις πτυχές για την καθοδήγηση ενός σμήνους με ακτιβιστές σε μια κυρίαρχη επιτυχία.

[0062]
 
[0063]

About The Author: Rick Falkvinge

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and is a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a tech entrepreneur background and loves whisky.

Σχετικά με τον συγγραφέα: Rick Falkvinge

Rick Falkvinge

Ο Rick είναι ο ιδρυτής του πρώτου Κόμματος των Πειρατών και είναι ένας πολιτικός ευαγγελιστής, που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη και το κόσμο για να μιλήσει και να γράψει για τις ιδέες μιας λογικής πολιτικής για την πληροφόρηση. Έχει ένα υπόβαθρο επιχειρηματία της τεχνολογίας και αγαπά το ουίσκι.

[0064]

(Προσθήκες από τους μεταφραστές):

Σχετικές αναφορές από άλλους, βίντεο από σχετική ομιλία του Rick πριν την δημοσίευση του 1ου κεφαλαίου για την “σοφία του σμήνους”, προηγούμενα άρθρα του Rick στο INFOPOLICY για το ίδιο θέμα (σχετικά με το swarmwise):


[0065]
Swarmwise

Book: Swarmwise. By Rick Falkvinge. 2013

"It is an instruction manual for recruiting and leading tens of thousands of activists on a mission to change the world for the better, without having access to money, resources, or fame. The book is based on Falkvinge’s experiences in leading the Swedish Pirate Party into the European Parliament, starting from nothing, and covers all aspects of leading a swarm of activists into mainstream success."

(http://falkvinge.net/2013/02/14/swarmwise-the-tactical-manual-to-changing-the-world-chapter-one/)

P2P Foundation
 
[0066]

(YouTube video, 00:55:30) re:publica 2012 - Rick Falkvinge - Working swarm-wise

re:publica 2012 - Rick Falkvinge - Working swarm-wise

Rick Falkvinge, swedish IT-entrepeneur and founder of the swedish Pirate Party talks about how to apply open source collaboration in order to change the ways of policy in the world.

Subtitles:

