Πρόταση πλατφόρμας διαβούλευσης και ψήφισης

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Πλατφόρμα διαβούλευσης και δημιουργία τελικής πρότασης: Liquid Feedback

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

1) Ο ισχύον κανονισμός.

2) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Liquid Feedback αποτελεί την τελική επιλογή της πρότασης (με την μέθοδο Σούλτζε) που προέκυψε - διαμορφώθηκε έπειτα από την διαβούλευσή της.

3) Για τα δελτία τύπου η ψηφοφορία στο λίκουιντ είναι ταυτοχρόνως και η έγκριση του δελτίου τύπου.


  • Πλατφόρμα ψηφοφοριών-αποφάσεων: Forum

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

Προς ψήφιση πάνε όλες οι προτάσεις που προέρχονται είτε από διαβούλευση (εκτός δελτία τύπου) είτε από αποφάσεις της ΔΕ και της ΕΔ.

Τα δελτία τύπου εγκρίνονται μέσω της ψηφοφορίας στην πλατφόρμα διαβούλευσης.

Δικαίωμα ψήφου: Όλα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου (τα οικονομικά ενήμερα μέλη εγγεγραμμένα στο φόρουμ).

Κατάθεση προτάσεων: & Διαβούλευση: Γίνεται στην πλατφόρμα διαβούλευσης με τον ισχύον κανονισμό της.

Διάρκεια προετοιμασίας: 24 ώρες.

Διάρκεια ψηφοφορίας: 5 μέρες

Συντονισμός: Διαχειριστές ψηφοφορίας

Διαχειριστές Ψηφοφορίας: Να δοθούν δικαιώματα σε 3 μόνο μέλη (ένα που θα ορίσει η ΔΕ, ένα που θα οριστεί από την ΙΤ και ένα μέλος που θα ορίζεται με κλήρωση από τα μέλη που θα δηλώσουν εθελοντές) υπεύθυνα να διαχειρίζονται τη διαδικασία όπως αναγράφεται παρακάτω. Συνοπτικά, μεταφέρουν τις τελικές εγκεκριμένες προτάσεις από την πλατφόρμα διαβούλευσης, προτάσεις προς ψηφοφορία που είναι συμβατές με το καταστατικό και "ανοίγουν" τις κατάλληλες ψηφοφορίες.


- Σχολιασμός σε υπάρχον νήμα: Όλοι οι χρήστες του φόρουμ

- Επιτρέπεται η αλλαγή ψήφου κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.

- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα είναι ορατό μετά την λήξη της ψηφοφορίας

- Η ψήφος θα είναι φανερή (μετά την λήξη) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή από απόφαση της ΔΕ.Ψηφοφορία (5 ημέρες)

Για ψηφοφορία θα υποβάλλονται:

α) Οι τελικές προτάσεις που προέκυψαν από την πλατφόρμα διαβούλευσης.

β) Αποφάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας που προκύπτουν από το άρθρο 6.2 του καταστατικού και την ερμηνεία που του απέδωσε η ΕΔ με την 11/2012 απόφασή της.

γ) Προτάσεις της ΔΕ.


Οι επιλογές για κάθε ψηφοφορία θα είναι δύο:

α) εγκρίνεται

β) δεν εγκρίνεται


Σε περίπτωση πρότασης που ζητάει αλλαγή υπάρχοντος status quo εκτός της πρότασης στην ψηφοφορία θα αναφέρεται και ποιο είναι το status quo.


Επιλογή Νικητή:

- Για να εγκριθεί μια πρόταση απαιτείται ποσοστό πάνω από 50% επί των ψηφισάντων.

- Για να εγκριθεί μια πρόταση με οικονομικό κόστος για το κόμμα απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 50% του συνόλου των μελών με δικαίωμα ψήφου.


ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

Καταργείται η ενότητα "κατάθεση προτάσεων για ψήφιση" στο φόρουμ και μπαίνει στο "Αρχείο"