Συνεδριάσεις & Αποφάσεις 2014

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έτος 2014

Ερώτημα μέλους **** *******

Σύμφωνα με την απόφαση με A/A 152/2014, η ΔΕ του επέλεξε δύο μέλη ως αντιπροσώπους ΠΕΙΡ για το PPEU. Θα ήθελα να γνωμοδοτήσετε πάνω στο αν είναι αρμόδια η ΔΕ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις ή το ΣτΜ είναι αυτό που πρέπει να τις πάρει, η έστω να ζητά κάποια γνωμοδότηση πριν από μία τέτοια σοβαρή κίνηση, όπως η εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.Ευχαριστώ εκ των προτέρων ******** ***********

Η Ε.Δ μετα απο διαβούλεση των μελών της κατέληξε ότι:

Η Δ.Ε. ως νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με το καταστατικό να λαμβάνει αποφάσεις αυτού του είδους και ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις όπως επί του προκειμένου θέματος που αφορά την εκπροσώπηση σε διεθνή οργανισμό. Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία με την απόφαση της Δ.Ε. που δεν μπορεί να επιλυθεί με κοινή συναίνεση, η Δ.Ε. υποχρεούται να θέσει την απόφαση της προς έγκριση από το ΣτΜ ακόμη και εκ των υστέρων, όπως οφείλει να προβεί και σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εφόσον η απόφαση της ακυρωθεί από το ΣτΜ.

Έκτακτη Συνεδρίαση Ε.Δ. 12/03/2014

Πρακτικά συνεδρίασης.

Παρόντες
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Ζολώτας Στράτος
Παπαναστάσης Γιάννης

Απών: Σιμιτός Παναγιώτης

Εξαιρείται της συνεδρίασης Χριστόφορος Προκοπίδης

Αίτημα μέλους

Παρακαλώ την Ε.Δ. να καλέσει το δυνατόν άμεσα τον chprokop να καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει εις βάρος της οικονομικής διαχείρισης του πρώην; Υπεύθυνου Οικονομικών του κόμματος omissman, με βάση τα οποία διατυπώνει επανειλλημμένα αιτιάσεις στο φόρουμ του κόμματος περί κακοδιαχείρισης, χωρίς να διευκρινίζει σχετικά. Εφόσον διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχουν τέτοια, παρακαλώ να γνωστοποιηθούν κατάλληλα σε όλα τα μέλη του κόμματος ώστε να αξιολογηθούν και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.Στην αντίθετη περίπτωση, (δηλαδή σε περίπτωση παντελούς έλλειψης πραγματικών στοιχείων) αιτούμαι να στοιχειοθετηθεί ερώτημα (βάσει του σχετικού άρθρου του καταστατικού) περί διαγραφής του chprokop από το κόμμα με την κατηγορία της συκοφάντησης μέλους (εν προκειμένω του omissman).Επικουρικά θα υπενθυμίσω ότι η τωρινή δεν είναι η ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική φορά που ο chprokop διατυπώνει στο φόρουμ του κόμματος παρόμοιες αιτιάσεις εις βάρος του υπεύθυνου οικονομικών omissman.Ανεξάρτητα από την έκβαση της όποιας διερεύνησης σχετικά με την κακοδιαχείριση οικονομικών που καταγγέλει ο chprokop, επιθυμώ επίσης η Ε.Δ. να κάνει ξεχωριστή σύσταση στο εν λόγω μέλος (chprokop) σχετικά με τον καινοφανή διαχωρισμό των μελών του κόμματος που επινόησε και διατυμπανίζει στο φόρουμ σε "Αθηναίους και Βορειοελλαδίτες", αν βέβαια ούτε και σ' αυτό το θέμα καταφέρει να στοιχειοθετήσει την όποια λογική μπορεί να το δικαιολογήσει.Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Με τιμή **** ********

Απάντηση Επιτροπής διαιτησίας

Η επιτροπή διαιτησίας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα μέλους, θεωρεί σκόπιμο να καλέσει τα δύο εμπλεκόμενα μέρη στην επόμενη συνεδρίαση της, στις 17/03/2014 και ώρα 22:00 στο mumble, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και το ζήτημα που έχει προκύψει να επιλυθεί κοινή συναινέσει. Το ΠΕΙΡ είναι ένας πολυσυλλεκτικός χώρος και οποιεσδήποτε διαφωνίες θα πρέπει να λύνονται στα πλαίσια της λογικής και της δημοκρατίας, χωρίς να χρειάζονται παρεμβάσεις από όργανα όπως η Ε.Δ. Η Ε.Δ. αποτελεί το τελευταίο μέσο επίλυσης διαφορών μεταξύ των μελών και ευελπιστεί ότι σε ένα κόμμα όπως το ΠΕΙΡ, τα μέλη διαθέτουν την στοιχειώδη πολιτική ωριμότητα να λύνουν τις όποιες διαφορές τους με συζήτηση και αμοιβαία κατανόηση και χωρίς την ανάγκη, άνωθεν αποφάσεων.

Για την Επιτροπή Διαιτησίας

Στράτος Ζολώτας
Γιάννης Παπαναστάσης
Αθανασόπουλος Παναγιώτης


Έκτακτη συνεδρίαση Ε.Δ. 19/03/2014

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Ε.Δ. στις 12/03/2014 μετά από αίτημα μέλους, η επιτροπή εξέδωσε την παρακάτω απόφαση:


Απάντηση Επιτροπής διαιτησίας

Όσον αφορά το ερώτημα του μέλους για τις αιτιάσεις περί κακοδιαχείρισης των οικονομικών του κόμματος, η Ε.Δ. καλεί οποιοδήποτε μέλος κατέχει τέτοια στοιχεία να τα καταθέσει ενώπιον του ΣτΜ, αλλιώς οποιεσδήποτε άλλου τέτοιου τύπου, αστήρικτες αιτιάσεις, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στα πλαίσιο των μυθευμάτων και συνομωσιών που ανήκουν στις συνήθειες αγαπημένων πρωην μελών που δεν είναι πια μαζί μας. Από την στιγμή που το "θιγόμενο" μέλος δεν έχει προσφύγει στην Ε.Δ. για προστασία του από συκοφαντίες, η Ε.Δ. θεωρεί οτι ακόμα και να κληθούν οι "εμπλεκόμενοι" σε απο κοινού διάλογο δεν θα προσφέρει κάτι στις κατεξοχήν πολιτικές ζυμώσεις που συμβαίνουν εντός του κόμματος. Τέλος, οι πολιτικές διαφωνίες των μελών, πολλές φορές με έντονο τρόπο και χαρακτηρισμούς, λύνονται μόνο μεταξύ των μελών και με δημοκρατικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου η Ε.Δ. δεν έχει λόγο να κάνει συστάσεις στα μέλη για ένα ζήτημα που αποδέχονται από κοινού ότι είναι πολιτικό.


Για την Επιτροπή Διαιτησίας

Στράτος Ζολώτας

Γιαννης Παπαναστάσης

Αθανασόπουλος Παναγιώτης