0:14 thank you for the instruction, thank you for inviting me here to republica's
0:17 actually section at first first time in a very long time in Berlin
0:21 so
0:24 I’m a politician
0:26 that took me a very long time to say but hey I'm a politician
0:30 today's topic is going to be how to apply an open-source collaboration
0:35 to changing policy in the world
0:38 we worked with open-source
0:40 and free software
0:42 for at least thirty years by now, right?
0:45 but, these principles, it turns out
0:47 can be applied
0:48 for much much larger things
0:51 and we've learned how to do that
0:53 that's what I’m here to share today
0:56 me twitter alias is falkvinge,
0:58 i loved seeing my name on twitter
1:00 regardless of whether it's bad good bad
1:03 any mention is better than no mention
1:05 for convenience is also in every slide if you should forget it
1:11 so, a quick introduction
1:14 how many in here have heard of the Swedish Pirate Party? Lets see showing hands
1:21 ok, when i do that,
1:23 when I do this talk in uh...
1:25 around the world that's usually between one-half and two-thirds
1:29 but here was practically everybody which was kind of expected actually
1:32 so just look
1:33 just for kicks in those
1:34 how many have heard of any other Swedish Parties
1:38 one, two, a few...
1:41 so yes scattered hands, like the rest of the world
1:45 and i think that's kind of fun because it shows just how much
1:49 a life style movement
1:52 this is
1:53 and people hear of it
1:55 even though we're fairly minor party in Sweden
1:58 people are heard of us when i speak in San Francisco when i speak any halfway
2:02 across the planet
2:07 so, a brief...
2:07 a very quick introduction is that we love the net
2:11 we love copying and sharing, we love civil liberties
2:15 people call us pirates for that, but rather than being a shade, which i think
2:19 is their intention, we decided to stand tall about it
2:21 and we've now been rewarded with to seats in European parliament
2:25 nineteen seats in German regional parliaments
2:28 almost two hundred seats on local councils across Europe
2:32 and we exist in fifty six countries at last count
2:38 so today's...
2:40 let today's
2:41 speech is going to be a little bit of
2:43 what experience
2:45 did we draw
2:46 on building, building activism
2:48 working swarmwise
2:51 compressing it
2:54 now compressing six years of pioneer organization theory into forty minutes
2:59 means that we are going to cover a lot of topics
3:02 and only cover the most important parts of those topics as we go here
3:07 but i can almost guarantee
3:10 that there's going to be something interesting here
3:13 for everybody because
3:14 we've learned so much in how you just change the world
3:20 but first
3:21 what is a swarm?
3:26 i see it as a new form uh... organization that's been enabled
3:31 by affordable mass communication
3:34 where somebody could
3:36 today somebody can organized hundreds of thousands of people
3:40 in their spare time from there kitchen
3:43 that was a physical impossibility
3:47 just ten years ago
3:49 it was not anywhere near reasonably possible
3:54 so
3:57 seen that
3:58 ordinary people can get this kinds of movements going
4:03 would we learn from that
4:06 some swarms a leaderless
4:08 like Anonymous
4:10 while they certainly can have an impact
4:12 i find
4:14 that a hybrid were you
4:15 mixing just a few percent
4:18 of people who take formal responsibilities
4:21 with a huge swarm of activists
4:24 can make the best difference
4:26 it also allows interface to the old
4:29 all kinds of organizations
4:31 as they look for something that resembles them
4:34 and if you have just an interface layer that does
4:36 then you can work with them
4:40 so that's how i see a swarm and the most important thing about it
4:44 the most important contrast
4:48 to old-style organizations
4:51 is that, in a swarm
4:52 the focus is on what everybody can do
4:56 all the time
4:58 in contrast if you're working in a corporation
5:01 or for a NGO
5:02 the focus is usually what people must do
5:05 or what they cannot do
5:08 here the focus is what everybody can do
5:11 so is a huge enabler
5:15 starting from the top, how do you bootstrapping a movement
5:19 safeguard something interesting you want to do
5:21 how do you do that
5:23 how do you go about
5:25 planting the seed
5:27 that becomes something that spreads to over fifty countries
5:33 hey takes place in parliaments
5:36 turns out it's not enough to be interesting, it needs to be three things
5:40 you need to be tangible credible an inclusive
5:45 and of course interesting
5:47 you need to be tangible
5:49 you need to be very clear about this is what we are going to accomplish
5:54 we are going to do this
5:57 and it has to be so clearly expressed that people will realize
6:02 if they are
6:04 going to spend their spare time
6:07 helping this goal succeed
6:09 exit coincides with their personal goals
6:11 that is the key to have the swarm to succeed
6:14 people must realize
6:16 that in hours spent in this swarm
6:19 helps their personal goals better
6:23 than if they have spent it on their own
6:26 you need to be credible
6:29 you need to show in the plan that this can be done
6:32 and you also need to reinforce that every single day we can't do this, we can
6:37 do this, we can do this, that's part of psychology
6:40 because usually a swarm forms around something
6:42 utterly impossible
6:45 if I’d say, if i told you guys seven years ago before the Pirate Party
6:49 that was started that
6:50 hey, let's let's form a new party that spreads over fifty countries and
6:54 changes the world
6:55 hey, what kind of idiots, they think, they can do that, right?
6:59 but turns out you can, turns out you can
7:03 this is where a have my,
7:05 my famous line and.., don't shoot for the moon,
