Συνεδριάσεις & Αποφάσεις 2012

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έτος 2012

Συνεδρίαση 15/11/2012

Συμμετέχουν: Ζολώτας Στράτος Προκοπίδης Χριστόφορος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Περαντζάκης Βασίλης

Δικαιολογημένα απών: Παπαναστάσης Ιωάννης

Προεδρεύει: Ζολώτας Στράτος

Τήρηση Πρακτικών: Περαντζάκης Βασίλης

Θέματα:

1. Κλήρωση για μέλος / Επικύρωση παραίτησης

2. Λίστα επικοινωνίας και πολιτική αυτής

3. Αίτημα **********

4. Ανταλλαγή τηλεφώνων, μέσων άμεσης επικοινωνίας

5. Ανάγνωση νέου καταστατικού

Αποφάσεις:

Απόφαση 1/2012 - Κλήρωση για μέλος / Επικύρωση παραίτησης

Κλήρωση μέσω Google Hangout με μάρτυρες που επιβεβαίωσαν το αποτέλεσμα. Η κλήρωση έβγαλε Παπαναστάσης Ιωάννης

Απόφαση 2/2012 - Λίστα επικοινωνίας και πολιτική αυτής

Θα προχωρήσει μέσα στην εβδομάδα

Απόφαση 3/2012 - Αίτημα **********

Η Επιτροπή επιλήφθηκε του πειθαρχικού θέματος που προέκυψε μετά την αναφορά του ******** κατά του ******* και μετά την παρέμβασή της η διαφορά επιλύθηκε με την αμοιβαία αποδοχή της διαιτησίας από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Απόφαση 4/2012 - Ανταλλαγή τηλεφώνων, μέσων άμεσης επικοινωνίας

Θα γίνει μέσω της λίστας

Απόφαση 5/2012 - Ανάγνωση νέου καταστατικού

Στην επόμενη συνάντηση θα έχουμε ως κύριο θέμα την μελέτη του καταστατικού.

Συνεδρίαση 2/12/2012

Συμμετέχουν: Ζολώτας Στράτος Προκοπίδης Χριστόφορος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Περαντζάκης Βασίλης Παπαναστάσης Ιωάννης

Προεδρεύει: Ζολώτας Στράτος

Τήρηση Πρακτικών: Περαντζάκης Βασίλης

Θέματα: Αίτημα μέλους κόμματος ***********

Αποφάσεις:

Απόφαση 6/2012 - Αίτημα μέλους κόμματος ***********

Η επιτροπή διαιτησίας αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν προκύπτει το θέμα που ανακινεί το μέλος για την αναβολή της παρουσίας του Κόμματος Πειρατών στο συνέδριο των Οικολόγων πράσινων. Το σκεπτικό ανακοινώθηκε στο [forum http://pirateparty.gr/forum/viewtopic.php?f=134&t=2870]

Απόφαση 7/2012 - Θέμα εκπροσώπησης του κόμματος στο PP-EU

Η Επιτροπή διαιτησίας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 3/12/2012 στις 22:30 στο mumble όλα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής καθώς και τον υπό παραίτηση ************. https://pirateparty.gr/forum/viewtopic.php?f=134&t=2871#p37677

Συνεδρίαση 3/12/2012

Απόφαση 8/2012 - Αιτήματα εξαίρεσης μέλους της Ε.Δ.

Για τα δύο αιτήματα που κατατέθηκαν δημοσίως στο forum εδώ και εδώ, η Επιτροπή Διαιτησίας εξέδωσε απορριπτική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε δημόσια εδώ.

Απόφαση 9/2012 - Ερώτημα προς Δ.Ε. για την εκπροσώπηση στο PPEU

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος της εκπροσώπησης του κόμματος στο συνέδριο του PPEU αλλά και των διεθνών προεκτάσεων του, η Ε.Δ. συνεδρίασε εκτάκτως (δυο φορές) και έχει καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Η Ε.Δ. δεν έχει ζητήσει κοινή συνεδρίαση με την Δ.Ε. στις 04/12/2012 αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας έχει καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους, σε δύο συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει στις 02/12 και 03/12/2012. Μετά την αδυναμία να παραστούν τα μέλη της Δ.Ε. καθώς και να δοθούν πληροφορίες για τις αποφάσεις της, σας απευθύνουμε εγγράφως το παρακάτω ερώτημα. Η Ε.Δ. προγραμματίζει να συνεδριάσει αποκλειστικά για αυτό το ζήτημα την Τετάρτη 5/12, οπότε θα θέλαμε την απάντησή σας έγκαιρα ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε έχοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα.


