Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συνέδριο"

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 22: Γραμμή 22:
 
4) '''Περιγραφή''': (σύντομη περιγραφή του σκεπτικού για την κατατεθειμένη πρόταση)<br>
 
4) '''Περιγραφή''': (σύντομη περιγραφή του σκεπτικού για την κατατεθειμένη πρόταση)<br>
 
5) '''Υπογραφή''': (υπογραφή του μέλους που καταθέτει την πρόταση καθώς και e-mail για την επικοινωνία)<br>
 
5) '''Υπογραφή''': (υπογραφή του μέλους που καταθέτει την πρόταση καθώς και e-mail για την επικοινωνία)<br>
(θα καθοριστούν επακριβώς και η διαδικασία κατάθεσης και ο τρόπος κατάθεσης των προτάσεων)<br>
+
(θα καθοριστούν επακριβώς και η διαδικασία, ο τρόπος κατάθεσης των προτάσεων, οι προτάσεις θα ομαδοποιηθούν με βάση την Αναφορά και το Θέμα τους. Η αρμοδιότητα της ΟΕΣ περιορίζεται στην παραλαβή των προτάσεων (και μόνο) και ως προς την τελική ομαδοποίηση τους)<br>
 
<br>
 
<br>
  
Γραμμή 60: Γραμμή 60:
 
- Κατάρτιση Προγράμματος (για τις 2 ημέρες διάρκειας) διεξαγωγής του Συνεδρίου<br>
 
- Κατάρτιση Προγράμματος (για τις 2 ημέρες διάρκειας) διεξαγωγής του Συνεδρίου<br>
 
- Διαδικασία Συλλογής Προτάσεων και Θεμάτων ενασχόλησης στο Συνέδριο (εδώ θα μπουν και τα ανελαστικά θέματα όπως αυτά καθορίζονται από το Άρθρο 8)<br>
 
- Διαδικασία Συλλογής Προτάσεων και Θεμάτων ενασχόλησης στο Συνέδριο (εδώ θα μπουν και τα ανελαστικά θέματα όπως αυτά καθορίζονται από το Άρθρο 8)<br>
- Συλλογή προτάσεων από τα μέλη για την ΟΕΣ στο forum και στο topic: [http://www.pirateparty.gr/forum/viewforum.php?f=158]
+
- Συλλογή προτάσεων από τα μέλη για την ΟΕΣ
  
(αναφέρθηκαν και άλλα θέματα τα οποία όμως θα καθοριστούν στην προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της ΟΕΣ την Τρίτη 24/7 9:30μμ στο Mumble, σε περίπτωση αναβολής θα γίνει συνάντηση την Τετάρτη 25/7 την ίδια ώρα, το κάθε μέλος θα ετοιμάσει σχετικές προτάσεις για τα θέματα)
+
Ως χώρος εργασίας στο Κουμπάσο για την ΟΕΣ και το Συνέδριο καθορίστηκε το Έργο: Κόμμα Πειρατών Ελλάδας » 1ο Συνέδριο ΠΕΙΡ [https://teams.pirateparty.gr/projects/conference1]<br>
...
+
 
+
Ως χώρος εργασίας στο Κουμπάσο για την ΟΕΣ και το Συνέδριο καθορίστηκε το Έργο: Κόμμα Πειρατών Ελλάδας » 1ο Συνέδριο ΠΕΙΡ [https://teams.pirateparty.gr/projects/conference1] <br>
+
 
<br>
 
<br>
  

Αναθεώρηση της 08:12, 25 Ιουλίου 2012

1ο Συνέδριο Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Μέλη του Τριμελούς Προεδρείου

  • Ζαννής Φραγκάκης,Z53, zfran@tee.gr
  • Βασίλης Λάσκαρης ,laskaris_vasilis, laskaris_vasilis@hotmail.com
  • Πάνος Καραγιάννης,kdev, panos@kappadevelopment.gr

Αναπληρωματικά Μέλη

Σημείωση: Η επικοινωνία με την ΟΕΣ μπορεί να γίνεται κεντρικά στο e-mail: kompeiladas@pirateparty.gr

Εφ' εξής το "Τριμελές Προεδρείο" θα καλείται "Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου" και χάριν συντομίας ΟΕΣ.

Η ΟΕΣ (Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) και το "τριμελές προεδρείο" είναι το ένα και το αυτό. Η ΟΕΣ αποφάσισε να συμπεριλάβει σε ισότιμη βάση και τα δυο (2) αναπληρωματικά της μέλη στην σύνθεσή της. Λειτουργικά δεν θα γίνεται κανένας διαχωρισμός σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων

Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων προς ψήφιση στο Συνέδριο ορίζεται στο άρθρο 8 του καταστατικού (και μόνο). Κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις του στην ΟΕΣ μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί. Η υποδοχή των προτάσεων των μελών από την ΟΕΣ θα προσδιοριστεί σύντομα. Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν την εξής βασική διάθρωση:
1) Αναφορά: (πχ. Καταστατικό, Αρχές-Πρόγραμμα, Λοιπές Προτάσεις)
2) Θέμα: (πχ. Άρθρο #.# του Καταστατικού)
3) Κείμενο Πρότασης: (ακριβής καταγραφή της πρότασης)
4) Περιγραφή: (σύντομη περιγραφή του σκεπτικού για την κατατεθειμένη πρόταση)
5) Υπογραφή: (υπογραφή του μέλους που καταθέτει την πρόταση καθώς και e-mail για την επικοινωνία)
(θα καθοριστούν επακριβώς και η διαδικασία, ο τρόπος κατάθεσης των προτάσεων, οι προτάσεις θα ομαδοποιηθούν με βάση την Αναφορά και το Θέμα τους. Η αρμοδιότητα της ΟΕΣ περιορίζεται στην παραλαβή των προτάσεων (και μόνο) και ως προς την τελική ομαδοποίηση τους)

Άρθρο 8: Συνέδριο

8.1Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν την πραγματοποίησή του.