7:09 that's be done all ready, shoot for mars
7:11 and show that you can do it
7:14 and you need to be inclusive
7:15 everybody needs to see immediately
7:19 that they contribute
7:21 to this project
7:23 and how they can do it
7:26 it's not enough to say that we're going to do this and you're welcome
7:29 we're going to do this period
7:31 you need to say
7:32 we are going to do this
7:34 and this is how you can help it make it happen
7:37 so look at a few,
7:39 once you've done that you just need publish this
7:42 publish your ideas
7:44 and will find its way to social news sites
7:47 you don't need to worry
7:48 about finding its way, if it's interesting enough
7:51 when i found in Swedish Pirate Party
7:54 i put up in
7:55 a really ugly website
7:57 with this kind of
7:57 with this kind of plan, and
8:01 I’ve mentioned it
8:01 once
8:03 in a chat channel
8:04 in a file-sharing lobby
8:06 just once
8:07 I wrote two lines, hey look
8:09 the pirate party has it's website up after new years
8:12 and the address, that was all the advertise that I ever did
8:15 the next day, it was on newspapers
8:17 and on the evening there was three hundred activists
8:19 more less, holding up their hands to me saying
8:22 give me something to do, I wand to be a part of this
8:25 so you also, speaking of activists, you also need the focal point
8:29 has in, if you wanna, if you want to be part of this, here is how you can
8:35 so looking at a couple of examples of how you do and don't do this
8:39 I’ve seen many
8:40 many initiatives to start up like this
8:44 essentially having a huge game of bullshit bingo
8:49 draws no interest whatsoever and after that people ask
8:52 ask them self’s, what did we do wrong? Why didn't draw any interest?
8:57 no, maybe that's because you're trying to raised quarterly profits by up to two
9:01 percent
9:02 you're not going to mars you not changing the world here
9:07 another example i see much too often is this kind
9:12 as in people just want to do something but they don't really know what, they
9:15 don't know how, and in particular
9:18 they're just thinking that something is fun
9:21 of course things should be fun, and I be returning to that but
9:27 you have to do your homework
9:29 when i started the Swedish Pirate Party
9:31 i knew that the maths was there
9:33 there were one point two million people sharing culture in Sweden
9:37 and they where be demandized
9:39 if one-fifth of those were angry enough
9:41 we have a new party in parliament, you need to do the maths
9:45 so a better example, it will something like this
9:49 we're going to create one million new TOR nodes
9:53 and we're gonna get
9:54 a TOR applied installed
9:56 in twenty five percent
9:58 of the installed browsers
9:59 by user count
10:01 this is doable
10:02 this would change the world
10:04 forever
10:06 this is totally dropkick
10:08 every politician's aspiration
10:11 of surveillance
10:13 forever
10:15 and it's completely doable
10:21 anybody is welcome to actually do this, by the way, i just use it as an example
10:27 so, how you then survive beyond the on rush of hundreds of activists
10:31 like i said, three hundred activists holding up their hands to me on the first day
10:34 how do you deal with that, obviously you can't talk to them one by one
10:38 so the only way to survive that
10:40 is to have themselves
10:42 organize into subgroups
10:44 i suggest thirty subgroups because of the magic number that I’ll be returning
10:47 to
10:48 seven thirty one hundred fifty are magic numbers
10:51 when it comes to the human psyche
10:53 and how we, how we are socially in groups, group signs
10:58 i suggest thirty
10:59 but the important thing is that we divided by geography
11:03 and I’ll be returning to that latter
11:06 so what should do
11:07 in
11:09 Germany you essentially have
11:12 you probably go about sixteen states
11:14 so I should I've say, up to thirty subgroups
11:18 do use see something that's natural
11:21 for the country where you start
11:25 and that's, that's how you drop,
11:27 that's how you just kick started
11:29 you let them self-organize, you just tell them to go there, go to the form of
11:34 yours geography
11:36 elected a leader, I don't care how, just elected a leader among yourselfs
11:40 and get that leader to come to me
11:44 that's the kick start
11:47 that's the easiest part
11:50 so how did we move on
11:51 you need to build the scaffolding of this swarm
11:53 you need to build
11:54 a hierarchy
11:56 of leaders
11:58 and many people, sort off,
12:00 pull back, at the sound of word, leaders
12:03 and it's important here that
12:04 these are not people that can't tell
12:07 the swarm what to do
12:09 these are people that are responsible for having this one functioning
12:13 so it's typically one to five percent
12:15 that
12:16 that there's a traditional hierarchy in the swarm
12:23 and, you need to use every geography so you start out
12:26 if you need to have a leader for Germany, one for Berlin, one for …
12:31 for example, in a,
12:34 in a geography tree
12:36 what that gives you
12:37 is the ability to partition the swarm
12:40 because once you hit
12:42 once you hit these size
12:45 number ceilings
12:47 this swarm can no longer grow
12:49 many many of these initiatives start out
12:52 then hit the magic number of thirty people in size a hundred and fifty
12:55 people in size
12:56 and can no longer grow
12:58 what this gives you
13:00 is the ability to work locally and still coordinate across the all entire
13:04 organization
13:08 and the most important thing their role is not managerial they don't get to
13:11 say
13:12 they don't get to tell people what to do
13:14 think of them as janitors
13:16 think of them as responsible for maintaining the swarm
13:20 think of them as responsible for making sure that