Προς τη Διοικούσα επιτροπή του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε όσο αφορά την εκπροσώπησή μας στο συνέδριο του PPEU στο Manchester και με γνώμονα την ομαλή λειτουργιά του κόμματος η Ε.Δ θέτει την ακόλουθη ερώτηση προς την ΔΕ: Να μας ενημερώσετε για το αν υπάρχει απόφαση(με τα πρακτικά) για την παραπάνω ενέργεια μας ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας.Παρακαλούμε για την άμεση και σαφή απάντηση σας στο παραπάνω ερώτημα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων


Συνεδρίαση 6/12/2012

Συμμετέχουν: Ζολώτας Στράτος Προκοπίδης Χριστόφορος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Περαντζάκης Βασίλης Παπαναστάσης Ιωάννης

Προεδρεύει: Προκοπίδης Χριστόφορος

Τήρηση Πρακτικών: Περαντζάκης Βασίλης

Θέματα:

1. Απόφαση επί την Απόφαση της ΔΕ για την ανάθεση ψήφου στον Gregory Engels για το PP-EU

2. Ερμηνεία καταστατικού για το 6.2

Απόφαση 10/2012 - Απόφαση επί της Απόφασης της ΔΕ για την ανάθεση ψήφου στον Gregory Engels για το PP-EU

Μετά την από 5-12-2012 απάντηση της ΔΕ στην ερώτηση της ΕΔ για την λήψη απόφασης όσον αφορά την εκπροσώπησή μας στο συνέδριο του PPEU στο Manchester ,η ΕΔ συνεδρίασε σε πλήρη σύνθεση και με ομοφωνία αποφάσισε τα εξής:

1. Ακυρώνει βάσει του αρ. 8.3.7 του Καταστατικού την εν λόγω απόφαση για την ανάθεση της εκπροσώπησης του PP-GR στο Συνέδριο του Manchester, καθώς δεν υπήρξε σύγκληση της ΔΕ και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το Καταστατικό (ανοικτή συνεδρίαση), αλλά κατά παράβαση κάθε έννοιας διαφάνειας η απόφαση λήφθηκε τόσο με αποστολή e-mail όσο και τηλεφωνικά, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζεται πώς εκφράστηκε η αρνητική ψήφος (ελλείψει πρακτικών). Η σύμφωνη με το Καταστατικό σύγκληση του οργάνου δεν αποτελεί μια τυπική διάταξη, αλλά κρίσιμη για την εγκυρότητα των αποφάσεων πρόβλεψη του Καταστατικού που υπηρετεί την αρχή της διαφάνειας.

Θεωρούμε τον επείγοντα χαρακτήρα της απόφασης αδικαιολόγητο, καθότι οι ημερομηνίες του συνεδρίου του PP-EU είχαν ανακοινωθεί μήνες νωρίτερα. Επίσης δεν εξετάστηκε η δυνατότητα του remote delegation στην περίπτωση που δεν θα μπορούσε να παραστεί μέλος μας αυτοπροσώπως, μια δυνατότητα βάσει κανονισμού γνωστού ήδη από το συνέδριο της Βαρκελώνης, o οποίος παρέμεινε ίδιος σε αυτό το σημείο και για το συνέδριο του Manchester.

2.Διαβιβάζει την εν λόγω απόφαση, μέσω της Δ.Ε., στο Προεδρείο του Συνεδρίου του PP-EU στο Manchester και στο προεδρείο του PPI

Απόφαση 11/2012 - Ερμηνεία καταστατικού για το 6.2

Η Ε.Δ. ενημερώνει το σώμα ότι οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να επικαλεσθεί το 6.2 του καταστατικού και για τις αποφάσεις της Ε.Δ., καθώς η αναφορά στα θέματα που ορίζονται ρητά από το καταστατικό δεν ήταν στην πρόθεση του συντάκτη να καταλαμβάνουν τα είδη των αποφάσεων που μπορεί να λάβει η Ε.Δ. Υπό οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία κάθε απόφαση της ΕΔ θα ήταν απρόσβλητη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση τόσο με το γράμμα της διάταξης (6.2 "συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της Ε.Δ.") όσο και με το πνεύμα των πειρατικών μας αρχών.

Η Ε.Δ. θεωρεί ότι η ενημέρωση και η συμμετοχή πρέπει να είναι πάνω από προσωπικές στρατηγικές και επιθυμίες.