Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συνέδριο"

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων)
(Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων)
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
  
 
Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων προς ψήφιση στο Συνέδριο ορίζεται στο άρθρο 8 του [[Καταστατικό | καταστατικού]].
 
Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων προς ψήφιση στο Συνέδριο ορίζεται στο άρθρο 8 του [[Καταστατικό | καταστατικού]].
 +
 +
==Άρθρο 8: Συνέδριο==
 +
 +
{{Heading|8.1}}Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της  Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει  η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε  διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40)  μέρες πριν την πραγματοποίησή του.
 +
 +
{{Heading|8.2}}Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο  έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας,  όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου  ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη  του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
 +
 +
{{Heading|8.3}}Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία  έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες  πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες  τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα  διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το  άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
 +
 +
{{Heading|8.4}}Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει  τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο  περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.
 +
 +
{{Heading|8.5}}Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των  μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική  ψηφοφορία, από  λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την  υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.  Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και  για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος  δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους  με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να  είναι περισσότεροι από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να  είναι περισσότεροι από έξι (6).
 +
 +
{{Heading|8.6}}Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με  πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες  τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή  του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.
 +
 +
{{Heading|8.7}}Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές και το Πρόγραμμα  του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των  δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων.  Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται  να τεθούν σε ψηφοφορία,  πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν  τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν  ψηφιακά μέχρι το  Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής  απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.
  
 
{{Todo| Διευκρινήσεις, που μπορεί κάποιος να καταθέσει μια διαμορφωμένη πρόταση / που θα γίνουν οι αντίστοιχες συζητήσεις μετά την επίσημη κατάθεση των προτάσεων. Τη προεργασία τη κάνει κάθε μέλος όπου θέλει φαντάζομαι}}
 
{{Todo| Διευκρινήσεις, που μπορεί κάποιος να καταθέσει μια διαμορφωμένη πρόταση / που θα γίνουν οι αντίστοιχες συζητήσεις μετά την επίσημη κατάθεση των προτάσεων. Τη προεργασία τη κάνει κάθε μέλος όπου θέλει φαντάζομαι}}

Αναθεώρηση της 18:19, 17 Ιουλίου 2012

1ο Συνέδριο Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Συντονιστές

  • Ζαννης Φραγκάκης,Z53
  • Λασκαρης Βασίλης,laskaris_vasilis
  • Πανος Καραγιαννης,kdev

Αναπληρωματικοί Συντονιστές / Βοηθοί

Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων

Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων προς ψήφιση στο Συνέδριο ορίζεται στο άρθρο 8 του καταστατικού.

Άρθρο 8: Συνέδριο

8.1Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν την πραγματοποίησή του.

8.2Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

8.3Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

8.4Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.

8.5Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).

8.6Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

8.7Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές και το Πρόγραμμα του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Todo: Διευκρινήσεις, που μπορεί κάποιος να καταθέσει μια διαμορφωμένη πρόταση / που θα γίνουν οι αντίστοιχες συζητήσεις μετά την επίσημη κατάθεση των προτάσεων. Τη προεργασία τη κάνει κάθε μέλος όπου θέλει φαντάζομαι