Συνεδριάσεις & Αποφάσεις 2013

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έτος 2013

Συνεδρίαση 22/1/2013

Συμμετέχουν: Ζολώτας Στράτος Προκοπίδης Χριστόφορος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Περαντζάκης Βασίλης Παπαναστάσης Ιωάννης

Προεδρεύει: Ζολώτας Στράτος

Τήρηση Πρακτικών: Περαντζάκης Βασίλης

Θέματα:

1. Συζήτηση για το καταστατικό 2. Χρήση συμβόλων και ονόματος του κόμματος χωρίς την έγκριση των μελών από ***** 3. Θέματα αδιαφάνειας 4. Δημόσια επιστολή μέλους *** 5. Αίτημα για έκπτωση και μη εκλογιμότητα μέλους... 6. Επανάληψη ψηφοφορίας

7. Αίτημα για έκπτωση και μη εκλογιμότητα μέλους *** 8. Ανοιχτή επιστολή για έκπτωση της ομάδας ΙΤ και μελών της ΙΤ από την ΕΔ.


Αναφορές σε προσωπικά δεδομένα δεν γίνονται στα πρακτικά: Θέματα 2,3,4,5,7,8.


Λήξη συνεδρίασης, 01:04

Αναλυτικά:


1) Αναβάλλεται για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Απόφαση 6/2013 - Επανάληψη ψηφοφορίας

2) Συζήτηση για την παρουσίαση της πλατφόρμας Ning ως επίσημης πλατφόρμας του κόμματος χωρίς να έχει ψηφιστεί. Το περιεχόμενο της επίσημης ιστοσελίδας του κόμματος (http://www.pirateparty.gr) άπτεται των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής. Ωστόσο σε καμία περίπτωση και για λόγους τήρησης της αρχής της ισότητας δεν πρέπει να προβάλλεται επιλεκτικά η δράση μελών ή οργανώσεων που προωθούν τις πειρατικές αρχές και το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα. Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες ΟΛΩΝ των μελών και φίλων του και δεν κάνει διακρίσεις. Με αυτό το σκεπτικό η πλατφόρμα ning δεν μπορεί να κρίνεται ξεχωριστά από άλλες αντίστοιχες προσπάθειες όπου αυτή τη στιγμή δεν έχουν θέση επίσημης πλατφόρμας, που μπορεί να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις Αρχές του κόμματος. Η ΔΕ είναι αρμόδια να κρίνει αν θα θέσει προς το ΣΤΜ ψηφοφορία για την επιλογή του ning ως επίσημη πλατφόρμα και κατ' επέκταση και την τοποθέτηση συνδέσμων στην αρχική σελίδα του κόμματος. (Απόφαση 6/2013)

Απόφαση 7/2013 - Αίτημα για έκπτωση και μη εκλογιμότητα μέλους ***

3) Η Επιτροπή Διαιτησίας θεωρεί ότι στο θέμα της χρηματοδότησης των "Friends of the Pirate Party of Greece", μέσω συνδέσμου από την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος, η οργάνωση θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία διαφάνειας που ακολουθείται από το κόμμα για τα δικά του οικονομικά. Διαφορετικά ο σχετικός σύνδεσμος προτείνεται να αφαιρεθεί και το θέμα προωθείται στην ΔΕ ως αρμόδια σύμφωνα και με το σκεπτικό της 6/2013. (Απόφαση 7/2013)

Απόφαση 5/2013 - Δημόσια επιστολή μέλους ***

4) Αποφασίστηκε ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ώστε να πάρει θέση και ο ίδιος. (Απόφαση 5/2013)


5) Αποσύρεται. Το μέλος που κατέβασε την πρόταση την απέσυρε.


Απόφαση 1/2013 - Επανάληψη ψηφοφορίας

6) α) Συζήτηση για το θέμα της ένστασης. Αποφασίζεται ότι η πρόταση για την επανάληψη της ψηφοφορίας δεν μπορεί να τεθεί, σύμφωνα με τον ισχύοντα και άρτι ψηφισθέντα Κανονισμό ψηφοφοριών στο φόρουμ, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Μεταφέρουμε την απόφαση στους διαχειριστές ψηφοφοριών για τις δικές τους ενέργειες. (Απόφαση 1/2013)

Απόφαση 2/2013 - Επανάληψη ψηφοφορίας

β) (http://pads.pirateparty.gr/p/epistoli_m ... psifoforia) Για τα σημεία 1,3,4,5 δεν τίθεται θέμα αντίφασης με τον κανονισμό ψηφοφοριών, όπως αυτός έχει εγκριθεί. Το 6 ακολουθήθηκε ακριβώς. Το 2 δεν στοιχειοθετεί ένσταση. (Απόφαση 2/2013)

Απόφαση 3/2013 - Αίτημα για έκπτωση και μη εκλογιμότητα μέλους ***

7) Κλήθηκε ο αποστολέας της επιστολής για να συζητήσουμε. Εξαιρέθηκε μέλος της ΕΔ από την απόφαση για την συζήτηση επί προσωπικού. Η Επιτροπή επιλήφθηκε του θέματος που προέκυψε μετά την επιστολή του ******** για έκπτωση του ******* και μετά την παρέμβασή της η διαφορά επιλύθηκε με την αμοιβαία αποδοχή της διαιτησίας από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η επιτροπή συμφώνησε να προτείνει μία διαδικασία όπου από κοινού θα προτείνουμε κανόνες για moderation του forum και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αντίστοιχα προβλήματα με χρήση κανόνων ή τεχνικών λύσεων. (Απόφαση 3/2013)

Απόφαση 4/2013 - Ανοιχτή επιστολή για έκπτωση της ομάδας ΙΤ και μελών της ΙΤ από την ΕΔ.