8.2Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

8.3Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

8.4Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.

8.5Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).

8.6Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

8.7Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές και το Πρόγραμμα του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.


Το άρθρο 8 του καταστατικού του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας αποτελεί το μόνο ισχύον άρθρο για το Συνέδριο. Μετά από αποσαφήνιση από την Δ.Ε. (απάντησε το μέλος της Δ.Ε. anestis.sam) σε σχετικό ερώτημα της ΟΕΣ:
"Το Συνέδριο είναι ένα Όργανο.
Το Σώμα των Μελών είναι ένα ΑΛΛΟ Όργανο. Το αρ.7 αφορά το όργανο "Σώμα των Μελών" (π.χ. ψηφοφορίες σε liquid/forum) και δεν έχει εφαρμογή στο όργανο "Συνέδριο" που κινείται με βάση το άρθρο 8. Άρα κάθε μέλος μπορεί να προτείνει ότι θέλει εντός των προθεσμιών και μετά

Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Ωστόσο προσωπικά πιστεύω ότι αξίζει να προσπαθήσουμε να δούμε αν κάποιες προτάσεις μελών συγκλίνουν σε μία-δύο ή αν για κάποιες προτάσεις, μετά από προκαταρτική συζήτηση, αυτός που τις έβαλε πειστεί από τους άλλους να τις αποσύρει, με τελικό σκοπό να συζητήσουμε σημαντικά θέματα στο Συνέδριο."


Προτάσεις Εργασίας της ΟΕΣ για το Συνέδριο

Από μια 1η βολιδοσκόπηση για τα θέματα ενασχόλησης της ΟΕΣ (Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) από την σύσκεψη την Κυριακή 22/7:
- Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Κοστολόγηση) για την διεξαγωγή του Συνεδρίου
- Διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής στο Συνέδριο
- Κατάρτιση Προγράμματος (για τις 2 ημέρες διάρκειας) διεξαγωγής του Συνεδρίου
- Διαδικασία Συλλογής Προτάσεων και Θεμάτων ενασχόλησης στο Συνέδριο (εδώ θα μπουν και τα ανελαστικά θέματα όπως αυτά καθορίζονται από το Άρθρο 8)
- Συλλογή προτάσεων από τα μέλη για την ΟΕΣ

Ως χώρος εργασίας στο Κουμπάσο για την ΟΕΣ και το Συνέδριο καθορίστηκε το Έργο: Κόμμα Πειρατών Ελλάδας » 1ο Συνέδριο ΠΕΙΡ [1]

Πλάνο Εργασίας
. Α Β ΟΕΣ Πότε Παρατηρήσεις
1 Χρόνος 3~4/11/2012 Οριστικοποίηση Άμεσα -
2 Τόπος Αθήνα Οριστικοποίηση Άμεσα -
3 Χώρος (?) Αίθουσα Αρχές ΣΕΠ. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των Συνέδρων, πρέπει να γίνει εκτίμηση
4 Αναγγελία <= 24/09/2012 Δημοσιοποίηση 24/09/12 (?) -
5 Υποψηφιότητες για Δ.Ε. και Επ.Δ. έως 03/10/2012 Υποψηφιότητες, Δημοσιοποίηση, Ψηφοδέλτια - -
6 Υποβολή Προτάσεων (Καταστατικό) έως 15/10/2012 Δημοσιοποίηση Προτάσεων, Προετοιμασία Ψηφοφορίας (?) -
7 Υποβολή Προτάσεων (Αρχές & Πρόγραμμα) έως 25/10/2012 Δημοσιοποίηση Προτάσεων, Προετοιμασία Ψηφοφορίας (?) -
8 Άφιξη Συνέδρων & Εγγραφή - Γραμματεία Υποδοχής (3 άτομα), Εγγραφές, Συνδρομές κτλ., Φάκελος Σύνεδρου - -
9 Έναρξη - - - Θα καλέσουμε εξωτερικούς (?)
10 Απολογισμός απερχόμενης Δ.Ε. και Επ.Δ. - Συνεννόηση με τωρινή ΔΕ & Επ.Δ - -
11 Εκλογή νέας Δ.Ε. και Επ.Δ - - - -
12 Ψηφοφορία Καταστατικού - - - -
13 Ψηφοφορία Αρχές & Πρόγραμμα - - - -
14 Ψηφοφορία Προτάσεων - - - -
15 Λοιπές εργασίες - - - -
16 Λήξη Συνεδρίου - - - -
17 Πρακτικά & Αποτελέσματα - - - -

...

...

Λίστα Θεμάτων προς διερεύνηση

Todo: Διευκρινήσεις, που μπορεί κάποιος να καταθέσει μια διαμορφωμένη πρόταση / που θα γίνουν οι αντίστοιχες συζητήσεις μετά την επίσημη κατάθεση των προτάσεων. Τη προεργασία τη κάνει κάθε μέλος όπου θέλει φαντάζομαι
Todo: Σχόλιο από Κομπειλάδας: Να δούμε το μέσο υποδοχής των προτάσεων από τα μέλη (πχ. e-mail για αυτό το σκοπό) και να ορίσουμε ένα έργο στο Κουμπάσο για τις εργασίες μας.
Todo: Και οι Βρετανοί Πειρατές σε Συνέδριο [2] (έλα να παίρνουμε ιδέες).