Συνέδριο

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

1ο Συνέδριο Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Μέλη του Τριμελούς Προεδρείου

 • Ζαννής Φραγκάκης,Z53, zfran@tee.gr
 • Βασίλης Λάσκαρης ,laskaris_vasilis, laskaris_vasilis@hotmail.com
 • Πάνος Καραγιάννης,kdev, panos@kappadevelopment.gr

Αναπληρωματικά Μέλη

Σύμφωνα με το Καταστατικό η ονομασία της επιτροπής είναι "Προεδρείο του Συνεδρίου".
Τα τρία μέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου αποφάσισαν να συμπεριλάβουν ως ισότιμα μέλη, στις εσωτερικές του διαδικασίες, και τα δυο αναπληρωματικά μέλη. Λειτουργικά δεν θα γίνεται κανένας διαχωρισμός σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
Αυτή η σελίδα αποτελεί τον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του Προεδρείου του Συνεδρίου για τα θέματα του 1ου Συνεδρίου του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας. Η επεξεργασία της θα θέλαμε να γίνεται μόνο από τα μέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου.

Άρθρο 8: Συνέδριο

8.1Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν την πραγματοποίησή του.

8.2Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

8.3Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

8.4Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.

8.5Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).

8.6Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

8.7Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές και το Πρόγραμμα του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.


Το άρθρο 8 του καταστατικού του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας αποτελεί το μόνο ισχύον άρθρο για το Συνέδριο. Μετά από αποσαφήνιση από την Δ.Ε. (απάντησε το μέλος της Δ.Ε. anestis.sam) σε σχετικό ερώτημα της ΟΕΣ:
"Το Συνέδριο είναι ένα Όργανο.
Το Σώμα των Μελών είναι ένα ΑΛΛΟ Όργανο. Το αρ.7 αφορά το όργανο "Σώμα των Μελών" (π.χ. ψηφοφορίες σε liquid/forum) και δεν έχει εφαρμογή στο όργανο "Συνέδριο" που κινείται με βάση το άρθρο 8. Άρα κάθε μέλος μπορεί να προτείνει ότι θέλει εντός των προθεσμιών και μετά

Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Ωστόσο προσωπικά πιστεύω ότι αξίζει να προσπαθήσουμε να δούμε αν κάποιες προτάσεις μελών συγκλίνουν σε μία-δύο ή αν για κάποιες προτάσεις, μετά από προκαταρτική συζήτηση, αυτός που τις έβαλε πειστεί από τους άλλους να τις αποσύρει, με τελικό σκοπό να συζητήσουμε σημαντικά θέματα στο Συνέδριο."


Ανακοινώσεις του Προεδρείου του Συνεδρίου για το Συνέδριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προτάσεις για τις Αρχές, το Πρόγραμμα, το Καταστατικό και Λοιπά θα κατατίθενται ως εξής:

Η παραλαβή θα γίνεται κατά προτίμηση με αποστολή PM (Private Message) στον χρήστη του forum με το διακριτικό [ Συνέδριο ] ή ενναλακτικά μέσω e-mail στο: synedrio@pirateparty.gr Αυτόματα με τους τρόπους αυτούς υπάρχει απόδειξη παράδοσης και παραλαβής (για τον αποστολέα της πρότασης θα υπάρχει στα αποσταλμένα του, ενώ για το Προεδρείο του Συνεδρίου θα υπάρχει στα εισερχόμενα του)

Πρώτος βασικός έλεγχος κατά την παραλαβή οποιασδήποτε πρότασης είναι ο έλεγχος για τον αν ο αποστολέας είναι πιστοποιημένο μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας. Για τις αποστολές με PM στο forum αυτό γίνεται αυτόματα, ενώ για τις αποστολές με e-mail θα χρειάζεται να γίνεται ειδική διαδικασία ελέγχου.

Αν (και μόνο αν) ο αποστολέας είναι μέλος του κόμματος, η πρόταση θα ελέγχεται για την πληρότητά της ως προς τα απαραίτηττα στοιχεία που την συνοδεύουν και έχουν καταγραφεί στην φόρμα κατάθεσης προτάσεων: ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1) Αναφορά: .........................