8) Η επιτροπή συνεδρίασε και ενημερώνει ότι η ομάδα IT είναι εθελοντική και δεν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης από αυτήν καθώς δεν αποτελεί αξίωμα. Για τον ίδιο λόγο δεν προκύπτει και αντίθεση ανάμεσα στην συμμετοχή στην ΙΤ και στην εκλεγμένη θέση της ΕΔ. Σχετικά με το μέλος **** δεν είναι πλέον εγγεγραμμένο οπότε η πρόσβασή του στο φόρουμ καθώς σε άλλα εργαλεία είναι περιορισμένη εκτός των ανοιχτών περιοχών. (Απόφαση 4/2013)

Έκτακτη Απόφαση 8/2013

Κατόπιν αιτήματος μέλους η Ε.Δ. αποφάσισε ομόφωνα ταπαρακάτω:

H Επιτροπή Διαιτησίας του Κόμματος Πειρατών Ελλάδος καλείτου εισηγητές της πρωτοβουλίας https://liquid.pirateparty.gr/issue/show/76.html,να αποσύρουν τις εισηγήσεις τους. Το πότε συνεδριάζει η Διοικούσα Επιτροπή τουκόμματος ορίζεται ρητά στο καταστατικό και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να γίνειμόνο στο Συνέδριο. Αν κάποια μέλη θέλουν να προτείνουν "άτυπη" αλλαγήτης συχνότητας των συνεδριάσεων, μπορούν να το κάνουν με απλό αίτημα προς τηνΔ.Ε. και μία ψηφοφορία για αυτό το θέμα δεν έχει νόημα ύπαρξης. Επίσης από τηνστιγμή που δεν υπάρχει τεχνικά δυνατός τρόπος απόσυρσης από τους διαχειριστέςτου LQFB, οι ίδιοι οι εισηγητές θα πρέπει να αποσύρουν τις πρωτοβουλίες τους.Θεωρούμε ότι τέτοια ζητήματα μπορούν να λύνονται με συζήτηση και αμοιβαίακατανόηση και "εκβιαστικές" ψηφοφορίες δεν έχουν καμία ουσία και δενπαράγουν αποτέλεσμα.


Σημείωση: Εξαιτίας του έκτακτου του θέματος η Ε.Δ.

αποφάσισε ομόφωνα μέσω email στην mailing list η οποία είναι ορατή από όσα μέληέχουν κάνει εγγραφή και η ομοφωνία των μελών της επιτροπής μπορεί ναεπιβεβαιωθεί από το αρχείο αυτής.

Στράτος Ζολώτας

Ιωάννης Παπαναστάσης

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Βασίλης Περαντζάκης

Χριστόφορος Προκοπίδης

Έκτακτη συνεδρίαση Ε.Δ. 6/2/2013

Απών Βασίλης Περαντζάκης

Απόφαση 8/2013

H Επιτροπή Διαιτησίας του Κόμματος Πειρατών Ελλάδος καλεί του εισηγητές της πρωτοβουλίας https://liquid.pirateparty.gr/issue/show/76.html, να αποσύρουν τις εισηγήσεις τους. Το πότε συνεδριάζει η Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος ορίζεται ρητά στο καταστατικό και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο στο Συνέδριο. Αν κάποια μέλη θέλουν να προτείνουν "άτυπη" αλλαγή της συχνότητας των συνεδριάσεων, μπορούν να το κάνουν με απλό αίτημα προς την Δ.Ε. και μία ψηφοφορία για αυτό το θέμα δεν έχει νόημα ύπαρξης. Επίσης από την στιγμή που δεν υπάρχει τεχνικά δυνατός τρόπος απόσυρσης από τους διαχειριστές του LQFB, οι ίδιοι οι εισηγητές θα πρέπει να αποσύρουν τις πρωτοβουλίες τους. Θεωρούμε ότι τέτοια ζητήματα μπορούν να λύνονται με συζήτηση και αμοιβαία κατανόηση και "εκβιαστικές" ψηφοφορίες δεν έχουν καμία ουσία και δεν παράγουν αποτέλεσμα.

Σημείωση: Εξαιτίας του έκτακτου του θέματος η Ε.Δ. αποφάσισε ομόφωνα μέσω email στην mailing list η οποία είναι ορατή από όσα μέλη έχουν κάνει εγγραφή και η ομοφωνία των μελών της επιτροπής μπορεί να επιβεβαιωθεί από το αρχείο αυτής.

Στράτος ΖολώταςΙωάννης ΠαπαναστάσηςΑθανασόπουλος ΠαναγιώτηςΒασίλης ΠεραντζάκηςΧριστόφορος Προκοπίδης

Επικυρώνεται η παραπάνω έκτακτη απόφαση.

Στράτος Ζολώτας

Χριστόφορος Προκοπίδης

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Παπαναστάσης Ιωάννης

Απόφαση 9/2013

Η Επιτροπή Διαιτησίας, αφού άκουσε τις εξηγήσεις του *************** σχετικά με το κείμενο που ανάρτησε στο Facebook και βρίσκεται στο viewtopic.php?f=140&t=3420 αποφάσισε με πλειοψηφία 3 προς 1 να ζητήσει από το μέλος να το αφαιρέσει άμεσα από όλα τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποίησε για την διάδοσή του, (π.χ Facebook) και να ενημερώσει για την πράξη του δημοσίως ή απευθείας την Ε.Δ. Το δικαίωμα της προσωπικής του γνώμης είναι σεβαστό από την στιγμή που δεν παραβιάζονται οι αρχές του κόμματος και δεν κατηγορούνται άλλα μέλη με εξωθεσμικό τρόπο. Η αντιπαράθεση πρέπει να είναι πολιτική και γι' αυτό υπάρχουν τα θεσμικά όργανα επίλυσης των διαφορών. Το μέλος μπορεί να ζητήσει την επίλυση οποιασδήποτε προσωπικής του διαφοράς με άλλα μέλη, μέσω της Ε.Δ. και επίσης μπορεί να απευθύνει τον πολιτικό του λόγο προς το ΣτΜ. Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων μέσω της αντιστοίχισης πραγματικών ονομάτων με ψευδώνυμα, αντιτίθεται στις αρχές του κόμματος, όπως επίσης και οι συκοφαντικές κατηγορίες για συνωμοσίες μελών με απώτερους σκοπούς. Σε περίπτωση μη ανάκλησης και ειλικρινούς μεταμέλειας, η Ε.Δ. θα συνεδριάσει εκ νέου για να αποφασίσει περαιτέρω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο μέλος ζητήθηκε ενώπιον της επιτροπής να πράξει τα παραπάνω αλλά δεν επέδειξε τέτοια διάθεση και επέμεινε στην θέση του.

