Sandbox: Στοχευμένες δράσεις για ενίσχυση διαφορετικών πτυχών του ανοιχτού στο νέο ΕΣΠΑ

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ένας από τους κύριους άξονες του ΕΣΠΑ (βλ. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 http://www.espa.gr/el/pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx ) είναι ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας δεν έχει ακόμα το εύρος και τις δυνατότητες να εφαρμόσει στοχευμένες δράσεις. Οι αρχές και οι θέσεις μας όμως στοχεύουν στην ενίσχυση της ανοιχτότητας τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό.

Μπορούμε όμως να προτείνουμε.


Το τι συμπεριλαμβάνεται σε ένα ΕΣΠΑ απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση και καθορίζεται από τις ανάγκες ανά τομέα. Με την μείωση των δημοσίων επενδύσεων, έγινε ακόμα πιο επιτακτικό να στοχεύσουμε τις δράσεις σε τομείς που αυτή τη στιγμή μένουν πίσω. Οι προτάσεις μας είναι:

1) Ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα στην γεωργία και την κτηνοτροφία, μπορούν να επωφεληθούν απο το ανοιχτό υλισμικό και τα ανοιχτά δεδομένα. Η μείωση κόστους παραγωγής που μπορεί να επιτευχθεί θα κάνει ελκυστική την επένδυση στην γεωργία, και ταυτόχρονα θα δώσει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο. (Νέο ΕΣΠΑ: 1.1.1.1 / 1.1.1.2)

2) Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες που θα καλύπτουν τον κύκλο εργασιών σε βασικά είδη επιχειρήσεων με την χρήση ανοιχτού λογισμικού.

3) Εφαρμογή τηλεμετρίας με ανοιχτό λογισμικό και ανοιχτά δεδομένα στις δημόσιες μεταφορές σε επίπεδο νομού και δήμου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4) Επέκταση της πύλης Ερμής για την συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής, πιστοποίησης εγγράφων και σταδιακή κατάργηση των εκτυπώσεων με αντικατάσταση τους σε ηλεκτρονικά αρχεία (πχ. όπως εφαρμόζονται τα ηλεκτρονικά παράβολα). Σταδιακά θα πρέπει να καταργηθεί/αντικατασταθεί οτιδήποτε σήμερα απαιτεί εκτύπωση σε χαρτί. Όπως έχει γίνει με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το taxis. Κάθε πολίτης θα μπορούσε να έχει μια ηλεκτρονική θυρίδα για τις συνδιαλλαγές του με τον δημόσιο τομέα. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (πιστοποιητικά, κτλ.) να αποκτήσουν ηλεκτρονική μορφή και η διακίνησή τους να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Χρειάζεται ο πολίτης κάποιο έγγραφο από μια δημόσια υπηρεσία; Τοποθετεί μια αίτηση στην ηλεκτρονική του θυρίδα (επιλέγοντας από έτοιμες λίστες το έγγραφο που θέλει) και η κατάλληλη υπηρεσία παραλαμβάνει και διεκπαιρεώνει την αίτηση του, το παραγόμενο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό τοποθετείται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη και πλέον αυτός μπορεί να το προωθήσει (πάλι ηλεκτρονικά) όπου χρειάζεται. Αυτή η διαδικασία θα καταργήσει σταδιακά όλη την γραφειοκρατεία και τις άσκοπες φυσικές μετακινήσεις των πολιτών από υπηρεσία σε υπηρεσία. Σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να εκτυπωθεί, αυτό θα μπορούσε να σταλεί και με κανονικό ταχυδρομείο στον πολίτη έπειτα από σχετική αίτηση του (αν δεν διαθέτει ο ίδιος εκτυπωτή). Τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) θα μπορούσε να είναι τα "one stop shops" μεταξύ πολίτη και δημόσιου τομέα. Σε αυτά οι πολίτες θα διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που δεν διαθέτουν υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτή. Όλη αυτή η διαδικασία θα προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μειώνοντας ταυτόχρονα, το κόστος λειτουργίας, τον χρόνο εξυπηρέτησης και την ταλαιπωρία των πολιτών. Σήμερα το ίδιο πιστοποιητικό (πχ. γέννησης) εκδίδεται ξανά και ξανά, ενώ θα μπoρούσε να εκδοθεί μια φορά και να υπάρχει στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη διαθέσιμο προς κάθε χρήση. Τα πιστοποιητικά που χρειάζονται επανέκδοση για την επικαιροποίηση τους, θα εκδίδονται ταχύτατα χωρίς να χρειαστεί ούτε ο πολίτης αλλά ούτε και η ανάλογη υπηρεσία/υπάλληλος να ξοδέψουν χρόνο για την έκδοσή του. Με την καθολική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και με την πάροδο του χρόνου, θα απαλείφονταν όλη η γραφειοκρατεία (το γνωστό σε όλους χαρτοβασίλειο). Βασικό κομμάτι για αυτή την διαδικασία είναι βέβαια και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση με την ψηφιοποίηση των σημερινών αναλογικών αρχείων (ληξιαρχεία, δημοτολόγια, αρχεία δημόσιων υπηρεσιών, κτλ.).


Sandbox προγράμματος