13:22 there are flyers their folders
13:25 there are things happening in the city
13:28 the actual activists
13:30 came come and join
13:35 i suggest you have building the geography tree, have got five sub geographies
13:38 per geography
13:40 as if you had
13:41 Berlin you'd have five geographies under that in the tree
13:44 the reason for that is that
13:46 that gives you so a group of seven people
13:49 leading that particular geography
13:53 your self your deputy
13:55 and those five
13:57 leaders under you
14:00 the reason I’m going for seven here
14:02 this is really a magic size
14:03 is that if you have work, tied working group larger than seven
14:07 it starts, it starts to breaking down
14:10 a group of eight will almost invariably fragmented to four plus four
14:15 seven is the largest size we can manage
14:18 the
14:20 the uh...
14:22 the next size is 30
14:24 which is a typical classroom
14:26 or for that matter, platoon
14:28 and the next size is one hundred and fifty which is a tribe size
14:32 that is how many where able to know by first name
14:36 and we returning to this, but these sizes
14:39 many many organizations
14:40 inform organizations hit these ceilings
14:44 and then are incapable of growing more
14:46 you need actively
14:48 break-up groups that hit the ceiling
14:50 for growth will be prevented
14:54 but, this leader tree grows dynamically just great the empty boxes
14:58 across the entire country
14:59 you might start,
15:00 you might start appointing very first leaders and they will start appointing
15:04 leaders in turn
15:05 for cities for city parts
15:08 and the first time you see somebody you've never heard of
15:10 becoming a leader in your organization
15:13 as is becoming responsible for a part of the city... it's, it's magical
15:17 because you know the system is working
15:21 you realize that something is going on here
15:23 and your building
15:24 something that goes beyond just your self
15:28 right, i mentioned those numbers already keep those in mind, in particular
15:33 they would, likely be an initial on an IRC channel or in a chat of some kind
15:37 with the first starters
15:39 once that channel hits one hundred and fifty people
15:42 you'll hit the first ceiling, that's the first time you need to break this up
15:47 regular meetings in cities
15:50 people meeting each other
15:52 is what builds an organization
15:54 and I’m not talking about protocol, I'm not talking about formal meetings
15:58 I’m talking about pizza and beer
16:00 don't over bureaucratized
16:04 you don't need protocols
16:06 you need to have people's face to names
16:09 and you need to have a smile with a handshake
16:13 which is again why
16:15 you benefit from dividing the swarm geographically
16:18 from the get go
16:21 when i have meetings at the party leader level i was very
16:24 adamant that
16:25 meetings are not work
16:29 meetings are
16:30 where you report on the work
16:32 that you've done between the meetings
16:37 so don't
16:39 go thinking that
16:40 as long as we just have meetings we are working that that's not the case
16:46 also I’m at a habit of saying that
16:48 we're meeting for exactly one hour
16:52 we're starting at eighty we're cutting off hard at nine, that mend two thing
16:56 a)
16:57 people could always plan for getting off at nine
17:00 so they could go whatever they want with the rest of the evening
17:03 and b)
17:05 whatever didn't get done
17:07 in one hour
17:08 wasn't important enough to get done at all
17:11 that creates a very hard prioritization and it stops people wasting
17:14 other people's time
17:15 so i suggest having a hard stop in every meeting
17:19 so once you
17:20 so once you've set up this boring
17:23 traditional hierarchy
17:25 the important stuff comes
17:26 as you let loose the actual swarm the tens of thousands of activists
17:31 the Swedish Pirate Party still have eighteen thousand of them
17:34 and the focus is
17:36 on what you can do always on what you can do
17:40 we have something called the three pirate rule
17:43 in sweden
17:46 and that means
17:47 that if three pirates are in agreement on something is beneficial
17:52 that means, beneficial for the pirate party
17:54 that means,
17:55 they have
17:57 greenlight
17:57 from the highest authority in the party to act in the party's name
18:02 traditional organizations would be
18:05 absolutely scared out of their witness
18:08 to get anonymous
18:10 people
18:11 just heads in the background this kind of empowerment
18:15 but guess what
18:16 i was a party leader for five years how many times how many times
18:20 do you think this was abused?
18:23 in full five years and across three elections
18:27 it was not abused once
18:31 not once
18:32 and we keep it in fifty thousand members
18:34 who all have this power
18:37 so that's a lesson if you let people step up the plates
18:40 they will accept
18:41 they would accept the responsibility
18:43 the comes with it
18:49 and diversity here is key to success
18:52 the important thing is that everybody's everybody in this swarm is different and
18:57 that is one of the best
18:58 assets the swarm has
19:01 we let people look at what other people are doing not just inside the
19:05 organization but outside, as well
19:08 we copy, we look at, hey (we saying) that was good, that was good
19:12 let's change it a little bit and then use it in our city
19:15 if you see a good poster being used in one city
19:17 you can see a sort of
19:19 organically flowing through more cities
19:22 without you, at the top
19:24 needing to do anything at all
19:26 it's part of the swarm culture
19:28 is part of
19:29 letting people observe, copy, remix, reuse
19:33 and perhaps, one very important aspect here is that, you provide the vision
19:36 this what we going here to accomplish