Το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας Αθανασόπουλος Παναγιώτης που μειοψήφησε είχε την ακόλουθη γνώμη:

Για μένα προσωπικά δεν τίθεται θέμα παραμονής του*********** στο κόμμα , αφενός λόγω του κείμενου που ανάρτησε επί σειρά ήμερων στο Facebook αφετέρου από την έμμονη του σε συνομωσιολογικου χαρακτήρα σενάριά. Ο ********* έχει θέσει από μονός του εαυτόν έκτος κόμματος εμείς με την σημερινή συνεδρίασή άπλα καλούμαστε να το επικυρώσουμε. Όλοι έχουμε επιμέρους πολίτικες διάφορές με άλλα μέλη και τις εκφράζουμε στο φόρουμ και όχι μονό ,άλλα είναι άλλο αυτό και άλλο η προσπάθειά χλευασμού και κατασυκοφάντησης μελών του κόμματος σε όλο το φάσμα του ίντερνετ. Το μεγαλύτερο όμως ατόπημα που έκανε ο κύριος αυτός ήταν η δημοσιοποίησή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε μια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook και μάλιστα σε κοινή θέα. Εάν επιτρέψουμε στον ******* να παραμείνει εντός του κόμματος είναι σαν επιβεβαιώνουμε έστω εν μέρει ότι υπάρχει κάποιο ιερατείο που αποφασίζει κεκλεισμένων των θυρών την τύχη του κόμματος. Η ανάληψή δράσης , η λήψη οποιασδήποτε απόφασής, η εκκίνησή κάθε συλλογικής προσπάθειάς από την πλειοψηφία των μελών θα βρίσκει μπροστά της την άρνησή μια μικρής μερίδας που βλέπει φαντάσματα ή ανακαλύπτει εχθρούς παντού, μονό και μονό επειδή τυγχάνει να έχουν άλλη άποψή. Τελειώνοντας να προσθέσω μονό ότι δεν είναι κακό να έχεις φιλοδοξίες όπως ο ******* , είτε να γίνεις ευρωβουλευτής είτε οτιδήποτε άλλο , απέχει όμως παρασάγγας ο ευσεβής πόθος να υπηρετήσεις τους πολίτες από το να λοιδορείς και να συκοφαντείς πολίτικους αντίπαλους και πολύ περισσότερο μέλη του ίδιου του κόμματος σου ώστε να τους υποσκελίσεις.

Ευχαριστώ που ακούστηκα

Για όλα τα παραπάνω προτείνω την άμεση διαγραφή του από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Παπαναστάσης Ιωάννης

Προκοπίδης Χριστόφορος

Στράτος Ζολώτας

Έκτακτη συνεδρίαση Ε.Δ. 10/2/2013

Πρακτικά συνεδρίασης.

Έκτακτη Συνεδρίαση Ε.Δ. 10/02/2013

Απόντες Βασίλης Περαντζάκης Χριστόφορος Προκοπίδης

Απόφαση 10/2013

Αίτημα μέλους

Μετα απο την χθεσινη παραβιαση του PAD της συνεδριασης της δ.ε προσκαλω την ε.δ να ενεργοποιηθει και να ερευνηθει το γεγονος αυτο. Παρακαλω επισεις την ομαδα ι.τ. να μου σταλθουν (σαν μελος της δ.ε) το timeline των ι.π. των παραβρισκομενων χρηστων του PAD με αναλυτικη user-logs data για το συγκεκριμενο χρονικο διαστημα ολων των χρηστων του server. Foroum/liquid/redmine/irc/pad. Περα απο αυτο παρακαλω την ε.δ να διερευνήσει εαν το πρωην μελος της δ.ε *********εχει ξανα εγγραφει στο κομμα και ποτε εχει γίνει αυτο, επισεις ζητω να μαθω ποια η διαδικασια επαναγραφης και ποιος την διαχειριστηκε π.χ. ποιος ενημερωθηκε για αυτο. Δηλαδη ζητω να μαθω ολη την πορεια της επανένταξης του συγκεκριμενου ατομου ( και φυσικα και αν ειναι μελος του κομματος, γιατι δεν το γνωριζω επισημα) Την ερώτηση και αιτηση μου την στηρίζω στο ότι σαν μέλος της δ.ε. θα έπρεπε να είμαι /ειμαστε πληρης ενημερωμένος/οι για τα ονόματα των ατόμων τα οποια γράφονται και αποχωρούν από το κόμμα με εμπλοκη του γεγονος το οτι το συγκεκριμενο ατομο ειχε ανεβασει δημοσια σε πλατφοεμες οπως το FB και mumble τους κωδικους προσβασης ολων των επι αυτου διαχειριζωμενων εργαλειων του κομματος ωστε να υπαρξει μεγιστος κινδυνος για την ασφαλεια και την υπαρξη ψηφιακων δεδομενων. Προσωπικά ζητώ από την ε.δ. την άμεση εξέταση τον γεγονότων με στοχο την διαγραφή του μέλος ********* από το κόμμα τον πειρατών.

Απόφαση

Όσον αφορά τα δεδομένα πρόσβασης στο pad της συνεδρίασης της Δ.Ε., αφενός η Ε.Δ. δεν έχει λάβει γνώση για κάποια "παραβίαση", καθ' ότι η Δ.Ε. δεν έχει ανακοινώσει κάτι τέτοιο μετά την συνεδρίαση της, αφετέρου είναι στις αρχές του κόμματος η προστασία της ανωνυμίας των χρηστών στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου για οποιαδήποτε πλατφόρμα με ελεύθερη πρόσβαση (όπως το pads.pirateparty.gr) δεν νοείται δημοσίευση των logs. Η Ε.Δ. θεωρεί ότι κάνει ότι καλύτερο μπορεί για την προστασία των δεδομένων στις περιπτώσεις που έχει να κληθεί να αποφασίσει και θεωρεί ότι όλα τα μέλη θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένα σε αυτήν την κατεύθυνση. Με βάση τα παραπάνω το αίτημα για διερεύνηση και παράδοση στοιχείων καταγραφής, απορρίπτεται.

