Τοπικά Γραφεία

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιφερειακά

Περιφερειακό Γραφείο Αττικής

Μαντώ Μαυρογένους 7 Αθήνα (http://peiratesattikis.wordpress.com/)

Περιφερειακό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

https://www.facebook.com/PP.CMP.GR

Περιφερειακό Γραφείο Αν.Μακεδονίας και Θράκης

http://www.facebook.com/groups/138768876288825/

Τοπικά

Τοπικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

https://www.facebook.com/pp.skg https://twitter.com/Peirates_skg

Τοπικό Γραφείο Χαλκίδας

https://www.facebook.com/PiratesOfEvia

Τοπικό Γραφείο Δράμας

https://www.facebook.com/groups/443513205678644/

Τοπικό Γραφείο Σύρου

https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasSyrouΟδηγίες για την ίδρυση τοπικού/περιφερειακού γραφείου


Για την ίδρυση τοπικού/περιφερειακού γραφείου απαιτείται έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Μπορείτε να ακολουθείτε το εξής πρότυπο, αν συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρ. 11 του Καταστατικού:

Προς την Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας
Οι κάτωθι υπογράφοντες, μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας από την Περιφέρεια/τον Δήμο [ταδε],
ζητούμε την ίδρυση Περιφερειακού/Τοπικού Γραφείου. Το γραφείο θα εκφράζει τις Αρχές του
Κόμματος Πειρατών Ελλάδας στην τοπική κοινωνία και θα ασχολείται ιδιαίτερα με τα τοπικά ζητήματα
καθώς και την υποστήριξη των Περιφερειακών/Δημοτικών Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη
του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.

Το γραφείο θα εκλέξει, το συντομότερο δυνατόν, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή / πενταμελή Διοικούσα
Επιτροπή, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τη  Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος, ακολουθώντας
διαδικασίες υποψηφιοτήτων και διαφάνειας αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για το Συνέδριο του  Κόμματος.

Τα μέλη:
(απαιτείται το 10% των μελών της περιφέρειας/δήμου ή τουλάχιστον 10 μέλη για περιφερειακό και 5 μέλη για τοπικό γραφείο)