(to be continued....)
 
[0067]
.
 
[0068]
from INFOPILICY: the “Swarm Management” category, and other "swarm" articles
από το INFOPILICY: η θεματική κατηγορία “Διαχείριση Σμήνους, και άλλα άρθρα σχετικά με το "σμήνος"
[0069]
Selling Your Vision With A Swarm

Selling Your Vision With A Swarm

tag: Swarm Management

by Rick Falkvinge

People’s friends are better marketers than you, for the simple reason that they are those people’s friends, and you are not...
 
[0070]
My Plans For 2012

My Plans For 2012

tag: Swarm Management

by Rick Falkvinge

In 2011, I managed to transition from leader of a local Pirate Party to an international voice on information policy and civil liberties matters. These are my plans for 2012...
 
[0071]
This is What Democracy Looks Like

This is What Democracy Looks Like

tag: Activism

by Zacqary Adam Green

On the day the occupation of Wall Street began, one chant from the crowd stood out for me: “This is what democracy looks like!” In six simple words, it summed up what this revolutionary action was all about...
 
[0072]
Is Representative Democracy Sustainable?

Is Representative Democracy Sustainable?

tag: Corruption

by Zacqary Adam Green

Unrest is brewing in republics worldwide. As nations are ravaged by socioeconomic crises, the people no longer feel served by their elected officials. Is this a temporary hiccup, or an inevitable result of traditional representative democracy?...
 
[0073]
Swarmwise: What Is A Swarm?

Swarmwise: What Is A Swarm?

tag: Activism

by Rick Falkvinge

A Swarm is a new kind of organization, made possible by available and affordable mass communication. Where it used to take hundreds of full-time employees to organize 100,000 people, today that can be done — and is done — by somebody in their spare time from their kitchen...
 
[0074]
Swarmwise: Presenting Your Idea To The World

Swarmwise: Presenting Your Idea To The World

tag: Activism

by Rick Falkvinge

Ok, so you have an idea. How do you gather a swarm around it?...
 
[0075]
You Can Change The World

You Can Change The World

tag: Swarm Management

by Rick Falkvinge

You can change the world...
 
[0076]
The Swarm’s Activation Ladder

The Swarm’s Activation Ladder

tag: Swarm Management

by Rick Falkvinge

In any swarm, it is essential to know where the paths to individual success coincide with the success of the swarm’s mission, and to bring new recruits into alignment with one of these paths as soon as possible...
 
[0077]
A Swarm Can Only Grow On Its Edges

A Swarm Can Only Grow On Its Edges

tag: Swarm Management

by Rick Falkvinge

A swarm only grows on its fuzzy edge. At the swarm’s center, everybody is already involved at the highest level. This leads to an important insight: the people who are most active can’t recruit anybody to the swarm...
 
[0078]
Swarm Management

Swarm Management

tag: Swarm Management

by Rick Falkvinge

After nearly five years of leading the Swedish Pirate Party, the urge has come to start sharing what I have learned. Like I said in a radio show once: it is something of a challenge to organize fifty thousand individualists who distrust authority in a hierarchical command structure...
 
[0079]
.
 
[0080]
Swarm behaviour, from Wikipedia, the free encyclopedia
A flock of auklets exhibit swarm behaviour

Swarm behaviour, or swarming, is a collective behaviour exhibited by animals of similar size which aggregate together, perhaps milling about the same spot or perhaps moving en masse or migrating in some direction. As a term, swarming is applied particularly to insects, but can also be applied to any other animal that exhibits swarm behaviour. The term flocking is usually used to refer specifically to swarm behaviour in birds, herding to refer to swarm behaviour in quadrupeds, shoaling or schooling to refer to swarm behaviour in fish. Phytoplankton also gather in huge swarms called blooms, although these organisms are algae and are not self-propelled the way animals are. By extension, the term swarm is applied also to inanimate entities which exhibit parallel behaviours, as in a robot swarm, an earthquake swarm, or a swarm of stars.


From a more abstract point of view, swarm behaviour is the collective motion of a large number of self-propelled entities.(1) From the perspective of the mathematical modeller, it is an emergent behaviour arising from simple rules that are followed by individuals and does not involve any central coordination.


Swarm behaviour was first simulated on a computer in 1986 with the simulation program boids.(2) This program simulates simple agents (boids) that are allowed to move according to a set of basic rules. The model was originally designed to mimic the flocking behaviour of birds, but it can be applied also to schooling fish and other swarming entities.

 
[0081]