Για το δεύτερο σκέλος του αιτήματος που αφορά γνωστοποίηση εγγραφής μέλους αν και υπεισέρχονται και πάλι ζητήματα προσωπικών δεδομένων και διαφύλαξης αυτών, η Ε.Δ. δηλώνει αναρμόδια να παρέχει τέτοιες πληροφορίες. Η Δ.Ε. μαζί με τον υπεύθυνο οικονομικών έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχουν συμβατική υποχρέωση να τις παραδώσουν σε τρίτους. Το ΣτΜ εμπιστεύεται τους εκλεγμένους στην Δ.Ε. καθώς και τον υπεύθυνο οικονομικών για την ορθή διαχείριση αυτών των δεδομένων και για την αναφορά και χειρισμό οποιουδήποτε προβλήματος τα αφορά. Το μέλος, μπορεί να απευθυνθεί αρμοδίως στην Δ.Ε.

Απόφαση 11/2013

Αίτημα μέλους

Παρακαλώ θέλω επεξήγηση από την Ε.Δ. για το άρθρο 12 του καταστατικού για τις ομάδες εργασίας. Παρακάτω το άρθρο. Η διευκρίνηση που ζητάω είναι στο 12.1. 1) Λέει σκοπό παραγωγή πολιτικής. είναι το ίδιο δηλαδή που κάνει και μια επιτροπή προγράμματος? 2) Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.... Να διευκρινιστεί τι δράσεις και τι πρωτοβουλίες μπορεί να είναι αυτές? Δηλαδή μπορεί να είναι δελτία τύπου και καταγγελίες?

και επίσης μια πιο καλύτερη επεξήγηση του άρθρου 12.4

Λέει τα παραγόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή πρώτα γίνεται κάτι και μετά πάνε για έγκριση από το ΣτΜ για να υιοθετηθούν επίσημα?

Άρθρο 12. Ομάδες Εργασίας 12.1 Ομάδες Εργασίας μπορούν να σχηματίζονται από μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας με σκοπό την παραγωγή πολιτικής και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων. 12.2 Σε μια Ομάδα Εργασίας μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας επιθυμεί. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, εφόσον είναι ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Κόμματος που συμμετέχουν στην Ομάδα. 12.3 Κάθε Ομάδα Εργασίας είναι ελεύθερη να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της, αρκεί να είναι σύμφωνος με τις αρχές και το καταστατικό του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας και να συμφωνούν με αυτόν η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα. 12.4 Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τις Ομάδες Εργασίας υιοθετούνται από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος εφόσον εγκριθούν από το Σώμα των Μελών.

Απόφαση

1. Ο ορισμός της "Επιτροπής" δεν υπάρχει στο καταστατικό και αποτελεί σύμβαση μεταξύ των μελών για την διευκόλυνση τους. Όλες οι εθελοντικές δομές του κόμματος αποτελούν "Ομάδες" για το καταστατικό και ως εκ τούτου το ερώτημα του μέλους είναι άστοχο. Μία "επιτροπή" αποτελεί και αυτή μία "Ομάδα Εργασίας" και καλύπτεται από τα άρθρα του καταστατικού.

2. Αρμόδιο για την έγκριση ή όχι μίας δράσης είναι σε τελευταίο βαθμό το ΣτΜ και ως εκ τούτου η Ε.Δ. δεν μπορεί να προκαταβάλει τον ορισμό των εθελοντικών δράσεων των Ομάδων Εργασίας, γενικά. Εφόσον κληθεί να γνωματεύσει για την συμμόρφωση με το καταστατικό ή να αποφασίσει για την "εγκυρότητα" μιας δράσης θα πράξει επί συγκεκριμένου.

3. Και πάλι δεν μπορεί να δοθεί γενική απάντηση. Το ΣτΜ είναι αρμόδιο για να υιοθετήσει οτιδήποτε παράγεται από εθελοντικές ομάδες εργασίας. Η Ε.Δ. εφόσον κληθεί θα πρέπει να είναι επί συγκεκριμένου θέματος.

Απόφαση 12/2013

Αίτημα μέλους

1.Subject: Μαζικές εγγραφές Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε γιά τη περίεργη σύμπτωση εγγραφής μελών στο κόμμα και στο φόρουμ. Το θέμα είναι εδώ https://pirateparty.gr/forum/viewtopic.php?f=162&t=3556 Παρακαλώ όπως ελεγχθεί το log file της 31/1 και άλλων ημερομηνιών για να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για αυτόνομους χρήστες και αν όχι να δωθεί εξήγηση για τη μαζική εγγραφή, επίσης να ερωτηθεί ο υπεύθυνος οικονομικών σχετικά με το τρόπο πληρωμής των συνδρομών των εγγραφέντων.

Ευχαριστώ πολύ

Χαίρετε κύριοι Εμαθα εχθές από ποιόν έγιναν οι εγγραφές. Το θέμα είναι όταν αυτοί οι νέοι εγγραφέντες ψηφίζουν, από που θα ψηφίζουν? αν στις ψηφοφορίες συνδέονται από την ίδια ip, πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα . Επίσης αν η πιστοποίηση έχει γίνει από ΚΕΠ ή από ΜΕΛΟΣ της ΔΕ παίζει μεγάλο ρόλο, σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να γίνει από ΚΕΠ. 2. Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε σχετικά με τις κατηγορίες γιά απάτη και υπέρ τιμολόγηση στο κόστος εκτύπωσης από το τυπογράφο, από το μέλος μας ********************.

https://pirateparty.gr/forum/viewtopic. ... 100#p48908

Απόφαση

1. Η ταυτοπροσωπία μέσω μέλους της Δ.Ε. δεν περιορίζεται από το καταστατικό μιας και η Δ.Ε. είναι υπεύθυνη για την έγκριση των εγγραφών των νέων μελών. Η πιστοποίηση μέσω ΚΕΠ προβλέπεται για την διαδικασία της εγγραφής με αλληλογραφία.