  Σε ποια από τις ομάδες αναφέρεται η πρόταση, οι Ομάδες αυτές είναι:
  Αρχές (κατάθεση μέχρι και τις 23/10/2012)
  Πρόγραμμα (κατάθεση μέχρι και τις 23/10/2012)
  Καταστατικό (κατάθεση μέχρι και τις 13/10/2012)
  Λοιπές Προτάσεις (κατάθεση μέχρι και τις 13/10/2012)

2) Θέμα: ..........................

  - Για τις Βασικές Αρχές θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της Βασικής Αρχής όπως αυτός υπάρχει στις Βασικές Αρχές 
  στο επίσημο site του κόμματος ( [1] ). Κάθε τίτλος στις Βασικές αρχές είναι 
  και σύνδεσμος [link] οπότε θα πρέπει να μπαίνει εδώ ή ο ακριβής τίτλος ή/και το link:
  πχ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ( [2] )
  - Για το Πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρεται ο Τομέας:
  πχ. Παιδεία, Οικονομία, Περιβάλλον κτλ.
  - Για το Καταστατικό θα πρέπει να αναφέρεται το Άρθρο και η Παράγραφος του Άρθρου:
  πχ. Άρθρο 5.6
  - Για τις Λοιπές Προτάσεις θα μπαίνει το Θέμα/Τίτλος της πρότασης

3) Κείμενο Πρότασης: .............................

  Ακριβής καταγραφή της πρότασης. Εδώ το κείμενο θα είναι όπως ακριβώς θα τοποθετηθεί για ψηφοφορία

4) Περιγραφή: ........................

  ΣΥΝΤΟΜΗ περιγραφή του σκεπτικού για την κατατεθειμένη πρόταση

5) Σχετικά: .........................

  Αν το επιθυμεί, το μέλος εδώ μπορεί να βάλει συνδέσμους (link) προς τις διάφορες πλατφόρμες (forum, liquidFB, κουμπάσο 
  ή άλλο) όπου γίνεται/θα γίνει συζήτηση για την πρόταση. Η κοινοποίηση των συνδέσμων αποσκοπεί μόνο στην ενημέρωση 
  των μελών για την συμμετοχή τους στην συζήτηση επί του θέματος (αν το μέλος που καταθέτει την πρόταση επιθυμεί κάτι 
  τέτοιο)

6) Υπογραφή: ................................

  Υπογραφή του μέλους που καταθέτει την πρόταση με το Ονοματεπώνυμο του


Το Προεδρείο του Συνεδρίου θα ανακοινώνει τις προτάσεις στο επίσημο forum του κόμματος στο ειδικό topic του Συνεδρίου "Ανακοινώσεις Συνεδρίου" ([3]) και στην συνέχεια θα τις ομαδοποιεί κατά το δυνατόν στην σελίδα του Συνεδρίου στο wiki του κόμματος: [4]

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να δηλώσουν μόνο με PM στον λογαριασμό του "χρήστη" Συνέδριο του Forum μέχρι τις 02/10/2012 όπου θα αναφέρουν το Όνομά τους, το Επώνυμό τους και το Πατρώνυμο τους και την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι για την Διοικούσα Επιτροπή.

Τέλος όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας μπορούν να δηλώσουν επίσης μόνο με PM στον λογαριασμό του "χρήστη" Συνέδριο του Forum μέχρι και τις 02/10/2012 όπου θα αναφέρουν το Όνομά τους, το Επώνυμό τους και το Πατρώνυμο τους και την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι για την Επιτροπή Διαιτησίας.

Προϋποθέσεις για υποψηφιότητα είτε για την Διοικούσα Επιτροπή είτε για την Επιτροπή Διαιτησίας είναι οι κάτωθι:

  1) Πιστοποιημένο Μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας
  2) Να μην είναι μέλος του Προεδρείου του Συνεδρίου (συμπεριλαμβάνονται και οι αναπληρωματικοί)
  3) Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα.


Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω φόρμα:

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Προς το Προεδρείο του Συνεδρίου του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για την Διοικούσα Επιτροπή ή την Επιτροπή Διαιτησίας του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.

  Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο (με κεφαλαία)
  Nickname (στο Forum)
  Σύντομη Παρουσίαση (προαιρετικά)
  Δήλωση τόπου συζήτησης (προαιρετικά)

Από το Προεδρείο του Συνεδρίου

...

...

Λίστα Θεμάτων προς διερεύνηση

Todo: Και οι Βρετανοί Πειρατές σε Συνέδριο [5] (έλα να παίρνουμε ιδέες).