2. Οποιαδήποτε καταγγελία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία. Για ότι αφορά τις πληρωμές του κόμματος και τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, αρμόδιος για να απαντήσει είναι ο υπεύθυνος οικονομικών μέσω αιτήματος προς την Δ.Ε.

Σημείωση: Όσον αφορά την απόφαση 9/2013 η Ε.Δ. θα επανέλθει εντός 48 ωρών.

Στράτος Ζολώτας

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Παπαναστάσης Γιάννης

Απόφαση 13/2013

(Συνέχεια της απόφασης 9/2013)

Η Ε.Δ. μετά την νέα επιστολή του μέλους Yiannis Motsakos και εφόσον οι εκκλήσεις της για ανάκληση των συκοφαντιών που απηύθυνε προς το σύνολο του κόμματος δεν εισακούστηκαν είναι αναγκασμένη να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την πολιτική διαφορετικότητα αυτού απέναντι στην δημόσια διαστρέβλωση της εικόνας του, ακόμη και από μέλη. Οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές και προς τις δύο κατευθύνσεις και όποιο μέλος θεωρεί ότι δεν εκφράζεται από τις αρχές και την πορεία του κόμματος είναι ελεύθερο να το εκφράσει με την πολιτική πράξη της αποχώρησής του. Η συνομωσιολογία, η προσωποποίηση των ιδεολογικών διαφορών και η ασέβεια προς τις ψηφισμένες αρχές του κόμματος δεν αποτελούν υγιή πολιτική δράση, αλλά παλαιοκομματικές νοοτροπίες που δεν αρμόζουν σε μέλη του ΠΕΙΡ. Αν και το καταστατικό δίνει το δικαίωμα στην Ε.Δ. να διαγράψει κάποιο μέλος, δηλώνουμε την ιδεολογική μας διαφορά με αυτόν τον τρόπο επίλυσης πολιτικών διαφορών, ιδίως μάλιστα στην απαρχή της πολιτικής μας προσπάθειας. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε στις ελάχιστες ενέργειες διαφύλαξης της πολιτικής κουλτούρας του κόμματος και υπεράσπισης των μελών μας. Ως εκ τούτου η Ε.Δ. αποφασίζει τη στέρηση εκλογιμότητας του μέλους Yiannis Motsakos στα θεσμοθετημένα όργανα του κόμματος έως και το τρίτο τακτικό συνέδριο καθώς και τον αποκλεισμό του από τις λίστες του κόμματος ως υποψήφιου μέχρι τις επόμενες εκλογές (εθνικές, δημοτικές ή/και Ευρωεκλογές). Τέλος, καλεί το μέλος, προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα ψήφου, να καταθέσει εκ νέου την συνδρομή του ως ελάχιστο δείγμα καλής θέλησης προς το κόμμα στο οποίο επιλέγει να παραμείνει.

Τρεις ψήφοι (3)

Στράτος Ζολώτας

Χριστόφορος Προκοπίδης

Βασίλης Περαντζάκης


Δεν τίθεται θέμα παραμονής του Yiannis Motsakos στο κόμμα , αφενός λόγω του κείμενου που ανάρτησε επί σειρά ήμερων στο Facebook αφετέρου από την έμμονη του σε συνομωσιολογικου χαρακτήρα σενάριά. Ο Yiannis Motsakos έχει θέσει από μονός του εαυτόν έκτος κόμματος εμείς με την σημερινή συνεδρίασή άπλα καλούμαστε να το επικυρώσουμε. Όλοι έχουμε επιμέρους πολίτικες διάφορές με άλλα μέλη και τις εκφράζουμε στο φόρουμ και όχι μονό ,άλλα είναι άλλο αυτό και άλλο η προσπάθειά χλευασμού και κατασυκοφάντησης μελών του κόμματος σε όλο το φάσμα του ίντερνετ. Το μεγαλύτερο όμως ατόπημα που έκανε ο κύριος αυτός ήταν η δημοσιοποίησή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε μια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook και μάλιστα σε κοινή θέα. Εάν επιτρέψουμε στον Yiannis Motsakos να παραμείνει εντός του κόμματος είναι σαν επιβεβαιώνουμε έστω εν μέρει ότι υπάρχει κάποιο ιερατείο που αποφασίζει κεκλεισμένων των θυρών την τύχη του κόμματος. Η ανάληψή δράσης , η λήψη οποιασδήποτε απόφασής, η εκκίνησή κάθε συλλογικής προσπάθειάς από την πλειοψηφία των μελών θα βρίσκει μπροστά της την άρνησή μια μικρής μερίδας που βλέπει φαντάσματα ή ανακαλύπτει εχθρούς παντού, μονό και μονό επειδή τυγχάνει να έχουν άλλη άποψή. Τελειώνοντας να προσθέσουμε μονό ότι δεν είναι κακό να έχεις φιλοδοξίες όπως ο Yiannis Motsakos, είτε να γίνεις ευρωβουλευτής είτε οτιδήποτε άλλο , απέχει όμως παρασάγγας ο ευσεβής πόθος να υπηρετήσεις τους πολίτες από το να λοιδορείς και να συκοφαντείς πολίτικους αντίπαλους και πολύ περισσότερο μέλη του ίδιου του κόμματος σου ώστε να τους υποσκελίσεις. Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε την άμεση διαγραφή του από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Δυο ψήφοι(2)

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Παπαναστάσης Γιάννης


Η πλειοψηφούσα πρόταση είναι άμεσα εκτελεστέα και θα επικυρωθεί τυπικά στην επόμενη συνεδρίαση της Ε.Δ.. Παρακαλούμε την Δ.Ε. και τον υπεύθυνο οικονομικών για τις ενέργειες τους.

Έκτακτη συνεδρίαση Ε.Δ. 14/2/2013

Παρόντες Προκοπίδης Χριστόφορος

Παπαναστάσης Ιωάννης

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Ζολώτας Ευστράτιος

Απών Βασίλης Περαντζάκης

Απόφαση 14/2013

Μετά τη δημοσίευση του παρακάτω κειμένου από το μέλος της ΔΕ Μαριόττι Γιώργου (...) και το σάλο που προκλήθηκε τόσο στο Κόμμα όσο και στο Διαδίκτυο, συγκλήθηκε εκτάκτως η Επιτροπή Διατησίας για να αποφασίσει για το θεμα της παραμονής ή μη του ανωτέρω στις τάξεις των ΠΕΙΡ. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά πληρεί όλα τα στοιχεία του 3.14 του Καταστατικού.

Το μέλος Γιώργος Μαριόττι χρησιμοποιώντας δημόσια μέσα και όχι θεσμικές διαδικασίες τις οποίες έχει ψηφίσει και έχει δηλώσει την συμμόρφωση του σε αυτές, έβλαψε το κόμμα και τα μέλη του, θεωρώντας ότι ασκεί το δικαίωμά του για ελεύθερη έκφραση. Η διαστρέβλωση της προσπάθειας που κάνουν τα μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, παρ' όλα τα προβλήματα και τις αντιθέσεις, αποτελεί μέγιστη προσβολή για το κόμμα και τα μέλη του και όποιος αισθάνεται ότι δεν ανήκει σε αυτόν τον χώρο, έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει. Το μέλος αντίθετα επέλεξε την συκοφαντία και τον χαρακτηρισμό άλλων πειρατών ως προδοτών. Προσυπέγραψε το επίσης δυσφημιστικό για το κόμμα κείμενο άλλου μέλους μη σεβόμενος την απόφαση της Ε.Δ. αλλά και την εκκρεμή ψηφοφορία από το ΣτΜ, παραβιάζοντας την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη καταστατική αρχή. Σε συνδυασμό και με προηγούμενες ενδείξεις ασεβούς προς το σώμα συμπεριφοράς, η Επιτροπή Διαιτησίας αποφασίζει με 4 ψήφους και με την σύμφωνη γνώμη του μέλους που απουσιάζει, όπως εκφράστηκε σε email στην mailing list της Ε.Δ., την οριστική διαγραφή του Γιώργου Μαριόττι από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας. Η απόφαση αυτή μας λυπεί ιδιαίτερα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι από το καταστατικό να προστατεύσουμε την εικόνα του κόμματος και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της συλλογικής προσπάθειας. Τελικός κριτής, εφόσον το θελήσει, είναι μόνο το ΣτΜ.

Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Παπαναστάσης Γιάννης

Στράτος Ζολώτας

Χριστόφορος Προκοπίδης


Συνημμένα:

Email Βασίλη Περαντζάκη στην mailing list της Ε.Δ.

Λόγω έκτακτων υποχρεώσεων δεν θα μπορώ να βρίσκομαι στην συνεδρίαση απόψε, οπότε ενημερώνω τα μέλη της ΕΔ σχετικά με την δική μου γνώμη πάνω στο θέμα που έχει προκύψει με τον κ.Μαριότι.

Θεωρώ ότι η συμπεριφορά του κυρίου Μαριότι μέσα στο κόμμα ζημιώνει όλους μας πλέον. Ενώ είχε ξεκινήσει με πολύ καλά δείγματα γραφής, οι συνεχείς του προσπάθειες να ποδηγετήσει το κόμμα με βρίσκουν παντελώς αντίθετο

Η δε τελευταία του πράξη να δυσφημίσει το κόμμα με τα γραφόμενά του, θεωρώ ότι είναι άμεση παραβίαση του άρθρου 3.14 του καταστατικού και συγκεκριμένα του “η συμπεριφορά του μέλους δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στο εσωτερικό του κόμματος ή σε μέλη ή βλάπτει την εικόνα του κόμματος”.

Οι δικαιολογίες του κυρίου Μαριότι σχετικά με την συμπεριφορά του, όχι μόνο δεν με έπεισαν, αλλά αντιθέτως εξαφάνισαν κάθε ίχνος εμπιστοσύνης που του είχα. Αν η θέση του δεν ήταν στην Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να ζύγιζε λιγότερο το γεγονός αυτό, αλλά τώρα βαραίνει ιδιαιτέρως.

Για αυτούς τους λόγους προτείνω στην επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8.3.3 και το άρθρο 3.14 του καταστατικού την διαγραφή του από το κόμμα και εφ' όσων υπάρξει σχετική απόφαση, την ενεργοποίηση του άρθρου 6.2. ώστε η απόφαση αυτή να επικυρωθεί από το Σώμα των Μελών.

Ευχαριστώ,

Βασίλης Περαντζάκης Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013


Κείμενο Μαριόττι

Βίντεο-Παραιτήθηκε από τους "Πειρατές"

Παραιτήθηκε από τη Διοικούσα επιτροπή του κόμματος των πειρατών ο Μιχάλης Πετρόπουλος. Ο κ. Πετρόπουλος, όπως θα ακούσετε στο βίντεο, η διαφωνία του δεν έχει να κάνει με το ιδεολογικό σκέλος, αλλά με το επίπεδο και την ποιότητα της διαφωνίας. Ο παραιτηθείς κάνει λόγο για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές στελεχών του κόμματος, για αργόσχολους και για ..."ξερόλες". Ενδεικτική των κραδασμών στο κόμμα των Πειρατών είναι και η επιστολή του Γιώργος Μαριόττι, μέλους της Διοικούσας Επιτροπής.

Αγαπητέ πειρατή..

το κόμμα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Πιστεύω το κείμενο του αποχωρούντα Μιχάλη Πετρόπουλο και του Γιάννη Μοτσάκου καταγράφουν λεπτομερές τα συμβάν στον ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟ χώρο.

Δυστυχώς το κόμμα των πειρατών Ελλάδας προτρέχει να γίνει ένα κόμμα συγκεκριμένων... και όχι όπως ξεκίνησε για όλους.

Το lobby του σουηδικού κόμματος έχει καταλάβει το καράβι και διώχνει με τον τρόπο του κάθε πραγματικό πειρατή από το σκάφος.


Προσωπικά διαμαρτύρομαι σε όλη αυτήν την κατάσταση με την στάση ψήφου εκ μέρος μου .

Δηλαδή η ψήφος μου θα είναι λευκή σε όλες της ψηφοφορίες των ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ της Δ.Ε.

θεωρώ ότι η διοικούσα επιτροπή έχει κατεβάσει το κεφάλι και το χώνει στην άμμο προκειμένου να μην εμπλακεί σε πόλεμο, ο οποίος όμως έχει ήδη ξεκινήσει και εναντίον της. Είμαι απογοητευμένος από την Δ.Ε. επειδή γνωρίζω ότι βλέπει τι γίνετε και δεν κάνει κάτι να αποτρέψει καταστάσεις, όχι μόνο των επιθέσεων αλλά και καταστάσεων αμηχανίας και προσανατολισμού του κόμματος.

Λυπάμαι πολύ αλλά δεν υποστηρίζω πια με οποιαδήποτε κίνησή μου την παράδοση του κόμματος στο σουηδικό lobby.

Και προσπαθώ με την στάση μου να δείξω σε πολλούς που έχουν απελπιστεί και μου στέλνουν προσωπικά μηνύματα ότι δεν είναι μόνοι!

Το κόμμα ήταν και θα είναι για όλους. Εάν όχι εδώ ίσως κάπου αλλού! Η πραγματική πειρατεία ξεκινά ένα "step" πιο πίσω (όπως πολύ ωραία το διατύπωσε ο Κότσος πριν λίγες μέρες στο mumble) είμαστε Έλληνες είμαστε Ελλάδα με τον "δικό μας" τρόπο και λόγο ζωής με τα "δικά μας" προβλήματα.

Όσοι "οικονομικά και ιδεολογικά βολεμένοι" θέλουν κάτι άλλο θα το βρούνε στην Σουηδία!

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ!

ΥΓ.

Η προδοσία της πατρίδας έχει πολλά πρόσωπα

Γιώργος Μαριόττι "

Πηγή:pressfreedotnet.blogspot.de


Απόφαση 15/2013

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις 6.4 και 4.5 του Καταστατικού και τον Κανονισμό Ψηφοφοριών του Σώματος των μελών, όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει, κρίνουμε κατά πλειοψηφία (τέσσερα μέλη) ότι για τη διαδικασία της προσωρινής αναπλήρωσης δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη 4.12 για την μυστικότητα της ψήφου. Η διαδικασία αυτή που επιτρέπει κατʼ εξαίρεση και για μικρό μόνο διάστημα (ως το επόμενο Συνέδριο) την προσωρινή αναπλήρωση μέλους συλλογικού οργάνου από το Σώμα των μελών πρέπει να είναι άμεση και να ακολουθεί την ηλεκτρονική διαδικασία που το ΣτΜ έχει υιοθετήσει. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ακυρώνει τον ειδικό αυτό κανόνα, που αποτελεί και στοιχείο Δημοκρατίας (χωρίς το στοιχείο της μυστικότητας για λόγους ταχύτητας, αλλά και διαφάνειας).

Μειοψήφησε ένα μέλος, ο Βασίλης Περαντζάκης, που έχει την ακόλουθη γνώμη: Θεωρώ ότι η φράση "Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων" είναι ασύνδετη από τον χρόνο και τον χώρο της ψηφοφορίας. Οπότε είναι πάντα μυστική.

Πρακτικά της απόφασης είναι διαθέσιμα στο Κουμπάσο (https://teams.pirateparty.gr/issues/382) καθώς και στην λίστα της Ε.Δ.

Πρακτικά Κουμπάσο

Ερμηνεία 4.5 και 4.12 Προστέθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 6 ημέρες. Ενημερώθηκε πριν από 1 ημέρα. Κατάσταση:Χρειάζεται επιβεβαίωσηΕκκίνηση:16/05/2013Προτεραιότητα:ΆμεσηΠροθεσμία:Ανάθεση σε:Επιτροπή Διαιτησίας% επιτεύχθη: 0% Κατηγορία:-Στόχος έκδοσης:-

Περιγραφή Ερμηνεία των άρθρων 4.5 και 4.12 του καταστατικού όσον αφορά την μυστικότητα της ψήφου στην προσφυγή στο ΣτΜ για αναπλήρωση μέλους της Δ.Ε. 4.5 Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτό αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά εκλογής. Η αναπλήρωση επιτρέπεται για μέχρι τρία μέλη, ενώ σε περίπτωση περισσότερων παραιτήσεων η Διοικούσα Επιτροπή ή η Επιτροπή Διαιτησίας, εφ’ όσον η Επιτροπή Διαιτησίας δεχθεί σχετική αναφορά από οποιοδήποτε μέλος του κόμματος, προσφεύγουν στο Σώμα των Μελών για προσωρινή αναπλήρωση ή στο Συνέδριο για μόνιμη αναπλήρωση. 4.12 Η ψήφος στα συνέδρια και τις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων ή όταν αυτό έχει εκ των προτέρων αποφασιστεί. Η συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνίας, ή τηλεδιάσκεψης, είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, εκτός από τις ψηφοφορίες στο Συνέδριο.

Subtasks

Σχετικά θέματα

Ιστορικό

 1. 1 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 5 ημέρες

Να το δούμε λίγο άμεσα;

 1. 2 Ενημερώθηκε από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ πριν από 5 ημέρες

το θεμα ειναι φως φαναρι. μυστικοτητα της ψηφου μονο σε συνεδρια. η προσωρινη αναπληρωση ειναι εκτακτη διαδικασια. η διαδικτυακη ψηφοφορια σε καμια περιπτωση δεν ειναι συνεδριαση συλλογικου οργανου. ειναι μονο ψηφοφορια. το 4.12 δεν μπορει να τυχει εφαρμογης.

 1. 3 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 5 ημέρες

Εγώ συμφωνώ με τον Χριστόφορο. Ας πείτε και οι άλλοι. Καλό είναι να έχουμε άποψη όλοι σε αυτό θέμα.

 1. 4 Ενημερώθηκε από τον Ιωάννης Παπαναστάσης πριν από 5 ημέρες

Συμφωνώ κι εγώ με τον Χριστόφορο.

 1. 5 Ενημερώθηκε από τον Ιωάννης Παπαναστάσης πριν από 5 ημέρεςΘέμα άλλαξε από Ερμηνέια 4.5 και 4.12 σε Ερμηνεία 4.5 και 4.12#6 Ενημερώθηκε από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ πριν από 5 ημέρες

Σχετικο τυγχανει το 6.4 Το Σώμα των Μελών δεν μπορεί να αποφασίσει την εκλογή προσώπων, εκτός των περιπτώσεων αναπλήρωσης όπου αυτό προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. και οχι το 4.12

 1. 7 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 4 ημέρες

Παρακαλώ τον Βασίλη και τον Πάνο να τοποθετηθούν. Το ΣτΜ και η Δ.Ε. αναμένουν απάντηση.

 1. 8 Ενημερώθηκε από τον Βασίλης Περαντζάκης πριν από 4 ημέρες

Θεωρώ ότι η φράση "Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων" είναι ασύνδετη από τον χρόνο και τον χώρο της ψηφοφορίας. Οπότε είναι πάντα μυστική.

 1. 9 Ενημερώθηκε από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ πριν από 4 ημέρες

Ας απαντησει και ο Πανος και να τη δημοσιευσουμε. Η γνωμη της μειοψηφιας να καταγραφει.

 1. 10 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 4 ημέρες

Εδώ για το προσχέδιο της απάντησης.

 1. 11 Ενημερώθηκε από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ πριν από 4 ημέρες

Ας γράψει και ο Βασιλης τη γνωμη του και να παρει θεση και ο Πάνος.

 1. 12 Ενημερώθηκε από τον Πανος Αθανασοπουλος πριν από 2 ημέρες

Νομιζω οτι εχετε καλυψει το θεμα και δεν χρειαζεται να πω κατι αλλο.Συνηγορω υπερ της αποψης οτι στην περιπτωση εκτακτης αναπληρωσης δεν υπαρχει κωλυμα.Ας προχωρησει κανονικα η αναπληρωση. Να σημειωσω οτι ειμαι στην δουλεια με κακο ιντερνετ οποτε οταν υπαρχουν τετοια επειγοντα θεματα μην διστασετε να μου στειλετε ενα μηνυμα η ακομα και ενα τηλεφωνο ωστε να ανταποκριθω καταλληλως.αεαυχαριστω

 1. 13 Ενημερώθηκε από τον Πανος Αθανασοπουλος πριν από 2 ημέρες

Να σημειωσω εδω και το σκεπτικο για την ερμηνεια που δινω.Αυτο που πρεπει να βλεπουμε παντα δεν ειναι το λεγομενο σκληρο γραμμα του νομου αλλα η προθεση του νομοθετη.Σε αυτην την περιπτωση εσκεμμενα διαχωριζει την περιπτωση προσωρινης αναπληρωσης απο την μονιμη εκλογη σε συνεδριο απλα παραλειπει να διευκρινησει την διαδικασια.Σε εξαιρετικες συνθηκες απαιτουνται και εξαιρετικα μετρα.Αλοιμονο αν καθε φορα που πρεπει να αναπληρωσουμε καποιο η καποια μελη θα πρεπει να καταφευγουμε σε συνεδριο.Τι διαδικτυακο κομμα ειμαστε;Αλλωστε η λυση της μονιμης αναπληρωσης δεν θεωρω οτι ειναι εκλογη προσωπου ασχετως αν αυτην την διαδικασια πρεπει να ακολουθησουμε.Ειναι πιο πολυ οπως και την προηγουμενη φορα που το καναμε αυτο που λεει και η λεξη , αναπληρωση και οχι εκλογη με στοχο να διευκολυνει μια δυσκολη κατασταση και οχι να μας μπλεξει περαιτερω.Ευχαριστω για την προσοχη σας.

 1. 14 Ενημερώθηκε από τον Πανος Αθανασοπουλος πριν από 2 ημέρες

Διορθωση: Αλλωστε η λυση της προσωρινης αναπληρωσης δεν θεωρω οτι ειναι εκλογη προσωπου ασχετως αν αυτην την διαδικασια πρεπει να ακολουθησουμε

 1. 15 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 2 ημέρεςΚατάσταση άλλαξε από Νέο σε Χρειάζεται επιβεβαίωση

Μετά και την τοποθέτηση του Πάνου, θα πάω το προσχέδιο στην mailing list ώστε να ψηφίσουμε δημοσίως. Για όποια αλλαγή συνεχίζουμε εκεί την συζήτηση.

 1. 16 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 2 ημέρες

Καλό είναι να προσθέσει ο Βασίλης την άποψη του στο προσχέδιο εδώ, πριν το εγκρίνουμε.

 1. 17 Ενημερώθηκε από τον Βασίλης Περαντζάκης πριν από 1 ημέρα

Συμφωνώ, απλά βάλτε ότι μειοψήφησα με την άποψη: "Θεωρώ ότι η φράση "Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων" είναι ασύνδετη από τον χρόνο και τον χώρο της ψηφοφορίας. Οπότε είναι πάντα μυστική."

 1. 18 Ενημερώθηκε από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ πριν από 1 ημέρα

Ηδη αργησαμε πολύ. Να πάει λίστα και να δημοσιευθεί ή έχετε κάποια παρατήρηση?

 1. 19 Ενημερώθηκε από τον Stratos Zolotas πριν από 1 ημέρα

Έφυγε για την λίστα.